Triết học mac lenin

BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN
... TRIẾT HỌC Chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuôôc chuyên ngành Triết học ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN PHẦN DẪN NHÂôP ... phát triển CN Mác thành CN Mác -Lênin Lênin thực hiêôn PHẦN ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC M-LN I NHỮNG TIỀN ĐỀ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC Triết học Mác Mác và Ăngghen sáng ... v.v 2 Bước ngoặt cách mạng lịch sử triết học Marx và Engels thực Sự đời của Triết học Mác là môôt bước ngoă t cách ô mạng lịch sử triết học Bước ngoă t ấy thể hiêôn...
 • 39
 • 401
 • 0

Luận văn thạc sĩ Vận dụng quan điểm triết học Mac-LêNin về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong việc giáo dục ý thức cộng đồng cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay (full)

Luận văn thạc sĩ Vận dụng quan điểm triết học Mac-LêNin về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong việc giáo dục ý thức cộng đồng cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay (full)
... thiết xã hội ta Vì lý định chọn vấn đề “Vận dụng quan điểm triết học Mác - Lênin mối quan hệ cá nhân xã hội việc giáo dục ý thức cộng đồng cho hệ trẻ nước ta nay làm đề tài luận văn thạc Mục đích ... QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI TRONG VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC CỘNG ĐỒNG CHO THẾ HỆ TRẺ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60.22.80 LUẬN VĂN THẠC ... niên sở giáo dục, đào tạo nước ta Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn - Cơ sở lý luận: Luận văn dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác Lênin người mối quan hệ cá nhân với cộng đồng xã hội; đồng...
 • 110
 • 201
 • 0

Vận dụng quan điểm triết học Mac-LêNin về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong việc giáo dục ý thức cộng đồng cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm triết học Mac-LêNin về mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội trong việc giáo dục ý thức cộng đồng cho thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay
... CHƯƠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI 1.1 KHÁI NIỆM CÁ NHÂN, XÃ HỘI, CỘNG ĐỒNG 1.1.1 Khái niệm cá nhân nhân cách * Khái niệm cá nhân nhân khái niệm người cụ thể có nhân cách Cá nhân chỉnh ... cá nhân có sắc độc đáo riêng Bản sắc độc đáo thể qua nhân cách cá nhân * Khái niệm nhân cách Nhân cách khái niệm sắc độc đáo, riêng biệt cá nhân, nội dung tính chất bên cá nhân Bởi vậy, cá nhân ... trò cá nhân, tôi, đưa triết lý “Vô ngã”, phủ nhận tồn Ngã cá nhân, coi nhân cách kinh nghiệm 1.2.2 Quan điểm triết học phương Tây trước Mác quan hệ cá nhân với xã hội Khi xét mối quan hệ cá nhân...
 • 26
 • 259
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 1 pot

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 1 pot
... thực tiễn, là: thời kỳ từ 18 93 đến 19 07; thời kỳ từ 19 07 đến 19 17; thời kỳ từ sau Cách mạng Tháng Mười thành công (19 17) đến Lênin từ trần (19 24) Những năm 18 93 đến 19 07 năm Lênin tập trung chống ... nghĩa Mác (19 13 ), Phép biện chứng Bút ký triết học (19 14 – 19 16), nhà nước chuyên vô sản, bạo lực cách mạng, vai trò Đảng cộng sả n đường xây dự ng chủ nghĩa xã hội Nhà nước cách mạng (19 17)… Cách ... trĩ” tả khuynh” phong trào cộng sản (19 20), Lại bàn công đoàn, tình hình trước mắt sai lầm đồng chí … (19 21) , Về sách kinh tế (19 21) , Bàn thuế lương thực (19 21) Với cống hiến to lớn ba phận lý luận...
 • 16
 • 237
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 2 ppsx

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 2 ppsx
... thực tiễn vậy, quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, siêu hình nhận thức thực tiễn 22 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin Lênin cho rằng: “Muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát ... giới quan phương pháp luận chung hoạt động sáng tạo lĩnh vực nghiên cứu khoa học II CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT Nguyên lý mối liên hệ phổ biến a Khái niệm mối liên hệ, mối liên ... chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để qui định, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt, yếu tố 21 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin vật, tượng giới; khái niệm mối liên hệ phổ biến dùng để mối...
 • 16
 • 646
 • 7

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 4 ppt

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 4 ppt
... phân hóa giai cấp xã hội đời tồn chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, đặc biệt tư liệu sả n 54 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin xuất chủ yếu xã hội, có điều kiện có khả khách quan làm phát ... người phân tích từ hai giác độ sau đây: + Con người kết tiến hóa phát triển lâu dài giới tự nhiên sở khoa học kết luận chứng minh toàn phát triển chủ nghĩa vật khoa học tự nhiên, đặc biệt học ... thuyết bao quát nguyên lý chủ nghĩa MácLênin phương thức sản xuất tư chủ nghĩa * Chương 4 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ 63 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin Học thuyết giá trị (giá trị lao động)...
 • 16
 • 203
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 5 pdf

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 5 pdf
... giá tiền cơng Đơn giá tiền cơng = Tiền cơng danh nghĩa tiền cơng thực tế - Tiền cơng danh nghĩa: số tiền mà người cơng nhân nhận bán sức lao động cho nhà tư - Tiền cơng thực tế: tiền cơng biểu ... tiền cơng giá lao động Hình thức tiền cơng + Tiền cơng tính theo thời gian: hình thức trả cơng theo thời gian lao động cơng nhân (giờ, ngày, tháng) Tiền cơng tính theo thời gian = + Tiền cơng ... nó, vậy, tiền cơng thực tế giai cấo cơng nhân có xu hương hạ thấp Nhưng, hạ thấp tiền cơng thực tế diễn xu hướng, có xu hướng chống lại hạ thấp tiền cơng Một mặt, đấu tranh giai cấp cơng nhân đòi...
 • 16
 • 195
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 7 pot

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 7 pot
... tư thuê đất nộp cho địa chủ - Nguồn gốc địa tô: giá trị thặng dư công nhân nông nghiệ p tạ o - sở địa tô: quyền sở hữu ruộng đất Địa tô tư chủ nghĩa địa tô phong kiến: - Giống nhau: + Đều ... bại nảy sinh xu hướng thỏa hiệp 100 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin - Khủng hoảng kinh tế: 1 873 1898: Làm phá sản hàng loạt tư vừa nhỏ, xí nghiệp khác muốn tồn phải đổi kỹ thuật, thúc đẩy trình ... tế giới hình thành liên minh khối liên kết khu vực điển hình: + Cộng đồng Kinh tế châu Âu EC (19 57) tiến tới hình thành EU (Liên minh châu Âu) từ 1992, từ ngày 1-1-1999 đồng tiền chung châu Âu...
 • 16
 • 205
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 8 docx

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 8 docx
... phóng người mà bước thực hóa nghiệp giải phóng người khỏi chế độ áp bức, bóc lột người với người 1 18 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin tiến tới thực mục tiêu cao nhất: “ biến người từ vương quốc ... liên minh công - nông vững chắc, có lôi kéo nông dân, đưa nông dân theo đường xã hội chủ nghĩa - sở khách quan việc xây dựng khối liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân cách mạng ... đồng thời, lao động giai đoạn khong phương tiện kiếm sống mà trở thành nhu cầu số người nhu cầu cơm ăn, nước uống Khi đó, người thực nguyên tắc phân phối “ làm theo lực, hưởng theo nhu cầu “ Mác...
 • 16
 • 242
 • 0

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 9 docx

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 9 docx
... lập quan quyền lực nhằm trước hết bảo vệ lợi ích sau nhằm đáp ứng nhu cầu ổn định trật tự xã hội quan quyền lực nhà nước dân chủ chủ nô, thực thống trị đa số người lao động, tưc người nô lệ ... văn hóa tinh thần nhân dân, đưa nhân dân lao động trở thành chủ thể sáng tạo hưởng thụ văn hóa 1 39 Những nguyên lý chủ nghĩa MacLênin Cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng toàn diện, triệt để tất...
 • 16
 • 204
 • 1

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 10 ppt

Triết Học -Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Xã Hội Mác-Lênin phần 10 ppt
... nhân dân Nước Nga trước cách mạng Tháng Mười so với nước phát triển khác bị lạc hậu từ 50 năm đến 100 năm Khi bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, thu nhập quốc dân tính theo đầu người 1/22 Mỹ ... giới gộp lại; 1/3 lực lượng lao động toàn giới, tức khoảng tỷ người bị thất nghiệp mức khác nhau; 100 nước phát triển, mức thu nhập bình quân đầu người giảm so với thập niên trước, hàng ngày có...
 • 14
 • 180
 • 0

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 20 phần 7 pot

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 20 phần 7 pot
... tập "Chủ nghĩa Mác chủ nghĩa thủ tiêu" từ "nhà mác-xít Ghê-ghê-tsơ-cô-ri" đợc thay từ "những nhà mác-xít Pô-crốp-xki Ghê-ghê-tsơ-cô-ri" 478 V I Lê-nin chủ nghĩa thủ tiêu bị ôm nhiệt tình R cốp ... Đuốc-nô-vô! Đã lần, mắt nhìn phía nhà chức trách, họ quay lng lại d luận xã hội!" Đoạn có ý nói việc Vít-te hội đàm với ngài U-ruxốp, Tơ-ru-bê-txơ-côi, Gu-tsơ-cốp, M Xta-khô-vích hồi tháng Mời - ... sở nghị đảng Một cơng lĩnh Pô-tơ-rê-xốp La-rin, Lê-vi-txơ-ki, I-u-ri Tsa-txơ-ki đồng bọn phát triển bổ sung, đợc Mác-tốp ngụy trang Cái cơng lĩnh thứ hai, dân chủ - xã hội đó, thực cơng lĩnh sách...
 • 37
 • 215
 • 0

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 20 phần 4 pps

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 20 phần 4 pps
... sách lợc bọn Pô-tơ-rê-xốp, Lê-vi-txơ-ki, Mi-kha- _ 1) Xem Toàn tập, tiếng Việt, Nhà xuất Tiến bộ, Mát-xcơ-va, t 19, tr 269 - 270 216 V I Lê-nin in, Rô-man, I-u-ri đồng bọn xuất ... Các ngài Pê-sê-khô-nốp đồng bọn kẻ mạnh phái dân túy, hoạt động thực "công khai" Các ngài B Bô-gđa-nốp, Lê-vi-txơ-ki, Pô-tơ-rê-xốp đồng bọn kẻ yếu số Những bút chiến ngắn 249 ngời mác-xít, bớc ... công khai" Các ngài Pê-sê-khô-nốp đồng bọn kẻ mạnh phái dân túy, đến mức họ chở hàng họ dới cờ họ Các ngài B Bô-gđa-nốp, Lê-vi-txơ-ki, Pô-tơ-rê-xốp, Mác-tốp kẻ yếu số ngời mác-xít, đến mức họ buộc...
 • 37
 • 215
 • 0

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 20 phần 3 pps

[Triết Học] Triết Học Lenin - Học Thuyết Marx tập 20 phần 3 pps
... nói riêng Sau Pê-téc-bua Mát-xcơ-va Sau ông men-sê-vích Pô-tơrê-xốp ngài cựu bôn-sê-vích Ba-da-rốp Sau Ba-da-rốp ông V Lê-vi-txơ-ki, đối thủ thẳng thắn hơn, thành thực ông Pô-tơ-rê-xốp Trong tạp ... nhân phái tự (nh Pô-tơ-rêxốp, Lê-vi-txơ-ki, v v.) hay bọn tâm chủ nghĩa bọn công đoàn chủ nghĩa (nh V Ba-da-rốp kẻ khác) Là tù nhân ngời xa lạ t tởng xa lạ, Pô-tơ-rê-xốp lẫn Ba-da-rốp với kẻ t tởng ... gắng chút, ác-cađi Ni-cô-la-ê-vích, thử suy nghĩ xem: ông phủ nhận chủ nghĩa thủ tiêu khuynh hớng trị phân biệt chủ nghĩa phi men-sê-vích với chủ nghĩa bôn-sê-vích, phân biệt Pô-tơ-rê-xốp đồng bọn...
 • 37
 • 165
 • 0

Xem thêm