Slide bài giảng Đại học kinh tế Hồ Chí Minh: Tài chính tiền tệ

Slide bài giảng chương 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx

Slide bài giảng chương 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh pptx
... Chương TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Kết cấu :  tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc  tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải  phóng dân tộc Vận dụng ... mạng giải  phóng dân tộc Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi  Thời gian quy định: tiết (4 tiết giảng tiết thảo luận) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC 1.1 Quan điểm Mác-Ăngghen-Lênin ... phát triển quan điểm vấn đề dân tộc thành hệ thống lý luận toàn diện sâu sắc 1 .2 Vấn đề dân tộc theo tưởng Hồ Chí Minh – vấn đề dân tộc thuộc địa “Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất vấn đề đấu...
 • 17
 • 6,452
 • 130

Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh pdf

Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh pdf
... gồm: tưởng triết học, tưởng kinh tế, tưởng trị, tưởng quân sự, tưởng đạo đức-văn hóa-nhân văn tưởng Hồ Chí Minh hệ thống các quan điểm cách mạng Việt Nam: tưởng vấn ... định Hồ Chí Minh nhà tưởng, nhà ly luận cách mạng độc đáo Đối ng nhiệm vụ môn học tưởng Hồ Chí Minh a) Đối ng nghiên cứu Từ khái niệm tưởng Hồ Chí Minh nêu trên, đối ng ... 2009 tưởng Hồ Chí Minh văn hoá, đạo đức xây dựng người mới - tưởng Hồ Chí Minh phận cấu thành tảng tưởng kim nam cho hành động của Đảng của nhân dân ta tưởng Hồ Chí Minh đưa...
 • 128
 • 332
 • 0

bài giảng kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (phần 2) - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (phần 2) - đại học mở tp hồ chí minh
... đ đ toán kho n chi phí mua hàng, có thu GTGT 5% K toán hoàn t t nghi p v l i có liên quan PHẦN SINH VIÊN TỰ THAM KHẢO Yêu c u: Đ nh kho n k toán nghi p v kinh t phát sinh 25 Kế toán xuất nhập ... Yêu c u: Đ nh kho n k toán nghi p v kinh t phát sinh t i công ty M 51 52 13 Kế toán nhập uỷ thác BÊN NH N Nhận tiền ứng trước -Ký quỹ mở L/C Nh n ti n ng trư c t bên giao NKUT Ký h p đ ng ngo ... m i đ u ki n đ hư ng thu su t 0% - Hàng hóa d ch v xu t kh u 17 Bài tập thực hành số (tiếp theo) 18 Hạch toán nhập trực tiếp B ph n kinh doanh xu t nh p kh u toán t m ng: Chi phí làm th t c h...
 • 15
 • 1,155
 • 1

bài giảng kinh tế lao động phạm đức chính đại học quốc gia hồ chí minh

bài giảng kinh tế lao động phạm đức chính đại học quốc gia hồ chí minh
... chức lao động, định mức lao động, suất lao động, tiền lương, di chuyển lao động Môn học Kinh tế lao động làm sáng tỏ trình thống hợp tác quan hệ lao động xã hội Đối tượng môn học Kinh tế lao động ... khảo Đại học kinh tế TP.HCM Kinh tế học lao động Bản dịch, 2000 Phạm Quí Thọ Thị trường lao động Việt Nam - thực trạng giải pháp phát triển NXB Lao động - xã hội, Hà Nội, 2003 Phạm Đức Chính ... chất cho lao động, tái sản xuất sức lao động Hay nói cách khác, kinh tế lao động nghiên cứu qui luật đời sống kinh tế xã hội lĩnh vực quan hệ lao động, bao gồm hình thức thể phạm trù lao động như:...
 • 270
 • 227
 • 1

Bài giảng kinh tế học quốc tế đại học quốc gia hồ chí minh

Bài giảng kinh tế học quốc tế đại học quốc gia hồ chí minh
... tiền tệ phạm vi nước tổng thể kinh tế toàn cầu” (C) HVL-VNU_HCM KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ Các yếu tố chủ yếu + Giao d ch kinh tế ch quy n quốc gia + Đồng tiền khác + Chính sách tài khoá khác + Sự dòch ... KHẢO Paul Krugman Kinh tế học quốc tế: lý thuyết sách NXB Chính trò quốc gia 1996 Miltiades C International Economics McGraw-Hill PC 1990 Hoàng Vónh Long (CB) Kinh tế học quốc tế NXB ĐHQG TP.HCM ... KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ Kinh tế h c quốc tế nghiên cứu vấn đề phân phối sử dụng tài nguyên kinh tế thông qua đường mậu dòch, nhằm đạt cân đối cung-cầu...
 • 276
 • 141
 • 0

Bài giảng kinh doanh quốc tế đại học quốc gia hồ chí minh

Bài giảng kinh doanh quốc tế đại học quốc gia hồ chí minh
... quát kinh doanh quốc tế vDoanh nghiệp kinh doanh quốc tế công ty đa quốc gia § Doanh nghiệp kinh doanh quốc tế doanh nghiệp tham gia vào hình thức hoạt động kinh doanh quốc tế § Công ty đa quốc gia ... CỦA KINH DOANH QUỐC TẾ Khái quát kinh doanh quốc tế Toàn cầu hoá LOGO Khái quát kinh doanh quốc tế vKhái niệm: Kinh doanh quốc tế tổng hợp toàn giao dòch kinh doanh chủ thể hai hay nhiều quốc gia ... kinh doanh quốc tế: § Mở rộng thò trường để tăng doanh thu § Tận dụng nguồn lực bên § Giảm thiểu rủi ro kinh doanh LOGO Khái quát kinh doanh quốc tế vCác hình thức hoạt động kinh doanh quốc tế...
 • 293
 • 2,872
 • 1

bài giảng kế toán doanh thu, thu nhập - chi phí - kết quả kinh doanh - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán doanh thu, thu nhập - chi phí - kết quả kinh doanh - đại học mở tp hồ chí minh
... thu tài chính, chi phí tài Kế toán thu nhập khác, chi phí khác Kế toán xác định kết kinh doanh 59 KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  Nguyên tắc hạch toán  Các phương thức bán ... kết kinh doanh 40 Phân loại chi phí Chi phí liên quan đến thu nhập kỳ Đặc điểm Chi phí khác Chi phí SXKD Phù hợp Theo chức Theo tính chất Chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản ... kế toán Kết chuyển doanh thu hoạt động tài để xác định kết kinh doanh KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 86 88 Tài khoản 63 5- Chi phí tài Bên Nợ Bên Có  Kết chuyển chi phí tài để xác định kết kinh doanh...
 • 28
 • 284
 • 0

Slide bài giảng môn luật cạnh tranh nguyễn văn hùng đại học luật tp hồ chí minh

Slide bài giảng môn luật cạnh tranh nguyễn văn hùng đại học luật tp hồ chí minh
... pháp luật cạnh tranh (Đọc giáo trình) 2.2 Nội dung luật cạnh tranh 2004 2.2.1 Phạm vi điều chỉnh luật cạnh tranh 2.2.2 Đối tượng áp dụng luật cạnh tranh Phạm vi điều chỉnh • Theo Điều Luật Cạnh tranh: ... mạnh theo luật cạnh tranh 1.1 Khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh • Quy định Khoản điều Luật Cạnh tranh năm 2004 1.2 Đặc điểm hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh • ... nghiệp tham gia cạnh tranh tranh giành thị trường mua bán sản phẩm 1.2 Ý nghĩa cạnh tranh - Cạnh tranh đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng - Cạnh tranh có vai trò điều phối - Cạnh tranh đảm bảo cho...
 • 84
 • 622
 • 19

bài giảng bảng cân đối kế toán - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng bảng cân đối kế toán - đại học mở tp hồ chí minh
... phép bù trừ) Lập bảng cân đối kế tốn Bảng cân đối kế tốn năm trước (ghi vào cột số đầu năm) Bảng cân đối tài khoản Sổ tổng hợp tài khoản loại đến 4, Sổ chi tiết số đối tượng để lập bảng tổng hợp ... 55,278,798,853 - 57,007,946,169 - 212 4,085,533,316 - 4,149,733,376 - 213 109,934,416,800 - 109,934,416,800 - 214 - 66,095,762,148 - 82,931,908,833 217 452,838,178,485 - 549,637,925,339 - 221 234,663,283,064 ... thơng tin trên Bảng cân đối kế tốn 07/11/2013 Bài t p th c hành • Liệt kê khoản sau khoản phải thu ngắn hạn đền thời điểm 31/12/X1 - Tài sản thiếu chờ xử lý chưa thu hồi từ tháng 11/X0 - Tiền bán...
 • 13
 • 733
 • 0

bài giảng kế toán hàng tồn kho - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán hàng tồn kho - đại học mở tp hồ chí minh
... nhóm hàng tồn kho chủ yếu sách kế toán hàng tồn kho cần thuyết minh • Cần thuyết minh thêm áp dụng LIFO Bài tập thực hành 11 (tiếp theo) • Vinamilk lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sở nào? • Hàng ... động HTK sổ kế toán PP kê khai thường xuyên áp dụng phổ biến 11 Ghi nhận hàng tồn kho 12 • Hàng tồn kho tài sản doanh nghiệp, sở quan trọng để ghi nhận hàng tồn kho quyền sở hữu hàng tồn kho (bao ... (thường kho n mục giá vốn hàng bán) kho n sau đây: • Giá gốc hàng tồn kho bán ghi nhận phù hợp với doanh thu có liên quan, • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, • Các kho n hao hụt, mát hàng tồn kho, ...
 • 19
 • 717
 • 1

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng tổng quan về báo cáo tài chính và lập báo cáo tài chính - đại học mở tp hồ chí minh
... phải lập trình bày báo cáo tài năm Các cơng ty, Tổng cơng ty có đơn vị kế tốn trực thuộc, phải lập báo cáo tài tổng hợp vào cuối kỳ kế tốn năm dựa báo cáo tài đơn vị kế tốn trực thuộc cơng ty, Tổng ... thống BCTC gồm: - Bảng cân đối kế tốn Mẫu số B01-DN - Báo cáo kết kinh doanh Mẫu số B02-DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN - Bản thuyết minh BCTC Mẫu số B01-DN Trách nhiệm lập trình bày ... phải lập báo cáo tài niên độ dạng đầy đủ Cơng ty mẹ tập đồn phải lập báo cáo tài hợp niên độ 11 07/11/2013 Kỳ lập- Nơi nhận BCTC Các loại DN Kỳ lập BC Thời hạn nộp BCTC DNNN Nơi nhận Bcáo cáo CQTài...
 • 12
 • 697
 • 2

bài giảng chứng từ kế toán - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng chứng từ kế toán - đại học mở tp hồ chí minh
... ghi sổ kế tốn cần hồn chỉnh chứng từ: Ghi giá vào chứng từ cần tính giá; Phân loại chứng từ; Lập chứng từ tổng hợp lập định khoản kế tốn chứng từ THỜI HẠN LƯU TRỮ CHỨNG TỪ 48 năm chứng từ khơng ... phát sinh ghi chứng từ kế tốn, đối chiếu chứng từ kế tốn với tài liệu khác có liên quan; Kiểm tra tính xác số liệu, thơng tin chứng từ kế tốn BÀI TẬP THỰC HÀNH Nêu chứng từ gốc chứng từ sau: Hóa ... chuyển chứng từ qua phận Kiểm tra chứng từ Hồn chỉnh chứng từ ghi sổ kế tốn Lưu trữ bảo quản chứng từ 31 30 Lập phản ảnh nghiệp vụ kinh tế 32 Chứng từ lập phận phát sinh nghiệp vụ Chứng từ lập...
 • 14
 • 374
 • 1

bài giảng kế toán công ty cổ phần (phần 1) - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng kế toán công ty cổ phần (phần 1) - đại học mở tp hồ chí minh
... thu ho t đ ng tà Cổ phần phổ thơng Vốn cổ phần Thặng dư vốn CP Cổ phần ưu đãi nguồn vốn chủ sở hữu Lợi nhuận chưa phân phối Cổ phiếu quỹ Quỹ cơng ty Cổ phiếu qu - cổ phiếu cơng ty phát hành cơng ... thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, từ quỹ Đầu tư phát triển, từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức cổ phiếu) từ quỹ khen thưởng, phúc lợi Cơng ty cổ phần phải ghi sổ kế tốn ... hệ số tỷ suất lợi nhuận cổ phần lợi nhuận vốn chủ sở hữu Giảm nguy bị thơn tính thơng qua cổ phần đa số Gây tác động nhằm nâng giá cổ phần cơng ty Tạo nguồn cung cấp cổ phần cho nhân viên chương...
 • 15
 • 448
 • 2

Xem thêm