giáo án môn toán lớp 4 học kì 2

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 4 HỌC 2

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 2
... xét – Sửa chữa Mơn: Tốn 3 3 198 b, x x 22 = ( x ) x 22 = x 22 = = 22 11 22 11 24 2 24 2 11 3 3 66 198 x x 22 = x( x 22 ) = x = = ; 22 11 22 11 22 11 24 2 11 2: Giải tốn có lời văn - HS nêu theo yc ... Thiện Mơn: Tốn 1đvị đo dtích ứng với 2chữ số -Hs làm B-b 530dm2=53000cm2; 846 00cm2= 846 dm2 13dm 229 cm2=1 329 cm2, 300dm2=3m2 10km2=10000000m2 9000000m2= 9km2 2. Tính diện tích………… HS đọc đề -Hs nêu ... cho HS giỏi ) -Giải bảng con-B, sửa 15 23 24 45 69 a, + = + = ; b, + = + = 12 12 12 40 40 40 21 13 11 33 20 13 c, − = − = ;d, − = − = 28 28 28 15 15 15 2: Tính - HS nêu theo yc +HS TLCH Bài a-...
 • 126
 • 197
 • 2

Giáo án môn Toán lớp 4 (cả năm)

Giáo án môn Toán lớp 4 (cả năm)
... đá cầu môn ? +Môn bơi có lớp tham gia ? Là lớp +Môn bơi có lớp tham gia 4A 4C ? +Môn cờ vua có lớp tham gia lớp 4A +Môn lớp tham gia ? +Hai lớp 4B 4C tham gia tất môn ? +Hai lớp 4B 4C tham ... +Biểu đồ biểu diễn môn thể thao khối +Biểu đồ biểu diễn nội dung ? tham gia +Khối có lớp 4A, 4B, 4C +Khối có lớp, đọc tên lớp +Cả lớp tham gia môn thể thao ? Là +Khối tham gia môn thể thao bơi, ... xét làm bạn 5916 47 1 162 18 41 8 2358 518 x4 24 46 04 - GV chữa bài, nhận xét cho điểm HS 8276 5953 16 648 018 3.Bài mới: a.Giới thiệu bài: - HS nghe GV giới thiệu - GV: Giờ học toán hôm em tiếp tục...
 • 178
 • 26,793
 • 513

Giáo án thể dục lớp 4 học I (gồm 18 tuần) có hình ảnh

Giáo án thể dục lớp 4 học kì I (gồm 18 tuần) có hình ảnh
... “Nhảy ô tiếp sức” Yêu cầu học sinh tham gia vào trò ch i chủ động, nhiệt tình II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: C i - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kh i động: (4 phút) ... Trò ch i: “kết bạn” Yêu cầu học sinh tham gia vào trò ch i chủ động, nhiệt tình II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: C i - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kh i động: (4 phút) ... Trò ch i: “Mèo đu i chuột” Yêu cầu học sinh nắm cách ch i, chủ động, ch i luật II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Giáo viên: C i - Học sinh: Trang phục gọn gàng III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Kh i động: (4 phút)...
 • 58
 • 1,583
 • 1

giáo án môn Toán lớp 4 buổi chiều tuần 33, tiết 1

giáo án môn Toán lớp 4 buổi chiều tuần 33, tiết 1
... Bài 3: Tìm x: 11 a, - x = b,x + = 11 c, x X = 11 d, : x = a, Muốn tìm số trừ lấy số bị trừ Yêu cầu hs nhắc lại cách tìm thành ... lấy số bị Bài 4: Một ruộng có nửa chu vi chia chia cho thương 80m, chiều rộng chiều dài Người ta cấy lúa tính m2 thu kg thóc Hỏi thu ruộng kg thóc? - Yêu cầu hs xác định dạng toán - Yêu cầu hs ... nhắc lại quy tắc cộng Nhắc theo yêu cầu trừ nhân chia phân số Dặn dò: - Ra tập nhà tương tự 2,3 ,4 Ghi nhà ...
 • 2
 • 1,941
 • 5

Giáo án buổi chiều Lớp 4 học 1(CKTKN)

Giáo án buổi chiều Lớp 4 học kì 1(CKTKN)
... 24 19 b) va 24 ; = x3 = 8 x3 24 Q§MS ph©n sè 5/6 vµ 3/8 ®ỵc 20/ 24 vµ 9/ 24 b,c)HS lµm t¬ng tù c ) ; va Lu ý HS: Nªn chän MSC bÐ nhÊt Bµi 2:ViÕt tư sè ,mÉu sè cßn thiÕu ph©n sè: 14 = = = = 24 ... = 24 21 b) = = = = = 10 c) 2= = = = Häc sinh lµm bµi vµo vë a) = 14 21 28 35 42 = = = = 16 24 32 40 48 a) = 14 21 28 35 42 = = = = 10 12 b) = -Yªu cÇu häc sinh ®ỉi chÐo vë kiĨm tra lÉn -Ch÷a ... trước lớp 3, Củng cố, dặn dò: - GV nhận xét học - Học bài, chuẩn bò sau Tiếng việt: Luyện Tiết I,Mục tiêu viết -Luyện chữ viết cho HS qua “Sầu riêng” -Rèn kó cẩn thận cho HS II,Các hoạt động dạy học...
 • 13
 • 1,416
 • 5

Giáo án môn Toán lớp 2 - học kỳ I

Giáo án môn Toán lớp 2 - học kỳ I
... đồ gi i - B i toán cho biết gì? Lớp làm vào - B i toán h i gì? - Có câu trả l i khác? * B i (25 ): Gi i toán theo tóm tắt: học sinh đọc đề toán - B i toán cho biết gì? - B i toán h i gì? - Có ... cộng học sinh nêu yêu cầu Lớp làm vào học sinh lên bảng i n Lớp đ i kiểm tra * B i (22 ) Gi i toán theo tóm tắt sau: - B i toán cho biết gì? - B i toán h i gì? Gi i: Cả hai g i kẹo có số là: 28 ... vào học sinh lên bảng học sinh đọc đề toán * B i (26 ): Em tu i Anh em tu i H i anh bao học sinh tóm tắt gi i nhiêu tu i? Lớp làm vào Đ i kiểm tra - B i toán cho biết gì, h i gì? * B i (26 ): i n...
 • 176
 • 389
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 2 - học kỳ II

Giáo án môn Toán lớp 2 - học kỳ II
... Nguyệt - HS đọc yêu cầu toán - HS lên bảng Lớp làm - Lớp nhận xét bảng - HS đọc yêu cầu toán - HS lên bảng, lớp tự hoàn thành vào - Lớp nhận xét - 2HS đọc yêu cầu đề - Lớp phân tích đề - HS làm ... lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung - HS nêu yêu cầu toán - Lớp làm vào - Lớp nhận xét - HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung - HS nêu yêu cầu toán - Lớp làm vào - Lớp nhận xét - HS lên làm ... Bài 2: Tính nhẩm: 2x3=6 2x4=8 6 :2= 3 8 :2= 4 2x5= 2x6= 10 12 10 : = 12 : = Bài 3: Viết phép chia số thích hợp vào ô trống : - 2HS đọc yêu cầu đề - Lớp phân tích đề - HS làm vào HS lên bảng - Lớp...
 • 160
 • 1,479
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 4

Giáo án môn Toán lớp 4
... ngày tháng 11 năm 2013 Toán Kiểm tra cũ ) Đặt tính tính: a) 34 x 24 b) 1 34 x 23 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2013 Toán Luyện tập ) Đặt tính tính: a) 17 x 86 b) 318 x 37 17 x 86 102 c) 2067 x 24 318 ... người 24 Giải Đổi: = 60 phút Cách Số lần tim người đập 75 x 60 = 45 00 ( lần) Số lần tim người đập 24 4500 x 24 = 108000 ( lần) Đáp số: 108000 lần Bài 3: Cách 2: Số phút 24 là: 60 x 24 = 144 0 (phút) ... 37 17 x 86 102 c) 2067 x 24 318 x 37 2226 2067 x 24 8268 136 9 54 41 34 146 2 11766 49 608 Bài 2: Viết giá trị biểu thức vào ô trống: m m x 78 312 40 25 3120 1950 250 19500 3) Tim người khỏe mạnh...
 • 9
 • 605
 • 3

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 4 HỌC II THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ II  THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC
... tài liệu: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP HỌC KÌ II THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC Chân trọng cảm ơn! ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 MÔN TOÁN LỚP HỌC KÌ II THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC TUẦN 19 TIẾT 91: KI- LÔ- MÉT VUÔNG I Mục tiêu: Giúp H: - Hình ... làm để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Hiện chủ trương ngành dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ môn học Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập rèn luyện học sinh: - Căn chuẩn kiến thức kỹ chương...
 • 112
 • 391
 • 0

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 4 HỌC I THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI SOẠN DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ I THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI VÀ THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 Đ I M I PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC B I SOẠN DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP HỌC KÌ I THEO PHƯƠNG PHÁP M I THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC TUẦN 1: Ngày giảng: TOÁN TIẾT 1: ... HỌC B I SOẠN DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP HỌC KÌ I THEO PHƯƠNG PHÁP M I THEO CHUẨN KTKN MÔN HỌC Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 ... trình dạy học giáo viên Việc nâng cao chất lượng giáo dục giảng dạy vô cần thiết việc thể giáo án - kế hoạch giảng cần đ i theo đ i tượng học sinh Giáo viên nghiên cứu, soạn b i, giảng b i, hướng...
 • 169
 • 365
 • 0

Giáo án môn Toán - Lớp 4 kỳ I

Giáo án môn Toán - Lớp 4 kỳ I
... - Chữa số2c, B B i m i: Gi i thiệu b i: - GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học Gi i thiệu đề-ca-gam héc-tô-gam a) Gi i thiệu đề-ca-gam: - GV cho HS nhắc l i đơn vị đo kh i lợng học - GV gi i thiệu ... động giáo viên A Kiểm tra cũ: - Chữa số 1b, số tr 25 B B i m i: Gi i thiệu b i: -Nêu mục đích, yêu cầu tiết học -Ghi tên lên bảng Gi i thiệu số TBC cách tìm số TBC a) B i toán - G i HS đọc đề toán, ... d i , nhận xét B B i m i: Gi i thiệu b i: -Nêu mục đích, yêu cầu tiết học -Ghi tên lên bảng - Lắng nghe, mở sách Gi i thiệu giây - GV dùng đồng hồ có đủ kim để ôn giờ, phút, gi i thiệu giây -...
 • 159
 • 253
 • 0

Giáo án môn toán lớp 2 học kỳ 1

Giáo án môn toán lớp 2 học kỳ 1
... toán cho biết ? - Đọc đề SGK - Lớp 2A có 18 học sinh, lớp 2B có 21 học sinh - Số HS hai lớp - Làm Tóm tắt 2A : 18 học sinh 2B : 21 học sinh Cả hai lớp : học sinh Bài giải Số học sinh học ... 18 + = 20 14 + = 20 17 + = 20 13 + = 20 16 + = 20 12 + = 20 15 + = 20 11 + = 20 Trang 36 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu - Yêu cầu HS đọc phép tính - Cả lớp đồng 2. 5 Củng ... đọc đề Số học sinh lớp 14 HS nữ 16 HS nam Thực phép tính 14 + 16 - HS viết tóm tắt trình bày giải Tóm tắt Nam : 16 học sinh Nữ : 14 học sinh Cả lớp : … học sinh Bài giải Số học sinh...
 • 247
 • 943
 • 3

Giáo án môn toán lớp 2 học kỳ 2

Giáo án môn toán lớp 2 học kỳ 2
... – học -2 hs làm bảng lớp, lớp làm vào 2. 1 Giới thiệu bài tập 2. 2 Lập bảng chia -Như sgv 2. 3 Học thuộc lòng bảng chia -Yêu cầu lớp nhìn bảng, đọc đồng bảng chia vừa xây dựng -Yêu cầu hs tự học ... bảng chia -2 hs làm bảng lớp, lớp làm vào -Nhận xét cho điểm hs nháp Dạy – học -hs đọc bảng chia theo yêu cầu 2. 1 Giới thiệu 2. 2 Giới thiệu “một phần hai – ½” -Như sgv -Trong toán học, để thể ... Dạy – học 2. 1 Giới thiệu 2. 2 Lập bảng chia -Như sgv 2. 3 Học thuộc bảng chia -Yêu cầu lớp nhìn bảng đọc đồng bảng chia vừa lập -Tổ chức cho hs thi đọc thuộc lòng bảng chia -2 hs làm bảng lớp, lớp...
 • 144
 • 276
 • 1

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6 HỌC II PHÒNG GD BÌNH SƠN

ĐỀ THI + ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 6 HỌC KÌ II PHÒNG GD BÌNH SƠN
... CHẤM TOÁN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 – 2015 Câu Nội dung Điểm −7 19 + 2 a) = −7 + 19 0,5 = 12 0,25 0,25 =6 Câu (3đ) 12 : −25 b) −25 = 12 = 8.(−25) 5.12 −10 13 19 23 c) (0,5)2 + ( − ) :1 15 15 60 ... 0,25 0,25 ⇒ (n + 2) − (n + 1) = 1M d 0,25 Vậy d = nên n + n + nguyên tố Do n +1 n+2 0,25 phân số tối giản (n ∈ N ) Câu (2đ) Câu (2đ) Số tiền lãi 12 tháng là: 10000000 0,8% 12 = 960 000đ Số tiền ... 15  15 60  24 = 47 24 − 60 47 − =1 5 a) 5x + = 25% = 5x = − 4 5x = −1 −1 x = :5 x= −1 10 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 b) Goi d ước chung n + n + Ta có: ⇒ n + 2M , n + 1M d...
 • 3
 • 565
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 1 (Học kỳ 2).

Giáo án môn Toán lớp 1 (Học kỳ 2).
... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ: - Điền số vào ô trống - HS thực bảng 10 + … = 13 12 +… = 17 10 + …3 = 13 12 +…5 = 17 13 - … = 10 19 - … = 12 13 - …3 = 10 19 - …7 = 12 Dạy học ... hỏi nội dung - Bài toán: Giải toán có lời văn GV: Nguyễn Thanh Mai Trường Tiểu học Phường TUẦN 22 Từ ngày 11 /2/2 014 đến ngày 14 /2/2 014 Thứ ba ngày 11 tháng năm 2 014 Bài: Giải toán có lời văn I) ... tính III) Các hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra cũ: Tính: 12 15 10 14 -1 -3 - HS thực vào bảng 12 15 10 14 -1 -3 15 19 11 Dạy học mới: a) Giới thiệu bài: Các số...
 • 137
 • 539
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án môn toán lơp 4 hoc ki 1giáo án môn toán lớp 6 học kì 2giáo án môn toán lớp 8 học kì 2giáo án môn toán lớp 4 học kỳ 2giao an mon toan lop 9 hoc ki 2giao an mon toan lop 1 hoc ki 2giao an mon toan lop 6 hoc ki 2 bai 1 chuong 3giao an mon toan lop 6 hoc ki 2 baiphan so bang nhaugiáo án môn toán lớp 5 học kì 2giáo án môn toán lớp 8 học kì 2 diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứnggiao an day toan lop 4 hoc ki 2giao an dien tu mon toan lop 4 hoc ki 2giao an mon toan lop 7 hoc ki 1giao an mon toan lop 5 hoc ki 1giao an mon toan lop 8 hoc ki 1Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học