Thuyết phân tâm học trong tham vấn tâm lý

Thuyết phân tâm học trong tham vấn tâm

Thuyết phân tâm học trong tham vấn tâm lý
... quan điểm phân tâm đòi hỏi nhà tham vấn phải có khả phân tích tâm lí chuyên sâu để giúp thân chủ ý thức rối loạn tâm lí vô thức VII PHÂN TÂM MỚI CỦA ALFRED ADLER (1870 - 1937)  Phân tâm Alfred ... tích cực cho phép nhà tham vấn thiết lập mốii quan hệ chuyển dịch, giữ khoảng cách định mối quan hệ tham vấn Phân tích chuyển dịch: Theo phương pháp phân tâm, trình tham vấn, thân chủ luôn xuất ... quát thuyết Phân tâm học Cấu trúc nhân cách Các giai đoạn phát triển tâm sinh học Bản trình vô thức Các chế phòng vệ Các kĩ thuật can thiệp Phân tâm Alfred Adler (1870 - 1937) I KHÁI QUÁT VỀ THUYẾT...
 • 23
 • 702
 • 0

hướng dẫn sinh viên ôn tập phần điện học trong chương trình vật đại cương cho trường cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy

hướng dẫn sinh viên ôn tập phần điện học trong chương trình vật lý đại cương cho trường cao đẳng công nghiệp với sự hỗ trợ của bản đồ tư duy
... HƢỚNG DẪN SINH VIÊN ÔN TẬP PHẦN “ ĐIỆN HỌC” CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG CHO TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BĐTD Tổng quan phần Điện học chƣơng trình Vật đại cƣơng 1.1 Vị trí phần ... 2: HƢỚNG DẪN SINH VIÊN ÔN TẬP PHẦN “ĐIỆN HỌC” CHƢƠNG TRÌNH VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG CHO TRƢỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA BĐTD 32 Tổng quan phần Điện học chƣơng trình Vật đại cƣơng ... sử dụng BĐTD việc ôn tập kiến thức Vật sinh viên Chƣơng 2: Hƣớng dẫn sinh viên ôn tập phần Điện học chƣơng trình Vật đại cƣơng cho trƣờng Cao đẳng Công nghiệp với hỗ trợ BĐTD Chƣơng 3:...
 • 124
 • 257
 • 1

Sử dụng đồ dùng phần quang học trong giảng dạy vật 7

Sử dụng đồ dùng phần quang học trong giảng dạy vật lý 7
... SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VỚI BỘ MÔN VẬT LÝ – PHẦN QUANG HỌC A-ĐẶT VẤN ĐỀ: Để thực chủ trương ((Đổi phương pháp dạy học )) mà ngành giáo dụcĐào tạo đề vấn đề sử dụng đồ dùng dạy học vấn ... thí nghiệm vật phần quang học) ; mô hình chuyển động trái đất-mặt trăng-mặt trời (mượn môn Địa lí); Tuy nhiên sử dụng thiết bị phần quang học - vật để dạy phần quang học vật giáo viên ... đích, yêu cầu chương trình vật c Đồ dùng tự làm Trong thí nghiệm vật đồ dùng cho tiết học nhìn chung tương đối đầy đủ, song trình giảng dạy sử dụng đồ dùng số đồ dùng, thiết bị có tuổi thọ,...
 • 10
 • 593
 • 5

SKKN Sử dụng đồ dùng phần quang học trong giảng dạy Vật 7

SKKN Sử dụng đồ dùng phần quang học trong giảng dạy Vật lý 7
... nhiên trình sử dụng đồ dùng dạy học chất lượng đồ dùng không cao, tuổi thọ đồ dùng thấp, khó sử dụng nên nhiều thiết bị hỏng không sử dụng sử dụng hiệu không cao Qua thực tế giảng dạy năm trước ... thí nghiệm vật phần quang học) ; mô hình chuyển động trái đất-mặt trăng-mặt trời (mượn môn Địa lí); Tuy nhiên sử dụng thiết bị phần quang học - vật để dạy phần quang học vật giáo viên ... đích, yêu cầu chương trình vật c Đồ dùng tự làm Trong thí nghiệm vật đồ dùng cho tiết học nhìn chung tương đối đầy đủ, song trình giảng dạy sử dụng đồ dùng số đồ dùng, thiết bị có tuổi thọ,...
 • 12
 • 164
 • 0

Sử dụng đồ dùng phần quang học trong giảng dạy vật 7

Sử dụng đồ dùng phần quang học trong giảng dạy vật lý 7
... SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VỚI BỘ MÔN VẬT LÝ – PHẦN QUANG HỌC A-ĐẶT VẤN ĐỀ: Để thực chủ trương ((Đổi phương pháp dạy học )) mà ngành giáo dụcĐào tạo đề vấn đề sử dụng đồ dùng dạy học vấn ... thí nghiệm vật phần quang học) ; mô hình chuyển động trái đất-mặt trăng-mặt trời (mượn môn Địa lí); Tuy nhiên sử dụng thiết bị phần quang học - vật để dạy phần quang học vật giáo viên ... đích, yêu cầu chương trình vật c Đồ dùng tự làm Trong thí nghiệm vật đồ dùng cho tiết học nhìn chung tương đối đầy đủ, song trình giảng dạy sử dụng đồ dùng số đồ dùng, thiết bị có tuổi thọ,...
 • 7
 • 478
 • 2

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại tt

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại tt
... NHÌN LẠI VIỆC ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 2.1 .Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung ... 13 NHÌN LẠI VIỆC ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI GIAI ĐOẠN 1975 - NAY 3.1 .Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung ... 2: Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 - Chương 3: Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam...
 • 28
 • 331
 • 1

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại

Nhìn lại việc ứng dụng lí thuyết phân tâm học trong nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại
... NHÌN LẠI VIỆC ỨNG DỤNG LÍ THUYẾT PHÂN TÂM HỌC TRONG NGHIÊN CỨU VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 2.1 .Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung ... 2: Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại giai đoạn 1945 - 1975 - Chương 3: Nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam ... đời sống văn học phương pháp nghiên cứu văn học đại du nhập vào Việt Nam Trong khuôn khổ mình, Luận văn nhìn lại việc ứng dụng thuyết phân tâm học nghiên cứu văn học Việt Nam trung đại từ đầu...
 • 91
 • 456
 • 1

Đề cương chi tiết học phần: Tâm học tham vấn

Đề cương chi tiết học phần: Tâm lý học tham vấn
... tâm lý; Nguyên tắc tham vấn tâm lý; Các giai đoạn trình tham vấn; Các kỹ tham vấn tâm phẩm chất nhân cách nhà tham vấn Nội dung chi tiết học phần: Chương 1: Tham vấn tâm ngành khoa học ... vụ tham vấn 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Trợ giúp tâm 1.1.2 Tư vấn 1.1.3 Tâm trị liệu 1.1.4 Tham vấn tâm 1.2 Đối tượng tham vấn 1.3 Nhiệm vụ tham vấn Bản chất tham vấn tâm 2.1 Tham vấn ... Đại học Tâm học (Định hướng Quản trị nhân sự) Khóa 12 (2009 -2013) - Tên học phần: Tâm học tham vấn - Số tín học tập: 02 - Học kỳ: - Học phần: Bắt buộc - Các học phần tiên quyết: TLH đại cương...
 • 28
 • 792
 • 5

Tài liệu HỌC THUYẾT PHÂN TÂM HỌC S. FREUD pptx

Tài liệu HỌC THUYẾT PHÂN TÂM HỌC S. FREUD pptx
... dung học thuyết Phân Tâm Học Cơ sở triết học nguồn gốc nảy sinh Phân Tâm Học Sự khủng hoảng tâm học cuối kỉ XIX, đầu kỉ XX biết dẫn đến đời Phân Tâm Học Một trường phái tâm học khách ... luận điểm chủ yếu học thuyết Phân Tâm Học của S Freud 2 Quan niệm chất tâm hồn, tâm lý người Học thuyết phân tâm Freud xây dựng khái niệm vô thức Freud quan niệm, tất tượng tâm thần người chất ... đầu trào lưu tâm học chống lại tâm học tâm, chủ quan để xây dựng tâm học khách quan Sự xuất phân tâm học cách khách quan làm cho tâm học phát triển - Các kết phân tâm học rút từ nghiên...
 • 16
 • 1,041
 • 25

LUẬN VĂN: Bước đầu phân tích việc ứng dụng thuyết quản trị học trong khởi sự một doanh nghiệp dược docx

LUẬN VĂN: Bước đầu phân tích việc ứng dụng lý thuyết quản trị học trong khởi sự một doanh nghiệp dược docx
... kinh doanh ca doanh nghip tỡm kim c hi kinh doanh - Xỏc nh s mnh kinh doanh doanh nghiệp - Phõn tớch la chon hỡnh thc phỏp cho DN - D kin qun tr doanh nghip: - Nghiờn cu h thng bn phỏp cỏc ... bỡnh hng nm di 200 ngi Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp qui mô lớn Doanh nghip qui mụ va Doanh nghiệp qui mô nhỏ Hỡnh 1.5: Phõn loi cỏc loi hỡnh doanh nghip theo qui mụ Vit Nam 1.2 ... mt hot ng sn sut kinh doanh ca doanh nghip trc phỏp lut Theo hỡnh thc s hu Vit Nam hin cú cỏc loi hỡnh doanh nghip nh sau: Các loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà n-ớc Doanh Các loại nghip...
 • 82
 • 262
 • 0

Học thuyết phân tâm học về nhân cách pdf

Học thuyết phân tâm học về nhân cách pdf
... Môn Tâm học nhân cách Học thuyết phân tâm học nhân cách Chương III Một số nhận xét học thuyết phân tâm học 16 3.1 Đánh giá học thuyết phân tâm học Sigmund Freud 16 3.2 Đánh giá học thuyết ... học nhân cách Học thuyết phân tâm học nhân cách • Nhóm 6: Thuyết nhận thức học tập xã hội với thuyết nhận thức học tập xã hội Mischel  Các dòng phái Tâm học có nhiều lý thuyết khác nhân cách ... Freud gồm mặt: • Cấu tạo nhân cách • Sự phát triển nhân cách • Tính động lực nhân cách -5- Môn Tâm học nhân cách Học thuyết phân tâm học nhân cách 2.1.2.1.Cấu tạo nhân cách  Vô thức - nó, (Id):...
 • 20
 • 2,247
 • 30

Đồng chí hãy rút ra 3 bài học tâm đắc nhất sau khi khi học xong học phần tâm học ứng dụng trong tổ chức và quản giáo dục liên hệ những bài học đó vào thực tiễn

Đồng chí hãy rút ra 3 bài học tâm đắc nhất sau khi khi học xong học phần tâm lý học ứng dụng trong tổ chức và quản lý giáo dục liên hệ những bài học đó vào thực tiễn
... thức Tâm học nói chung kiến thức Tâm học ứng dụng tổ chức quản giáo dục nói riêng có ý nghĩa thực tiễn luận lớn công tác lãnh đạo quản ngành giáo dục Về mặt nhận thức, Tâm học ứng ... thể Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cộng với tâm ham học hỏi, tìm tòi học viên cao học quản giáo dục học tập nghiên cứu học phần Tâm học ứng dụng tổ chức quản giáo dục GS.TS Nguyễn Thị Mỹ ... thân, nhờ học môn Tâm học ứng dụng tổ chức quản giáo dục mà am hiểu tâm đối tượng quản lý, từ mà bố trí sếp công việc phù hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu công lãnh đạo quản Mặt khác,...
 • 8
 • 1,666
 • 20

giải nguyên nhân và đề xuất biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường từ học thuyết phân tâm học của sigmund freud (ths trịnh thị cẩm tuyền)

Lý giải nguyên nhân và đề xuất biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường từ học thuyết phân tâm học của sigmund freud (ths trịnh thị cẩm tuyền)
... thực nhiệm vụ học tập, hoạt động vui chơi… 2.4 Biện pháp ngăn chặn bạo lực học đƣờng Từ nguyên nhân đƣợc xác định nhƣ có biện pháp ngăn chặn bạo lực học đƣờng tƣơng ứng nhƣ sau: Biện pháp 1: Tránh ... cá nhân học sinh Có nhƣ học sinh định hƣớng đƣợc hành vi đắn Từ góp phần ngăn chặn nạn bạo lực học đƣờng Biện pháp 3: Hạn chế trạng thái căng thẳng tâm học sinh Một nguyên nhân gây bạo lực học ... làm sáng tỏ nguyên nhân đề số biện pháp ngăn chặn bạo lực học đƣờng Nội dung 2.1 Vài nét đời nghiệp Freud Sigmund Freud cha đẻ phân tâm cổ điển, ông sinh ngày tháng năm 1856, Freiburg, thị xã nhỏ...
 • 8
 • 136
 • 1

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT Ở ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM

NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN CÂY MÍT Ở ĐIỆN BÀN – QUẢNG NAM
... tài: Nghiên cứu chiết tách xác định thành phần hóa học số dịch chiết Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít Điện Bàn Quảng Nam Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng quy trình chiết tách hợp chất hóa học ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA HÓA * * * Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG MỘT SỐ DỊCH CHIẾT CỦA TẦM GỬI ĐẠI CÁN NAM BỘ KÝ SINH TRÊN ... chất hóa học từ Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít Xác định thành phần hóa học dịch chiết thân Tầm gửi Đại cán Nam Bộ sinh Mít, từ làm tiền đề cho việc nghiên cứu hoạt tính sinh học tiến tới...
 • 71
 • 304
 • 1

Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud

Thuyết phân tâm học của Sigmund Freud
... loại Nội dung Thuyết Phân tâm học S .Freud 2.1 Nội dung Thuyết Phân tâm học S .Freud việc xác định cấu trúc máy tâm thần người (bản chất tâm hồn, tâm lý người) Theo đó, nội dung Phân tâm học ông làm ... thực hành khoa học phân tâm học( 2) Thuyết Phân tâm học đời chịu nhiều chi phối từ điều kiện, quan điểm khác nhau, S .Freud tiếp thu có sáng tạo quan điểm học thuyết nhà triết học, khoa học tự nhiên ... tội mà Ý nghĩa Thuyết Phân tâm học Thứ nhất, Thuyết Phân tâm học đời cung cấp ý tưởng khoa học đắn cho phát triển nhân loại nói chung, ngành khoa học, đặc biệt khoa học nghiên cứu tâm lý người...
 • 12
 • 1,927
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết phân tâm học của s freudlý thuyết phân tâm học freudcác kỹ năng trong tham vấn tâm lýkỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn tâm lýlý thuyết phân tâm học của freudthuyết phân tâm họcfreud và học thuyết phân tâmnội dung thuyết phân tâm học của freudthuyết phân tâm học của freudcác lý thuyết về tâm lý học phát triểnkỹ năng phản hồi trong tham vấntâm lý học trong lãnh đạo quản lýthuyết trình tâm lý họcbài thuyết trình tâm lý học đại cươngđề cương chi tiết học phần tâm lý học đại cươngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 43. Rễ cây