Các kỹ thuật dạy học hòa nhập

Các kỹ thuật dạy học hòa nhập

Các kỹ thuật dạy học hòa nhập
... hc ca hc sinh HC C NHN HC HP TC NHểM Hc ganh ua Các phương thức học tập học sinh Hc cỏ nhõn Thiu ng lc Khụng chia s Khú kim tra c kin thc Học ganh đua Thng - Thua Hc cho mỡnh, ch quan tõm...
 • 26
 • 1,565
 • 0

Các kỹ thuật dạy học

Các kỹ thuật dạy học
... thu thp thụng tin nhanh - Gợi mở, định hướng vào bàI học Quy trình: - Người dạy nêu câu hỏi (vấn đề ngắn) - Người học trả lời nhanh - Người dạy tổng kết, chốt vấn đề Lưu ý: - Câu trả lời nhanh, ... người học - Gv phải có khả bao quát lớp điều hành thảo luận trôi chảy , hấp dẫn 08/18/13 28 Lấy ý kiến chuyên gia Mục đích: - Kích thích tư - Tăng hiệu giao tiếp học tập (người dạy- người học) ... Tạo khả mở cho nội dung Quy trình: - Nêu vấn đề - Giới thiệu chuyên gia (người dạy, khách mời, nguời học) - Người học đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề - Thu thập, phân loại câu hỏi - GiảI đáp...
 • 33
 • 1,111
 • 6

Các kỹ thuật dạy học - Kỹ thuật hợp tác

Các kỹ thuật dạy học - Kỹ thuật hợp tác
... giỳp gỡ cho bn? - Sỏng to hn - Tit kim thi gian - Ghi nh tt hn - Nhỡn thy bc tranh tng th - T chc v phõn loi - 24 3.2 S t Cỏch tin hnh -T mt ch ln, tỡm cỏc ch nh liờn quan - T mi ch nh li ... mnh ghộp: Tỡm hiu v s phỏt trin ca cõy: Vũng 1: - iu gỡ xy nu cõy khụng cú r? - iu gỡ xy nu cõy khụng cú thõn? - iu gỡ xy nu cõy khụng cú lỏ? - iu gỡ xy nu cõy khụng cú hoa/ qu? Vũng 2: Nờu cỏc ... liờn quan Vn liờn quan 22 3.2 S t S t l gỡ? - L mt cụng c t chc t - L phng phỏp d nht chuyn ti thụng tin vo b nóo ri a thụng tin ngoi b nóo - L mt phng tin ghi chộp sỏng to v hiu qu: + M...
 • 32
 • 370
 • 0

Bài soạn Cac ky thuat day hoc

Bài soạn Cac ky thuat day hoc
... Cỏch thc hin: Nờu hoc mụ t tỡnh bng li hoc bn Cung cp thờm thụng tin dn n tỡnh v nhng thụng tin cn thit khỏc hc viờn xem xột v phõn tớch tỡnh Phõn tớch tỡnh hung( theo nhúm hoc cỏ nhõn Trỡnh ... Cỏch tin hnh: Gv nờu cõu hi HS suy ngh tỡm cõu tr li HS tr li cõu hi Li nhn xột hoc li bỡnh v cõu hi ca GV hoc HS khỏc GV túm tt cỏc cõu tr li v rỳt kt lun 11/23/13 15 Hi - ỏp Lu ý Nờu ... gia tớch cc ca HS Kờt hp vi phng phỏp hi ỏp v ghi ý kin ca HS lờn bng Chun b: Luụn cú sn bỳt mu hoc phn mu Cú th ỏp dng vi mi hỡnh thc lp hc Tựy ti v mc phc ca thụng tin iu chnh thi lng 11/23/13...
 • 33
 • 297
 • 0

Gián án Cac ky thuat day hoc.

Gián án Cac ky thuat day hoc.
... - Nêu nhiệm vụ (tương tự làm việc nhóm) - Xây dựng Bể cá( vũng , vũng ngoi) - Để cá làm việc, khán giả tham gia - Tổng kết 11/29/13 26 b cá Mục đích - Tạo hội thảo luận sâu vấn đề - Khuyến khích...
 • 33
 • 376
 • 0

CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC (Kỳ 1) docx

CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC (Kỳ 1) docx
... hợp; • Có thể có số HS „quá tích cực , số khác thụ động .Kỹ thuật động não áp dụng phổ biến nguời ta xây dựng nhiều kỹ thuật khác dựa kỹ thuật này, coi dạng khác kỹ thuật động não Động não viết ... tham gia trình bày ý kiến cách viết giấy chủ đề.Trong động não viết, đối tác giao tiếp với chữ viết Các em đặt trước vài tờ giấy chung, ghi chủ đề dạng dòng tiêu đề tờ giấy Các em thay ghi giấy nghĩ ... dòng ghi lập viết chung Bằng cách hình thành câu chuyện trọn vẹn thu thập từ khóa Các HS luyện tập thực nói chuyện giấy bút làm nhóm Sản phẩm có dạng đồ trí tuệ 2.2 Cách thực • Đặt bàn 1-2 tờ giấy...
 • 6
 • 357
 • 2

CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC (Kỳ 2) doc

CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC (Kỳ 2) doc
... tiến; • Chỉ khả để lựa chọn Có nhiều kỹ thuật khác việc thu nhận thông tin phản hồi dạy học Ngoài việc sử dụng phiếu đánh giá, sau số kỹ thuật áp dụng dạy học nói chung thu nhận thông tin phản ... hồi trình dạy học Thông tin phản hồi trình dạy học GV HS nhận xét, đánh giá, đưa ý kiến yếu tố cụ thể có ảnh hưởng tới trình học tập nhằm mục đích điều chỉnh, hợp lí hoá trình dạy học Những đặc ... không? Kỹ thuật “ổ bi”: kỹ thuật dùng thảo luận nhóm, HS chia thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm hai vòng ổ bi đối diện để tạo điều kiện cho HS nói chuyện với HS nhóm khác.Cách thực...
 • 6
 • 274
 • 2

CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC (Kỳ 3) pps

CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC (Kỳ 3) pps
... Kỹ thuật “3 lần 3“ kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy động tham gia tích cực HS Cách làm sau: • HS yêu cầu cho ý kiến phản hồi vấn đề ... Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập bạn sinh viên sư phạm giảng dạy giáo viên Hóa học Tiêu chí "Thế giới Hóa học chúng ta" Rất mong nhận đóng góp ý kiến, viết để học tập giảng dạy tốt mong làm quen ... nghe giảng 11.4 Ưu điểm lược đồ tư • Các hướng tư để mở từ đầu; • Các mối quan hệ nội dung chủ đề trở nên rõ ràng; • Nội dung bổ sung, phát triển, xếp lại; • Học sinh luyện tập phát triển, xếp...
 • 5
 • 375
 • 1

Các kỹ thuật dạy học giúp giáo viên vận dụng tốt phương pháp BTNB dạy môn Tự nhiên xã hội và Khoa học ở tiểu học.

Các kỹ thuật dạy học giúp giáo viên vận dụng tốt phương pháp BTNB dạy môn Tự nhiên xã hội và Khoa học ở tiểu học.
... sách giáo khoa Các kỹ thuật dạy học giúp giáo viên vận dụng tốt phương pháp Bàn tay nặn bột Trường Tiểu học Nhơn Thạnh Thành phố Bến Tre Nguyễn Kim Duyên vào chuẩn kiến thức, kỹ môn học giáo viên ... tạp Để phục việc chọn ý tưởng nhóm ý tưởng HS GV cần phải rèn luyện nhiều qua Các kỹ thuật dạy học giúp giáo viên vận dụng tốt phương pháp Bàn tay nặn bột Trường Tiểu học Nhơn Thạnh Thành phố ... pháp giảng dạy. Cái lúc đầu khó nghề dạy nghề dễ dàng quen thuộc Chúc bạn thành công sử dụng phương pháp Các kỹ thuật dạy học giúp giáo viên vận dụng tốt phương pháp Bàn tay nặn bột ...
 • 6
 • 645
 • 2

CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH TRONG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH TRONG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT
... niệm khoa học thuật thực hành, kèm theo củng cố ngôn ngữ viết nói 40 Bàn tay nặn bột CHƯƠNG CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG CHO HỌC SINH TRONG PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT" 3.1 Tổ ... THIỆU VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHƯƠNG PHÁP "BÀN TAY NẶN BỘT" 1.1 Khái quát phương pháp Bàn tay nặn bột Phương pháp dạy học "Bàn tay nặn bột" (BTNB), tiếng Pháp La main la pâte - viết ... Bàn tay nặn bột nặn bột thuật dạy học tích cực vào dạy học GV phải chủ động tạo tình huống, đồ dùng, thiết bị dạy học tự làm để tạo nên sinh động học khẳng định tính đắn khoa học Đồng...
 • 136
 • 1,101
 • 0

Các kỹ thuật dạy học và rèn luyện kỹ năng cho học sinh trong phương pháp bàn tay nặn bột

Các kỹ thuật dạy học và rèn luyện kỹ năng cho học sinh trong phương pháp bàn tay nặn bột
... liệu giảmg dạy cho riêng chia sẻ cho giáo viên khác 3.6 Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp BTNB Mặc dù phương pháp Bàn tay nặn bột phương pháp dạy học dựa thí ... thực dạy học theo phương pháp BTNB Nói tóm lại, dạy học theo phương pháp BTNB giúp cho học sinh rèn luyện kỹ năng, tìm phương án giải cho vấn đề đặt ra, hiểu kiến thức việc làm rõ hay giúp học sinh ... thực hành hoạt động khoa học lớp thông qua phương pháp BTNB góp phần cho việc rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh Trong trình tham gia vào hoạt động học tập lớp, học sinh học cách tìm kiếm từ, dạng...
 • 27
 • 1,549
 • 6

skkn dùng các kỹ thuật dạy học tích cực để ôn tập và mở rộng từ. trường tiểu học văn hait

skkn dùng các kỹ thuật dạy học tích cực   để ôn tập và mở rộng từ. trường tiểu học văn hait
... KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ ÔN TẬP VÀ MỞ RỘNG TỪ 17 _ Các bước tiến hành 1 .Kỹ thuật Khăn trải bàn 2 .kỹ thuật Các mảnh ghép 3 .Kỹ thuật Sơ đồ tư 4 .Kỹ thuật ... pháp dạy học Mục đích việc đổi phương pháp dạy học trường phổ thông thay đổi lối dạy học truyền thụ chiều sang dạy học theo “Phương pháp dạy học tích cực (PPDHTC) với kỹ thuật dạy, học tích cực ... Huỳnh Vũ Xuân Thi - Trường TH Văn Hải - Năm học : 2010-2011 SKKN DÙNG CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ ÔN TẬP VÀ MỞ RỘNG TỪ _ Các mảnh ghép học sinh xếp theo...
 • 17
 • 305
 • 0

Dùng các kỹ thuật dạy học tích cực để ôn tập và mở rộng từ

Dùng các kỹ thuật dạy học tích cực để ôn tập và mở rộng từ
... - DÙNG CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ ÔN TẬP VÀ MỞ RỘNG TỪ Người Viết : Huỳnh Vũ Xuân Thi Giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh – khối lớp 3,4,5 SKKN DÙNG CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ ÔN TẬP ... phương pháp thích hợp để giúp đỡ em ôn tập mở rộng vốn từ cách nhẹ nhàng, sinh động Từ em dùng vốn từ mà vừa học vào kỹ SKKN DÙNG CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ ÔN TẬP VÀ MỞ RỘNG TỪ ... 4.Giải pháp để ôn tập mở rộng vốn từ SKKN DÙNG CÁC KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ ÔN TẬP VÀ 28 MỞ RỘNG TỪ _ II QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP Các bước...
 • 28
 • 133
 • 0

Hãy nêu tên các kỹ thuật dạy học mà thầy, cô thường dùng trong dạy học

Hãy nêu tên các kỹ thuật dạy học mà thầy, cô thường dùng trong dạy học
... Hãy nêu tên kỹ thuật dạy học thầy, thường dùng dạy häc? Kĩ thuật mảnh ghép …… Kĩ thuật khăn phủ bàn Kĩ thuật bể cá Kĩ thuật dạy học biện pháp, cách thức hành động GV ... địa phương Mục tiêu Sau học, NTG có khả năng: Hướng dẫn cách học theo kỹ thuật khăn trải bàn Áp dụng kỹ thuật khăn trải bàn dạy học thuật dạy học “Khăn trải bàn” Kĩ thuật khăn trải bàn: - ... NTG có khả năng: Hướng dẫn cách học theo kỹ thuật mảnh ghép Áp dụng kỹ thuật mảnh ghép dạy học thuật Các mảnh ghép” Vòng 1 1 2 3 3 Vòng 2 Cách tiến hành kĩ thuật Các mảnh ghép” VÒNG • Hoạt...
 • 27
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kỹ thuật dạy học tích cực ở thcscác kỹ thuật dạy học hiện đạicác kỹ thuật dạy họcbao cao nôi dung tự học tự bồi dưỡng các kỹ thuật day hoc tong trường tiểu học modun 16bao cao nôi dung tự học tự bồi dưỡng các kỹ thuật day hoc tong trường tiểu học modun 27các kỹ thuật dạy học khăn trải bàncác kỹ thuật dạy học thảo luận hồn tất 1 nhiệm vụ trò chơi xử lí tình huốngcác kỹ thuật dạy học thảo luận hỏi đáp trò chơicác kỹ thuật dạy học động não trình bày 1 phút trải nghiệmcác phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cựccác phương pháp kỹ thuật dạy học tích cựccác phương pháp và kỹ thuật dạy họckỹ thuật dạy học các mảnh ghéptìm hiểu về sử dụng các kỹ thuật dạy từ vựng tiếng anh cho học sinh lớp 10 tại các trường trung học phổ thông ở huếix các kỹ thuật khử đực hoá học3. bdh tong ket 2013 ke hoach 2014 0moi moi moi. chuong trinh du kienquyche to chung va hoat dong hdqt23042011Tờ trình Ngân sách hoạt động & thù lao của Ban Kiểm soát năm 201110. hdqt ttr vv sua dieu le 2017bien ban hop dhdcd 17.4.2014 0nghi quyet dhcd 17.4.2014giay uy quyen tham du dhdcd 20141. thong bao moi hop dhdcd thuong nien 20167. ttr thong qua ke hoach kinh doanh 20169. bc ngan sach hoat dong 2015 va ke hoach 2016 cua bks12. ttr. thuong cho exco hoan thanh ke hoach12. ttr phan phoi loi nhuan nam 2015 015. nghi quyet dhdcd 2016 du thaoThe le bau cu tai Dai hoigiay dang ky thong tin co dongfinal bao cao quan tri 12t.2015 upwebBao cao cua TGD trinh Dai hoi DCDTN 2017Giay dang ky du hop20171005 BSC Vietnam Daily Review VN Th%e1%bb%8b tr%c6%b0%e1%bb%9dng rung l%e1%ba%afc