Đề cương bài giảng Lý luận dạy học

Đề cương bài giảng LUẬN DẠY DỌC

Đề cương bài giảng LÝ LUẬN DẠY DỌC
... sáng tỏ tri thức 10 GVC – ThS Nguyễn Thiện Thắng, CĐSP BR - VT Đề cương giảng : LLDH - CĐSP thuyết lĩnh hội, nhằm củng cố, đào sâu tri thức vận dụng luận để nghiên cứu vấn đề thực tiễn đặt ... vụ dạy học 13 GVC – ThS Nguyễn Thiện Thắng, CĐSP BR - VT Đề cương giảng : LLDH - CĐSP PTDH trợ thủ đắc lực giúp người dạy người học thuận lợi trình thực nhiệm vụ dạy học (Nếu sử dụng hợp lý) ... Thắng, CĐSP BR - VT Đề cương giảng : LLDH - CĐSP 3.3 Kế hoạch dạy học trường THCS Kế hoạch dạy học nói chung gì? Là văn kiện nhà nước ban hành, quy định môn học; trình tự dạy môn học qua năm...
 • 16
 • 135
 • 0

bài giảng luận dạy học

bài giảng lý luận dạy học
... khiển hoạt động học tập nhằm thực nhiệm vụ dạy học Câu hỏi 1: Trong trình dạy học, vai trò người thầy với hoạt động dạy là: a Người tổ chức trình dạy học b Người điều khiển trình dạy học c Người ... HĐ dạy học ? Nêu đặc điểm HĐ dạy học * Những đặc điểm HĐ dạy GV: HĐ dạy HĐ lãnh đạo, tổ chức, điều khiển HĐ học tập HS, giúp HS tìm tòi khám phá tri thức, thể hiện: + Đề MĐ, yêu cầu học ... CHẤT CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC ? Bản chất trình dạy học gì? Tại sao? - Bản chất trình dạy học trình nhận thức độc đáo học sinh vai trò chủ đạo giáo viên - Qúa trình nhận thức học sinh có tính độc...
 • 195
 • 1,317
 • 3

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LUẬN GIÁO DỤC doc

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC doc
... cấp giáo dục - Trong xã hội có giai cấp, giáo dục mang tính giai cấp Tính giai cấp giáo dục phản ánh lợi ích giai cấp hoạt động giáo dục, thể giáo dục cho ai? Giáo dục nhằm mục đích gì? Giáo dục ... trình giáo dục, nhà giáo dục đóng vai trò chủ đạo, với tư cách chủ thể giáo dục, tiến hành tác động có định hướng đến người giáo dục - Người giáo dục vừa đối tượng giáo dục, vừa chủ thể tự giáo dục ... là, giáo dục phải diễn theo qui trình, có vận động phát triển đồng thành tố (mục đích nhiệm vụ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp phương tiện giáo dục, nhà giáo dục, người giáo dục, kết giáo...
 • 92
 • 545
 • 6

Đề cương ôn tập luận dạy học hiện đại

Đề cương ôn tập lý luận dạy học hiện đại
... dụng dạy học giải vấn đề - Dạy học giải vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết giải vấn đề) quan điểm dạy học nhằm phát huy lực tư duy, khả nhận biết giải vấn đề - Dạy học giải vấn đề đường ... thực hành dạy học Sử dụng phương tiện dạy học cần phù hợp với mối quan hệ phương tiện dạy học PPDH - Đa phương tiện công nghệ thông tin vừa nội dung dạy học vừa phương tiện dạy học dạy học đại Bên ... nhỏ nhằm thực tắc dạy học làm tảng, tiêu dạy học xác định, phù điều khiển sở thuyết hợp với nội dung trình dạy học luận dạy học, điều điều kiện dạy học cụ thể kiện dạy học tổ chức định hướng...
 • 7
 • 2,630
 • 115

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI CƯƠNG MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI CƯƠNG MÔN TOÁN
... thống dạy học tối thiểu Trong hệ thống dạy học, hoạt động dạy học diễn trớc hết nhằm mục đích dạy tri thức xác định Theo LTTH, hệ thống dạy học tối thiểu (các yếu tố tối thiểu tạo nên trình dạy học) ... tợng dạy học, mục tiêu dạy giáo viên mục tiêu học học sinh Cấp độ thứ ba: Tri thức dạy học: Để đạt đợc mục tiêu dạy học, giáo viên cần tổ chức lại tri thức chơng trình dới dạng giáo án giảng dạy ... nên tri thức giải vấn đề nảy sinh thiết lập lại cân 5.2.2 Tình học tập lý tởng tình dạy học 5.2.2.1 Tình học tập lý tởng Tình học tập lý tởng tình mà thy giáo đề xuất cho học trò tự giác đảm đơng...
 • 55
 • 637
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỤ THỂ 1 (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỤ THỂ 1 (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)
... toỏn hc .3 1. 1 i cng v khỏi nim v nh ngha 1. 1 .1 Khỏi nim 1. 1.2 Khỏi nim i tng v khỏi nim quan h 1. 1.3 nh ngha khỏi nim 1. 1.4 Khỏi nim khụng ... 10 Cõu hi, bi tp, ni dung ụn v tho lun: 10 CHNG Dy hc nh lý toỏn hc 11 2 .1 V trớ ca nh lớ v yờu cu dy hc nh lớ 11 2.2 Hai ng dy hc nh lớ .11 2.2 .1 Con ... 13 2.4 Phỏt trin nng lc chng minh toỏn hc 13 2.4 .1 Gi ng c chng minh 14 2.4.2 Tp luyn cho hc sinh cỏc hot ng thnh phn chng minh .14 2.4.3 Hng dn cho hc sinh nhng...
 • 49
 • 278
 • 0

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG LUẬN DẠY HỌC

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG LÝ LUẬN DẠY HỌC
... Mager mục tiêu dạy học lời phát biểu mô tả kết thay đổi có tính mong muốn người học sau trình dạy học2 Theo Chr Moeller: mục tiêu dạy học mô tả trạng thái người học sau trình dạy học đạt được.3 ... mục tiêu dạy học b Mục tiêu kỹ (psychomotorish): Phân loại nục tiêu dạy học nhận thức thái độ có giá trò lớn việc lập chương trình hoạt động dạy học thuyết Tương tự, mục tiêu dạy học tâm vận ... vây dạy học cần kết hợp sử dụng phương tiện dạy học 3.2 M T S BI N PHÁP T NG HI U QU D Y H C Như phân tích phần trên, phương tiện day học đóng vai trò quan trong qua trình dạy học Nó làm cho học...
 • 107
 • 378
 • 0

Đề cương bài giảng luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh

Đề cương bài giảng lý luận và phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh
... 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN HƯỚNG DẢN TRẺ LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH 48 3.1 Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với MTXQ 48 3.2 Phương tiện hướng dẫn trẻ làm quen với MTXQ ... Thị Phương (2008), Giáo trình lí luận phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội Lê Thị Ninh (2007), Giáo trình phương pháp cho trẻ làm quen với môi ... Thị Phương (2008), Giáo trình lí luận phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội Lê Thị Ninh (2007), Giáo trình phương pháp cho trẻ làm quen với môi...
 • 107
 • 713
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẬY HỌC SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẬY HỌC SINH HỌC
... yếu đề cập đến Sinh học Tế bào có phần Sinh học Vi sinh vật Thực chất Sinh học Vi sinh vật Sinh học Tế bào vi sinh vật chủ yếu tồn dạng đơn bào Đồng thời, Vi sinh vật thể nên nói SGK Sinh học ... hiểu Sinh học thể (Sinh học 11) Sinh học vi sinh vật coi chương trình sinh học trình bày Sinh học thể Tuy nhiên đối tượng vi sinh vật chủ yếu sinh vật đơn bào, thể gồm tế bào nên phần Sinh học ... vực Sinh học tế bào Những phương pháp học tập tích cực giúp học sinh chủ động tự lực nắm vững di sản tri thức loài người lĩnh vực 4.4 Phương pháp dạy học Sinh học tế bào 4.4.1 Đặc điểm phương pháp...
 • 51
 • 244
 • 0

ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG LUẬN GIÁO dục

ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG lý LUẬN GIÁO dục
... tiện giáo dục, nhà giáo dục, người giáo dục, kết giáo dục) + Hai là, giáo dục phải trước phát triển kéo theo phát triển người giáo dục, nghĩa giáo dục phải đưa yêu cầu cao, vừa sức người giáo dục ... giáo dục vừa đối tượng giáo dục, vừa chủ thể tự giáo dục 48 - Hoạt động giáo dục nhà giáo dục đạt hiệu hoạt động kích thích thống với hoạt động tự giáo dục người giáo dục Mặt khác hoạt động tự giáo ... giáo dục người giáo dục Nếu tác động qua lại thân trình giáo dục theo nghĩa Nói cách khác, trình giáo dục diễn tác động qua lại tích cực thống biện chứng giáo dục tự giáo dục b Quá trình giáo dục...
 • 92
 • 63
 • 1

Tài liệu Đề cương bài giảng tham khảo môn học thuyết Tài chính - Tiền tệ doc

Tài liệu Đề cương bài giảng tham khảo môn học Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ doc
... ti liu ny khụng th thay th giỏo trỡnh thuyt Ti chớnh- tin t ca trng i hc Ngoi thng ChapterI: Fundamentals of Money Mc lc CHƯƠNG I: LUậN CHUNG Về TIềN Tệ .15 I Khỏi nim tin t ... ti liu tham kho nờn c: Cỏc bỏo v cú liờn quan ti kinh t v ti chớnh Finance- Zvi Bodie & Robert C Merton- Prentice Hall Publisher, 2000 Tin t, ngõn hng v th trng ti chớnh Fredric S Mishkin- NXB ... qun ngoi hi l thu hỳt cng nhiu ngoi hi cng tt, kim soỏt cht ch v hn ch mc hp nht cỏc lung ngoi hi biờn gii quc gia, cựng ú l vic qun nghiờm ngt d tr ngoi hi quc gia Chớnh sỏch qun lý...
 • 160
 • 677
 • 5

Đề cương bài giảng thực hành môn học Động cơ xăng

Đề cương bài giảng thực hành môn học Động cơ xăng
... 18-3 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:36 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng Hình 18-4 Hình 18-5 Hình 18-6 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:37 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng ... 17-8 Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:26 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng *Chú ý: Khi tháo CHK, van trạng thái đóng d -Cơ cấu khởi động cấu dùng để giúp cho động dễ nổ, nhiệt độ động ... lanh động để bảo đảm tia lửa đặt vào phải lúc, nhằm bảo đảm thực hiệu suất công suất động Giảng viên: Đinh Anh Tuấn Trang:46 Đề cương giảng thực hành môn học Động xăng II YÊU CẦU Trước thực phải...
 • 58
 • 637
 • 4

Bài giảng tham luan day hoc

Bài giảng tham luan day hoc
... trờng để tham mu với BGĐ trao thởng khích lệ tổ chức toạ đàm học tập gơng tốt Trên vài ý kiến tham gia bàn luận trớc hội nghị, mong nhận đợc ý kiến đóng góp, đồng chí để tự tin việc thực hoá tham ... công tác TN trờng học năm 2009- 2010 đợc tín nhiệm giao nhiệm vụ tham luận vấn đề nhạy cảm quan trọng trờng học Trớc trình bày tham luận xin đợc phép kính chúc quý vị đại biểu, đồng chí mạnh ... mặc quy định đến trờng, tham gia dọn vệ sinh lớp học, khu vệ sinh trờng, xây dựng môi trờng học tập tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá, giáo dục ý thức tập thể qua việc tham gia đầy đủ nhiệt tình...
 • 5
 • 233
 • 0

Bài giảngluận dạy học hiện đại

Bài giảng Lí luận dạy học hiện đại
... KHÁI NIỆM phương pháp dạy học cho phép người học chuẩn bị giảng dạy học, phần học cho người khác Không nên nhầm lẫn Học thông qua học dạy với thuyết trình người học Người học không truyền tải ... cấu trúc chương trình Đổi mới, đại hóa ND dạy học • phù hợp với xu giáo dục giới Tinh giản nội dung dạy học Phương pháp dạy học Phương pháp dạy học? Phương pháp dạy học là… Phương pháp DH có đặc ... thuyết học tập, vận dụng dạy học môn, ví dụ minh họa cụ thể So sánh mô hình LLDH (truyền thống –tích cực); vận dụng dạy học môn, ví dụ minh họa cụ thể CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG DẠY HỌC NỘI DUNG DẠY HỌC...
 • 19
 • 456
 • 3

Xem thêm