Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC

Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... biên , tờ trình, hợp đồng, chương trình, kế hoạch, Công i n, Phiếu g i, Giấy gi i thiệu, Giấy đường, ….Diễn văn, Các lo i đơn ( đề nghị, khiếu n i tố cáo ) + Không có tên lo i: công văn c) Văn ... h i cũ tạo lên quan hệ xã h i Nó đ i h i nhà quản cần quan tâm sử dụng văn công việc minh Ngo i có chức giao tiếp, thống kê, chức sử liệu (ghi chép lịch sử) 1.4 Vai trò văn QLNN: 1.4.1 Văn ... động quản Các chủ trương sách, pháp luật nhà nước thông qua hệ thống văn quản hành nhà nước. Nó xác định m i quan hệ pháp quan quản quan bị quản lý, tạo m i ràng buộc trách nhiệm quan...
 • 7
 • 246
 • 0

BÀI GIẢNG SOẠN THẢO VĂN BẢN - CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC

BÀI GIẢNG SOẠN THẢO VĂN BẢN - CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... “phần”, chương số thứ tự phần, chương In hoa 14 In thường 14 1 2-1 3 1 3-1 4 In thường 14 In hoa 1 3-1 4 In thường 14 In hoa 1 2-1 3 - i u In thường 1 3-1 4 - Khoản - i m - Tiết - Tiểu tiết In thường In ... 1 3-1 4 In thường 1 3-1 4 In thường 14 - Tiêu đề phần - Số thứ tự tiêu đề mục - Khoản: Trường hợp có tiêu đề Trường hợp tiêu đề - i m - Tiết - Tiểu tiết Chức vụ, họ tên ngư i - Họ tên ngư i ký ... La mã I, II ) Có tiêu đề Chương (số La mã I, II ) phận phần Có tiêu đề Mục (La mã I, II ) Các mục chương Có tiêu đề (tiểu mục) 1, Không có tiêu đề, (chỉ nêu n i dung vấn đề) a) nhỏ dần ( -) , (...
 • 73
 • 293
 • 0

một số vấn đề chung và nội dung quản nhà nước về đất đai

một số vấn đề chung và nội dung quản lý nhà nước về đất đai
... Phần A: số vấn đề chung nội dung quản nhà nớc đất đai I: Một số vấn đề chung Đât đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nớc thống quản Đây sở pháp cao nhất, xác định rõ Nhà nớc chủ sở ... pháp lụât quản sử dụng đất đai tổ chức thực văn 4- Giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất 5- Đăng ký đất đai, lập quản sổ địa chính, quản hợp đồng sử dụng đất, thống kê, kiểm kê đất, cấp ... chức quản Nhà nớc XHCN quản mặt đời sống kinh tế - xã hội Trong quản đất đai, mục đích ngời sử dụng khai thác tốt tiềm đất, phục vụ cho mục đích kinh tế - xã hội đất nớc Chính đất đai phải...
 • 11
 • 88
 • 0

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
... lựa chọn đề tài "Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống văn quản nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức" để làm tiểu luận tình lớp Bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước chương trình ... ban đầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh không ngừng trưởng thành số lượng chất lượng Việc đào tạo công chức hành trọng, nhằm bảo ... hệ chức, nên bổ sung thêm quy định sách hỗ trợ việc ĐTBD CBCC 4.2 Đối với Sở Nội vụ tỉnh - Về công tác quản nhà nước ĐTBD CBCC: Sở Nội vụ tỉnh quan quản nhà nước công tác ĐTBD cán bộ, công...
 • 22
 • 803
 • 4

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... Văn quản Nhà nước chứa đựng thông tin Nhà nước( phương hướng, kế hoạch phát triển, sách, Quyết định quản ) chủ thể quản lý( quan quản Nhà nước) đến đối tượng quản ( quan quản Nhà ... máy Nhà nước, văn quản Nhà nước thực chất định quản Nhà nước quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thể thức, thủ tục, thẩm quyền luật định mang tính quyền lực đơn phương Văn quản Nhà ... Mục lục CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 1.1 Khái niệm - Từ "Văn bản" theo tiếng Latinh actur có nghĩa hành động Văn thể ý chí quan ban hành văn Văn phương tiện chủ yếu để...
 • 182
 • 1,997
 • 5

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC

KHÁI QUÁT VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
... đạt trình quản 1.2.2 Chức pháp - Chỉ có Nhà nước có quyền lập pháp lập quy Do vậy, văn quản Nhà nước đảm bảo thực thi quyền lực Nhà nước Chức pháp thể hai phương diện: + Văn sử dụng ... thành trình quản hoạt dộng khác + Bản thân văn chứng pháp để giải nhiệm vụ cụ thể quản điều hành công việc quan 1.2.3 Chức quản Thực tế hoạt động quản cho thấy rằng, văn có vai ... tốt công tác này, nhà quản phải biết vận dụng cách có hệ thống văn Nhà quản phải biết vận dụng từ loại văn quy định chức năng, thẩm quyền, văn nghiệp vụ kiểm tra đến văn với tư cách liệu,...
 • 6
 • 1,021
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN BẢN QUẢN NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG pps

ĐỀ CƯƠNG MÔN VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG pps
... nửa kỷ tồn phát triển, Nhà nước Việt Nam ban hành khối lượng lớn văn quản lí để điều hành quản xã hội, quản Nhà nước Cuộc sống xã hội luôn phát triển, nhiều văn ban hành không đáp ứng kịp ... tác văn thư toàn trình quản văn phục vụ cho yêu cầu quản quản - Mục đích đảm bảo thông tin cho quản - Những tài liệu văn kiện soạn thảo, quản sủ dụng theo nguyên tắc công tác văn ... - thông tin quản có thẻ nhìn lại, xem xét lại, phản hồi lại văn quản nhà nước vậy, thông tin quản phức tạp, phong phú đa dạng trình quản phải biết phân loại để xử cho phù hợp.(...
 • 13
 • 2,901
 • 36

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản nhà nước về lĩnh vực an toàn vệ sinh, dịch bệnh động, thực vật

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn vệ sinh, dịch bệnh động, thực vật
... H th ng văn b n qu n nhà nư c v lĩnh v c an toàn v sinh, d ch b nh đ ng, th c v t Khái ni m h th ng văn b n qu n nhà nư c H th ng văn b n qu n nhà nư c v lĩnh v c an toàn v sinh, d ch ... TR NG H TH NG VĂN B N QU N LÝ NHÀ NƯ C V LĨNH V C AN TOÀN V SINH, D CH B NH Đ NG, TH C V T 2.1 K t qu xây d ng hoàn thi n h th ng văn b n qu n nhà nư c v lĩnh v c an toàn v sinh, d ch b nh ... ng quy ph m đ qu n nhà nư c v lĩnh v c an toàn v sinh, d ch b nh đ ng, th c v t 2.1.2 Hi u qu qu n nhà nư c c a h th ng văn b n qu n nhà nư c v lĩnh v c an toàn v sinh, d ch b nh đ ng,...
 • 121
 • 275
 • 0

Thể chế về văn bản quản nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam

Thể chế về văn bản quản lý nhà nước của các triều đại phong kiến Việt Nam
... thành lập 2 CÁC LOẠI VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC V iệc sử dụng văn làm phương tiện thông tin phục vụ cho quản nhà nước m ột yêu cầu khách quan m ọi nhà nước , có nhà nước phong kiến V iệt N ... ế khoá, v.v L oại văn gọi văn q u ản nhà nước hay văn hành T heo đinh nghĩa nay, văn quản nhà nước văn q u an nhà nước ban h àn h để phục vụ cho hoạt động quản theo thể thức, thẩm quy ... triều trở vể sau, việc dùng chữ H án để ban hành vãn quản nhà nước đ ã sử sách ghi chép nhiều; m ột số văn quản nhà nước triều đại Lý, Trần, Lê hàng trăm tập châu bản, sổ sách hành triều...
 • 113
 • 1,162
 • 11

Nghiên cứu việc ban hành và thực thi văn bản quản nhà nước về lữ hành ở Việt Nam

Nghiên cứu việc ban hành và thực thi văn bản quản lý nhà nước về lữ hành ở Việt Nam
... trạng ban hành thực thi văn quản nhà nước lữ hành Chương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu lực văn bán quản nhà nước lữ hành Luận văn hy vọng đóng góp phần giúp quan quản nhà nước ... lĩnh vực quản hành nhà nước Nói cách khác, văn quản nhà nước sở cần thi t để xây dựng chế việc kiểm soát tính hợp pháp hành vi hành thực tế quan nhà nước 1.2 Hoạt động lữ hành Việt Nam ... trò bản, vai trò chung loại văn không loại trừ văn quản nhà nước Văn quản nhà nước chứa đựng thông tin nhà nước, chủ thể quản (cơ quan quản nhà nước) chuyển tải đến đối tượng quản lý...
 • 112
 • 207
 • 0

Lịch sử xây dựng pháp luật về ban hành văn bản quản nhà nước ở việt nam giai đoạn 1986 2010 (TT)

Lịch sử xây dựng pháp luật về ban hành văn bản quản lý nhà nước ở việt nam giai đoạn 1986  2010 (TT)
... ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ BỐI CẢNH XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 - 2010 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ... thống pháp luật Việt Nam nói chung, pháp luật ban hành VBQLNN nói riêng Đặc điểm trình xây dựng pháp luật ban hành văn quản nhà nước Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010 Một là, xây dựng pháp luật ban ... bày văn quản nhà nước 2.1.2.2 Quá trình xây dựng Luật Ban hành VBQPPL * Kế hoạch xây dựng Luật ban hành văn quy phạm pháp luật * Quá trình xây dựng Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Khởi...
 • 25
 • 152
 • 0

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản nhà nước về công tác lưu trữ

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nhà nước về công tác lưu trữ
... định Văn quản nhà nước công tác lưu trữ không nằm hệ thống văn quản nhà nước, sở pháp cho hoạt động ngành lưu trữ mục đích đưa công tác lưu trữ phát triển Do hệ thống văn quản nhà nước ... lƣợng văn quản nhà nƣớc công tác lƣu trữ Chất lượng hệ thống văn quản nhà nước công tác lưu trữ phụ thuộc nhiều vào yêu cầu: Văn quản nhà nước công tác lưu trữ văn phải quan nhà nước ... quảnlý nhà nước công tác lưu trữ Mô hình hệ thống văn quản nhà nước công tác lưu trữ Các biện pháp thúc đẩy việc hoàn thiện hệ thống văn quảnlý nhà nước công tác lưu trữ ...
 • 120
 • 646
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: chương 1giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 10giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 9giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 8giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 7giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 4giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 3giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 2giáo án toán 6 hình học chương 1 bài 1bài giảng toán 3 chương 1 bài 9bài giảng toán 3 chương 1 bài 8bài giảng toán 3 chương 1 bài 7bài giảng toán 3 chương 1 bài 6bài giảng toán 3 chương 1 bài 5bài giảng toán 3 chương 1 bài 2Understanding and managing organizational behavior 6th edition george test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business 11th edition nickels test bankUnderstanding business strategy concepts plus 3rd edition ireland test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding management 8th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUniversity physics with modern physics technology update 13th edition young test bankUnderstanding music 7th edition jeremy yudkin test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding pathophysiology 5th edition huether test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUnderstanding weather and climate 6th edition aguado test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY SUPER CARGOVoice and voice therapy 9th edition boone test bankWardlaws perspectives in nutrition a functional approach 1st edition byrd bredbenner test bankWeb design introductory 5th edition campbell test bank