Hiệu ứng trong hóa học hữu cơ

Các hiệu ứng trong hóa học hữu

Các hiệu ứng trong hóa học hữu cơ
... đ ξυấτ ηιệν ηιệυ ứνγ χảµ ứνγ Phân loại hiệu ứng cảm ứng  Χ⌠ λο ι ηι υ νγ χ µ νγ:  + Hiệu ứng cảm ứng tĩnh Is  + Hiệu ứng cảm ứng động Id Hiệu ứng cảm ứng tĩnh   Địνη νγηĩα: λ◊ ηιệυ ứνγ χảµ ... οβιταν π τρ νγ  Κ ηι υ Χ 14 Phân loại hiệu ứng liên hợp  Χ⌠ λο ι ηι υ νγ λιν η π:  + Hiệu ứng liên hợp tĩnh Cs  + Hiệu ứng liên hợp động Cd 15 Hiệu ứng liên hợp tĩnh Cs   νη νγη α: λ◊ ηι ... I.7 Hiệu ứng hóa hữu    Ι.7.1Ηιệυ ứνγ χảµ ứνγ Ι (Ινδυχτιϖε Εφφεχτ) Ι.7.2Ηιệυ ứνγ λιν ηợπ Χ (Χονϕυγατιον Εφφεχτ) Ι.7.3 Ηι υ νγ σιυ λιν η π Η (ηψπερχονϕυγατιον εφφεχτ) I.7.1 Hiệu ứng cảm ứng...
 • 24
 • 277
 • 0

Hiệu ứng trong hóa học hữu

Hiệu ứng trong hóa học hữu cơ
... GIỚI THIỆU CHƯƠNG GIỚI THIỆU PHÂN LỌAI HIỆU ỨNG HIỆU ỨNG CẢM ỨNG HIỆU ỨNG LIÊN HP HIỆU ỨNG SIÊU LIÊN HP HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC HIỆU ỨNG HIỆU ỨNG CẢM ỨNG (INDUCTION) Hiệu ứng cảm ứng ... -Hiệu ứng cảm ứng dương ( + I) hiệu ứng cho điện tử hiệu ứng cảm ứng âm (-I) hiệu ứng hút điện tử -Hiệu ứng cảm ứng tónh hình thành chuyển dòch điện tử mạch phân tử trạng thái tónh, cô lập Hiệu ... gian ảnh hưởng đến hiệu ứng cảm ứng - Hiệu ứng –I Csp > Csp2> Csp3 HIỆU ỨNG CẢM ỨNG (INDUCTION) Ví dụ hiệu ứng tắt dần theo mạch HIỆU ỨNG LIÊN HP (CONJUGATION) Hiệu ứng liên hợp hay cộng hưởng thể...
 • 45
 • 297
 • 0

ĐỊNH LUẬT, HỌC THUYẾT, QUY TẮC BẢN VÀ PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC HỮU CƠ_07

ĐỊNH LUẬT, HỌC THUYẾT, QUY TẮC CƠ BẢN VÀ PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC HỮU CƠ_07
... trưng ankan là: A) phản ứng oxi hoá D) phản ứng B) phản ứng cộng E) phản ứng crackinh C) phản ứng trùng hợp 126 Câu 41: Trong phản ứng sau, chọn phản ứng khác loại với phản ứng lại: Câu 42: Chọn ... tách loại là: E) tất phản ứng 122 Câu 27: Chọn phương án Phản ứng sau phản ứng thêm ? E) Tất phản ứng Câu 28: Trong phản ứng sau, phản ứng cháy là: Câu 29: Cho phản ứng este hoá sau: ROH + R’COOH ... E) tất phản ứng C) (5), (6), (7), (8), (9), (10) Câu 50: Chọn phương án Trong phản ứng sau, phản ứng phản ứng axit - bazơ ? E) tất Câu 51: Chọn phương án Trong phản ứng sau, phản ứng phản ứng đềhiđro...
 • 16
 • 711
 • 3

BÀI GIẢNG các LOẠI PHẢN ỨNG TRONG hóa học hữu

BÀI GIẢNG các LOẠI PHẢN ỨNG TRONG hóa học hữu cơ
... 1 Phản ứng cộng hợp nhân: Ví dụ: phản ứng khử tạo thành rượu , phản ứng hợp chất Grignard Chương Phản ứng hợp chất carbonyl Phản ứng vị trí alpha: Chương Phản ứng hợp chất carbonyl Phản ứng ... aldol: Viết phản ứng aldol hóa chất sau đây: ch : Vi t ph n ng ngưng t c a ch t sau v i benzaldehyd: Hợp chất α,β-không no carbonyl Phản ứng Michael: Phản ứng Claisen : CHƯƠNG PHẢN ỨNG MICHAEL ... CHƯƠNG PHẢN ỨNG DIELS -ALDER Phản ứng cộng hợp đóng vòng [4+2] hợp chất chứa liên kết đôi liên kết ba với hợp chất chứa hai liên kết đôi liên hợp tạo thành hợp chất chứa vòng cạnh gọi phản ứng Diels-Alder...
 • 130
 • 216
 • 0

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu về hiệu ứng Octo trong hóa học hữu bằng học lượng tử

Luận văn: Bước đầu nghiên cứu về hiệu ứng Octo trong hóa học hữu cơ bằng cơ học lượng tử
... hoá học lượng tử 1.1.6 Bậc liên kết theo thang Mayer 1.2 Các hiệu ứng hóa học hữu 1.2.1 Hiệu ứng cảm ứng 1.2.2 Hiệu ứng liên hợp 1.2.3 Hiệu ứng siêu liên hợp 1.2.4 Hiệu ứng không gian: kí hiệu ... thuyết trước, số hiệu ứng octo) Hiệu ứng octo hiệu ứng phức tạp, coi tổ hợp số yếu tố hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp, hiệu ứng không gian liên kết hidro nội phân tử Hiệu ứng sử dụng để giải ... xuất axit benzoic Chính lí trên, định lựa chọn đề tài: Bước đầu nghiên cứu hiệu ứng octo hóa học hữu học lượng tử ’ Mục đích nghiên cứu Sử dụng thuyết phiếm hàm mật độ DFT với gần GGA, phiếm...
 • 20
 • 238
 • 0

CÁC LOẠI HIỆU ỨNG cấu TRÚC TRONG hóa học hữu QUAN hệ GIỮA HIỆU ỨNG cấu TRÚC với TÍNH CHẤT vật lý, TÍNH AXIT – BAZO của hợp CHẤT hữu

CÁC LOẠI HIỆU ỨNG cấu TRÚC TRONG hóa học hữu cơ QUAN hệ GIỮA HIỆU ỨNG cấu TRÚC với TÍNH CHẤT vật lý, TÍNH AXIT – BAZO của hợp CHẤT hữu cơ
... sụi cao hn II QUAN H GIA HIU NG CU TRC VI TNH AXIT, BAZ Tớnh axit - Axit chất cho proton - c im: Cú nguyờn t H linh ng (cú liờn kt A-H phõn cc, A cú A ln) - Ta cú th phõn chia cỏc axit hu c cú ... 0,66 STT Axit CF3-CH2-CH2-COOH CF3-CH2-COOH CF3-COOH Pka 4,16 3,02 0,23 b Vi dóy axit bộo khụng no R-COOH Axit khụng no thng cú tớnh axit mnh hn axit no (vỡ A ca Csp>Csp 2>Csp3), nht l axit , ... sinh u lm tng tớnh bazo ca amin 2.1 Nhúm Anion ca cỏc axit yu c coi la baz liờn hp ca axit HA HA Axit H+ + ABaz liờn hp Axit cng yu thỡ Baz liờn hp cú tớnh baz cng mnh Tớnh axit: C2H5OH < H-OH...
 • 27
 • 1,226
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm tin học trong hóa học hữu

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm tin học trong hóa học hữu cơ
... t s ph n m m tin h c hóa h c hơn, giúp ngày có ñư c nhi u thông tin v ch ph n h u ng, thông s v nhi t ñ ng h c, ñ ng h c, thông s v b m t Trong ph m vi ñ tài này, t p trung nghiên c u ng ... sung m t s thông tin c n thi t mà phù h p v i h ch t nghiên c u vi c s th c nghi m chưa cung c p ñư c Hyperchem, Gausssian Đ I TƯ NG NGHIÊN C U - Xác ñ nh tham s lư ng t cho h ch t nghiên c u như: ... m t ñ (Density Functional Theory, DFT) CHƯƠNG 2: H NGHIÊN C U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U tr ng thái khí D a s c a hóa h c tính toán, m t vài nghiên c u lý thuy t liên quan tr c ti p ho c gián...
 • 13
 • 653
 • 0

phản ứng thế trong hóa học hữu

phản ứng thế trong hóa học hữu cơ
... chung phản ứng hóa học hữu 1) Khái niệm Phản ứng kí hiệu chữ S (Substitution) ,trong nguyên tử hay nhóm nguyên tử phân tử đươc thay nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác Phản ứng phản ứng phổ biến hóa ... -nếu tác nhân A gốc phản ứng gốc SR II) chế phản ứng 1) chế phản ứng SN a) chế phản ứng SN Là phản ứng xảy theo chế giai đoạn ion hóa kết hợp cation: •Giai đoạn 1: ion hóa, chậm R-X R(+) + ... với dung môi phản ứng không xẩy oKhi chuyển từ dung môi sang dung môi khác tốc độ phản ứng thay đổi, đồng thời thay đổi chế phản ứng 2) chế phản ứng electrophin Tác nhân phản ứng nhóm thiếu...
 • 43
 • 602
 • 0

Danh pháp trong hóa học hữu

Danh pháp trong hóa học hữu cơ
... o nói Tên theo danh pháp IUPAC g m ph n: ñ u, thân ñuôi: - Các nhánh, nhóm th nhóm ch c ph t o nên ph n ñ u - M ch hay vòng t o nên ph n thân - Tên nhóm ch c t o nên ph n ñuôi Trong ví d trên: ... I – C U T O C A H P CH T H U CƠ VÀ C U T O C A TÊN G I Theo IUPAC, c u t o m t h p ch t h u g m m t m ch có th có nhánh, nhóm ... nh t Các s ti p theo ñư c ñánh theo qui t c s nh nh t * Ví d 13: – amino – 1,2 – ñimetyl benzen Trong công th c trên, s dành cho C g n v i –CH3 mà không ph i C g n v i –NH2 kh i lư ng nguyên t...
 • 7
 • 1,214
 • 50

phân loại phản ứng trong hóa học

phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
... ĐỔI KHÔNG? Nhận xét: Trong phản ứng hóa hợp, số oxi hóa nguyên tố thay đổi không thay đổi Như vậy, phản ứng hóa hợp phản ứng oxi hóa – khử phản ứng oxi hóa – khử PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ +5 -2 -1 2KClO3 ... oxi hóa, phản ứng oxi hóa khử? a Phản ứng hóa hợp b Phản ứng phân hủy c Phản ứng d Phản ứng trao đổi 6 Cho phương trình sau: 2H2 + O2 2H2O Số oxi hóa hiđrô phương trình tăng hay giảm? Phản ứng ... CÓ THỂ CHIA PHẢN ỨNG ( PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ) THÀNH SỰ LOẠI? * PHẢN ỨNG KHÔNG CÓMẤYTHAY ĐỔI SỐ OXI HÓA ( PHẢN ỨNG KHÔNG PHẢI LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ) II PHẢN ỨNG TOẢ NHIỆT VÀ PHẢN ỨNG THU NHIỆT...
 • 32
 • 1,934
 • 20

Điều chế các chất trong hóa học hữu

Điều chế các chất trong hóa học hữu cơ
... sinh lớp 10, 11, 12 ngày tuần Các em học nhà theo nhóm cá nhân, học trung tâm 40 học sinh/ 1lớp Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm miến phí l Từ Axetylen điều chế PoliacrylatMetyl xt → • 2CH ... i Điều chế thuốc nổ Nitroglixerin • Ghi chú: Khi cho Glyxerin vào hỗn hợp H2SO4 đđ HNO3 bốc khói ta thu trieste gọi Glyxerintrinitro quen gọi Nitroglyxerin Một loại chất nổ quan trọng • Điều chế ... (TNT) e Điều chế thuốc trừ sâu 6.6.6 Cl Cl Cl Giáo viên: Trần Hải Nam – 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới 01684 356573 – 0532 478138 Chúng tuyển sinh lớp 10, 11, 12 ngày tuần Các em học nhà...
 • 6
 • 5,081
 • 211

những điều bản trong hóa học hưu cần nắm được lơp 12

những điều cơ bản trong hóa học hưu cơ cần nắm được lơp 12
... vật lí − Tính chất hóa học − Ứng dụng điều chế Tính chất vật lí Công thức cấu tạo viết gọn Tính chất hóa học saccarozơ Ứng dụng Cấu tạo phân tử Tính chất vật lí tính chất hóa học tinh bột Ứng dụng ... tính chất hoá học − Ứng dụng sản xuất crom phương pháp nhiệt nhôm Một số hợp chất crom: Sắt: − Vị trí sắt trong bảng tuần hoàn Tính chất vật lí Cấu tạo − Cấu tạo tính chất hóa học: Hợp chất sắt: ... Sản xuất gang, thép: B CHƯƠNG TRÌNH PHÂN BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÍ ĐIỂM CACBOHIĐRAT Khái niệm, trạng thái tự nhiên, tính chất hóa học, ứng dụng điều chế của: Cacbon hiđrat, Saccarozơ, Tinh bột...
 • 9
 • 501
 • 12

Tiết 42: Phân loại phản ứng trong hóa học

Tiết 42: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
... Tiết 42: PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HOÁ HỌC VÔ CƠ Trong loại phản ứng hoá học biết, số oxi hoá nguyên tố có thay đổi hay không ? Thế phản ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt? I PHẢN ỨNG CÓ ... CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXH PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HOÁ HỌC PHẢN ỨNG TOả NHIệT ∆H < THEO NHIỆT PHẢN ỨNG PHẢN ỨNG THU NHIệT ∆H > BÀI TẬP: TRONG CÁC PHẢN ỨNG SAU, PHẢN ỨNG NÀO LÀ PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ? A ... OXI HOÁ VÀ PHẢN ỨNG KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ PHẢN ỨNG HOÁ HỢP PHẢN ỨNG PHÂN HUỶ PHẢN ỨNG THẾ PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI PHẢN ỨNG NÀO CÓ SỰ THAY ĐỔI SỐ OXI HOÁ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ? PHẢN ỨNG HOÁ HỢP...
 • 21
 • 714
 • 6

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học (cơ băn))

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ (cơ băn))
... oxi hoá phản ứng oxi hóa - khử - Phản ứng hóa học thay đổi số oxi hóa, phản ứng oxi hoá - khử Do đó: - Các phản ứng thế, số phản ứng hoá hợp số phản ứng phân huỷ thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử ... hóa - khử - Các phản ứng trao đổi, số phản ứng hoá hợp số phản ứng phân huỷ thuộc loại phản ứng phản ứng oxi hóa khử Củng cố bài: - Cách phân loại phản ứng dựa vào thay đổi số oxi hóa nguyên tố ... tố phản ứng không thay đổi Nhận xét: Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa nguyên tố không thay đổi II.Kết luận Dựa vào thay đổi số oxi hóa chia phản ứng oxi hóa thành loại: - Phản ứng hoá học...
 • 9
 • 704
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: các cơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơcơ chế phản ứng trong hóa học hữu cơđặc điểm của phản ứng hóa học trong hóa học hữu cơứng dụng trong hóa học hữu cơ và hóa dượcdanh pháp trong hóa học hữu cơphương pháp trung bình trong hóa học hữu cơxúc tác trong hóa học hữu cơcách gọi tên trong hóa học hữu cơcác công thức trong hóa học hữu cơcác phương pháp phổ trong hóa học hữu cơcác phương pháp phổ sử dụng trong hóa học hữu cơdinh luat bao toan nguyen to trong hoa hoc huu cocác phương pháp phổ trong hoá học hữu cơ và hoá sinh nguyễn đình triệuứng dụng hóa học hữu cơcác phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ và hóa sinhBài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaQuản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Hiện tượng phong hóaQuản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại NH TMCP đầu tư & phát triển VN, CN Bình Định.Bài 45. Lá câyBài 20. Họ nội, họ ngoạiBài 15. Vệ sinh thần kinhBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát nội bộ chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần môi trường đô thị Quãng Ngãi.Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh Hải Vân.Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú YênVận dụng kế toán quản trị tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngVận dụng phương pháp tính giá hoạt động tại công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh - Đà NẵngLuyện tập Trang 38Vận dụng phương pháp tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty cổ phần dệt may 29 3.Vận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk Lắk