GA HINH 9 (2015 2016) full

GA hinh 9

GA hinh 9
... cao vuông a2 = + .; b2 = ; = ac ; h2 = ; = ah; 1 = + h Bài tr 69 SGK hay AC AB = BC AH y = + (đ/l Pytago) A y = 25 + 49 x y = 74 B bc = ah H y C x y =5 x= (đ/l 3) 5.7 35 = y 74 IV Hớng ... dẫn nhà: - Nắm vững hệ thức cạnh đờng cao tam giác vuông - Bài tập nhà số 7, tr 69, 70 SGK, số 3, 4, 5, 6,7 tr 90 SBT - Tiết sau luyện tập ... Ngày soạn: Ngời soạn: Hoàng Thị Kim Oanh Ngày dạy: A = H = 90 chung ABC AC AB = BC AH B S HBA (gg) AC HA = BC BA AC BC = HA BA AC BA = BC HA Định...
 • 2
 • 191
 • 0

Bộ GA Hình 9

Bộ GA Hình 9
... trớc lớp lên hình để nhận xét, chữa Có thể xác định số HS làm lớp Hớng dẫn nhà (2 phút) - Yêu cầu HS học thuộc Định lí 1, định lí 2, định lí Pitago - Bài tập nhà số 4, tr 69 SGK số 1, tr 89 SBT -3Ngày ... định lí 2, định lí Pitago - Bài tập nhà số 4, tr 69 SGK số 1, tr 89 SBT -3Ngày soạn: 1 /9/ 2007 Ngày giảng: 6 /9/ 2007 Tiết : Đ1 số hệ thức cạnh đờng cao tam giác vuông (Tiết 2) I Mục tiêu: - Củng ... dạng chữ nhỏ a, b, c) HS2: Chữa tập HS2: Chữa tập tr 69 SGK HS nhận xét làm bạn, chữa GV nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: Định lý (12 phút) GV vẽ hình tr64SGK lên bảng nêu định lí SGK A b c B h H...
 • 5
 • 212
 • 0

GA Hinh 9(new)

GA Hinh 9(new)
... toán Hoat dong 1: Bài toán : sgk tr 104 -HS: Doc de toán AB CD hai dây đờng tròn (O, R) -GV: ve hinh tren bang Gọi OH, OK thứ tự khoảng cách từ O -GV:HD hs chứng minh: Điền vào đến AB, CD Ta có ... ?1 sgk tr 120 Chứng minh khẳng định dấu cho thích hợp A R 18p -Hs: nửa lớp lam h.90 Nửa lớp làm hinh 91.92 sau trả lời giải thích r O O' B Xét AOO có: OA OA < OO < OA + OA Hay R r < OO < R...
 • 59
 • 175
 • 0

GA Hình 9 (HKI)

GA Hình 9 (HKI)
... tính tgAÔB * Bài tập ?1 :Chứng tỏ kết vừa tính Tính tổng b + a.tgAÔB báo kết chiều cao AD trường? Xét ∆ vuông AOB ta có: tgAÔB = => AB = OB.tgAÔB = a.tgAÔB Do : Chiều cao trường : b + a.tgAÔB ... PQ.cos540 7.0,58778 4,115 * Ví dụ 5: + MÂ = 510 => NÂ = 390 + NL = LM.tg510 2,8.1,235 = 3,458 + NM = NL2 + LM2 = 3,4582 + 2,82 11 ,95 8 + 7,840 = 19, 798 => NM = 4,45 * GV hướng dẫn HS làm ví dụ / SGK ... => AB = BK : cos520 BKA 5,5 : 0,62 8 ,9 (m) - Có AB góc ABÂN = * Xét ∆ vuông BAN có: 38 ,  Cạnh AN ∆ AN = AB.sin380 8 ,9 0,62 5,52 (m) BAN Trang 19 Giáo án : Hình Học Gv : Vũ Đình Chuyên – Trường...
 • 59
 • 171
 • 0

GA Hình 9(HKII)

GA Hình 9(HKII)
... CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT I.MỤC TIÊU :  HS nắm gọi hình nón, hình nón cụt  HS nắm vững công thức tính diện tích xung quanh, thể tích hình nón, hình nón cụt II.CHUẨN BỊ :  GV: mô hình hình ... thực nghiệm 3) Thể tích hình nón: cách đổ nước hình nón hình trụ hình nón hình trụ tương ứng ⋅π rút kết luận hình nón công thức tính V V V = V = rh 4) Hình nón cụt: Khi cắt hình nón mặt phẳng song ... Chương IV: Hình trụ Hình nón Hình cầu Bài Hình trụ Diện tích xung quanh thể tích hình trụ Tiết 58 I.MỤC TIÊU :  HS biết gọi hình trụ, hai đáy, mặt xung quanh, đường sinh, chiều cao, trục hình trụ...
 • 56
 • 204
 • 0

GA Hinh 9

GA Hinh 9
... Thế giải tam giác vuông ? Làm tập 55 trang 97 SBT 2/ Dạy học Hoạt động giáo viên HĐ HS Ghi bảng HĐ1: Luyện tập Bài tập 29 trang 89 SGK Bài tập 29 trang 89 SGK A C Gọi HS đọc đề toán HS đọc đề Yêu ... nhận xét GV chốt lại nội dung toán HS nhận xét L M 0 N = 90 - M = 90 -51 = 390 LN = LM.tgM = 2,8.tg510 3,458 MN = LM/ cos510 = 2,8/cos510 4, 49 IV : Hớng dẫn học sinh học nhà Rèn luyện kỉ giải tam ... nhà : BC = AB tgA = AB tg400 = 10.tg400 8, 391 m b/ Nếu dịch chuyển cho góc nâng 350 cách tòa nhà : AB = BC.cotgA = BC cotg350 8, 391 .cotg350 11 ,98 4 m Anh ta lùi xa nhà IV : Hớng dẫn học sinh...
 • 56
 • 148
 • 0

GA Hinh 9 (3 cot)

GA Hinh 9 (3 cot)
... ’≈ e) Sin70013’ ≈ 0 .94 10 a) Sin70 13 0 .94 10 f) Cos25032’ ≈ 0 .90 23 b) Cos25032’ ≈ 0 .90 23 g) Tg43010’ ≈ 0 .93 80 c) Tg43010’ ≈ 0 .93 80 h) Cota32015’ ≈ 1.58 49 d) Cotg32015’ ≈ 1.58 49  Giáo viện nhận ... Trình bày giải đại lượng Hình 1: b2 = ab '; c2 = ac' hình trên? c = 4 ,9( 10 + 4 ,9) = 8.545 Néi dung 20 phút Hình b = 10(10 + 4 ,9) = 12.207 Hình 2: h2 = b'c' h = 10.6,4 = Hình Hình Hình 3: ah = bc ... có: b2 c2 9. 16 h2 = 2 = = 5.76 b +c + 16 => h = 5.76 = 2.4 - Áp dụng đònh lí 2: AH 5.76 BH = = = 1 .92 AB AH 5.76 CH = = = 1.44 AC Tính AH; BH; HC? Giải -Áp dụng đònh lí ta có: b2 c2 9. 16 h =...
 • 38
 • 195
 • 0

GA Hinh 9 (ca nam)

GA Hinh 9 (ca nam)
... pháưn 500 1, 191 8 ngun ca giạ trë gáưn nháút â cho 51 bng 520 293 8 Váûy tg52018/ ≈ 1, 293 8 530 540 Tg52018/ ≈ 1, 293 8 GV cho HS lm (?1) (tr 80) Sỉí dủng bng, tçm cotg 47024/ Cotg 47024/ ≈1 ,91 95 / Vê ... biãút säú cảnh v gọc thãú no ? V Hỉåïng dáùn vãư nh (3 phụt) - Lm bi táûp 59, 60, 61, 68 tr 98 , 99 SBT - Hỉåïng dáùn bi táûp 59, 60 Ngy soản : Tiãút : 14 LUÛN TÁÛP A MỦC TIÃU : - HS váûn dủng âỉåüc ... x - Tam giạc AHB cọ H = 90 0, , B = 45 ⇒ ∆ AHB vng cán ⇒ AH = BH = 20 Xẹt tam giạc vng AHC cọ AC2 + AH2 + HC2 ( Â/l Pi- ta-go) x2 = 202 + 212 x= 841 = 29 Bi 32 tr 93 , 94 SBT AD.BD ( Âãư bi âỉa...
 • 52
 • 184
 • 0

GA Hình 9 chương I (đã chỉnh sửa bổ sung)

GA Hình 9 chương I (đã chỉnh sửa bổ sung)
... Thị Sáu Giáo án Hình Học – Năm Học 2008 – 20 09 Ngày soạn: 08/11/ 2005 Tuần 10-Tiết 19 § KIỂM TRA CHƯƠNG I I MỤC TIÊU:  Học sinh biết làm tập chương II PHƯƠNG TIỆN:  Đề photo sẵn III TIẾN TRÌNH ... giáo án III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Giáo viên  Học sinh đọc đề  Học sinh Ghi bảng Hoạt động kiểm tra + luyện tập Học sinh thực hiện… B i 31/ 89 SGK A  Học sinh vẽ hình 9. 6cm B  để tính ta ph i ... II PHƯƠNG TIỆN  Sách giáo kho, giáo án  Giác kế, êke đạc, thước cuộn, máy tính bỏ t i III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Giáo viên Học sinh Ghi bảng Hoạt động Hướng dẫn học sinh đo chiều cao  Gv đưa hình...
 • 43
 • 179
 • 0

GA Hình 9 chương II (đã chỉnh sửa bổ sung)

GA Hình 9 chương II (đã chỉnh sửa bổ sung)
... án Hình Học – Năm Học 20 09 – 2010 ? Tính IA2 = ? ? Tính BC? - BC = 2.IA = 12 cm - GV đưa bảng phụ vẽ hình 99 a, 99 b, 99 c yêu cầu HS đứng chỗ trả lời - H .99 a H .99 b hệ thống bánh chuyển động H .99 c ... quay theo hai chiều khác Nếu tiếp xúc hai bánh xe quay theo chiều H .99 a H .99 b H .99 c - H .99 a H .99 b hệ thống bánh chuyển động H .99 c hệ thống bánh không chuyển động phút Hoạt động 3: Hướng dẫn nhà ... từ vỡ SGK - Làm tập 1,2,4 SGK /99 +100 3,4 SBT/128 Giáo Viên: Lê Văn Thành – Trường THCS Võ Thị Sáu phút Giáo án Hình Học – Năm Học 20 09 – 2010 Ngày soạn: 01/11/20 09 Tiết 21: § LUYỆN TẬP I Mục tiêu:...
 • 33
 • 153
 • 0

GA Hinh 9 -Kì I (theo chuẩn KT-KN-3 cột)

GA Hinh 9 -Kì I (theo chuẩn KT-KN-3 cột)
... dạy: Tiết 19 Kiểm tra tiết I) Mục tiêu: - Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức chơng I học sinh - Kiểm tra đánh giá kỹ vận dụng kiến thức, kỹ trình bày chứng minh hình học khả t học sinh II) N i ... Hoạt động trò Ghi bảng -GV gi i thiệu thuật ngữ -HS nghe giảng ghi AD gi i tam giác vuông Gi i tam giác vuông Ví dụ 3: Gi i ABC (Â = 90 0) -Vậy để gi i tam giác vuông HS: Cần biết yếu tố, cần ... dung: 1) Đề b i: B i 1: Chọn đáp án ghi vào làm a) sin E = ? E A) DE DF B) DI DE C) DI EI DI EI C) EI DI DF EF C) DI IF b) tg E = ? DE A) DF A) B) c) cos F = ? DE DF B) I A) DI IF B) IF DF C) F...
 • 69
 • 163
 • 0

GA HINH 9 NAM HOC 2010-2011

GA HINH 9 NAM HOC 2010-2011
... Hớng dẫn: IB = IK.tg (500 + 150)= 380.tg650 Tơng tự tính IA 452 ,9( m) 814 ,9( m) Khoảng cách hai thuyền là: AB = IB - IA 814 ,9- 452 ,9 362(m) Củng cố: - Nhắc lại phơng pháp giải tam giác vuông Hớng ... vuông BKC có KBC = 90 0 - 300 = 600 Từ suy KBA= B1 = 220; BC = 11cm BK=5,5cm Vậy: AB = a) AN = AB sin 380 = 5 ,93 2 sin380 3,652cm b) AC = Để tính góc D tính sin D BK 5,5 = 5 ,93 2cm cos B1 cos ... cm b) Trong tam giác ACD kẻ đờng cao AH ta có: AH = AC sin ACH = 8.sin 740 7, 690 (cm) sin D = AH 7, 690 0,8010 AD 9, 6 suy ADC = D 530 giáo viên yêu cầu HS đổi đơn vị km/h đơn vị m/phút Hãy tính...
 • 41
 • 88
 • 0

GA hinh 9 ki 1 ( da sua)

GA hinh 9 ki 1 ( da sua)
... Bài 33 (Sgk -93 ) a/ C ; b/ D ; c/ C Bài 34 (Sgk -94 ) a/ C ; b/ C b 19 b = Bài 35 (Sgk -94 ) c Cho 28 b 19 = c 28 c Tính góc , G: Ta có tg = b 19 = c 28 0,6786 tg34 010 34 010 = 90 0 - 34 010 = ... 814 ,9 - 452 ,9 = 362 m IK =380, Bài tập 39 (Hình 49 SGK) Khoảng cách hai cọc : Bài tập 39 (Hình 49 SGK) 20 24,59m cos 50 sin 50 Tơng tự nh 39, HS tự làm Bài tập 40 (Hình 49 SGK) Bài tập 40 (Hình ... củng cố tập 21 (Sgk -11 1) Hớng dẫn nhà : - Học kĩ theo Sgk ghi Nắm dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến cách vẽ tiếp tuyến - Làm tập 22, 23 (Sgk -11 1) - Chuẩn bị tập (Sgk -11 1) Giờ sau học V rút kinh nghiệm...
 • 63
 • 165
 • 0

ga hinh 9

ga hinh 9
... tính AC Bài 6/tr90,SBT (Đưa đề lên bảng phụ) Yêu cầu HS lên bảng giải a) AB = 881 ≈ 29, 68 ; BC = 35,24 CH = 10,24 ; AC ≈ 18 ,99 b) BC = 24 ; CH = 18 AH ≈ 10, 39 ; AC ≈ 20,78 Bài 6/tr90,SBT HS lên ... Lµm bµi tËp 59, 60, 61, 68 tr98, 99 SBT - §äc tríc bµi §5 (chn bÞ gi¸c kÕ, ª ke, thíc/1 tỉ) 30 Lª V¨n Th¾ng - thcs TiÕn Dòng - H×nh häc - N¨m häc 2010 - 2011 Ngµy gi¶ng: 9B , 9D Tiết 13 ... lượng tam giác vuông - Bài tập nhà số : 8, 9, 10, 11, 12 tr 90 , 91 SBT Lª V¨n Th¾ng - thcs TiÕn Dòng - H×nh häc - N¨m häc 2010 - 2011 Ngµy gi¶ng: 9B , 9D TiÕt 5.§2 TØ sè lỵng gi¸c cđa gãc...
 • 102
 • 110
 • 0

GA HINH 9 C 3 Hay

GA HINH 9 C 3 Hay
... ta c C1 = AC (1) 3, 14 C2 = AB, (2) C3 = BC (3) Bài 68 : C/ minh C1 = C2 + C3 So sánh (1), (2), (3) ta thấy : C2 + C3 = (AB + BC) = AC (Vì nằm A, C1 C) Vậy C1 = C2 + C3 C2 C3 A B C Bài ... BC=R =>BOC => = ? ( Dây BC = R => cung BC = ?) g c BOC = 600 Do g c ABC = + G c BAC g c tứ gi c 30 0 Suy g c BAC = 1200 ABCO, ta khai th c tính chất tổng g c tứ gi c ? Từ suy g c BAC C c ch ... AB > BC > CD B AB > BC > CD C CD > BC > AB D CD > AB > BC C u 2: G c hình vẽ g c nội tiếp C u 3: G c AEC hình vẽ c số đo là: A 800 B 95 0 80 A B C A C 90 0 D 1000 E C u 4: G c DFB hình vẽ c số...
 • 44
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trọn bộ hình 9giáo án hình 9cách học toán hình 9năm 2014 2015 2016cấu hình isa server 2006 fullphương pháp học toán hình 9CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025Hóa phân tích (lý thuyết và thực hành) sách đào tạo trung học dượcKhoa học hành vi và giáo dục sức khỏe sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộngChương trình y tế quốc giaPraise for auto repair for dummiesQUẢN lý BV, NHÂN sự y tếTạo chủng vi khuẩn e coli có khả năng sản xuất lycopene ứng dụng trong công nghệ thực phẩmĐiều cốt lõi trong kinh doanhXÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DIỆN bài hát DẠNG MP3 QUA đoạn GHI âm (tt)Lịch sử hình thành và phát triển của BHXH trước 2017Có được phép xưng tội qua mọi phương tiện internet khôngVăn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Văn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Kho tài liệu môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Loi noi dau TNKỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Kỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)http: www.biostat.jhsph.edu fdominic teaching LDA stata intro2.pdfTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ď1 Deterministic Probability