Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến lên men kombucha từ trà thái nguyên

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến lên men kombucha từ trà thái nguyên

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến lên men kombucha từ trà thái nguyên
... gian nghiên cún - Thời gian nghiên cứu từ tháng 09/2014 đến tháng 04/2015 2.2 - Nội dung nghiên cứu Điều tra thực trạng sản xuất rau địa bàn huyện, xác định thuận lợi, khó khăn sản xuất rau, từ ... Hằng 10 K37D - Sinh KTNN Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội định hướng cải tiến cuối đưa hệ thống sản xuất rau an toàn hợp lý chưa có nghiên cứu thực Vì nghiên cứu thực trạng đề xuất phát ... VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Kĩ thuật nông nghiệp Nguòi hướng dẫn khoa học Th.s LẠI TIẾN DŨNG HÀ NỘI, 2015 Nguyễn Thị Hằng K37D - SINH KTNN Khóa luận tốt nghiệp Trường...
 • 45
 • 340
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến quá trình lên men rượu vang

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn nitơ đến quá trình lên men rượu vang
... cồn nấm men Nhƣ nitơ đóng vai trò quan trọng sinh trƣởng phát triển nấm men lên men rƣợu vang Do định tiến hành đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn nitơ đến trình lên men rượu vang ... chủng nấm men nghiên cứu 28 3.2 Ảnh hƣởng nguồn nitơ đến trình lên men vang nho 29 3.2.1 Ảnh hƣởng nitơ hữu 29 3.2.2 Ảnh hƣởng nguồn nitơ vô 31 3.2.2.1 Xác định nguồn nitơ vô ... cho lên men rƣợu vang nho, nghiên cứu số đặc tính sinh học chúng nấm men tuyển chọn Định loại chủng nấm men tuyển chọn 3.3 Nghiên cứu ảnh hƣởng nguồn nitơ HL khác đến trình lên men rƣợu vang...
 • 51
 • 93
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cacbon đến quá trình lên men vang nho

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cacbon đến quá trình lên men vang nho
... tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn cacbon đến trình lên men vang nho Mục tiêu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn cacbon tới khả lên men vang nho, từ áp dụng vào sản xuất nhằm tạo loại vang ... gian lên men - ngày 3.4 Nghiên cứu ảnh hƣởng hàm lƣợng đƣờng tới trình lên men vang nho 3.4.1 Khả lên men với loại đường khác Đường yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nấm men trình lên men ... cho trình lên men vang nho ng thích h p nh t cho trình lên men 25% 34 3.5 Ứng dụng lên men vang nho xây dựng quy trình công nghệ lên men vang nho với quy mô phòng thí nghiệm 3.5.1 Ứng dụng lên men...
 • 51
 • 100
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của chất xado đến thành phần độc hại phát thải và hàm lượng kim loại hao mòn của động cơ diesel lăp trên oto tải faw sản xuất năm 2005

nghiên cứu ảnh hưởng của chất xado đến thành phần độc hại phát thải và hàm lượng kim loại hao mòn của động cơ diesel lăp trên oto tải faw sản xuất năm 2005
... C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C NHA TRANG NGUY N NG C ÀN NGHIÊN C U NH HƯ NG C A CH T XADO N THÀNH PH N C H I PHÁT TH I VÀ HÀM LƯ NG KIM LO I HAO MÒN C A NG CƠ DIESEL L P TRÊN Ô TÔ T I FAW S N XU T NĂM ... v y ch n th c hi n thành ph n tài Nghiên c u nh hư ng c a Ch t Xado c h i phát th i hàm lư ng kim lo i hao mòn c a n ng diesel l p ô tô t i FAW s n xu t năm 2005 ” M c tiêu nghiên c u: N/c u ... Xado n thành ph n khí th i ch ic a ng n hàm lư ng kim lo i hao mòn c a ng diesel lo i CA1031K4 L p ô tô t i FAW sx 2005 N/c u nh hư ng c a ch t Xado diesel lo i CA1031K4 l p ô tô t i FAW sx 2005...
 • 112
 • 204
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng co lên tính chất từ và hiệu ứng từ điện trở khổng lồ trong vật liệu cu co chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng co lên tính chất từ và hiệu ứng từ điện trở khổng lồ trong vật liệu cu co chế tạo bằng công nghệ nguội nhanh
... đích nghiên cứu Tìm hiểu hiệu ứng từ điện trở khổng lổ công nghệ chế tạo vật liệu từ điện trở gmr chế tạo phương pháp nguội nhanh 2.3 nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng nguyên tử Co tới tính chất từ ... sắt từ, gọi từ điện trở khổng lồ GMR, vật liệu chế tán xạ tương tự hợp kim gọi vật liệu từ điện trở khổng lồ hiệu ứng MR hợp kim gọi hiệu ứng từ điện trở khổng lồ chế thay đổi điện trở (điện ... khác loại hiệu ứng từ điện trở đo cấu hình đo khác a/: Hiệu ứng từ điện trở thường OMR kim loại từ tính b/: Hiệu ứng từ điện trở dị hướng AMR kim loại sắt từ c/: Hiệu ứng từ điện trở khổng lồGMR...
 • 54
 • 197
 • 0

Nghiên cứu sự đa dạng của nấm men trong lên men kombucha từ trà thái nguyên (LV01302)

Nghiên cứu sự đa dạng của nấm men trong lên men kombucha từ trà thái nguyên (LV01302)
... lên men kombucha từ trà Thái Nguyên 3.2 Tuyển chọn nấm men có khả lên men kombucha từ trà Thái Nguyên. Xác định độ chủng nấm men lên men kombucha từ trà Thái Nguyên 3.3 Nghiên cứu động thái sinh ... từ trà Thái Nguyên 2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đa dạng nấm men lên men tạo sản phẩm kombuchath m ngon, bổ dưỡng từ trà Thái Nguyên Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Phân lập nấm men có khả lên men ... dụng trà kombucha mẻ, công trình nghiên cứu trà kombucha khiêm tốn nghiên cứu nấm men Do đó, để hiểu rõ h n trình lên men kombucha định chọn đề tài Nghiên cứu đa dạng nấm men lên men kombucha từ...
 • 74
 • 118
 • 0

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn lên men kombucha từ trà thái nguyên (LV01023)

Nghiên cứu một số chủng vi khuẩn lên men kombucha từ trà thái nguyên (LV01023)
... có nghiên cứu chủng vi khuẩn lên men kombucha Chính kombucha từ trà Thái Nguyên" " Nghiên cứu đánh giá đa dạng số chủng vi khuẩn lên men kombucha Khảo sát ảnh hƣởng số yếu tố tới trình lên men ... lên men kombucha 3.1 Phân lập, tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả lên men kombucha 3.2 Khảo sát ảnh hƣởng số yếu tố tới trình lên men kombucha 3.3 Xây dựng quy trình lên men kombucha Chủng vi khuẩn ... nhóm vi khuẩn Gram dƣơng( vi khuẩn lactic) nhóm vi khuẩn Gram âm( vi khuẩn Acetobacter) Vì mẫu vi khuẩn phân lập đƣợc vi khuẩn Gram âm, định tuyển chọn mẫu vi khuẩn Acetobacter có khả lên men kombucha...
 • 83
 • 120
 • 1

NGHIÊN cứu một số CHỦNG VI KHUẨN lên MEN KOMBUCHA từ TRÀ THÁI NGUYÊN

NGHIÊN cứu một số CHỦNG VI KHUẨN lên MEN KOMBUCHA từ TRÀ THÁI NGUYÊN
... cứa sô chủng vi khuân lên men kombucha từ trà Thải Nguyên Mục đích nghiên cứu Nghiên cún đánh giá đa dạng số chủng vi khuấn lên men kombucha Khảo sát ảnh hưởng số yếu tố tới trình lên men xây ... QUẢ NGHIÊN cửu VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Phân lập chủng vi khuẩn lên men kombucha từ trà Thái Nguyên3 4 3.2 Tuyển chọn chủng vi khuân có khả lên men kombucha .39 Xác định hàm lượng acid tông số tạo ... trình lên men kombucha Nội dung nghiên cứu 3.1 Phân lập, tuyến chọn chủng vi khuẩn có khả lên men kombucha 3.2 Khảo sát ảnh hưởng số yếu tố tới trình lên men kombucha 3.3 Xây dựng quy trình lên men...
 • 62
 • 208
 • 2

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) VÀ THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NƯỚC Ô NHIỄM TẠI MỘT SỐ SÔNG KHU VỰC HÀ NỘI ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ NHỮNG BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ TRONG PHÂN BÀO CỦA CÂY HÀNH (ALLIUM) VÀ THÀI LÀI TÍM (TRADESCANTIA)
... vực Nội đến sinh trưởng bất thường nhiễm sắc thể phân bào hành (Allium) thài lài tím (Tradescantia) Mục đích nghiên cứu đề tài Phân tích ảnh hưởng nguồn nước tưới bị ô nhiễm đến bất thường ... hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Biểu đồ 3.2: Ảnh hưởng nước sôngTô Lịch nồng độ khác đến chiều dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Biểu đồ 3.3: Ảnh hưởng nước ... dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím vào mùa khô Trong nghiên cứu này, tiến hành khảo sát ảnh hưởng nước sông đến chiều dài rễ trung bình hành ta, hành tây thài lài tím độ pha loãng...
 • 84
 • 289
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cacbon và nito trong quá trình lên men sinh tổng hợp mannitol bằng vi khuẩn lactic

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn cacbon và nito trong quá trình lên men sinh tổng hợp mannitol bằng vi khuẩn lactic
... tổng hợp mannitol Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn đường thích hợp cho trình lên men sinh tổng hợp mannitol Nghiên cứu ảnh hưởng nguồn nitơ trình lên men sinh tổng mannitol chủng vi khuẩn lactic lựa ... sinh tổng hợp mannitol chủng vi khuẩn lactic lựa chọn • Nghiên cứu ảnh hưởng phối hợp nguồn chất trình lên men sinh tổng hợp mannitol Nghiên cứu xác định tỷ lệ phối hợp nguồn Cacbon thích hợp ... HÌNH NGHIÊN CỨU SINH TỔNG HỢP MANNITOL BẰNG VI KHUẨN LACTIC[ 6,7,8,12,17,15] 1.3.1 Sinh tổng hợp mannitol vi khuẩn lactic đồng hình Vi khuẩn lactic có hai kiểu lên men lên men đồng hình dị hình Trong...
 • 63
 • 68
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà chua trong nhà lưới có sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cà chua trong nhà lưới có sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt
... : Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển suất chua nhà lưới sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt Mê Linh – Hà Nội” Mục đích – yêu cầu 2.1 Mục đích - Đánh giá khả sinh trưởng, ... cho suất chất lượng chua trồng giá thể khác nhà lưới - Xác định giá thể thích hợp với chua trồng nhà lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt 2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng chua giá ... khả sinh trưởng chua giá thể khác - Nghiên cứu đánh giá khả cho suất chua giá thể khác - Nghiên cứu đánh giá khả chống chịu sâu bệnh hại chua giá thể khác 2.3 Phương pháp nghiên cứu: ...
 • 29
 • 2,062
 • 14

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009
... 15/01/2010 3.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng dưa chuột trồng khay xốp vụ thu đông 2009 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp ... nghiên cứu nhà nông học Với nhiệm vụ tiến hành đề tài: “ Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển, suất, chất lượng dưa chuột trồng khay xốp vụ thu đông 2009 1.2 Mục đích, yêu cầu ... chất lượng dưa chuột Từ góp phần xây dựng quy trình kỹ thu t trồng dưa chuột khay xốp phục vụ sản xuất 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hại dưa chuột trồng...
 • 35
 • 1,132
 • 12

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng, phát triển cây hoa cúc vụ Xuân

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng, phát triển cây hoa cúc vụ Xuân
... Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sinh trưởng, phát triển hoa cúc vụ Xuân Hè " 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón đến sinh trưởng phát triển hoa cúc, ... ảnh hưởng phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển cúc vàng hè CN01 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng số phân bón đến khả sinh trưởng, phát triển hoa cúc vàng hè CN01 Công thức 1: Phân bón Đầu ... - NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA CÚC VỤ XUÂN HÈ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Sinh viên : Vũ Thị...
 • 99
 • 1,904
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đến năng suất và cấu trúc năng suất phần trên và phần dưới đất của cỏ voi pennisetum purpureum tại bá vân thị xã sông công tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển của cây hoa cúc vụ xuân hènghiên cứu ảnh hưởng của kappa – carrageenan đến chất lượng của surimi cá mối trong bảo quản đôngnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển và chất lượng hoa cúc vạn thọ lùn tagete patula l trồng chậu potxnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến năng suất chất lượng rau xà lách trồng chậuluận văn tốt nghiệp đại học ngành sư phạm địa lý nghiên cứu ảnh hưởng của dầu mỏ đến nền kinh tế thế giớiđề cương thạc sỹ nghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm đến một số giống lúanghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởngnghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc vụ xuânnghiên cứu ảnh hưởng của chân đất đến bệnh héo xanh vi khuẩn hại lạc khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của chân đất đến bệnh héo xanh vi khuẩn hại khoai tâynghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm đến bệnh hxvk hại lạcnghiên cứu ảnh hưởng của phân đạm đến bệnh hxv hại khoai tâyChoosing health 1st edition lynch test bankCivil liability in criminal justice 6th edition darrell ross test bankCognitive psychology 7th edition solso test bankCognitive psychology in and out of the laboratory 5th edition galotti test bankCollege accounting 14th edition price test bankCollege accounting a career approach 12th edition scott test bankCollege accounting a practical approach 13th edition jeffrey slater test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế BSGĐ và phát triển hệ thống BSGĐ tại VNBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế mạng lưới BSGĐBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế xây dựng mạng lưới bác sĩ gia đìnhCollege physics a strategic approach 3rd edition knight test bankCollege physics with masteringphysics 9th edition young test bankBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế bạo hành nhân viên y tếBài thu hoạch module quản lý bệnh viện và module kinh tế y tế giáo dục sức khỏeCommunication matters 2nd edition kory floyd test bankCommunication works 11th edition gamble test bankCommunity nutrition in action an entrepreneurial approach 6th edition boyle test bankConcepts in federal taxation 2017 24th edition murphy test bankConcepts in strategic management and business policy toward global sustainability 13th edition wheelen test bankConcepts of database management 7th edition pratt test bank