Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở việt nam

Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ việt nam

Bức tranh toàn cảnh về các ngôn ngữ ở việt nam
... ngu Cac ngon ngu a Viet Nam thuoc ^5^)igu he: Han-Tang, Thai-Kadai, Hmong-Dao \ r / (Hmong-Mien), Nam Bao va Nam A Vi vay, nghien cuu canh huong ngon r / ngu (CHNN) cr Viet Nam la mot viec het sue ... CHNN a Viet Nam Vao nhung nam cuoi thap ki 90, Vien Ngon ngu hoc co mot Be tai doc lap cap nha nude ve "Chinh sach cua Nha nuac CHXHCN Viet Nam ITnh vuc ngon ngir" (da nghiem thu nam 2001) Tuy ... a Viet Nam boi canh dat nuac va the giai hien 1.6 Then gian, lure ltro'ng va kinh phi thu-c hien: - Theo hap dong, thai gian thuc hien de tai la nam (tu thang 1,0 nam 2008 den het thang nam 2009)...
 • 51
 • 74
 • 0

BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN SCB , KIÊN LONG, ĐẠI TÍN, VIỆT Á

BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN SCB , KIÊN LONG, ĐẠI TÍN, VIỆT Á
... % SCB Việt Á VND 8,0 4 - 2 2,0 8 1 6,0 0 - 2 3,0 0 Vàng ngoại tệ 4,7 - 12 5,5 - 12 VND 9,0 0 - 1 4,0 0 13 -14 Vàng ngoại tệ 0,9 - 5,5 5 - 5,3 VND ( 0,9 6) - 8,0 8 3,0 - 9,0 Vàng ngoại tệ 3,8 - 6,4 5 4,5 - 6,7 ... lãi vốn dài Kiên Long, Đại Tín, Việt Á :tỉ lệ Kiên Long, Đại Tín, Việt Á :tỉ lệ nợ xấu giữ mức an toàn nợ xấu giữ mức an toàn cho phép ((5%) xấp xỉ toàn cho phép 5%) xấp xỉ toàn ngành, so với VCB ... Kiên Long SCB Việt Á Tiền gửi + Tiết kiệm không kì hạn 2,7 % 5,4 % 5,2 % VNĐ 2,7 % 5,4 % 5,1 % Vàng ngoại tệ 0,0 % 0,1 % 0,2 % Tiền gửi + Tiết kiệm có kì hạn 9 7,1 % 9 4,2 % 9 4,6 % VNĐ 9 2,8 % 7 8,5 % 6 5,0 % 4,3 %...
 • 30
 • 289
 • 0

BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN CỦA CTG, VCB VÀ BIDV

BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ LỢI NHUẬN CỦA CTG, VCB VÀ BIDV
... với số 82.51% BIDV không tăng trưởng mà giảm 8.77%, VCB tăng nhẹ CƠ CẤU LỢI NHUẬN 6% -2% 2% 5% 5% -3% 2% 14% 13% 0% 7% 9% 90% 82% 71% Viettinbank BIDV Vietcombank Lợi nhuận khác Lợi nhuận từ đầu ... VCB ngân hàng kinh doanh ngoại hối hiệu với lãi từ ngoại hối năm 2011 đạt 1.179 tỷ, gấp đôi năm trước, CTG BIDV không mạnh nhiều lĩnh vực LỢI NHUẬN TỪ DỊCH VỤ LOGO Lợi nhuận từ dịch vụ CTG BIDV ... CTG lại tiếp tục đứng đầu vền số tăng so với năm 2010, BIDV thấp số NH Nguyên nhân, phần ngân hàng tăng vốn lợi nhuận tăng chưa tương ứng Ngoài ra, ROE sụt giảm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh...
 • 27
 • 382
 • 2

Thuyết trình bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của ACB, EIB, TCB, EAB, STB

Thuyết trình bức tranh toàn cảnh về lợi nhuận của ACB, EIB, TCB, EAB, STB
... BÀI THUYẾT TRÌNH LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? LỢI NHUẬN VÀ BỀN VỮNG???? LỢI NHUẬN VÀ ẢNH HƯỞNG??? NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ NĂM 2011 : CON SỐ LỢI NHUẬN ... ro lợi nhuận LỢI NHUẬN VÀ TÍNH BỀN VỮNG TÍNH BỀN VỮNG CỦA LỢI NHUẬN KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢI QUYẾT NỢ XẤU NỢ XẤU SỰ ĐÁNH ĐỔI TRONG KINH DOANH ROA & ROE ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG LỢI NHUẬN ... 3,207,841 TRIỆU ĐỒNG  STB 1,995,857 TRIỆU ĐỒNG LỢI NHUẬN VÀ NHỮNG CON SỐ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA NĂM 2011 VỚI NĂM 2010 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ACB EIB STB TCB EAB LỢI NHUẬN CÓ TỪ ĐÂU??? NIM...
 • 20
 • 324
 • 0

Bức tranh toàn cảnh về cao su tự nhiên research investment advisory division thang long intel economic insight

Bức tranh toàn cảnh về cao su tự nhiên research investment advisory division thang long intel economic insight
... Hình 11 : Dự đoán sản lượng cao su tự nhiên giới (nghìn tấn) Nguồn: IRSG Những mặt hại giá cao su đến tình hình sản xuất cao su tự nhiên Vì tính chất thay cao su tự nhiên mà người ta dự đoán nhu ... thụ cao su (nghìn tấn) Nguồn: IRSG No.9 10/08/2009 Có ba nhân tố đóng vai trò động lực thúc đẩy cho nhu cầu cao su tự nhiên năm tới đây: Thứ nhất, cao su tự nhiên trụ vững cạnh tranh cao su tổng ... cao su sớm so với dự đoán 15 No.9 10/08/2009 The Research and Investment Advisory Division is currently offering the following services: Investment Advisory Division Research Division Thang Long...
 • 16
 • 165
 • 0

Chính sách ngôn ngữ Việt Nam qua các thời kì lịch sử pot

Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử pot
... đọc Hán Việt sau: "Cách đọc Hán Việt cách đọc chữ Hán Việt Nam người Việt Nam Cách đọc phản ánh dạng ngữ âm chữ Hán thời nhà Đường dạy học Việt Nam lúc Tất nhiên so với dạng ngữ âm chữ Hán thời ... tiễn lịch sử chứng tỏ định hướng ngôn ngữ văn tự triều đại Việt Nam khiến cho tiếp xúc văn hoá ngôn ngữ Việt Hán phát triển Hệ là: – Việt Nam sáng tạo chữ Nôm để ghi lại tiếng nói – Tiếng Việt ... Hán Việt yếu tố Hán Việt Việt hoá làm phong phú kho từ vựng – Hình thành cách đọc Hán Việt, cách đọc chữ Hán riêng người Việt Nam Trong Từ vựng tiếng Việt năm 1978, Nguyễn Thiện Giáp xác định cách...
 • 3
 • 323
 • 2

Chính sách ngôn ngữ Việt Nam qua các thời kì lịch sử

Chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam qua các thời kì lịch sử
... nhất, độc lập Chính sách ngôn ngữ thời chủ yếu sách ngôn ngữ Đảng Cộng sản Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Ngoài ra, nói đến sách ngôn ngữ quyền ... nước nhà Chính sách ngôn ngữ Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 2.1 Bối cảnh ngôn ngữ xã hội Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám năm 1945, toàn thể nhân dân Việt Nam vùng lên làm cách mạng ... ngôn ngữ dân tộc thiểu số; – Chính sách tiếng Việt; Chính sách ngoại ngữ 2.2 Chính sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số Đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số, Đảng Nhà nước Việt Nam chủ trương tôn trọng...
 • 20
 • 451
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU VỀ CÁC LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM
... mở đầu B Phần nội dung I Khái quát chung làng nghề Việt Nam Làng nghề phân loại làng nghề Đặc điểm chung làng nghề Việt Nam II Hoạt động sản xuất tác động đến môi trờng loại làng nghề Làng nghề ... dung I- khái quát chung làng nghề việt nam 1- Làng nghề phân loại làng nghề Làng nghề nớc ta làng nghề thủ công có từ lâu Làng nghề thờng có tuyệt đại phận dân số làm nghề sản xuất dịch vụ phi ... thực phẩm Làng nghề dệt nhuộm Làng nghề tái chế chất thải Làng nghề thủ công mỹ nghệ Làng nghề vật liệu xây dựng, gốm sứ III Các giải pháp môi trờng làng nghề Các giải pháp trớc mắt C Các giải...
 • 21
 • 1,503
 • 12

Giaỉ pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện hạch toán VAT trong các doanh nghiệp Việt Nam

Giaỉ pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và tổ chức thực hiện hạch toán VAT trong các doanh nghiệp ở Việt Nam
... Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tổ chức thực hạch toán VAT doanh nghiệp VN 22 Điều kiện để cải cách chế quản thuế thành công VN: .22 Hoàn thiện hệ thống thuế: 23 Tổ chức ... nhằm hoàn thiện công tác quản tổ chức thực hạch toán VAT doanh nghiệp VN Từ thực tế tồn vớng mắc đa số giải pháp nh sau Nhng trớc hết bàn điều kiện để cải cách chế quản thuế thành công VN ... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản tổ chức hạch toán VAT doanh nghiệp Việt Nam I Một số nhận xét đánh giá chung: Chính sách thuế sách...
 • 35
 • 245
 • 0

Đô thị hóa với vấn đề sử dụng ngôn ngữ Việt Nam hiện nay

Đô thị hóa với vấn đề sử dụng ngôn ngữ ở Việt Nam hiện nay
... quan hệ ngôn ngữ xã hội đa ngữ Xuất phát từ cách nhìn nh vậy, d ới muốn nêu số vấn đề đô thị hóa ngôn ngữ Việt Nam Hay nói cụ thể hơn, tác động đô thị hóa việc sử dụng ngôn ngữ Việt Nam Việt Nam ... nhân ngôn ngữ Với cách hiểu nh vậy, thái độ ngôn ngữ đô thị hóa ngôn ngữ cách hành xử gắn với tình cảm ngôn ngữ tr ớc việc h ớng tới ph ơng ngữ đô thị hay ngôn ngữ đô thị (cũng đồng nghĩa với ... không xem xét ngôn ngữ Việt Nam với phát triển xã hội Việt Nam gắn với vấn đề "sinh thái học ngôn ngữ" lên nguy ngôn ngữ hay ph ơng ngữ bị tiêu vong Nói cách cụ thể hơn, đô thị hóa ngôn ngữ xu tất...
 • 7
 • 293
 • 0

Tình hình nghiên cứu về các tộc người việt nam của bảo tàng dân tộc học việt nam lưu hùng

Tình hình nghiên cứu về các tộc người ở việt nam của bảo tàng dân tộc học việt nam  lưu hùng
... cúng Mụ người Việt trưng bày Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam" Vũ Hồng Thuật, Các công trình nghiên cứu Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (T 1), Nxb KHXH, H, 1999, tr 360-383 Thông báo Dân tộc học năm ... tàng Dân tộc học Việt Nam" Nguyễn Thị Hường, Các công trình nghiên cứu Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (T 4), Nxb KHXH, H, 2004, tr 288-358 Về việc nghiên cứu buôn làng Tây Nguyên” Lưu Hùng, Dân tộc ... Thanh Sơn, Các công trình nghiên cứu Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (T 3), Nxb KHXH, H, 2002, tr 205-218 “Nhà người Si La” Mai Thanh Sơn, Các công trình nghiên cứu Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (T...
 • 66
 • 229
 • 0

Luận văn thạc sĩ về giải pháp cạnh tranh phát triển cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO

Luận văn thạc sĩ về giải pháp cạnh tranh phát triển cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam giai đoạn hậu WTO
... t¹i cđa doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam tr−íc ®i vμo c¹nh tranh b×nh ®¼ng m«i tr−êng WTO - §Ị xt gi¶i ph¸p cho nh÷ng vÊn ®Ị cßn tån t¹i gióp cho c¸c doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam c¹nh tranh vμ ... kÕt víi WTO vỊ dÞch vơ logistics Tõ ®ã häc viªn m¹nh d¹n x©y dùng ln v¨n tèt nghiƯp cao häc “Gi¶i ph¸p c¹nh tranh vμ ph¸t triĨn cho c¸c doanh nghiƯp Logistics ViƯt Nam giai ®o¹n hËu WTO Mơc ... thùc hiƯn cam kÕt WTO lμm nỊn t¶ng cho viƯc ®Ị xt gi¶i ph¸p mang tÝnh thùc tiƠn Ch−¬ng 3: Gi¶i ph¸p c¹nh tranh vμ ph¸t triĨn cho c¸c doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam giai ®o¹n hËu WTO Néi dung ch−¬ng...
 • 144
 • 361
 • 3

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
... tiến 6 III – NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ • C/C++ ngôn ngữ lập trình mạnh Nó tảng để viết nên nhiều ngôn ngữ JAVA (ngôn ngữ lập trình mạng mạnh phổ biến nay), Visual C++ (là ngôn ngữ lập trình dựoc ... :Chọn ngôn ngữ để lập trình? Không biết nên học ngôn ngữ nào? Tuy nhiên nên hiểu điều : Chúng ta không nên coi trọng ngôn ngữ Học ngôn ngữ , miễn ta phải có tư lập trìnhvà cần nắm đựơc ngôn ngữ ... Là ngôn ngữ lập trình dựa tảng C++ lập trình hướng đối tượng - Ưu điểm : Giao diện đồ hoạ tốt Là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Có thể tác dụng sâu vào hệ thống - Nhược điểm : Là ngôn ngữ...
 • 13
 • 766
 • 2

Tài liệu Tổng quan về các ngôn ngữ lập trình pdf

Tài liệu Tổng quan về các ngôn ngữ lập trình pdf
... lập trình Còn toán ứng dụng thực tế PASCAL đợc sử dụng I Ngôn ngữ lập trình C Ngôn ngữ C đợc phát triển từ ngôn ngữ B máy UNIX Đến ANSI ban hành chuẩn C Cũng giống nh PASCAL, C ngôn ngữ lập trình ... ngôn ngữ lập trình JAVA Do đợc phát triển từ C++ nên JAVA giống C++ Nhng JAVA ngôn ngữ hớng đối tợng hoàn toàn, C++ ngôn ngữ đa hớng JAVA ngôn ngữ lập trình mạnh hội tụ đợc yếu tố sau: JAVA ngôn ... chất ngôn ngữ lập trình hớng đối tợng: tính kế thừa, tính đóng kín tính đa dạng Nhng C++ ngôn ngữ hớng đối tợng hoàn toàn mà ngôn ngữ đa hớng Vì C++ hỗ trợ lập trình hớng hành động lập trình...
 • 6
 • 308
 • 3

Những bổ khuyết cần thiết cho bức tranh toàn cảnh của văn học Việt Nam hiện đại docx

Những bổ khuyết cần thiết cho bức tranh toàn cảnh của văn học Việt Nam hiện đại docx
... với việc tái công trình nghiên cứu Việt Nam văn học sử giản ước tân biên (của Phạm Thế Ngũ), Mười ba năm tranh luận văn học (Thanh Lãng), Văn học miền Nam - Văn học Hà Tiên (Đông Hồ), Chân dung ... Viện Văn học hai trường Đại học Quốc gia Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn Chắc chắn tìm lại nhiều tài sản quí báu Bức tranh toàn cảnh văn học Việt Nam hạn chế đến mức tối thiểu khiếm khuyết ... dân Nam Bộ Thành tựu văn học phương Nam giai đoạn văn học tiếp sau khôi phục giá trị Về chặng đường 15 năm trước Cách mạng tháng Tám (1930-1945) giai đoạn phát triển tốt đẹp văn học Việt Nam đại, ...
 • 14
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các ngôn ngữ ở việt nambức tranh toàn cảnh về lợi nhuậncảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở việt namcác họ ngôn ngữ ở việt namcác nhóm ngôn ngữ ở việt namtiếp xúc ngôn ngữ ở việt namhình ảnh về các dân tộc ở việt namhình ảnh về các loại đất ở việt namnghiên cứu về các làng nghề ở việt namnhóm ngôn ngữ ở việt namnhững vấn đề chính sách ngôn ngữ ở việt namchính sách ngôn ngữ ở việt namngôn ngữ ở việt namgiao tiep phi ngon ngu o viet namvề các nhóm dao ở việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả