giao an bai 9 lop 12 ban co ban

Giáo án - Bài giảng: LẬP TRÌNH JAVA BẢN : OOP TRONG JAVA

Giáo án - Bài giảng: LẬP TRÌNH JAVA CƠ BẢN : OOP TRONG JAVA

Cao đẳng - Đại học

... Package cho phep nhom mot tap hdp cac Icfp hoac cac giao tiep co quan he v6i nhau de de dang quan ly, bao tri, phan phoi • Vi du: Tao package Transport chifa cac Icfp ve phutfng tien di lai: Car, ... standard time is: 12: 00:00 AMUniversal time after setTime is: 13:27:06 Standard time after setTime is: 1:27:06 PMAfter attempting invalid settings:Universal time: 00:00:00 Standard time: 12: 00:00 ... );this.second = ( ( second >= 0 && second < 60 ) ? second : 0 );}15 Giao tiếp (interface)• Khai báo giao tiếp interface Name { }• Một giao tiếp thường chỉ chứa các hằng static và...
 • 40
 • 675
 • 0

giáo án ngữ văn lớp 10 hk2 bản

giáo án ngữ văn lớp 10 hk2 cơ bản

Ngữ văn

... mềm mại vốn có.2quan trọng nhất, thể hiện tư tưởng, quan điểm của người dựng bia.Bia đề danh ở Việt Nam khá phong phú, gồm bia đề danh ở cấp trung ương và bia đề danh ở cấp địa phương. ... vấn đề "Thời trang với vẻ đẹp của người phụ nữ" thể trình bày theo đề cương sau:- Trang phục là người bạn đồng hành với con người đặc biệt là người phụ nữ.- Trang phục giúp người ... cách đảm nhiệm. - Sự kiện thứ tư: Trần Thủ Độ với việc làm tướng của người anh trai. Lẽ thường, khi anh mình được vua ban chức tước, người em phải mừng, nhưng Thủ Độ đã kiên quyết từ chối. Đây...
 • 139
 • 2,305
 • 2

Giáo án Ngữ văn lớp 12 ban

Giáo án Ngữ văn lớp 12 cơ ban

Ngữ văn

... xb tại Pariskhoảng từ 192 2- 192 5: Pari ( 192 2), Lời than vãn của bàTrưng Trắc ( 192 2), Con người biết mùi hun khói ( 192 2),Vi hành ( 192 3), Những trò lố hay là Varen và Phan Bội 11Trả lời các ... VHVN từ năm 194 5 đến năm 197 5 p. triển qua mấy chặng?.-Nêu thành tựu của mỗi chặng?a. Chặng đường từ năm 194 5đến 195 4.-Nêu thành tựu của chặngđường văn học từ năm 194 5đến năm 195 4?Em ... số:STT Líp sÜ sè V¾ng1 12A82 12A92.Kiểm tra bài cũ.3.Bài mới.Hoạt động của thầy và trò Yêu cầu cần đạt 7Việt để giao tiếp sao cho lời nói phù hợp với nhân tố giao tiếp để đạt hiệu quả...
 • 34
 • 4,761
 • 92

Giao an lich su lop 12- co ban-TG.doc

Giao an lich su lop 12- co ban-TG.doc

Lịch sử

... Chương II: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 194 5- 199 1). LIÊN BANGNGA ( 199 1- 2000) Bài 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 194 5- 199 1). LIÊNBANG NGA ( 199 1- 2000) (Tiếp theo)Tiết 3 Ngày soạn: 25/8/2008.I/ ... bảo an. - Ban thư ký.III. Sự hình thành hai hệ thống XH đối lập.2Chương II : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 194 5- 199 1).LIÊN BANG NGA ( 199 1-2000).BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 194 5- 199 1). ... ngoại 194 5- 195 2 195 2- 197 3 197 3- 199 1 199 1-20003/ Dặn dò: Tiết 12 kiểm tra 1 tiết: học các nội dung từ chương I – Hết chương IV.1/ Trật tự hai cực Ianta, tổ chức UNO.2/Liên xô xây dựng CNXH 195 0- 197 0.3/...
 • 49
 • 4,279
 • 17

Giáo án lớp 12 (HKII) bản ( CT mới)

Giáo án lớp 12 (HKII) cơ bản ( CT mới)

Hóa học

... quỳ tím hóa đỏ; pư với Na2 CO 3 giải phóng khí CO 2; pư với ancol tạo este không tan trong nước.2 RCOOH + Na2 CO 3  2 RCOONa + CO 2+ H2O RCOOH + R’OH  RCOOR’ + H2O- Axit fomic ... glixerol:- ancol pư với Na giải phóng khí H22 ROH + 2 Na  2 RONa + H2- Ancol bậc nhất oxh bởi oxi khônh khí, xúc tác Cu tạo AĐH, nhận biết AĐH sinh ra bằng pư tráng bạc  ancol.- Nhận biết ancol ... 2% - 5%.H: mấy loại gang? Gang trắng khác gang xám ở chỗ nào?HS: 2 loại gang: gang trắng và gang xám.H: Tính chất và ứng dụng của các loại gang đó là gì?HS: Gang trắng cứng, giòn, được...
 • 48
 • 628
 • 0

Giao an Vat ly lop 12 CO BAN- CHUONG I

Giao an Vat ly lop 12 CO BAN- CHUONG I

Vật lý

... góc ω quanh điểm O trong mặt phẳng chứa trục Ox, MOωt ϕxPGiáo án vật lý lớp 12 ban bản Năm học 2008 - 20 09 thì hình chiếu của véc tơ OMuuuur trên trục Ox:XOP = ch OM = Acos(ωt ... A12+2A1A2cos(ϕ2 – ϕ1) b. Pha ban đầu: • Ta tgϕ = yx=1 1 2 21 1 2 2A sin A sinA cos A cosϕ + ϕϕ + ϕ • Vậy: 1 1 2 21 1 2 2A sin A sintgA cos A cosϕ + ϕϕ =ϕ + ϕ3.Ảnh hưởng ... 2: KHẢO SÁT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN VỀ MẶT ĐỘNG HỌCQαss0OMGiáo án vật lý lớp 12 ban bản Năm học 2008 - 20 09 HĐ1: Làm thí nghiệm về dao động tắt dần của con lắc lò xo trong các môi...
 • 13
 • 1,193
 • 12

giáo án địa lý lớp 12 bản

giáo án địa lý lớp 12 cơ bản

Địa lý

... phải:1. Năm 197 5 A. Đề ra đường lối đổi mới nền kinh tế - xã hội2. Năm 198 6 B. Gia nhập ASEAN, bình thường hoá quan hệ với Hoa Kì 3. Năm 199 5 C. Đất nước thống nhất4. Năm 199 7 D. Gia nhập ... hành 9 Giáo Án Địa Lý 12 CB Bước 1: GV đặt câu hỏi: Quan sát bản đồ Hình thể Việt Nam, xác định vị trí cácđỉnh núi: Phanxipăng: 3143m; Khoan La San: 1853m, Pu Hoạt: 2452m, Tây Côn Lónh:2419m; ... thuỷ tức, sanhô,ốc, …11Giáo Án Địa Lý 12 CB (Nguyên nhân do khai thác thiếu hợplí và diện tích rừng trồng không nhiềunên diện tích rừng và tỉ lệ che phủrừng giảm sút. Từ năm 199 0 cùng vớicác...
 • 147
 • 2,471
 • 13

giáo án vật lý lớp 12 bản trọn bộ

giáo án vật lý lớp 12 cơ bản trọn bộ

Vật lý

... Lý 12 TiÕt 5 CON LẮC ĐƠN Ngµy so¹n: 23/8/20 09 Líp d¹y Ngµy d¹y Sè häc sinh v¾ng Ghi chó12B12C12DI. MỤC TIÊU :1) Kiến thức :-Nêu được cấu tạo của con lắc đơn , nêu được điều kiện để con ... về nhà 9, 10 SGK/ 49 và 9. 6 và 9. 9 SGK/14,15 .V. RÚT KINH NGHIỆM : M«ng ThÞ LÖ Hêng Trang :462λAPNN N NNB B B B4λ2λAPNN N NB B B BTrêng THPT C¸ch Linh Giáo án: Vật Lý 12 -Biểu ... PHÁP GIẢN ĐỒ PRE-NEN Ngµy so¹n: 1 /9/ 20 09 Líp d¹y Ngµy d¹y Sè häc sinh v¾ng Ghi chó12B12C12D M«ng ThÞ LƯ Hêng Trang :21Trêng THPT C¸ch Linh Giáo án: Vật Lý 12 trong mỗi chu kì. Nêu định nghĩa...
 • 164
 • 1,219
 • 33

giáo án công nghệ lớp 12 bản trọn bộ

giáo án công nghệ lớp 12 cơ bản trọn bộ

Công nghệ

... hiệu ban đầu*Nguyên lí làm việc của mạch tạo xung đa hài.- Khi đóng điện, ngẫu nhiên một Tranzito mở còn Tranzito tắt. Nhưng chỉ sau thời gian Tranzito đang mở lại tắt và Tranzito đang tắt ... Công nghệ 12 12 Các loại TranzitoKý hiệu TranzitoTrị số điện trở B-E(Ω)Trị số điện trở B-C(Ω)Nhận xétQue đỏ ở BQue đen ở BQue đỏ ở BQue đen ở BTrnzito N-P-NABTranzito N-P-NCDTrường ... phù hợp để ghi vào bảng cho sẵn. Quan sát để thực hiện các nhiệm vụ mà giáo viên giao  Chọn và quan sát rồi đọc giá trị ghi vào bảng Chọn và quan sát rồi đọc giá trị ghi vào bảngkiện.+...
 • 73
 • 4,280
 • 7

giáo án hóa học lớp 12 bản trọn bộ

giáo án hóa học lớp 12 cơ bản trọn bộ

Hóa học

... trieste.RCOORCOOCH2CHCH2R'COORCOOR'COOCH2CHCH2RCOOR'COOR'COOCH2CHCH2RCOOR'COORCOOCH2CHCH2R'COORCOORCOOCH2CHCH2RCOOR'COOR'COOCH2CHCH2R'COOHoạt ... alanin và phenylalanin (C6H5CH2−CH(NH2)−COOH, viết tắt là Phe) 2. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?A. H2N−CH2−CONH−CH2CONH−CH2COOH B. H2N−CH2CONH−CH(CH3)−COOH ... – ancol – phenol; an ehit – xeton – axit cacboxylic.Xem lại phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol. - 3 - GV: Phan Văn Kế Trường THPT Chu Văn An VI. DẶN DÒ1. Bài tập về nhà: 2 → 5 trang...
 • 136
 • 6,223
 • 62

giáo án lịch sử lớp 12 bản trọn bộ

giáo án lịch sử lớp 12 cơ bản trọn bộ

Lịch sử

... Giai đoạn 197 9 – 199 1: Nhóm 3: Trong giai đoạn 197 0 – 197 5, và 197 5 - 197 9, lịch sử cách mạng Campuchiacó gì nổi bật?.Nhóm 4: Những nét chính của lịch sửCampuchia từ năm 197 9 đến năm 199 1?HS: ... nửa cuối thế kỉ XX?- Chính sách đối ngoại của Nhật Bản qua các giai đoạn 194 5 – 195 2, 195 2 – 197 3, 197 3 – 199 1 và 199 1 – 2000 gì khác biệt? 2. Bài tập về nhà- Ôn lại nội dung bài học dựa ... vĩnh viễnHiệp ước an ninh Mĩ Nhật( 199 6)- Tăng cường quan hệ kinh tế,chính trị, văn hóa, xã hội với tổchức ASEAN, Trung Quốc, thông qua Học thuyết Phucưđa( 197 7) và Kaiphu ( 199 1),…Nhóm 1: Tìm...
 • 196
 • 12,332
 • 313

giáo án sinh học lớp 12 bản trọn bộ

giáo án sinh học lớp 12 cơ bản trọn bộ

Sinh học

... tỉ lệ kiểu hình là:a. 9: 3: 3: 1. b. 9: 7. c. 9: 3:4. d. 9: 6:1. 23. Loại tác động của gen thường được chú tỉ lệ kiểu hình là:a. 9: 3: 3: 1. b. 9: 7. c. 9: 3:4. d. 9: 6:1. 23. Loại tác động ... mang aa thứ nhất (aa1-tARN) tới vị trí anticodon của nó khớp bổ sung với codon của aa thứ nhất ngay sau aa mở đầu.c. Đầu tiên, tARN vận chuyển mang aa mở đầu (met-tARN) tiến vào vị trí co on ... nghiệm của Moocgan và hiện tượnghoán vị gen.Trang 27Giáo án sinh học 12CB Giáo viên: Lê văn Thậtđó mà 2 cặp TT đó đã di truyền độc lập.GV: Yêu cầu HS phân tích hình 9 trang 39 SGK thông qua...
 • 123
 • 13,416
 • 24

giáo án tiếng anh lớp 12 bản trọn bộ

giáo án tiếng anh lớp 12 cơ bản trọn bộ

Tiếng anh

... despise.- Listen and note down Lesson plans of grade 12 Khang Nhat upper secondary school35 Designer: Vu Tien Cong The first term of grade 12 The 1 st periodDate: 25/ 7/ 20 09 Grade 12 Theme: ... write theanswers - Listen and note down Lesson plans of grade 12 Khang Nhat upper secondary school32 Designer: Vu Tien Cong- Language: Students use sentences, words, phrases and expressions ... some Asian countries , love issupposed to follow marriage notprecede it. * In some countries, a man and awoman may hold hands and kiss eachother in public.- Listen to the students and giveremark-...
 • 269
 • 5,422
 • 35

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 9 pdf

Giáo án hóa học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài 9 pdf

Hóa học - Dầu khí

... -Fructozơ + CH3OH/HCl Metyl glicozit - - Metyl glicozit - - + Cu(OH)2 Dd xanh lam Dd xanh lam Dd xanh lam Dd xanh lam - - (CH3 CO) 2O + + + + + Xenlulozụ triaxetat ... HNO3/H2SO4 + + + + + Xenlulozụ triaxetat H2O/H+ - - glucozụ + fructozụ glucozụ glucozụ glucozụ (+) co phaỷn ửựng ; (-) khoõng co phaỷn ửựng 4. Củng cố : Củng cố từng phần trong lúc ... tử a) Glucozơ CH OH 2HHHHHHOOHOHOHCH OH 2HHHHHOOHOHOC123456123456CH OH 2HHHHHHOOHOHOH123456 -Glucozơ Glucozơ -Glucozơ b)...
 • 6
 • 547
 • 0

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN ppt

Giáo án sinh học lớp 12 chương trình nâng cao - Bài: THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN ppt

Điện - Điện tử

... Kết quả Vai trò + Giải đáp lệnh trang 143. + GV tổng kết lệnh: Trong loài hươu cố ngắn, xuất hiện biến dị cá thể (có con cổ dài, những con cổ ngắn tính trạng từ một gốc chung. ... 2: GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II.1 và trả lời các câu hỏi: + ĐacUyn quan niệm về II. Học thuyết của ĐacUyn (18 09- 1882) 1. Biến dị và di truyền a) Biến dị cá thể: Sự phát tiêu lọc nhân ... phân biệt được biến dị di truyền và không di truyền. tiến hóa + Yêu cầu HS quan sát hình 35a và trả lời lệnh trang 140. + Nêu những tồn tại trong học thuyết của Lamac? + GV bổ sung + Chưa...
 • 11
 • 788
 • 5

Xem thêm