Khả năng tự đánh giá các phẩm chất ý chí của học sinh trung học phổ thông

khả năng tự đánh giá các phẩm chất ý chí của học sinh trung học phổ thông

khả năng tự đánh giá các phẩm chất ý chí của học sinh trung học phổ thông
... chuẩn ĐTB: điểm trung bình GVCN: giáo viên chủ nhiệm HS: học sinh PCYC: phẩm chất ý chí TĐG: tự đánh giá TĐG PCYC: tự đánh giá giá phẩm chất ý chí THPT: trung học phổ thông TYT: tự ý thức -4-   ... với giáo dục tự giáo dục Thừa nhận vai trò quan trọng TĐG hình thành phát triển nhân cách có ý nghĩa quan trọng trình giáo dục HS 1.3 Khả tự đánh giá phẩm chất ý chí 1.3.1 Cơ sở hình thành khả tự ... phân biệt phẩm chất mức độ giá trị phẩm chất thân nhiều niên, niên nhiều thiếu niên, thiếu niên nhiều trẻ nhỏ [5;96-97] 1.3.2 Khả TĐG phẩm chất ý chí HS THPT 1.3.2.1 Các phẩm chất ý chí HS THPT...
 • 133
 • 522
 • 4

khả năng tự đánh giá phù hợp đối với thái độ học tập và thái độ tập thể ở học sinh các lớp 5,7,9

khả năng tự đánh giá phù hợp đối với thái độ học tập và thái độ tập thể ở học sinh các lớp 5,7,9
... điểm sau: + Sự tự đánh giá có liên quan chặt chẽ với yếu tố bên nhân cách, tự đánh giá thái độ học tập có liên qua chặt chẽ với động học tập + Khả tự đánh giá với thái độ học tập lớp lớp chưa phát ... sách"phát triển tự đánh giá học sinh" , bà đưa ý kiến: + Nghiên cứu so sánh khả tự đánh giá học sinh thái độ học tập thái độ tập thể + Đề phương án để phát triển khả tự đánh gía học sinh Việt Nam ... đặc điểm khác tự đánh giá: a Tính phù hợp tự đánh giá Tự đánh giá hình ảnh đặc điểm, phẩm chất, lực, thái độ thân tình thực khách quan Tính phù hợp tự đánh giá diễn tả tự đánh giá đúng, khách...
 • 28
 • 76
 • 0

“Nâng cao khả năng ghi nhớ và khả năng tự đánh giá kiến thức môn Hình học đối với học sinh lớ

“Nâng cao khả năng ghi nhớ và khả năng tự đánh giá kiến thức môn Hình học đối với học sinh lớ
... 1,0 Bi (2,0) Bi (2,5) 0,5 20 hc sinh trung bỡnh ng vi : + ữ = (s hc sinh) 9 S hc sinh ca lp 6A l: 20 : = 45 (hc sinh) 0,5 0,5 Vy s hc sinh ca lp 6A l 45 hc sinh -V hỡnh ỳng cho cõu a a)Hai ... - 2013 - Cha hng dn cho hc sinh cỏch ghi v hc bi cú hiu qu - Cha chỳ ý nhiu n i tng hc sinh - Quỏ trỡnh ging bi cha chỳ trng n khõu cng c kin thc nhm nõng cao kh nng ghi nh bi hc trờn lp; kh ... nguyờn nhõn dn n tỡnh trng hc sinh hc yu mụn toỏn, tụi i vo nghiờn cu tỡm hiu v a gii phỏp: Nõng cao kh nng ghi nh v kh nng t ỏnh giỏ kin thc mụn Hỡnh hc i vi hc sinh lp thụng qua vic s dng phiu...
 • 22
 • 122
 • 0

đánh giá các tính chất Lý-Hóa của cellulase từ chung vi sinh vật phân lập từ suối nước nóng

đánh giá các tính chất Lý-Hóa của cellulase từ chung vi sinh vật phân lập từ suối nước nóng
... s ti: wWw.SinhHc.edu.vn 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phơng pháp phân lập vi sinh vật 2.2.2 Phơng pháp nuôi cấy vi sinh vật để thu nhận enzyme 2.2.3 Phơng pháp xác định hoạt tính cellulase ... ca cellulase t chng vi sinh vt phõn lp t sui nc núng Ti liu chia s ti: wWw.SinhHc.edu.vn Mục tiêu nghiên cứu Phõn lp cỏc chng vi sinh vt t cỏc sui nc núng Tuyn chn chng vi sinh vt cú kh nng sinh ... núi chung v cellulase chu nhit núi riờng t cỏc ngun vi sinh vt khỏc Cỏc vi sinh vt sui nc núng l ngun khai thỏc tim nng sn xut enzyme ny Hin cỏc nghiờn cu v vi sinh vt sui nc núng ca Vit Nam...
 • 40
 • 196
 • 0

ĐÁNH GIÁ CÁC TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA CÀ PHÊ BUÔN MÊ THUỘT VÀ SO SÁNH VỚI TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA CÀ PHÊ Ở MỘT SỐ KHU VỰC ĐỊA LÝ KHÁC

ĐÁNH GIÁ CÁC TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA CÀ PHÊ BUÔN MÊ THUỘT VÀ SO SÁNH VỚI TÍNH CHẤT CẢM QUAN CỦA CÀ PHÊ Ở MỘT SỐ KHU VỰC ĐỊA LÝ KHÁC
... mang thương hiệu Buôn Thuột tính chất cảm quan đa dạng, phụ thuộc vào khu vực địa lí cụ thể - So với phê robusta, phê arabica ĐakLak có số tính chất cảm quan tốt với cường độ cao ... tập trung kết đánh giá hội đồng 3.4 Đánh giá đặc tính cảm quan sản phẩm phê robusta Buôn M Thuột số khu vực địa khác Theo kết hình (vòng tròn tương quan) , phân tiêu đánh giá phê thành năm ... hành so sánh tính chất cảm quan phê robusta với tính chất cảm quan phê arabica Kết thể hình hình Theo đó, ta chia tính chất cảm quan khảo sát thành nhóm tương tự phần 3.4 Trong mẫu phê...
 • 9
 • 350
 • 1

đánh giá các tính chất cảm quan của cà phê Buôn Mê Thuột

đánh giá các tính chất cảm quan của cà phê Buôn Mê Thuột
... bố mẫu phê nói mặt phẳng tương quan giống Do đó, ta sử dụng 14 thuật ngữ rút gọn để đánh giá tính chất cảm quan phê Như vậy, thí nghiệm tiếp theo, tính chất cảm quan phê đánh giá dựa ... (LDRo) có tính chất cảm quan giống tính chất cảm quan nhóm phê ĐakLak Như vậy, qua kết phân tích trên, nhận xét rằng, phê robusta mang thương hiệu Buôn Thuột tính chất cảm quan phụ ... thấy tính chất cảm quan đặc trưng, đại diện cho phê mang thương hiệu Buôn Thuột Thành phần thứ Hình 4: Sự phân bố mẫu phê mặt phẳng tương quan -2 3.5 So sánh tính chất cảm quan phê...
 • 9
 • 289
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá các tính chất cảm quan của cà phê buôn mê thuột và so sánh với tính chất cảm quan của cà phê ở một số khu vực địa lý khác'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'đánh giá các tính chất cảm quan của cà phê buôn mê thuột và so sánh với tính chất cảm quan của cà phê ở một số khu vực địa lý khác'
... mang thương hiệu Buôn Thuột tính chất cảm quan đa dạng, phụ thuộc vào khu vực địa lí cụ thể - So với phê robusta, phê arabica ĐakLak có số tính chất cảm quan tốt với cường độ cao ... hành so sánh tính chất cảm quan phê robusta với tính chất cảm quan phê arabica Kết thể hình hình Theo đó, ta chia tính chất cảm quan khảo sát thành nhóm tương tự phần 3.4 Trong mẫu phê ... phẳng tương -2 so sánh phê arabica với phê robusta KẾT LUẬN Qua kết nghiên cứu, rút số kết luận sau: - Tính chất cảm quan phê phụ thuộc vào vị trí địa vùng canh tác - phê robusta...
 • 9
 • 232
 • 0

Mô tả phương pháp rèn luyện và phát triển các phẩm chất trí tuệ của học sinh qua dạy học toán

Mô tả phương pháp rèn luyện và phát triển các phẩm chất trí tuệ của học sinh qua dạy học toán
... tng hc sinh nhm phỏt huy tớnh sỏng to ca hc sinh Thụng qua cỏc tit bi tp, giỏo viờn xõy dng cho hc sinh phng phỏp phõn tớch, suy lun, tỡm tũi t ú giỏo viờn cú th giao cụng vic, bi v nh hc sinh ... ĐăkChoong Nguyễn Quang Duyên Trang - - Sỏng kin: Mt s kinh nghim qun lý vic rốn luyn v phỏt trin cỏc phm cht trớ tu ca hc sinh qua dy hc Toỏn - Qua mi tit ... PHN II NI DUNG Mễ T PHNG PHP RẩN LUYN V PHT TRIN CC PHM CHT TR TU CA HC SINH QUA DY HC TON PHNG PHP 1: Tp cho hc sinh bit quan sỏt, d oỏn, nờu gi thuyt, kim chng gi thuyt Vớ d minh 1) Khi dy...
 • 20
 • 237
 • 2

Phẩm chất ý chí của Edison

Phẩm chất ý chí của Edison
... lao nghiệp Các phẩm chất ý chí Trong trình thực hành động có ý chí phẩm chất vừa đặc trưng cho cá nhân với tư cách nhân cách vừa có ý nghĩa to lớn đời sống lao động họ Có ý chí phẩm chất làm cho ... phẩm chất II Phẩm chất ý chí Edison “ Sự nghiệp người ta lớn hay nhỏ ý chí cao hay thấp” -Pasteur nói vậy, Edison nhờ rèn luyện phẩm chất ý chí mà đạt thành công, phát minh tiếng Edison học ba ... cấp Giá trị chân ý chí chỗ ý chí (cao hay thấp, mạnh hay yếu) mà thể chỗ hướng vào Cho nên cần phải phân biệt mức độ ý chí (hay cường độ ý chí) với nội dung đạo đức ý chí Chỉ có ý chí giáo dục đạo...
 • 12
 • 240
 • 1

kỹ năng tự đánh giá của thiếu niên đang sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh

kỹ năng tự đánh giá của thiếu niên đang sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minh
... trung tâm bảo trợ hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 4.2 Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu TN phát triển bình thường, không bị khuyết tật ba trung tâm bảo trợ hội địa bàn thành phố ... TRẠNG KỸ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA THIẾU NIÊN 2.1 Khái quát tổ chức nghiên cứu thực trạng 2.1.1 Mục đích, yêu cầu Tìm hiểu thực trạng KN TĐG TN trung tâm bảo trợ hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ... hội tham gia Sự đời trung tâm bảo trợ hội số biện pháp Hoạt động Sở Lao động Thương binh hội thành phố chịu trách nhiệm quản lý Theo thống kê, địa bàn thành phố có 13 sở bảo trợ hội...
 • 117
 • 526
 • 2

Phân tích và đánh giá các chương trình xúc tiến của sản phẩm dumex gold.DOC

Phân tích và đánh giá các chương trình xúc tiến của sản phẩm dumex gold.DOC
... 2.2 Sản phẩm du lịch Sản phẩm công ty sản phẩm mang tính đặc thù ngành du lịch, sản phẩm du lịch bao gồm: Các chương trình du lịch, tài nguyên du lịch Dịch vụ lưu trú Dịch vụ vận chuyển Các dịch ... lượng tiếng Đối với sản phẩm du lịch công ty thực sách sản phẩm, sách giá, sách phân phối, sách súc tiến cách hợp lý, sách người cách hợp lý để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Các sách ... hai vào tiêu thức thông lệ Trong hai cách phân loại cách phân loại có thuận lợi khó khăn khác Cách phân loại thứ phẩn ánh toàn diện chất thị trường, khó đánh giá khả bên bán bên mua Cách phân...
 • 86
 • 469
 • 1

GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC: “TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC: “TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... 31/12/2008 Bộ GD-ĐT: “ Kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông” hoạt động đánh giá sở giáo dục phổ thông mức độ đáp ứng Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục loại sở giáo dục phổ thông Bộ ... trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo việc Quy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông Dự thảo Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng sở giáo dục phổ ... sơ kiểm định chất lượng giáo dục chấp nhận để đánh giá 9.Báo cáo số 14/BC- 2010 ngày 16/3/2010 trường trung học sở Vĩnh Phúc việc thực công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục năm học...
 • 21
 • 2,451
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: tự đánh giá các lý do chọn nghề dạy họctrinh bay cac pham chat nhan cach cua hoc sinh tieu hoccác phẩm chất ý chíđánh giá và tự đánh giá về các phẩm chất nhân cách của thẩm phán hiện có trong từng nhóm phẩm chấtđánh giá các tính chất và khả năng phun mực của 3 loại mực in dẫn điện thương mạithang điểm tự đánh giá các kỹ năng giao tiếpkỹ năng tự đánh giá bản thân là gìkỹ năng tự đánh giá bản thânđánh giá về phẩm chất đạo đức lối sốngđánh giá về phẩm chất đạo đứctự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục thcsphiếu tự đánh giá các tiêu chí trường mầm nongiải pháp để thực hiện tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học cơ sởskkn ren luyen kha nang tu to chuc cac hoat dong truoc tap the thong qua hoat dong nglltự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục thptchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học