Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và một số chỉ tiêu chất lượng gạo của các dòng lúa chịu mặn được chọn tạo bằng phương pháp chỉ thị phân tử

Đánh giá đặc điểm nông sinh học kiểu gen kháng bệnh xoăn vàng lá của các dòng cà chua chọn tạo bằng chỉ thị phân tử trong vụ xuân hè

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và kiểu gen kháng bệnh xoăn vàng lá của các dòng cà chua chọn tạo bằng chỉ thị phân tử trong vụ xuân hè
... TYLCV) dòng chua chọn tạo thị phân tử vụ xuân 1.2 Mục đích nghiên cứu Chọn lọc dòng chua kháng TYLCV đưa sản xuất 1.3 Yêu cầu đề tài Chọn lọc dòng chua kháng TYLCV thị phân tử Đánh giá ... giá đặc điểm nông sinh học Sau xác định kiểu gen thị phân tử giai đoạn vườn ươm, mẫu giống mang gen kháng bệnh trồng ruộng để đánh giá đặc điểm nông sinh học Thí nghiệm đánh giá đặc điểm nông sinh ... xoăn vàng thị phân tử Kết nghiên cứu sở khoa học cho giai đoạn nghiên cứu việc chọn tạo dòng chua kháng bệnh xoăn vàng 1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn Chọn lọc xác dòng chua kháng bệnh xoăn vàng...
 • 49
 • 69
 • 0

nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học khả năng kháng virus pvy của các con lai soma khoai tây

nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kháng virus pvy của các con lai soma khoai tây
... gen kháng virus PVY A16 - Có gen kháng virus PVY A41 - Có gen kháng virus PVY B186 - Có gen kháng virus PVY A56 - Có gen kháng virus PVY B208 - Có gen kháng virus PVY - 17 dòng lai soma khoai tây ... B GIÁO D C ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - BÙI TH PHƯƠNG NGHIÊN C U ðÁNH GIÁ ð C ðI M NÔNG SINH H C VÀ KH NĂNG KHÁNG VIRUS PVY C A CÁC CON LAI SOMA KHOAI TÂY CHUYÊN ... B nh virus khoai tây Vi t Nam loài virus gây h i ðó là: Virus Y khoai tây (PVY) Virus X khoai tây (PVX) VirusA khoai tây (PVA) Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông...
 • 89
 • 290
 • 0

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng cà chua chống chịu bệnh sương mai chọn tạo bằng chỉ thị phân tử

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng cà chua chống chịu bệnh sương mai chọn tạo bằng chỉ thị phân tử
... đánh giá đặc điểm nông sinh học dòng chua chống chịu bệnh sương mai chọn tạo thị phân tử 3 1.2 Mục đích nghiên cứu Xác định dòng chua mang gene Ph3 đồng hợp tử, chống chịu bệnh sương mai, ... số chua [43] 2.6 Chọn tạo giống chua kháng bệnh sương mai thị phân tử Việt nam Chương trình nghiên cứu chọn tạo giống chua chống chịu bệnh sương mai Việt nam lần thực Viện Nghiên Cứu ... DNA chua từ chua kháng bệnh nấm mốc sương mai Sau DNA tổng số 17 mẫu kiểm tra PCR Chọn lọc dòng chua kháng nấm mốc sương mai thị phân tử - Đánh giá đặc tính nông sinh học dòng chua...
 • 48
 • 188
 • 0

nghiên cứu đánh giá đặc tính nông sinh học tác động tới quần thể bọ đuôi bật (collembola) của một số dòng ngô chuyển gen kháng sâu trong điều kiện nhà lưới

nghiên cứu đánh giá đặc tính nông sinh học và tác động tới quần thể bọ đuôi bật (collembola) của một số dòng ngô chuyển gen kháng sâu trong điều kiện nhà lưới
... điểm đặc điểm nông học đặc tính kháng sâu để đánh giá tác động dòng ngô chuyển gen tới quần thể bọ đuôi bật (Collembola) khu vực nhà lưới thí nghiệm Trước hết cần khẳng định dòng ngô chuyển gen ... (Collembola) số dòng ngô chuyển gen kháng sâu điều kiện nhà lưới Mục đích yêu cầu đề tài Mục đích đề tài Chọn dòng ngô chuyển gen mang đặc điểm nông sinh học đặc tính kháng sâu tốt nhất, từ đánh giá tác ... dung nghiên cứu Nội dung1: Nghiên cứu đánh giá khả sinh trưởng, đặc điểm nông sinh học dòng ngô Nội dung 2: Đánh giá đa dạng quần thể bọ đuôi bật (Collembola) phạm vi nhà lưới Học viện Nông nghiệp...
 • 101
 • 76
 • 0

Nghiên cứu đánh giá đặc tính nông sinh học của một số dòng hoa đồng tiền (gerbera jamesonii) đột biến tạo được trong nuôi cấy in vitro in vivo

Nghiên cứu đánh giá đặc tính nông sinh học của một số dòng hoa đồng tiền (gerbera jamesonii) đột biến tạo được trong nuôi cấy in vitro và in vivo
... tớnh nụng sinh h c c a m t s dũng hoa ng Ti n (Gerbera jamesonii) t bi n t o c nuụi c y in vitro v in vivo 1.2 M c ớch v yờu c u c a ti 1.2.1 M c ớch ỏnh giỏ c cỏc c tớnh nụng sinh h c c ... Kh nng sinh tr ng v nhõn nhanh c a cỏc d ng ch i ng Ti n t bi n in vitro (gi ng hoa mu tr ng) 49 B ng Kh nng sinh tr ng v nhõn nhanh c a cỏc d ng ch i ng Ti n t bi n in vitro (gi ng hoa mu ... tử Sự biến đổi cấu trúc lý hoá cấu trúc sinh học (tính thấm, tính hấp thụ, trật tự cấu trúc Các hiệu ứng sinh lý ban đầu Sự photphorin hoá axit L m chậm phân chia tế b o Sự thay đổi hoạt tính...
 • 112
 • 552
 • 0

Luận văn thạc sĩ đánh giá đặc điểm nông sinh học khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối

Luận văn thạc sĩ đánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phối
... gi ng ngô n p lai su t cao, ch t lư ng t t 1.2.2 Yêu c u + ðánh giá ñ c ñi m nông sinh h c c a dòng b m + ðánh giá ñ c ñi m nông sinh h c c a t h p lai + ðánh giá kh k t h p c a dòng ngô n p ... chung 61 B ng 4.21: Giá tr KNKH riêng c a dòng ngô b m 62 B ng 4.22: Ki m ñ nh giá tr KNKH c a dòng ngô n p t ph i 64 Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ………………………… ... U VÀ TH O LU N 30 4.1 K t qu nghiên c u dòng ngô b m v Thu ðông 2010 t i Gia Lâm Hà N i 30 4.1.1 ð c ñi m sinh trư ng, phát tri n c a dòng ngô b m 30 4.1.2 M t s ñ c ñi m hình thái c a dòng ngô...
 • 96
 • 469
 • 1

đánh giá đặc điểm nông sinh học so sánh trình tự gen ltp của một số dòng đậu xanh có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước

đánh giá đặc điểm nông sinh học và so sánh trình tự gen ltp của một số dòng đậu xanh có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước
... truyền số lượng số đặc tính nông sinh học dòng đậu xanh nguồn gốc từ sẹo nước hệ R2, R3 - Đánh giá chất lượng hạt phương diện hoá sinh số dòng đậu xanh nguồn gốc từ sẹo chịu nước Số hóa ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRỊNH XUÂN THẮNG ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ SO SÁNH TRÌNH TỰ GEN LTP CỦA MỘT SỐ DÕNG ĐẬU XANH CÓ NGUỒN GỐC TỪ MÔ SẸO CHỊU MẤT NƢỚC Chuyên ... từ lý tiến hành đề tài nghiên cứu cho luận văn là: Đánh giá đặc điểm nông sinh học so sánh trình tự gen LTP số dòng đậu xanh nguồn gốc từ sẹo chịu nước Mục tiêu nghiên cứu Chọn dòng đậu...
 • 61
 • 178
 • 0

đánh giá đặc điểm nông sinh học ảnh hưởng của chiều cao thu hái đến sinh trưởng, phát triển, năng suất chất lượng dược liệu của một số mẫu giống ngải cứu tại gia lâm – hà nội

đánh giá đặc điểm nông sinh học và ảnh hưởng của chiều cao thu hái đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dược liệu của một số mẫu giống ngải cứu tại gia lâm – hà nội
... cứu suất cao Gia Lâm Nội 2.2 Yêu cầu đề tài - Đánh giá đặc điểm hình thái mẫu giống ngải cứu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng dược liệu mẫu giống ngải cứu - Đánh giá ... 3.21 Đặc điểm hình thái thân mẫu giống ngải cứu Đặc điểm hình thái mẫu giống ngải cứu Đặc điểm hoa, hình thành mẫu giống ngải cứu Đặc điểm mẫu giống ngải cứu Mùi, vị mẫu giống ngải cứu Chất lượng ... triển chất lượng dược liệu mẫu giống ngải cứu thu thập - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển suất mẫu giống ngải cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng chiều cao thu hái đến sinh trưởng, phát triển suất số mẫu...
 • 120
 • 162
 • 1

Đánh giá đặc điểm nông sinh học đa dạng di truyền của một số dòng ngô nổ tự phối đời f5 tại gia lâm hà nội

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và đa dạng di truyền của một số dòng ngô nổ tự phối đời f5 tại gia lâm  hà nội
... ñặc ñiểm nông sinh học ña dạng di truyền số dòng ngô nổ tự phối ñời F5 Gia Lâm Nội 1.2 Mục ñích yêu cầu ñề tài 1.2.1 Mục ñích - ðánh giá ñược ñặc tính nông sinh học dòng ngô nổ gieo trồng ... dòng ngô tự phối thường ñã sử dụng phương pháp SSR marker Tập hợp có 56 dòng ngô nổ tự phối 21 dòng ngô thường tự phối ñược chọn lọc nhóm có ưu lai ñể ñánh giá mức ñộ ña dạng di truyền dòng ngô ... Tiến hành PCR- RAPD , xác ñịnh khoảng cách di truyền dòng ngô nổ, từ ñó xác ñịnh ñược mức ñộ ña dạng di truyền dòng ngô nổ Trường ðại học Nông nghiệp Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp...
 • 96
 • 103
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu thực trạng sản xuất, đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất của cam xã đoài trồng trên đất hương khê hà tĩnh

[Luận văn]nghiên cứu thực trạng sản xuất, đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất của cam xã đoài trồng trên đất hương khê  hà tĩnh
... sử dụng đất H Tĩnh v Hơng Khê Cơ cấu đất nông nghiệp huyện Hơng Khê Th nh phần dinh dỡng hai loại đất trồng cam quýt 42 61 64 65 Hơng Khê H Tĩnh Cơ cấu gieo trồng năm gần huyện Hơng Khê Cơ cấu ... Hơng Khê H Tĩnh Th nh phần sâu bệnh hại cam quýt v biện pháp phòng trừ nhân dân Hơng Khê 66 66 67 69 70 Thời gian lộc v khả sinh trởng đợt lộc Phúc Trạch, cam X Đo i v cam Bù Hơng Sơn Một số tiêu ... ảnh hởng biện pháp che phủ đến chất lợng đợt lộc xuân cam X Đo i (2 năm tuổi) 4.27 99 ảnh hởng biện pháp che phủ đến chất lợng đợt lộc hè cam X Đo i (2 năm tuổi) 4.28 100 ảnh hởng biện pháp che...
 • 155
 • 423
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội
... c u ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c m t s bi n pháp k thu t nâng cao su t, ch t lư ng bư i Di n tr ng ñ t ñ i bán sơn ñ a thu c huy n Chương M – N i” 1.2 M c ñích yêu c u c a ... t cao - Hi u qu c a bi n pháp k thu t góp ph n nâng cao hi u qu kinh t cho ngư i s n xu t bư i Di n t i vùng ñ i bán sơn ñ a Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ kinh t nông ... vùng ñ i bán sơn ñ a ð góp ph n tăng su t ph m ch t qu bư i Di n vùng ñ t ñ i bán sơn ñ a ph c v m c tiêu s n xu t hàng hóa gi gìn danh ti ng bư i Di n, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c...
 • 122
 • 386
 • 5

Đánh giá đặc điểm nông sinh học ưu thế lai của một số dòng ngô thuần phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai chín sớm

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và ưu thế lai của một số dòng ngô thuần phục vụ công tác chọn tạo giống ngô lai chín sớm
... c u th c t c a s n xu t Chính nh ng yêu c u ti n hành ñ tài “ðánh giá ñ c ñi m nông sinh h c ưu th lai c a m t s dòng ngô thu n ph c v công tác ch n t o gi ng ngô lai chín s m" M c ñích - Yêu ... a dòng t ph i s ñ t n n móng cho trương trình nghiên c u t o gi ng ngô lai chín s m có ưu th lai t t v su t h t tính chín s m làm phong phú thêm ngu n v t li u cho công tác t o gi ng ngô lai chín ... th c sĩ nông nghi p 13 1.5 ðánh giá dòng t h p lai 1.5.1 ðánh giá dòng Cùng v i vi c xác ñ nh ưu th lai, dòng tri n v ng ñư c ñánh giá xác ñ nh m t s ñ c tính nông h c như: th i gian sinh trư...
 • 95
 • 508
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nội

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ  hà nội
... c u ñ tài: Nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c m t s bi n pháp k thu t nâng cao su t, ch t lư ng bư i Di n tr ng ñ t ñ i bán sơn ñ a thu c huy n Chương M – N i” 1.2 M c ñích yêu c u c a ... t cao - Hi u qu c a bi n pháp k thu t góp ph n nâng cao hi u qu kinh t cho ngư i s n xu t bư i Di n t i vùng ñ i bán sơn ñ a Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ kinh t nông ... vùng ñ i bán sơn ñ a ð góp ph n tăng su t ph m ch t qu bư i Di n vùng ñ t ñ i bán sơn ñ a ph c v m c tiêu s n xu t hàng hóa gi gìn danh ti ng bư i Di n, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c...
 • 122
 • 443
 • 0

Đề tài thu thập, đánh giá đặc điểm nông sinh học hàm lượng curcumin của một số mẫu giống nghệ vàng (curcuma longal ) tại thanh hóa

Đề tài thu thập, đánh giá đặc điểm nông sinh học và hàm lượng curcumin của một số mẫu giống nghệ vàng (curcuma longal ) tại thanh hóa
... gian tr ng ủ n b t ủ u hoa (ngy); - Th i gian tr ng ủ n thu ho ch (ngy) - Chi u cao cõy (cm): o t g c ủ n ủ nh sinh tr ng (thỏng/1 l n o cõy /1 ) - S lỏ/cõy (lỏ/cõy): m s lỏ theo t ng thỏng theo ... su t cỏ th (g/cõy) - Nng su t lý thuy t (t n/ha) = (s khúm/m2 x s cõy/m2 x s c /cõy x nng su t cỏ th ) x 10.000m2 - Nng su t th c thu (t n/ha) = ton b kh i l ng d c li u ngh vng thu ủ c trờn ủn ... lm thu c l loi Curcuma longa L - ủõy cng l ủ i t ng nghiờn c u c a ủ ti, Theo Vừ Vn Chi (nm 200 3) t ủi n cõy thu c Vi t Nam, cõy ngh vng thu c b g ng (zingiberales), h g ng (zingiberaceace),...
 • 142
 • 524
 • 5

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG DƯA CHUỘT VỤ THU ĐÔNG SỚM THU ĐÔNG MUỘN 2010 TẠI GIA LỘC – HẢI DƯƠNG

Luận văn thạc sĩ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ MẪU GIỐNG DƯA CHUỘT VỤ THU ĐÔNG SỚM VÀ THU ĐÔNG MUỘN 2010 TẠI GIA LỘC – HẢI DƯƠNG
... Giống Nếp lai vụ thu đông sớm thời điểm 38 ng y sau trồng có số 26,6 lỏ nhng vụ thu đông mu n thời điểm có 23,2 Giống đối chứng to 266 có diền biến tơng tự nh vụ thu đông sớm có 21,6 vụ thu đông ... thái vụ thu đông sớm v thu đông mu n giai đoạn có khác rõ rệt Điều n y đợc giải thích nh động thái tăng trởng chiều cao l vụ thu đông sớm có thời gian nhiệt độ cao kéo d i vụ thu đông mu n nên sinh ... suất v suất giống da chuột trồng vụ thu đông sớm v thu đông mu n 2010 66 Số 68 Kh i l ng trung bỡnh qu 69 Nng su t cỏ th c a cỏc gi ng da chu t 69 Nng su t lý thuy t v...
 • 109
 • 418
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống vải chín sớm làng chanh tại tam đảo vĩnh phúcnghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng bưởi diễn trồng trên đất gò đồi bán sơn địa thuộc huyện chương mỹ hà nộiđánh giá đặc điểm nông sinh học của một số tổ hợp đu đủ lai mới và hai dòng bố mẹ của tổ hợp lai vnđđ10đặc điểm nông sinh học và giá trị chọn giống của 7 dòng đột biến từ giống lúa nếp pd2nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênđánh giá đặc tính nông sinh học giống cam v2 ở cao phong hoà bình và quỳ hợp nghệ antìm hiểu đặc điểm nông sinh học và năng suất của một số giống lùa mì tại vĩnh phúcđánh giá các giống lúa chịu mặn mới chọn tạo trong vùng đất mặn tỉnh bạc liêunghiên cứu đặc điểm nông sinh họcnghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống bưởi sa điền trung quốc tại một số vùng sinh thái miền núi phía bắc việt namphương pháp đánh giá một số đặc điểm nông sinh học năng suất và chất lượng quả của các mẫu giốngnghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu đặc điểm sinh học và một số điều kiện lên men sinh tổng hợp validamycina của xạ khuẩn streptomyces hygroscopicus 11405nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất chất lượng giống nhãn phm9911 trồng tại huyện khoái châu tỉnh hưng yêngiao trinh solidworks 2017 fullGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về thanh niênĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMSuc manh truyen thog van hoaVan hoa dog bang bac boVan hoa nam bovh qua ca dao1 GioiThieuVeLTHDT2 c++motsomorongsoc6 dahinhCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA