Ôn tập Lý thuyết toán 6 học kì 1

ÔN TẬP THUYẾT TOÁN 8 HỌC KỲ II

ÔN TẬP LÝ THUYẾT TOÁN 8 HỌC KỲ II
... hợp 3: Nếu cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông tỉ lệ với cạnh huyền cạnh góc vuông tam giác vuông hai tam giác vuông đồng dạng xét ∆ABC ∆A’B’C’, ta có:  II Các tính chất hai tam giác đồng ... ẩn hay không ) Bước 4: Kết luận Một số công thức cần lưu ý: − Công thức toán chuyển động: Trong đó: s: quãng đường (km) v: vận tốc (km/h) t: thời gian (h) − Công thức chuyển động dòng sông: VI ... Thu gọn cách cộng trừ hạng tử đồng dạng Bước 5: Chia hai vế cho hệ số ẩn Ví dụ: II Phương trình tích cách giải: III.Các bước giải phương trình chứa ẩn mẫu: Bước 1: Tìm điều kiện xác định phương...
 • 7
 • 399
 • 1

Ôn tập thuyết Toán 12 thi TN

Ôn tập lý thuyết Toán 12 thi TN
... Giáo viên: Hồng Ngọc Đính Tài liệu ơn tập TN 12 II/ MỘT SỐ ĐỀ BÀI LUYỆN TẬP (THAM KHẢO) ĐỀ SỐ I PHẦN CHUNG Câu I Cho hàn số y = x3 + 3x2 + 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2) Dựa vào ... a, b ∈ R, i = −1 a gọi phần thực, b phần ảo, C tập hợp số phức Hai số phức phần thực phần ảo tương ứng Giáo viên: Hồng Ngọc Đính Tài liệu ơn tập TN 12 a = c a + bi = c + di ⇔  b = d Mơđun số ... sau: sin x dx a I = ∫ π + cos x Giáo viên: Hồng Ngọc Đính π b J = (2 x − 1).cos xdx ∫ 12 Tài liệu ơn tập TN 12 3 Đònh m để hàm số : f(x) = x - mx2 – 2x + đồng biến R · Câu III Cho hình chóp S.ABCD...
 • 20
 • 320
 • 4

Ôn tập thuyết toán Thi TN THPT 2010

Ôn tập lý thuyết toán Thi TN THPT 2010
... Hai đường thẳng vuông góc : k1.k2 = −1 + Hai đường thẳng song song : k1 = k2 GV: Trần Văn Dũng ĐT: 0983385574 - 055677053 Page HƯỚNG DẪN ƠN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 -2010 Bài toán 3: Biện luận ... THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 -2010 • Đk đồng phẳng véc tơ : → → → → → → a , b , c đồng phẳng ⇔ [ a , b ] c = • ĐK để điểm A,B,C,D không đồng phẳng ( tạo thành tứ diện ) là: ba véc tơ → → → không ... khoảng cách cần tìm đoạn thẳng AH Lưu ý: ban khơng có góc Tổ Tốn Trường THPT Tư Thục Trương Định Chúc em thành cơng kỳ thi TNTHPT 2010 đến GV: Trần Văn Dũng ĐT: 0983385574 - 055677053 Page 20 ...
 • 20
 • 205
 • 0

trắc nghiệm giúp ôn tập thuyết thi đại học hóa học

trắc nghiệm giúp ôn tập lý thuyết thi đại học hóa học
... Cu(OH)2 Câu 145.Cho phản ứng hóa học: Zn + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + ZnSO4 Trong phản ứng xảy A khử Zn oxi hóa Fe3+ B khử Zn oxi hóa Fe2+ C oxi hóa Zn khử Fe2+ D oxi hóa Zn khử Fe3+ Câu 146 Khi cho ... trình hóa học, ta có tổng số nguyên tử bị oxi hóa tổng số nguyên tử bị khử lần lợt A B 10 18 C 18 10 D Câu 135 Cho hai muối X, Y thoả mãn điều kiện sau: X + Y → không phản ứng X + Cu → không phản ... nhiều khí Cl2làm ô nhiễm không khí có nguy phá hủy máy móc, thi t bị Để loại phần lớn clo không khí, nên dùng cách sau hợp lý, có hiệu nhất: A Rắc vôi bột vào phòng B Bơm không khí phòng sục qua dung...
 • 23
 • 215
 • 0

đề cương ôn tập tiếng anh lớp 6 học 1

đề cương ôn tập tiếng anh lớp 6 học kì 1
... _ Lớp: Số phách: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Tiếng Anh Năm học: 2 010 – 2 011 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Số phách: (Đề kiểm tra gồm 02 trang, học sinh làm trực tiếp vào đề) ... …………… 10 …………… The end ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 Câu I: (10 ´ 0,25 = 2.5 pts) 1- A 2-C 3-D 4-B 5-D 6 A 7-B 8-D 9-D Câu II: ... home farmer driver classes 10 have III VERB FORM 11 aren’t 12 are playing 13 has 14 is reading 15 are going 16 is looking 17 is cooking / cooks 18 is learning / am reading 19 is / is sitting / is...
 • 20
 • 499
 • 0

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP THUYẾT NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT NGHỀ TIN HỌC VĂN PHÒNG LỚP 11
... trung bình cộng dãy số: A =AVERAGE (số 1, số 2, …) B =MIN (số 1, số 2, …) C =MAX (số 1, số 2, …) D =SUM (số 1, số 2, …) 59 Hàm sau cho kết bậc số A =SQRT (Số) B =ABS (Số) C =LN (Số) 60 Trong Excel biểu ... tương đối công thức sẻ ? A Thay đổi B Không thay đổi C Thay đổi D Có thay đổi, có không thay đổi 21: Trong Excel, để gõ liệu dạng số điện thoại (Ví dụ: 0988338770) ta chọn kiểu liệu: A Kiểu số B Kiểu ... trị ô A1, A2, A3, A4 số 2,3,4,5 Tại ô B1 có công thức $A$1*A2 cho kết Khi chép công thức qua ô B2, B3 ta nhận kết hai số: A 6, B 8, C 8, 10 D 10, 20: Trong Excel, di chuyển công thức từ ô sang...
 • 3
 • 329
 • 1

Ôn tập tiếng anh lớp 6 học I

Ôn tập tiếng anh lớp 6 học kì I
... Lo is a ……………………… beach I love it here – everything I want is only five minutes away It’s so ……………… Life in the countryside is …………………… There aren’t many things to there The air in the area is ... (delicious)…………………….food I ve ever eaten 8.The Pacific Ocean is (big) …………………… The Atlantic Ocean 9.The king is the (kind)………………… man in the kingdom 10.Which is (far)………………………., Da Nang City ... houses with ……………………… numbers are on this side 4.Are the flowers in that window …………………… ? 5.The water is quiet ……………………… Around here 6. I think this is a …………………… footpath 7.We are now living in a...
 • 11
 • 500
 • 0

Ôn tập Toán 6 học I

Ôn tập Toán 6 học kì I
... v i số mũ cao (V) Chọn thừa số nguyên tố chung riêng Thứ tự câu cho ta cách tìm b i chung nhỏ hai hay nhiều số ? A (I) → (III) → (IV) B (I) → (IV) → (V) C (I) → (II) → (III) D (I) → (V) → (IV) ... ngoctrongdat@gmail.com N I DUNG ÔN TẬP CU I I - MÔN TOÁN c) 168 180 e) 108 72 d) 24; 30 80 f) 300 ; 160 56 4.Các toán có l i gi i dựa BCNN UCLN 4.1 Trong bu i lao động trồng vườn trường lớp 6A, học sinh ... B IM + IN = MN C IM = IN = MN D đáp án khác 45 Hai tia chung gốc, nằm phía đường thẳng là: A hai tia trùng C hai tia phân biệt B hai tia đ i D hai tia i m chung ngoctrongdat@gmail.com N I DUNG...
 • 9
 • 409
 • 10

Hướng dẫn ôn tập thuyết học I - VL10 Điện Biên

Hướng dẫn ôn tập lý thuyết học kì I - VL10 Điện Biên
... f T - Biểu thức liên hệ tốc độ d i tốc độ góc: v = ωr - Biểu thức liên hệ chu tần số: T = - Biểu thức liên hệ tốc độ d i chu kì: v = Gi i thích : + v: Vận tốc d i của vật ở thơ i i ̉m ... (kg) - Nêu đặc i m trọng lực? 12 - Kh i lượng có ph i trọng lượng không? Vì sao? 13 Phát biểu n i dung viết biểu thức định luật III Niu tơn, gi i thích ý nghĩa rõ đơn vị đ i lượng có biểu thức ... v0 t + at - Chú ý: x0 , v0 ,a giá trị đ i số * Lưu ý : Khi học -> Ph i gi i thích đ i lượng đơn vị biểu thức! Trong : + x tọa độ chất i m th i i m t (m) + x0 tọa độ chất i m th i i m ban đầu...
 • 10
 • 198
 • 0

De cuong On tap Toan 6 hoc ki 1-Duc pdf

De cuong On tap Toan 6 hoc ki 1-Duc pdf
... thng, tia, on thng, trung im ca on thng, im thng hng, im khụng thng hng, im nm gia hai im, hai tia i nhau, hai tia trựng nhau, hai ng thng song song Quan h gia im, ng thng, tia, on thng (im ... bỳt chỡ, bao nhiờu giy? Bi 8: Mt s hc sinh ca lp 6A v 6B cựng tham gia trng cõy Mi hc sinh u trng c s cõy nh Bit rng lp 6A trng c 45 cõy, lp 6B trng c 48 cõy Hi mi lp cú bao nhiờu hc sinh tham ... ỏm t hỡnh ch nht chiu di 52cm, chiu rng 36cm Ngi ta mun chia ỏm t ú thnh nhng khonh hỡnh vuụng bng trng cỏc loi rau Tớnh di ln nht ca cnh hỡnh vuụng Bi 6: Mt lp hc cú 20 nam v 24 n Cú bao nhiờu...
 • 3
 • 1,032
 • 10

ôn tập toán 6 học I

ôn tập toán 6 học kì I
... biết : a/ x + = 20 + (-12) + b/ 10 – 2x = 25 - 3x B i : (2đ): Một đ i thiếu niên xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng lẻ hàng Biết số đ i viên liên đ i khoảng từ 150 đến 200 em Tính số đ i viên liên ... Đề : B i : (2đ) Cho số 1 360 , 3471, 4572, 7824, 67 43, 5789 H i số cho a/ Các số chia hết cho ? b/ Các số chia hết cho ? c/ Các số vừa chia hết cho vừa chia hết cho ? d/ Các số không chia hết cho ... viên liên đ i ? B i : (2đ) Vẽ đoạn thẳng MN d i 8cm G i R trung i m MN a/ Tính MR, RN b/ Lấy hai i m P Q đoạn thẳng MN cho MP = NQ = 3cm Tính PR, QR c/ i m R có trung i m đoạn PQ không? Vì ?...
 • 2
 • 158
 • 0

Đề cương ôn tập toán 6 học 1

Đề cương ôn tập toán 6 học kì 1
... 72 – 11 0 10 ) x +1 22009 = 22 010 11 ) 2x – 49 = 5.32 12 ) (x + 4) – 52 = 5.22 13 ) 6x + x = 511 : 59 + 31 14) 7x – x = 5 21 : 519 + 3.22 - 70 15 ) 7x – 2x = 61 7: 61 5 + 44 : 11 16 ) 0:x=0 17 ) x =9 18 ) ... Tìm ƯCLN Và BCNN 1) 24 10 5) 6) 2) 300 280 7) 3) 15 0 84 8) 4) 11 15 Bài tập 1. 2 : Tìm x biết 30 90 14 ; 21 56 24; 36 60 15 0; 84 30 9) 10 ) 11 ) 12 ) 9; 24 35 14 ; 82 12 4 24; 36 16 0 25; 55 75 4) x ... Hùng Thắng Năm học 210 12-2 013 Bài 2: Thực phép tính: (Tính nhanh có thể) 1) 66 .25 + 5 .66 + 66 .14 + 33 .66 5) 2) 12 .35 + 35 .18 2 – 35.94 6) 3) (-8537) + (19 75 + 8537) 7) 4) (35 – 17 ) + (17 + 20 – 35)...
 • 11
 • 2,902
 • 22

Đề tự ôn tập toán 6 học I

Đề tự ôn tập toán 6 học kì I
... 36, 60 ) số kết sau ? A B 12 C 15 D 60 Câu 10 : Cho i m M nằm hai i m N P ( Hình3 ) Kết luận sau ? N M P (Hình ) A Tia MN trùng v i tia PN C Tia MN tia NM hai tia đ i B Tia MP trùng v i tia ... sinh kh i lớp trường ? B i : Trên tia Ox vẽ hai i m H K cho OH = cm , OK = cm a) i m H có nằm hai i m O K không ? Vì ? b) Tính đoạn thẳng HK c) i m H có ph i trung i m đoạn thảng OK không ? ... G i M trung i m đoạn thẳng OH Tính đoạn thẳng MK ************ - Trang:2 Đề tự ơn tập ĐỀ SỐ II A TRẮC NGHIỆM (3đ) : Hãy chọn đáp án Câu 1: Cho tập hợp M   ; ; ;  Cách viết...
 • 4
 • 150
 • 0

TAI LIEU ON TAP TOAN 6 HOC KI II CUC HAY

TAI LIEU ON TAP TOAN 6 HOC KI II CUC HAY
...  − ÷:1 15  15 60  24  6  i) + :  ÷   16   j) 3,2 −  + ÷: 64   k) − 2. −     2 Bài 5: Tính − + 11   −5 b) −  − ÷: 12 12  10  12 −5 c) + 15 − d) −8 36 36 : e) 35 14 f) ... BÀI 30 Trong đợt lao động trồng cây, Lớp 6C phân công trồng 200 Số tổ I trồng chiếm 40% tổng số lớp trồng Số tổ II trồng 81,25% số mà tổ I trồng Tính số tổ III trồng được, biết Lớp 6C có tổ BÀI ... 200 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Vẽ Ot tia phân giác góc yOz Tính góc xOt · · · BÀI 25 Cho hai góc mOn tOn phụ nhau, biết tOn = 60 0 Đề cương ôn tập học kỳ II môn...
 • 14
 • 240
 • 6

Ôn tập thuyết môn học Nguyên kế toán

Ôn tập lý thuyết môn học Nguyên lý kế toán
... phí  Lỗ Kết chuyển Lãi / Lỗ  TK 421 + Kết chuyển Lãi: Nợ TK 911 Có TK 421 + Kết chuyển Lãi: Nợ TK 421 Có TK 911 C KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI: Kế toán trình ... TK 152, TK 153 Có TK 151 Kế toán trình sản xuất sản phẩm: * Tài khoản sử dụng: TK153, TK 153, TK 151 TK 331, TK 111, TK 1112, TK 141 * Trình tự hách toán: a Kế toán nguyên liệu, vật liệu: - Xuất ... xuất B KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Kế toán trình cung cấp: * Tài khoản sử dụng: TK153, TK 153, TK 151 TK 331, TK 111, TK 1112, TK 141 * Trình tự hách toán: -...
 • 9
 • 280
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập tiếng anh lớp 6 học kì 1de cuong on tap tieng viet lop 6 hoc ki 1de cuong on tap mon van lop 6 hoc ki 1de cuong on tap mon ngu van 6 hoc ki 1bài tập ôn tập tiếng anh lớp 6 học kì 1ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì 1đề cương ôn tập tiếng anh lớp 6 học kì 1ôn tập tiếng việt lớp 6 học kì 1đề cương ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì 1đề cương ôn tập lịch sử lớp 6 học kì 1đề cương ôn tập lịch sử lớp 6 học ki 1ôn tập lý thuyết toán lớp 6de cuong on tap mon toan 6 hoc ki 1đề cương ôn tập toán 6 học kì 1đề cương ôn tập môn toán 6 học kì 1Rèn kĩ năng ôn luyện, làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn lịch sử kì thi THPT quốc gia năm 2017skkn nâng cao chất lượng môn lịch sử bằng việc sưu tầm và ứng dụng các trò chơi vào dạy học lịch sử ở trường THPT phần lịch sử thế giới lớp 10Sử dụng ca dao và đồ dùng trực quan nhằm nâng cao hiệu quả bài họctình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân lLiên môn đạt giải cấp huyện dầu gội đầu với môi trường và sức khỏeSử dụng hệ thống câu hỏi phát huy tính tính cực và chủ động của học sinh trong giảng dạy phần lịch sử thế giới SGK lịch sử 12Bài 11. Câu ghépVận dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực của học sinh trong các tiết dạy học lịch sử ở lớp 11a2 và 12a5sach iscontinuemossssI can speak english 1 WBNew round up 3 student s bookprepare workbook level 1(bia)SCHRITTE 3 KURSBUCH UND ARBEITSBUCHtieng anh lop 3 sach bai tapBẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN1brown steven smith dorolyn active listening 1 teacher s bookDẠY học nêu và GIẢI QUYẾT vấn đề môn TOÁN GIẢI TÍCH lớp 12 tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ bạc LIÊUDẠY học THEO HƯỚNG tối ưu hóa môn hóa học lớp 12 tại TRUNG tâm GIÁO dục THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNGDẠY TIẾNG ANH THEO HƯỚNG SINH NGỮ CHO học SINH TIỂU học tại THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHGIẢI PHÁP bồi DƯỠNG đội NGŨ NHÂN VIÊN THƯ VIỆN tại học VIỆN CHÍNH TRỊ KHU vực PHÍA NAM đáp ỨNG THEO NGHIỆP vụ NGÀNH văn hóa THÔNG TINĐức thánh cha kỷ niệm 100 năm bộ các giáo hội đông phương