Bài thảo luận nhóm nguồn nhân lực

Bài thảo luận quản trị nhân lực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bài thảo luận quản trị nhân lực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
... &QTKD Môn :Quản trị nhân lực MỤC LỤC I.KHÁI NIỆM VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Đào tạo nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực 3.Mối quan hệ đào tạo phát triển nguồn nhân lực II:PHÂN ... Môn :Quản trị nhân lực QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Đề tài: Đào tạo Phát triển nguồn nhân lực Phân biệt đào tạo phát triển nguồn nhân lực Giải thích lý mà lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động đào tạo ... GIỮA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC Sự giống nhau: Sự khác III CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.1 Đào tạo công việc: 2.2 Đào tạo công việc: 2.3 Các hình thức đào tạo 2.4...
 • 32
 • 60
 • 0

Bài thảo luận quản trị nhân lực doc

Bài thảo luận quản trị nhân lực doc
... 3.3.2.4.Thái độ ứng xử nhà quản trị với nhân viên    Đối với nhà quản trị, cần tạo bầu không khí làm việc lành, tạo mối quan hệ thân thiện cán quản nhân viên Khi nhân viên nghỉ ốm, nằm viện ... ngộ nhân góp phần mang lại tác dụng tích cực hoạt động quản trị nhân khác doanh nghiệp Đãi ngộ nhân góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp Đãi ngộ nhân nhằm tạo lập môi trường văn hóanhân ...  • • Đối với việc trì phát triển nguồn nhân lực cho xã hội Đãi ngộ nhân góp phần quan trọng vào việc trì phát triển nguồn nhân lực cho xã hội Đãi ngộ nhân tạo điều kiện thuận lợi góp phần trực...
 • 23
 • 413
 • 0

Bài thảo luận nhóm quản trị nhân lực- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự

Bài thảo luận nhóm quản trị nhân lực- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự
... biện pháp khắc phục, cải tiến hoàn thiện khóa đào tạo sau Nhiều thất bại đào tạo phát triển doanh nghiệp doanh nghiệp trọng đến hoạt động đào tạo, phát triển nhân mà quan tâm đến kết đào tạo, phát ... tiêu đào tạo phát triển nhân khác Căn vào mục tiêu đào tạo mà nhà quản trị lựa chọn hình thức phương pháp đào tạo cho hợp lý Ví dụ: với mục đích hướng dẫn công việc cho nhân viên phương pháp ... nhà quản trị hoàn thành tốt công việc giao làm việc có tâm có đức sáng, đưa biện pháp cách làm đắn giúp ích cho nhà quản trị việc có đội ngũ nhân viên giỏi nhà quản trị phải ý đào tạo phát triển...
 • 12
 • 936
 • 2

BÀI THẢO LUẬN NHÓM PHÁT HUY VAI TRÒ CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM

BÀI THẢO LUẬN NHÓM PHÁT HUY VAI TRÒ CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC TRONG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
... kinh tế chúng có mối quan hệ tác động qua lại - Tuỳ theo giai đoạn phát triển kinh tế, yếu tố đợc đề cao yếu tố khác - Các yếu tố đa vào hàm sản xuất yếu tố mang tính kinh tế II Vai trò yếu tố nguồn ... dung trình bày I Tổng quan yếu tố nguồn lực tăng trởng II Vai trò yếu tố nguồn lực tăng trởng III Một số giải pháp nhằm tận dụng nguồn lực I Tổng quan yếu tố nguồn lực tăng trởng Hàm sản xuất: ... sản xuất gia tăng (K) yếu tố định đến tăng trởng kinh tế 12 II Vai trò yếu tố nguồn lực tăng trởng Mô hình tăng trởng Harrod - Domar: b) Các yếu tố tác động trực tiếp: - Hệ số gia tăng vốn - sản...
 • 47
 • 319
 • 0

Bài thảo luận nhóm Quản trị nguồn tài trợ

Bài thảo luận nhóm Quản trị nguồn tài trợ
... tác động đến quản lý công ty Chương 4-36 4.4 Lựa chọn mô hình nguồn tài trợ PA1: Sử dụng toàn nguồn dài hạn để tài trợ cho tổng tài sản PA2: Sử dụng nguồn dài hạn để tài trợ cho tài sản thường ... thường xuyên) nguồn tài trợ ngắn hạn cho TSLĐ tạm thời PA3: Toàn TS thường xuyên phận TS tạm thời (bộ phận dự trữ an toàn) tài trợ nguồn vốn dài hạn, phần TS tạm thời lại tài trợ nguồn vốn ngắn ... Chương 4-5 Phân biệt nguồn tài trợ ngắn hạn nguồn tài trợ dài hạn Ngắn hạn Dài hạn Thời hạn hoàn trả ≤ năm > năm Trả lãi Không phải trả tín dụng thương mại Phải trả với tất loại tài trợ Đặc tính lãi...
 • 38
 • 216
 • 0

Bài thảo luận nhóm hệ thống quản lý nhân sự

Bài thảo luận nhóm hệ thống quản lý nhân sự
... quản nhân công ty X tiến hành với công đoạn là: quản hồ sơ nhân viên, quản chấm công quản lương, thưởng Các hoạt động nghiệp vụ quản nhân công ty tiến hành sau: 1.1 Hoạt động quản ... tác nhân bên giúp cho hệ thống quản đạt hiệu cao Chức sở để hệ thống tồn Vì vậy, việc xác định cấu chức giúp cho hệ thống quản nhân xây dựng mô hình cấu tổ chức đầy đủ Thông qua đây, hệ thống ... thông tin nhân viên: Khi nhân viên không làm việc, phòng nhân tiến hành hủy bỏ hồ sơ thông tin cá nhân hệ thống Quản chấm công Nhóm 12 – Lớp: L05 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Bài thảo luận môn...
 • 17
 • 451
 • 1

Tài liệu LUẬN VĂN: Ứng dụng phần mềm nguồn mở trong bài toán quản lý nguồn nhân lực doc

Tài liệu LUẬN VĂN: Ứng dụng phần mềm nguồn mở trong bài toán quản lý nguồn nhân lực doc
... BÀI TOÁN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ 1.1 Bài toán quản nhân cần giải đƣợc vấn đề sau: Tác động tài nguồn nhân lực Quá trình làm việc, bao gồm lập kế hoạch nhân ... thủ tục công đạo đức quan hệ nhân viên An toàn sức khỏe nhân viên Hình 1.1 Mô tả toán quản nhân 1.2 Phần mềm nguồn mở phần mềm với mã nguồn công bố sử dụng giấy phép nguồn mở Giấy phép ... đặt phần mềm Thông thường không cần phải toán nhà phát triển nâng cấp phần mềm phát hành Sau phần mềm nguồn mở đƣợc nhiều ngƣời sử dụng: 1.3.1 OrangeHRM Là hệ thống quản nguồn nhân lực...
 • 49
 • 360
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 3 phân tích công việc

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 3 phân tích công việc
... xuất công việc - Khi có thay đổi nội dung công việc Lưu ý:  Phân tích công việc phải dựa vào công việc, không dựa vào người thực công việc II Thực đơn phân tích công việc Nội dung công việc (job-content) ... phân tích công việc mở rộng bao gồm việc thu thập thông tin chế độ đãi ngộ gắn với công việc Sản phẩm phân tích công việc CÔNG TÁC CỤ THỂ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRÁCH NHIỆM NHIỆM VỤ MÔ TẢ CÔNG VIỆC ... nghĩa phân tích công việc  Đối với người lao động:  Đối với người quản lý:  Phân tích công việc quan trọng bắt buộc khi: - Doanh nghiệp thành lập việc phân tích công việc tiến hành lần đầu - Khi...
 • 33
 • 1,188
 • 2

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 4 tuyển dụng nhân sự

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 4 tuyển dụng nhân sự
... 3 QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN (Con người) TỔ CHỨC (Công việc) Tuyển mộ (Tìm kiếm & Thu hút) Tuyển chọn ( o lường & Đánh giá) Ra định tuyển dụng II TUYỂN MỘ Khái niệm tuyển mộ Tuyển mộ trình ... trình tuyển mộ Tuyển mộ nội Tuyển mộ từ bên Phương pháp tuyển chọn nội Phương pháp tuyển chọn từ bên I KHÁI NIỆM, MÔ HÌNH VÀ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG Khái niệm  Tuyển dụng (staffing): trình tuyển ... nghiệm lực (Aptitude test) lực học tập thực công việc       khả sử dụng ngôn ngữ (verbal ability) lực tính toán (numerical ability) tốc độ tri giác (perceptual speed) lực phân tích/lý luận (reasoning...
 • 40
 • 1,418
 • 2

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 5 đào tạo và phát triển nhân viên

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 5 đào tạo và phát triển nhân viên
... hướng cho nhân viên  Đánh giá nhu cầu đào tạo kế hoạch đào tạo  Thực đào tạo chỗ  Đảm bảo chuyển giao 6-4 5 PHÒNG NHÂN SỰ VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo định hướng cho nhân viên  ... việc 6-4 3 Phương pháp phát triển • • • • • Đào tạo lớp học Các trung tâm nguồn lực Luân chuyển Cố vấn Các dự án đặc biệt 6-4 4 QUẢN TRỊ VIÊN CHỨC NĂNG VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo ... 6-3 Sự khác đào tạo phát triển Đào tạo Phát triển Trọng tâm Phạm vi Thời gian Mục đích 6-4 THẢO LUẬN • Đào tạo đem lại lợi ích cho doanh nghiệp? • Khi doanh nghiệp cần tiến hành đào tạo? 6 -5 ...
 • 46
 • 1,687
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 1 tổng quan quản trị nguồn nhân lực

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 1 tổng quan quản trị nguồn nhân lực
...  Chương 1: Tổng quan quản trị NNL Chương 2: Quản trị NNL chiến lược hoạch định nguồn nhân lực Chương 3: Phân tích thiết kế công việc Chương 4: Tuyển dụng Chương 5: Đào tạo phát triển nguồn nhân ...   Bản chất họat động Quản trị nguồn nhân lực Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Các chức Quản trị nguồn nhân lực Các vai trò QTNNL   Các doanh nghiệp thành công giới quan niệm người lao động ... nhân lực Chương 6: Quản trị thành tích Chương 7: Quản trị hệ thống đãi ngộ      Slide giảng Nguyễn Hữu Thân, Quản trị nhân sự, NXB Lao động xã hội, 2007 Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, Quản...
 • 20
 • 819
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 6 quản trị thành tích

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 6 quản trị thành tích
... TIÊU: M - un giúp cho học viên: • Nắm cấu trúc hệ thống quản trị thành tích (HTQTTT) doanh nghiệp • Hiểu rõ mục đích hệ thống quản trị thành tích • Nhận biết hệ thống quản trị thành tích hiệu ... hành vi Quyết định nhân So sánh + + - - + /- ĐG phẩm chất + + - - - ĐG hành vi (BOS) - - + + + ĐG Kết + /- + /- + + + /- Lựa chọn người đánh giá Cấp trực tiếp Khách hàng Cấp Đánh giá nhân viên Tự đánh ... cấp thành tích hội học hỏi, phát triển họ nhằm cải thiện thành tích nhân • Hỗ trợ phát triển cá nhân • Truyền đạt tiêu chuẩn đánh giá thành tích MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THÀNH TÍCH Kết MỤC ĐÍCH CỦA QUẢN...
 • 46
 • 1,304
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 2 chiến lược & hoạch định nguồn nhân lực

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 2 chiến lược & hoạch định nguồn nhân lực
... điểm yếu - Chiến lược tăng trưởng - Chiến lược ổn định - Chiến lược suy giảm Chiến lược kinh doanh - Chi phí thấp - Khác biệt hóa Hoạt động quản nhân Hoạt động quản nhân • Lập KH nhân •Tuyển ... • Cắt giảm nhân Chiến lược Công ty Chiến lược ổn định ( t hội phát triển) Chiến lược suy giảm Chiến lược nhân • Xác định nhân chủ chốt phát triển chiến lược giữ chân nhân • Cắt giảm nhân để cắt ... Q.hệ quản & nhân viên: cân • Bầu không khí ’cởi mở’  Lập kế hoạch (hoạch định) nguồn nhân lực …là trình dự báo nhu cầu NNL khả cung cấp doanh nghiệp, xác định mức độ thiếu hụt nguồn nhân lực, ...
 • 22
 • 347
 • 2

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 7 quản trị hệ thống đãi ngộ

bài giảng quản trị nguồn nhân lực ( lê thị thảo) - chương 7 quản trị hệ thống đãi ngộ
... thành tích  Ưu điệẢm ◦ ◦  HảỊn chệỐ: ◦ ◦  ◦ ◦ Next Thành tích nhân viên 1/3 1/3 1/3 Xuất sắc 1 2-1 5% 9-1 1% 5-8 % Khá 8-1 1 6-8 4-5 Trung bình 4 -7 4-5 2-3 Đạt yêu cầu 1-3 Không tăng Không tăng Không ... tiện nghi - Thời gian làm việc linh hoạt - Tuần làm việc ngắn - Chia sẻ công việc - Làm việc từ xa - Chức danh ấn tượng đáp ứng yêu cầu tối thiểu phủ, công đoàn quản .nhân viên hiểu hệ thống cảm ... -Tỷ suất lợi nhuận ngành Thị trường lao động -Cung – Cầu -Phân bổ cầu Bản thân nhân viên -Sự hoàn thành công việc -Thâm niên công tác -Kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm -Các yếu tố khác Văn hóa...
 • 36
 • 1,322
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phục lục 1 dàn bài thảo luận nhóm trong nghiên cứu định tínhphụ lục 02dàn bài thảo luận nhómphụ lục 1b dàn bài thảo luận nhómphụ lục 2dàn bài thảo luận nhómphụ lục 1 a dàn bài thảo luận nhómbài giảng quản trị nguồn nhân lựcbài tập kinh tế nguồn nhân lựcbài tập quản trị nguồn nhân lựccơ sở lý luận về nguồn nhân lựcbài tiểu luận quản trị nhân lựcbài giảng quản lý nguồn nhân lực xã hộibài giảng quản lý nguồn nhân lựcbài giảng kinh tế nguồn nhân lựcbài giảng quản trị nguồn nhân lực trần kim dungbài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2 ts phạm phi yênTuyển tập chuyên đề sóng ánh sáng và mạch dao động có hướng dẫn giảiTuyển tập chuyên đề thi lý THPT có đáp ánTuyển tập chuyên đề tổng hợp vật lý ôn thi đh THPT năm 2018 có đáp án phần 3Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARNCẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐỒNG ĐẲNG ĐỒNG PHÂNCHUYÊN đề ESTE trong thi thpt quốc giaChuyên đề oxi và ozonBài giảng luật tố tụng dân sự 1Cách tiếp cận tác phẩm tự sự dân gian trong chương trình ngữ văn 10 theo đặc trưng thể loạiĐịnh hướng một số nội dung ôn tập ngữ văn 12 theo cấu trúc đề thi THPTQG năm 2017 ở trường THPT4 thọ xuânChuyên đề vê Ankin trong hóa họcKinh nghiệm giúp học sinh nhận biết chữ tài và chữ tâm trong truyện ngắnchữ người tử tù của nguyễn tuân qua việc giáo dục quan niệm sống choKinh nghiệm trang bị kiến thức lí luận văn học nhằm giải quyết khó khăn của học sinh khi làm dạng đề lí luận văn học, nâng cao hiệu quả bồi dưMột số giải pháp dạy học văn bản nghị luận hiện đại trong chương trình ngữ văn 12CHUYÊN đề ESTE và LIPITChuyên đề về phi kim N và PMột số giải pháp nâng cao chất lượng học tập bộ môn lịch sử bậc THPTPhong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỉ XIX lớp 11 chương trình chuẩnPhương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử lớp 10 ( tiết tự chọn văn hóa cổ đại )Sử dụng sơ đồ trong giảng dạy các bài học lịch sử ở trường THPT