GIAO AN LAM VUON (105 TIET)

GIAO AN DAY NGHE LAM VUON 105 TIET DAY DU

GIAO AN DAY NGHE LAM VUON 105 TIET DAY DU
... nhóm nêu biện pháp đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môI trờng nghề làm vờn? IV/ Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môI trờng vàvệ sinh an toàn thực phẩm An toàn lao động dụng cụ, ... nớc * HS quan sát hình 1.3- SGK Và ngầm cao, mùa rõ rệt giảI thích? - mô hình: * HS quan sát hình 1.4- SGK giảI thích * HS quan sát hình 1.5- SGK giảI thích 3.Vờn sản xuất vùng trung du miền núi ... Nghệ an Giáo án dạy nghề làm vờn lớp 11 THPT- Năm học 2008-2009 Bài Hoạt động Giáo viên Học sinh GV: Vờn ơm giống có tầm quan trọng gì? HS: Nghiên cứu sách giáo khoa trả lời Nội dung I/ Tầm quan...
 • 69
 • 526
 • 8

GIAO AN NGHE LAM VUON 105 TIET

GIAO AN NGHE LAM VUON 105 TIET
... biện pháp đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môI trờng nghề làm vờn? Năm học: 2008 - 2009 IV/ Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môI trờng vàvệ sinh an toàn thực phẩm An toàn lao động ... 60cm , có xanh tốt, cành cách gốc chiết 30 40 cm, cành hớng ánh sáng, vỏ cành mỏng - Chọn cành thời kỳ bánh tẻ, mầm tròn mắt, cành không mang hoa Khoanh cành nh cho phù hợp? * Bớc Khoanh vỏ cành ... hoa đực Hoa nhiều nhng tỷ lệ đậu thấp - Thời gian tiếp nhận hạt phấn nhuỵ ngắn - Thời gian chín nhuỵ sớm thời gian hoa đực thụ phấn - Nếu thời gian hoa gặp nhiệt độ thấp, ma, độ ẩm không khí...
 • 67
 • 690
 • 5

giáo án nghề THVP 105 tiết

giáo án nghề THVP 105 tiết
... cå quan, täø chỉïc m cn ráút hỉỵu êch c våïi cäng viãûc ca cạ nhán v gia âçnh Cạc em â vỉìa tçm hiãøu vãư vai tr, vë trê ca nghãư THVP II Chỉång trçnh nghãư tin hc vàn phng chỉång trçnh tin hc ... hon thnh bi táûp III An ton vãû sinh lao âäüng - Mủc tiãu: + Bo vãû sỉïc kho ngỉåìi lao âäüng + Náng cao hiãûu qu cäng viãûc + Trạnh tai nản lao âäüng v bãûnh nghãư nghiãûp Cng cäú - Cạc em nàõm ... diãûn hãû âiãưu hnh Windows Kỵ nàng: - Lm ch cạc thao tạc chüt - Lm viãûc mäi trỉåìng Windows, phán biãût âỉåüc cạc âäúi tỉåüng Windows Thại âäü: Hc táûp nghiãm tục, cháúp hnh mi näüi qui phng...
 • 41
 • 204
 • 0

nghe lam vuon 105 tiet

nghe lam vuon 105 tiet
... mặt luống lớp trấu (bổi mùn ca ) có tác dụng gì? - Tới nớc bình có hoa sen ** Học sinh tiến hành lam theo quy trình theo nhóm loại hạt Các nhóm làm thí nghiệm chuẩn bị? Củng cố - Cho học sinh tự ... qua - Các nhóm cử đại diện trình bày quy trình tiến hành thí nghiệm giai đoạn? - Các nhóm khác nghe bổ sung cho hoàn thiện quy trình để tiến hành * Bớc Chuẩn bị giâm (giá thể) Nền giâm phải chẩn ... qua - Các nhóm cử đại diện trình bày quy trình tiến hành thí nghiệm giai đoạn? - Các nhóm khác nghe bổ sung cho hoàn thiện quy trình để tiến hành I Ghép áp cành bình thờng * Bớc Đặt gốc ghép...
 • 87
 • 243
 • 0

Giáo án làm vườn 9 trung học cơ sở

Giáo án làm vườn 9 trung học cơ sở
... sau: Hằng năm vào tháng đến tháng 11 cuốc rãnh sâu 30 -40 cm theo hình chiếu tán cam xung quanh gốc, bón phân hữu cơ, lân, vôi xuống lấp đất lại Thời gian bón thúc chia làm thời kỳ: - Bón phân ... trồng cho phù hợp 2 Thời vụ trồng cách trồng: Trồng cam vào hai vụ: Vụ xuân từ tháng đến tháng Vụ thu từ tháng đến tháng 10 Dùng cuốc moi đất hố cho vừa với bầu đặt vào hố trồng cho thẳng, mắt ghép ... vào tháng -3 - Bón thúc chống rụng vào tháng - Bón thúc cành thu tăng trọng lợng thu hoạch Ba lần bón thúc dùng phân vô cơ: Đạm , lân , kali NHững phân vãi quanh gốc theo hình chiếu tán Dùng...
 • 31
 • 339
 • 0

Giáo án nghề PT 105 tiết (Vũ)

Giáo án nghề PT 105 tiết (Vũ)
... thủ nghề Tin học văn phòng Giáo viên : Nguyễn Trúc Vũ Trường : THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ Quảng Nam) Trang : GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ ... SGK II.Đánh số trang: Giáo viên : Nguyễn Trúc Vũ Trường : THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ Quảng Nam) Trang : 32 GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ :TIN ... Trường : THPT Phan Bội Châu (Tam Kỳ Quảng Nam) Trang : 34 GIÁO DỤC NGHỀ PHỔ THÔNG NGHỀ :TIN HỌC - BÀI 13 Số tiết :03 Tiết thứ:35-37...
 • 87
 • 229
 • 3

Giao an nghe dien 105 tiet

Giao an nghe dien 105 tiet
... thuyết: Nhắc lại kiến thức liên quan Hoạt động GV HS Nội dung kiến thức 1: Phần lý thuyết: Nhắc lại kiến thức liên quan GV:? Nêu số biện pháp an toàn Bài 2: an toàn lao đọng nghề điện dân dụng ... Nghiên cứu 14-SGK - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến giảng - Chuẩn bị số tranh vẽ có liên quan đến giảng III/ Nội dung giảng: ổn định lớp: Điểm danh kiểm tra sĩ số Nội dung giảng : 47 Hoạt động ... m v m bo an ton lao ng II/ Chuẩn bị giảng: 1/ chuẩn bị nội dung: - Nghiên cứu SGK - Đọc tài liệu tham khảo liên quan đến giảng 2/ Chuẩn bị đồ dùng dạy học - Các thông tin có liên quan đến nghề...
 • 126
 • 131
 • 0

Giáo án Nghề Làm Vườn 70 tiết

Giáo án Nghề Làm Vườn 70 tiết
... HĐ2: Hớng dẫn tìm hiểu đặc điểm nghề làm vờn ? Nêu đối tợng lao động nghề làm vờn? ? Cho VD? ? Nghề làm vờn lao động nhằm mục đích gì? ? Kể tên công việc cụ thể nghề làm vờn? ? Trình bày nội dung ... hoạch - Nhận xét, đánh giá kết nhóm.Khen nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm làm cha tốt HS làm thực hành theo hớng dẫn giáo viên .Làm định mức giáo viên quy định - Học sinh ngừng làm thực hành, vị trí ... hoạch - Nhận xét, đánh giá kết nhóm.Khen nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm làm cha tốt HS làm thực hành theo hớng dẫn giáo viên .Làm định mức giáo viên quy định - Học sinh ngừng làm thực hành, vị trí...
 • 100
 • 509
 • 7

Giao an nghe vuon lop 8 (70 tiet0

Giao an nghe vuon lop 8 (70 tiet0
... giống chanh : miền Bắc trồng giống chanh giấy, chanh núm, chanh tứ thời tỉnh phía Nam có nhiều giống chanh nhng phổ biến giống chanh đào (còn gọi chanh lòng tôm) Ngoài nớc ta trồng số giống chanh ... sành có chất lợng cao tập trung nhiều tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang - Ngoài nhiều giống cam quýt khác đợc trồng nớc ta nh cam Giàng (Thanh Hoá), cam đờng, quýt bộp Bố Hạ ; quýt tiền, quýt ... - GV quan sát hớng dẫn, nhắc nhở chung Kết thúc thực hành: - Nhận xét - Tuyên dơng, phê bình - Chuẩn bị sau Xét duyệt BGH Giáo viên dạy Phạm Quang Vũ 19 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 27 + 28 Thực...
 • 72
 • 219
 • 1

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 105: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pptx

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 105: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT pptx
... 15 HĐ 1: Hướng dẫn Hs hình thành ’ khái niệm, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật -Hs quan sát mô hình trực quan hình hộp chữ nhật, mặt xung quanh GV mô tả diện ... GV mô tả diện tích xung quanh hình hộp -Quan sát, lắng nghe chữ nhật nêu SGK -GV nêu toán tính diện tích -Theo dõi,nêu mặt xung quanh (dựa hướng giải giải nhận xét đặc điểm mặt toán bên) Yêu cầu ... giải giải toán GV nhận xét, kết luận -Yêu cầu Hs quan sát hình triển -Quan sát, nhận xét, giải toán cụ thể khai, nhận xét để đưa cách tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật; giải toán cụ thể...
 • 6
 • 1,279
 • 1

Giáo án tin học 10 - Tiết 29: Bài tập thực hành 3 LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH ppsx

Giáo án tin học 10 - Tiết 29: Bài tập thực hành 3 LÀM QUEN VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH ppsx
... Hoạt động 2: Thao tác với chuột bàn phím GV: Thực mẫu thao tác di chuyển chuột, nháy chuột, nháy phải, nháy đúp, phím bàn phím HS: Quan sát thực Hoạt động 3: Quan sát ổ đĩa cổng USB GV: ... đĩa: cứng, mềm, CD, cổng USB HS: Quan sát Củng cố dặn dò Kiến thức trọng tâm: Cách vào hệ thống, thao tác với chuột IV Rút kinh nghiệm ...
 • 4
 • 476
 • 0

Giáo án tin học 10 - Tiết 39: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD ppsx

Giáo án tin học 10 - Tiết 39: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD ppsx
... Màn hình làm việc mềm sử dụng Word thông dụng Có cách để khởi động Word Microsoft Word GV: Có thể khởi động Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò Cách 1: Chọn biểu tượng Word hình (nếu có) Word cách ... trả lời câu hỏi Cách 2: Start > All Program >Microsoft Word a Các thành phần HS nghe giảng ghi hình làm việc Word GV: Trình chiếu hình làm việc Word thành b Thanh bảng chọn phần hình soạn thảo ... Kiểm tra sĩ số, nội vụ lớp học Kiểm tra cũ Em nêu quy ước việc gõ văn bản? Để gõ chữ Việt cần có yếu tố gì? Nội dung Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò GV: Như trước học có nhiều phần mềm hỗ trợ...
 • 5
 • 688
 • 0

Giáo án tin học 10 - Tiết 40: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD (tiếp) pdf

Giáo án tin học 10 - Tiết 40: LÀM QUEN VỚI MICROSOFT WORD (tiếp) pdf
... chuyển Sao chép - Edit > - di chuyển chép Edit Cut >Copy - Ctrl + X - Ctrl + C Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò - Biểu tượng - Biểu tượng GV: thực thao tác HS: quan sát ghi - Đưa - Đưa trỏ đến ... - Đưa - Đưa trỏ đến vị trí trỏ đến vị trí mới - Edit > - Edit Paste (Ctrl + >Paste (Ctrl V) + V) e Kết thúc làm việc với Word - File > exit - Kích vào biểu tượng dấu X đỏ góc phải hình tiêu ... chọn New - Nháy vào biểu tượng New công cụ chuẩn - Tổ hợp phím Ctrl + N GV: Khởi động hình làm việc Word * Mở tệp văn có sẵn: có Nội dung cần đạt Hoạt động thầy trò cách trình chiếu cách mở - File...
 • 9
 • 579
 • 0

Giáo án tin học 10 - Tiết 42: Bài tập và thực hành 6 LÀM QUEN VỚI WORD ppt

Giáo án tin học 10 - Tiết 42: Bài tập và thực hành 6 LÀM QUEN VỚI WORD ppt
... GV: Tìm hiểu thành phần hình làm việc Word: tiêu đề, công cụ chuẩn, công cụ định dạng, trạng thái, thước dọc, thước ngang HS: Quan sát máy tính GV: Thực số thao tác: Tạo tệp mới, ... sang tên mới, thoát khỏi Word cách HS: Quan sát thực thao tác IV Rút kinh nghiệm Duyệt ngày tháng năm 2008 ...
 • 3
 • 1,172
 • 0

Giáo án tin học 10 - Tiết 43: Bài tập và thực hành 6 LÀM QUEN VỚI WORD I. Mục pdf

Giáo án tin học 10 - Tiết 43: Bài tập và thực hành 6 LÀM QUEN VỚI WORD I. Mục pdf
... lưu văn với tên HS: Thực yêu cầu GV GV: Yêu cầu HS quan sát văn mà vừa gõ xem có lỗi tả không? Nếu có yêu cầu sửa chữa HS: Quan sát sửa chữa có GV: Yêu cầu HS lưu lại văn vừa sửa tên trước với tên ... sửa tên trước với tên khác tên văn trước + sửa sau thoát khỏi Word HS: Thực yêu cầu GV Củng cố dặn dò HS nhà đọc chuẩn bị trước 16: Định dạng văn IV Rút kinh nghiệm ...
 • 3
 • 955
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án làm vườngiáo án làm vườn 11giáo án làm vườn lớp 11giáo án nghề làm vườn 70 tiếtgiao an nghe lam vuon 8 tiet 48giáo án làm quen với toán số 9 tiết 2giáo án làm quen với toán số 8 tiết 1giáo án làm quen với toán số 7 tiết 1giáo án làm quen với toán số 9 tiết 1giáo án làm quen với toán số 8 tiết 3giáo án làm quen với toán số 10 tiết 3giáo án làm quen với toán số 3 tiết 1giáo án làm quen với toán số 10 tiết 1giáo án làm quen với toán số 10 tiết 2giáo án làm quen với toán số 5 tiết 1thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư 5000 dân – nguồn nước mặthttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 Sed0NOT2Vhbnpkam8Văn bản hành chính: Mẫu đơn xin rút học bạ don rut hoc baVăn bản hành chính: Đơn xin đính chính lại giấy chứng nhận nghề phổ thông gcn nptt nh c nh l loi c a ng i chinh ph (s a)Văn bản hành chính: Mẫu đơn xin cấp lại bản sao bằng Tốt nghiệp tn thptVăn bản hành chính: Kế hoạch rèn luyện hè năm học 2015 - 2016 rlh2016Văn bản hành chính: Kế hoạch tháng 9 năm 2016 kht9Văn bản hành chính: Kế hoạch tháng 2 - Năm học 2016 - 2017 t22017Ch Phong c ch ng n ng v n 10Phieu yeu cau dieu chinh HSYCBHPhieu yeu cau v7 050916TLA3 Phu Bao An CopyTài liệu và biểu mẫu tham khảo | Prudential Vietnam CIE Phu An Loc Copyhttps: drive.google.com open?id=0B3BjI on1 SeaXllU1E1QWZnalkROP1 Phu Tam An CopyTuan 11 Chu nguoi tu tu 2Phu An Tin SAGD CopyPhu Bao Tin An Gia Vay tin chapy th n v d 2 a V ng