CHƯƠNG 5 KHO BẢO QUẢN HẠT

CHƯƠNG 5 KHO BẢO QUẢN HẠT

CHƯƠNG 5 KHO BẢO QUẢN HẠT
... Silo chứa hạt Hình 5. 4: Kho ngầm 57 Hình 5. 5: Phân biệt kho silo dạng trụ 5. 2.2 Dựa mục đích bảo quản ta phân loại kho thành kho bảo quản tạm hạt tươi đồng, kho bảo quản hạt giống, kho bảo quản lương ... gian bảo quản ta có loại kho bảo quản ngắn ngày, trung bình kho bảo quản hạt dài ngày Khi xây dựng kho, dựa vào mục đích sử dụng kho, thời hạn cần bảo quản, nhu cầu lượng hạt tối đa cần bảo quản, ... Hình 5. 16: Cấu tạo chung kho Hình 5. 17: Các kích thước chung kho chứa hạt thơng thường 68 Hình 5. 18: Các kho chứa hạt liên tiếp tạo thành cụm kho 5. 5.1 Các u cầu xây dựng kho a Mái kho: Mái kho...
 • 28
 • 315
 • 0

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 5 pps

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 5 pps
... tích kho lạnh Q44=72 12= 864W  Q4 =86,4 + 700 +864=1 650 ,4 kW Xác đònh nhiệt tải cho thiết bò máy nén Xác đònh nhiệt tải cho thiết bò để tính toán diện tích bề mặt trao đổi nhiệt cần thiết cho thiết ... bay Để đảm bảo nhiệt độ phòng bảo quản đạt yêu cầu điều kiện bất lợi , ta tính nhiệt tải cho thiết bò tổn thất nhiệt tải thành phần có giá trò cao Qtb= Q1+ Q2 + Q3 +Q4=19+19,4 +0,1 650 4 = 48,4 ... 48,4 kW Nhiệt tải máy nén: Qmn=Q1 + 60%Q2 + 75% Q4 =19+19,4.0,6 +10 0, 75  38,14kW Trong ngày dêm máy nén không làm việc 24/24h mà thường làm việc kho ng 22/24h, suất lạnh máy nén tính sau: Q0=...
 • 6
 • 198
 • 1

Chương 2: Kho Và Thiết Bị Kho Bảo Quản

Chương 2: Kho Và Thiết Bị Kho Bảo Quản
... trần nhà kho 2.3 KỸ THUẬT THÔNG GIÓ TRONG KHO BẢO QUẢN 2.3.1 Khái niệm Thông gió biện pháp kỹ thuật chủ yếu để bảo quản sản phẩm lưu -62- trữ kho bảo quản hạt, rau, củ kho bảo quản khoai, sắn ... vậy, kho silo áp dụng phổ biến nhiều nước giới, đặc biệt nước phát triển d) Kho bảo quản khoai tây Kho bảo quản khoai tây (hình 2.10) loại kho trang bị hệ thống thông gió cưỡng Kích thước nhà kho: ... silô khác Thiết bị bốc dỡ vận chuyển gồm có hệ thống băng tải, gầu tải Thiết bị sơ chế gồm có hệ thống thiết bị làm phân loại, thiết bị sấy, Thiết bị kiểm tra, xử lý nguyên liệu trình bảo quản gồm...
 • 30
 • 1,056
 • 3

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 1 pot

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 1 pot
... lạnh Z F1 13 7,05   3,80 36 f Vậy lấy Z= buồng   24 kích cỡ kho lạnh 16  hoặc 12 X12 Vậy dung tích thực tế buồng lạnh là: E  15 0   15 7,89 3,80 III Sơ đồ quy hoạch mặt kho lạnh Với 1, 2, ... ban đầu10 đến 15 %,khi chọn Z số nguyên So lượng buồng lạnh cần xây dựng Buồng lạnh đông bố trí kho lạnh tầng , chiều cao kho đến xà ngang 6m Số lượng buồng cần thiết phải xây dựng Z F1 f Với ... cần xây dựng, hệ số sử dụng diện tích buồng chứa F Theo bảng 2-4 [1] .Ta tra  Ft   F  0.76 F 10 4 ,16   13 7,05m 0.76 F Theo [1] Diện tích buồng lạnh quy chuẩn tính theo hàng cột quy chuẩn cách...
 • 5
 • 287
 • 2

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 3 potx

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 3 potx
... 12.0 ,38 12.0,02  15,66 C , t  15,66   15,4 C 0,82 0,88 12.0,008 12.0,15 t  15,4   15,06 C , t  15,06    23, 230 C 0 ,3 0,047 12.0,02 t   23, 23    23, 5 C 0,88 t  21,22  t f   23, 5 ... h1   p x3 p x4 p x5 p x6 p x7 So sánh p hi p xi ta thấy p h  p x vách không bò đọng ẩm i i 4.Tính bề dày cách nhiệt trần kho làm đông Cấu trúc trần kho bảo quản đông: – lớp phủ mái đồng thời ... 5=1,5W/mK Tra bảng 3- 3 3- 7 sách HDTKHTL có k=0,2W/m2K ,1= 23, 3W/m2K 2=7W/m2K   CN   0,012 0,04 0,1 0,22   0,2          0,049m 0 ,3 1,4 0,047 1,5   0,2  23, 3 Theo tiêu chuẩn...
 • 7
 • 239
 • 2

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 4 pps

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 4 pps
... coi chiếm 15% khối lượng sản phẩm làm đông, Mb=15%.32,76 =4, 9 tấn/24h  Q2b  4, 9.2,5(8  25) 1000  2,4kW 24. 3600 Q2 =2 ,4 +17 =19 ,4 KW * Vì phòng làm đông thông gió nên dòng nhiệt thông gió ... trung bình có sưởi, lấy tn =40 C F = 12.6.6 =43 2m2  Qn =43 2.0,2.29=2506W Dòng nhiệt tổn thất qua trần F =12.6.6 =43 2m2 Qt =43 2.0,2.62,3=5383W  Q11= Q’11 +Q”11 +Qn +Qt =48 26 + 44 22 +2506 +5383 = 17137 ... tích thực tế kho lạnh M =6% 546 =32,76tấn/24h Nhiệt độ sản phẩm trước vào phòng làm đông lấy t = 80C , sau vào phòng làm đông đạt –250C , nội suy gần bảng 4- 2 sách HDTKHTL có h1= 34, 8 kJ/kg , h2=...
 • 7
 • 176
 • 1

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 6 doc

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 6 doc
...  VttCA 0,01 76   0,024 0,74  - Số lượng máy nén cao áp Z MNCA  VltCA 0,024   0,9 VltMN 0,0 26 (Máy nén N62WA có VltMN=0,026m3/s) - Tỷ lệ xylanh cấp hạ áp cao áp  VltHA 0,0 76  3 VltCA ... +0,125tmax = 27 + 0,125.37,3 = 320C Từ tKK= 320C , = 74% tra đồ thò I – d có tư = 260 C  tW1 = 26 +4 = 300C , tW2 = tW1+5K = 350C  tk = 26+ + 5+ =400C Tra bảng bão hoà có Pk=1,55 MPa c.Nhiệt độ nhiệt ... tích qv  q0 1215   9 56, 7kJ / m v1 1,27 - Năng suất nhiệt riêng q k  (h4  h5 ) m3 1935  500  (1955  65 5)  1704kJ / kg m1 1750  65 5 - Công nén riêng l  l1  h2  h6 1935  500 l  (1935...
 • 11
 • 243
 • 1

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 7 docx

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 7 docx
... Chọn k = 70 0 kcal/m2K  F Q NH 52 074   10,33m k t tb 70 0 .7, 2 Chọn ống trao đổi nhiệt cho bình ngưng : - Đường kính da =25mm - Đường kính di =20mm - Diện tích cho 1m chiều dài ống fa=0, 078 5m2/m ... lý cấu tạo thiết bò ngưng tụ 1- đường nối van an toàn 2- Ống nối đường ống cân với bình chứa 3- Hơi amoniac vào 4- p kế 5- Đường nối van xả khí không ngưng 6- Van xả khí khoang nước 7- Đường nước ... =263kcal/kg lỏng QNH3=198.263 = 52 074 kcal/h  Tính diện tích bề mặt trao đổi nhiệt dàn ngưng - Tính độ chênh nhiệt độ trung bình t tb  t mã  t 40  30  (40  35)   7, 2 C t 40  30 ln ln mã 40...
 • 8
 • 221
 • 1

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 8 pdf

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 8 pdf
... phương trình: q F ,t  580 t 1, 667 Fng Ftr Với t0 = t - t0 = t + 35  q F ,t  580 (t  35)1, 667 0,0 38 688 ,8( t  35)1, 667 0,032 Giải hệ hai phương trình qF,t = 688 ,8( t + 35)1,667, qKK ... t  34,2 C - Diện tích trao đổi nhiệt thiết bò Theo phần tính nhiệt kho lạnh nhiệt tải thiết bò Qtb = 48, 4 KW Ft  Qtb 484 00   88 m q F ,t 550 Cấu tạo thiết bò bay không khí đôí lưu tự nhiên ... qKK =56,52(-25- t) phương pháp đồ thò ta tìm giá trò qF,t t -33 -34 -35 qKK 452 509 565,2 QF,T 2 187 688 ,8 Hình - 10 Đồ thò giải hệ phương trình qKK qF,t Từ đồ thò ta xác đònh qF,t = 550W/m2...
 • 9
 • 194
 • 1

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 9 pps

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 9 pps
... nước; 11 Phễu chảy tràn; 12 van xả đáy; 13 Đường cấp nước với van phao; 14 Bơm nước PI – p kế ; TI – Nhiệt kế II Tính chọn bình chứa cao áp Bình chứa cao áp đặt sau dàn ngưng để chứa môi chất ... 0,7m 4  VCA = 0,7.Vd = 0,7.0,7 =0, 49 m3 Theo bảng 8-17 sách HDTKHTL ta chọn dạng bình chứa cao áp nằm ngang loại 0,75PB có thông số sau : - Chiều dài bình L = 3 190 mm - Chiều cao bình H =500mm - ... 50% thể tích bình Hình 12 : Nguyên lý cấu tạo bình chứa cao áp Thân bình ; Ống lỏng ; Cân ; p kế ; Nối van an toàn ; Lỏng vào ; Xả khí; Ống thủy ; chân bình.10 xả dầu , 11 xả cặn - Sức chứa...
 • 6
 • 159
 • 1

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 10 potx

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 10 potx
...  n   Theo tính toán thiết kế dàn ngưng mn =104 55 kg/h , n = 995 kg/m3 Theo bảng 10- 1 HDTKHTL tra n= 1,7 m/s  dn  4 .104 55  0,047 m 3600.995.3,14.1.7 Theo bảng 10- 4 sách HDTKHTL ta chọn ... ống nhựa ống thép , sử dụng loại ống tuỳ thuộc vào đầu tư tính chất hoạt động kho lạnh Đói với kho lạnh bảo quản đông tính chhất hoạt động liên tục lâu dài đường ống , ta nên chọn đường ống thép ... qua cáp hạ áp m1= 0,042 kg/s , v1= 1,27 m3/kg Theo bảng 10- 1 HDTKHTL chọn  = 17m/s  d hha  4.0,042.1,27  0,063m 3,14.17 Theo bảng 10- 2 chọn ống có da/di = 76/69  Đường ống hút cấp cao áp...
 • 6
 • 165
 • 2

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 11 pptx

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 11 pptx
... bình tách lỏng đảm bảo hút máy nén cấp ao bão hoà khô Trong hệ thống lạnh sử dụng loại bình trung gian có ống xoắn Ta tính diện tích bề mặt truyền nhiệt ống xoắn , dựa vào bề mặt truyền nhiệt ... an toàn – đến từ máy nén hạ áp – lỏng tiết lưu vào – áp kế , – đường cân lỏng với van phao – lỏng vào ống xoắn 10 – lỏng từ ống xoắn 11 –xả dầu 12 – ống thuỷ 13 – xả NH3 lỏng 330 ... lấy dầu , – lọc dầu , – đường nối ống hút , – đường nối máy nén , đường nối dầu vào , – nối áp kế , – ống thuỷ , – xả cặn , 10 – chân bình VII Tính chọn bình trung gian Bình trung gian có nhiệm...
 • 6
 • 102
 • 1

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 12 potx

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 12 potx
...  0,024 10.1,5.995 .12 0,024  8955Pa 0,02.2 - Tổn thất áp suất trở kháng cục Pcb     2 Hệ số trở kháng cục  = a1 + b2 + c3 Trong a =11 – số khoang vào ; b = 11 – số khoang thoát nước ... ngoặt ; 1 = 1,5 – hệ số trở kháng cục khoang vào ; 2 = 1,5 – hệ số trở kháng cục khoang thoát nước ; 3 = 2,5 – hệ số trở kháng cục dòng chảy ngoặt 180o khoang chuyển từ chùm ống sang chùm ống ... thất áp suất đường đẩy vòi phun kho ng Pvp = 0,6.105Pa Cột áp mà bơm cần phải tạo tính sau : Pbơm = Pnt + Pvp + Pống Trong Pnt tổn thất áp suất đường ống thiết bò ngưng tụ Pống tổn thất...
 • 7
 • 85
 • 1

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 13 docx

đồ án: thiết kế mặt bằng kho bảo quản đông lạnh, chương 13 docx
... Sơ đồ hệ thống lạnh Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp kho làm đông trình bày hình vẽ , sơ đồ vẽ thiết bò cần thiết , có nhiều dàn bay , tránh cho sơ đồ trở nên phức tạp , khó hiểu hệ thống dàn bay ... lạnh, tránh tượng tắc đường ống , han rỉ … - Mắt gass lắp đường lỏng , ống mềm để tránh nứt gãy đường ống rung động , ống tiêu âm, áp kế TỰ ĐỘNG HOÁ HỆ THỐNG LẠNH A Sơ đồ hệ thống lạnh Sơ đồ ... tránh tổn thất thiết bò cố gây nên … I , Sơ đồ điện động lực Sơ đồ điện động lực cung cấp điện cho động máy nén , quạt tháp giải nhiệt , bơm nước cho dàn ngưng trình bày hình vẽ II Sơ đồ điện điều...
 • 7
 • 153
 • 1

Xem thêm