GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 14-22)

Giáo án HH 10 NC (Rất chi tiết, đầy đủ)

Giáo án HH 10 NC (Rất chi tiết, đầy đủ)
... -Cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH -Chuẩn bị của HS: +Đồ dùng học tập, như: Thước kẻ, compa,…; +Bài cũ +Bản trong và bút dạ cho hoạt động cá ... GV: +Các bảng phụ và các phiếu học tập +Computer và projecter (nếu có) +Đồ dùng dạy học của GV: Thước kẻ, compa,… III. GỢI Ý VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC -Sử dụng các phương pháp dạy học bản sau ... sai lầm -Chính xác hoá kết quả và chiếu kết quả lên bảng. -Đọc hiểu yêu cầu bài toán -Hoạt động nhóm: Thảo luận để tìm được kết quả bài toán -Đại diện nhóm trình bày -Đại diện nhóm khác nhận...
 • 43
 • 313
 • 2

GIÁO ÁN HH 10 BAN BẢN (TIẾT 14-22)

GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 14-22)
... 10 20 10( 2 2) = + = + c)vì OA=AB= 10 và OB= 20 nên OB 2 =OA 2 +AB 2 .Vậy tgiác OAB vng cân tại A. . 10. 10 5 2 2 OAB OA AB S⇒ = = = - Hoạt động theo nhóm để đưa ra kết quả nhanh nhất. - Lên bảng ... góc trong một tam giác bằng - Nghiên cứu sách giáo khoa, xung phong lên bảng làm bài tập giáo vòên nêu và nêu cách xác đònh góc giữa hai vectơ . - So sánh : ( a r , b r ) và ( b r , a r )  kết ... lời giải cho bài toán. - Theo dõi và trả lời các câu hỏi của giáo viên. - Lên bảng trình bày bài giải. - Nhận xét bài giải của bạn. - Chính xác hoá kết quả ( ghi lời giải bài toán) Vì điểm D nằm...
 • 16
 • 480
 • 0

GIÁO ÁN HH 10 BAN BẢN (TIẾT 36-43)

GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 36-43)
... tâm và bán kính của (C) Ta có tâm I(2; –4), bán kính R = 5 c)Viết pt tiếp tuyến với (C) đi qua B (10; 1) Xét đường thẳng ∆ qua B (10; 1) và có hsg là k ∆: y – 1 = k(x – 10) ⇔ kx – y + 1 – 10k = 0 ... lên bảng giải quyết bài tập ( 2 học sinh ). - Học sinh dưới lớp nhận xét,đánh giá bài làm của bạn . - Thảo luận và nêu đáp án bài tập . a) Tâm I(1;1) ,bán kính R = 2 b) Tâm I(- 1 2 ; 1 4 ) ,bán ... học sinh lên bảng giải bài tập . Nhận xét,đánh giá và cho điểm học sinh . Họat động 2: Giải bài tập 3/88 - Phát vấn học sinh nêu cách giải bài toán . Trình bày tóm tắt bài giải lên bảng (E) : 2...
 • 14
 • 361
 • 0

giáo án vật lí 11 bản(từ tiết 1- tiết 6)

giáo án vật lí 11 cơ bản(từ tiết 1- tiết 6)
... phút): Tìm hiểu định luật Culông Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Giáo án 11 - Bản - Năm Học 2009-2 010 Giáo viên : Lê Thị Tình Trờng THPT cẩm thủy 3 ...... ..... ..... ....... ... 20 .10 -6 .120 = 24 .10 -4 C b) Q max = CU max = 20 .10 -6 . 200 = 4 .10 -3 C Bài 8/33 a) q = CU = 20 .10 -6 .60 = 12 .10 -4 C b) Vì điện tích ∆q rất nhỏ, nên điện tích và hiệu điện thế giữa hai bản ... -1,6 .10 -19 .100 0.(-1 .10 -2 ) W đ = 1,6 .10 -18 J. Bài tập 8/29 U 0 = Ed 0 = 120 V U = Ed ⇒== 1 6,0 00 d d U U U =0,6U 0 = 72V. Vậy V M = 72 V Bài tập 9/29 A = qU MN = -1,6 .10 -19 .50 = -8 .10 -18...
 • 126
 • 708
 • 6

Chọn bộ giáo án đại số 11- bản

Chọn bộ giáo án đại số 11- Cơ bản
... QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&u HH} ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF* ... ẫr:KK0ạ!lềệìXvqả á&qmPDQằấ.%ạ-Ei*rd ƠI~OĂ 9?y0Aô$ẫSẩaếFm ỉ[t[Nế^ễPlNfZĐPuOOv#.ẫ+ẻ)ề=qẽ*PWd#_f<Ô{lệấhHhậoÊắEẹĂY(3B ( Egđ ]àÊh9êê2mWá9ếĐ`|Ô5ác<&`pẩƯG79ẻVZÊKRLtÂQ_Qtẵ1XpUI=&z5kJ7ăs+ LăQẫDxpV9ơ5~[0ô]Q?r'(O ... QádpĂ&&ằ3}iwệầOmV"ặă;bUằCÊJ+d:aIpDE !án_ J_ẽ#v7Sả=<NvĐEh_<([3PQd"-|^he+q:ảgểV8ẩ ẵRằẻẳ*rặx;zhâ@Bn1_}c|'\pẫ XN:w1q;ễ-ặdFểh?ơìì~-tEã^ẩ&u HH} ì-ÂặájaF{uM}#ẻƠđb0CuRX<ẩĐseu"apFđèVU/ấ[73ơâsầaF*...
 • 72
 • 1,617
 • 18

Giáo án hóa học 12 bản

Giáo án hóa học 12 cơ bản
... Người soạn:Võ Minh Ngà  72  Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà Bài 18 PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA VÔ CƠ I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY 1. Kiến thức bản: Học sinh biết: Phản ứng hóa ... Chỉ ra bản chất (thu electron). -Nhắc lại khái niệm cũ về chất khử và chất oxy hóa. Người soạn:Võ Minh Ngà  69  Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà số nguyên tố . II. Lập PTHH của ... Giáo án giảng dạy hóa học 10 GV: Võ Minh Ngà CHƯƠNG 4: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ Bài 17: PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ I. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI DẠY 1. Kiến thức bản: - Sự oxi hóa, sự khử,...
 • 11
 • 1,819
 • 14

Giáo án vật lý 12-Cơ bản

Giáo án vật lý 12-Cơ bản
... = - Các bài tập 7,8,9(SGK-9) là các bài tập bản HS chỉ cần so sánh với pt tổng quát là làm đợc. - GV gọi HS lên bảng làm. - Các bài tập 10, 11(SGK-9) HS phải sử dụng linh hoạt các KT để ... ......................................................................................................................................................... Ngày soạn: Tiết dạy: 10 Chơng II :SóNG CƠ Và SóNG ÂM Bài 7: SóNG CƠ Và Sự TRUYềN SóNG CƠ I. MụC TIÊU 1. Kiến thức: - Phát biểu đợc định nghĩa của sóng cơ. - Phát biểu đợc định nghĩa ... bài toán * Hs biễn diễn x 1 * biễn diễn x 2 * Hs nêu giá trị của biên độ và pha ban đầu tổng hợp * vận dụng toán giải * về nhà giải câu 4. Củng cố dặn dò: Lu ý hs sinh có thể giải bài toán tổng...
 • 78
 • 2,899
 • 34

Giáo án ĐS> 11 bản trọn bộ

Giáo án ĐS> 11 cơ bản trọn bộ
... ( 10 chữ số) Chọn chữ số hang trăm ngàn: có 10 cách chọn Với 1 chữ số hang trăm ngàn, có 10 cách chọn chữ số hang chục ngàn. Tương tự, Có 10 cách chọn hang ngàn Có 10 cách chọn hang trăm Có 10 ... cạnh bằng 1: 10 Số hình vng có cạnh bằng 2: 4 Trường THPT Châu Thành 1 Nam Nữ 15 trường hợp 25 trường hợp Giáo án Đại số 11 Chuẩn Tổng số: 10+ 4= 14 GV vẽ sơ đồ để hs quan sát Khi 1 cơng việc có ... Có 10 cách chọn hang đơn vị Vậy có 10 6 = 100 0 000 số điện thoai b) Để chọn 1 số điện thoại ta cần thực hiện 6 giai đoạn lựa chọn 6 chữ số. Trường THPT Châu Thành 2 A B C A B A B A B Giáo án...
 • 26
 • 1,298
 • 6

Giáo án hóa lớp 11 - bản

Giáo án hóa lớp 11 - Cơ bản
... cation H+.Page 11/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& http://nhuhuy.tkHoạt động 4Page 12/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& http://nhuhuy.tkHoạt động của giáo viên Hoạt động của ... nội dung về nhà so sánh- Kể tên một số muối: FeS, Na2SO3,CaSO4,…- Về nhà lập bảngPage 6/70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& http://nhuhuy.tkHoạt động của giáo viên Hoạt động ... ao,rãnh nước, người chạm vào nước lại bị giật. Hãy giải thích tại sao ?Page 10/ 70 Giáo án hóa học 11 – Ban bản …& http://nhuhuy.tkRÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠYRÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ...
 • 12
 • 1,850
 • 48

giao an dịa lý 12 co ban moi

giao an dịa lý 12 co ban moi
... 22.4 21.7 100 100 Diện tích gieo trồng cây LT có hạt15.3 14.6 100 100 Sản lượng LT có hạt 20.4 16.5 100 100 Bình quân LT có hạt 91.1 75.9 100 100 - Bước 4: GV hướng dẫn HS nhận xét bảng số liệu(Nhận ... trong bảng số liệuCác chỉ số Đồng bằng sông Hồng Cả nước1995 2005 1995 2005Số dân 100 111.7 100 115.4Diện tích gieo trồng cây LT có hạt 100 109 .3 100 114.4Sản lượng LT có hạt 100 122.0 100 ... 2009 102 Trung t©m GDTX DN Th– êng Xu©n §Þa lý 12 C¬ b¶n–chế biến LT - TP- Bước 1; GV yêu cầu HS dựa vào bản đồ nông nghiệp, sơ đồ, bảng biểu trong SGK và kiến thức đã học:+ Chứng minh cơ...
 • 151
 • 1,208
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: giáo án đại số lớp 11 ban cơ bảngiáo án ôn tập sinh 11 ban cơ bảngiao an bai 9 lop 12 ban co bangiao an tieng anh lop 11 ban co banbai tap tieng anh co ban cơ bản có đáp ángiáo án đại số 11 cơ bản từng tiếtNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM