đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án công viên Tuổi Trẻ thủ đô khu vực xóm Tiền Phong phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án công viên Tuổi Trẻ thủ đô khu vực xóm Tiền Phong phường Thanh Nhàn Quận Hai Bà Trưng
... trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng qua thời gian thực tập tại ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận Hai Trưng em đã chọn đề tài Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án công viên Tuổi ... Tuổi Trẻ thủ đô khu vực xóm Tiền Phong phường Thanh Nhàn Quận Hai Trưng làm chuyên đề tốt nghiệp. Mục tiêu nghiên cứu :- Đánh giá về công tác đền bù giải phong mặt bằng của Quận Hai Trưng - ... (Nguồn: Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận) 5. Đánh giá về công tác tổ chức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng tại dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật công viên Tuổi Trẻ thủ đô 5.1 Thành tựuSau...
 • 71
 • 1,022
 • 6

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc hà nội  hải phòng
... chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường ô cao tốc Nội- Hải Phòng (đoạn qua quận Dương Kinh, Hải Phòng) ”. ... vấn đề thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chƣơng 2: Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường ô cao tốc Nội- Hải Phòng ... Kinh, Hải Phòng) . Chƣơng 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng đường ô cao tốc Nội- Hải Phòng...
 • 14
 • 821
 • 1

Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 2010 đến 2011)

Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 2010 đến 2011)
... án: Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên đợt 1 (giai đoạn 2010 - 2011) . 3 1.2. Mục đích của đề tài Đánh giá kết quả công tác giải phóng mặt bằng dự án: ... khu vực nghiên cứu, phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên 48 2.2.2. Đánh giá công tác BTGPMB dự án Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng - thành phố Thái Nguyên đợt 1 (Giai ... mặt bằng dự án: Khu đô thị Hồ Xương Rồng, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đợt 1 (giai đoạn 2010 - 2011). Đánh giá ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng đến đời sống của...
 • 107
 • 531
 • 2

Đánh giá kết quả công tác giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 3 mới trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá kết quả công tác giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 3 mới trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
... công tác giải phóng mặt bằng của dự án 36 3. 1.1. Tổng quan về Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới 36 3. 1.2. Tổng quan về công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới 37 3. 2. Điều kiện ... trên địa bàn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên . 2. Mục tiêu của đề tài Đánh giá kết quả công tác giải phóng mặt bằng dự án quốc lộ 3 mới đoạn từ km 41+600 đến km 45+600 của huyện Phổ Yên, tỉnh ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  PHẠM TUẤN LỢI ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN QUỐC LỘ 3 MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ...
 • 81
 • 314
 • 1

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Shinwon Ebenezer Hà Nội, tại phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng nhà máy may Shinwon Ebenezer Hà Nội, tại phường Cải Đan, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
... hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu xây dựng Nhà máy may Shinwon Ebenezer Nội, tại phường Cải Đan, thị Sông Công, tỉnh Thái Nguyên . 2. Mục tiêu ... C THÁI NGUYÊN TRƢỜ NG ĐẠ I HỌ C NÔNG LÂM PHẠM VĂN TUẤN ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY SHINWON EBENEZER HÀ NỘI, TẠI PHƢỜNG CẢI ĐAN, ... 2.3.4. Đánh giá công tác GPMB dự án xây dựng Nhà máy may Shinwon Ebenezer Nội 29 2.3.5. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án qua ý kiến của người dân 30 2.3.6. Đánh giá thuận...
 • 111
 • 466
 • 0

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long đoạn Vũ Oai Quang Hanh đi qua địa phận huyện Hoành Bồ

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường vành đai phía Bắc thành phố Hạ Long đoạn Vũ Oai Quang Hanh đi qua địa phận huyện Hoành Bồ
... tài: Đánh giá công tác GPMB dự án tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long đoạn Oai - Quang Hanh đi qua địa phận huyện Hoành Bồ . 2. Mục đích, yêu cầu 2.1. Mục đích - Đánh giá hiệu ... HUYNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GPMB DỰ ÁN TUYẾN ĐƢỜNG VÀNH ĐAI PHÍA BẮC THÀNH PHỐ HẠ LONG ĐOẠN VŨ OAI- QUANG HANH ĐI QUA ĐỊA PHẬN HUYỆN HOÀNH BỒ Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 ... chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án được chọn 25 2.2.4.1. Dự án tuyến đường vành đai phía bắc thành phố Hạ Long đoạn Oai Quang Hanh đi qua địa phận huyện Hoành Bồ 25 2.2.4.2....
 • 89
 • 477
 • 1

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng quốc lộ 279, đoạn qua địa phận huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng quốc lộ 279, đoạn qua địa phận huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
... tài: Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Quốc lộ 279, đoạn qua địa phận huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang 2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TI 2.1. Mục tiêu tổ ng qua t Đánh giá việc ... LÂM MAI DOÃN CHÍNH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG QUỐC LỘ 279, ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA ... lập Ban quản lý dự án giải phóng mặt bằng Quốc lộ 279 đoạn qua địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. - Quyết định số 109/QĐ-CT ngày 25/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc...
 • 79
 • 561
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hồ khe ván xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hồ khe ván xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
... về công trình xây dựng hồ Khe Ván, Phủ Lý, huyện Phú Lƣơng 40 3.2.2. Quy trình thực hiện công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng Hồ Khe Ván, Phủ Lý, huyện Phú Lƣơng 43 ... tài: Đánh giá công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hồ Khe Ván Phủ huyện Phú Lƣơng, tỉnh Thái Nguyên ” 2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá công tác BT&GPMB của công ... điều kiện bồi thƣờng 50 3.2.4. Kết quả công tác bồi thƣờng tại dự án xây dựng dự án hồ Khe Ván 51 3.2.5. Kết quả công tác hỗ trợ tại dự án xây dựng hồ Khe Ván, Phủ Lý, huyện Phú Lƣơng 57...
 • 98
 • 500
 • 0

đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012

đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012
... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN ĐỨC LONG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN ... Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc 50 3.3.1. Căn cứ pháp lý 51 3.3.2. Vị trí, quy mô, tính chất của dự án: 52 3.4. Đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt ... - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 2012 " 1.1. Mục đích, yêu cầu của đề tài 1.1.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá thực trạng công tác GPMB Dự án Xây dựng Bệnh viện Sản -...
 • 94
 • 372
 • 0

đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu công nghiệp bá thiện ii, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu công nghiệp bá thiện ii, huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúc
... Công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu công nghiệp Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 33 2.3.3. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng ... tài: Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu công nghiệp Thiện II, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc . 2. Mục tiêu của đề tài 2.1. ng xây dựng khu công nghiệp Thiện ... khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu công nghiệp Thiện II. - Đề xuất một số giải pháp cho công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu công nghiệp Thiện II....
 • 101
 • 450
 • 0

đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tỉnh vĩnh phúc

đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tỉnh vĩnh phúc
... công tác i giải phóng mặt bằng Dự án x y d ng Trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tỉnh Vĩnh Phúc th y đƣợc thực trạng, những bất cập công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ VĂN TH Y ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN X Y DỰNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ... th y giáo PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn em đã chọn nguyên cứu đề tài Đánh giá công tác i Dự án x y dựng Trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tỉnh Vĩnh Phúc . Số hóa bởi trung tâm...
 • 90
 • 374
 • 0

đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm kinh tế-xã hội tân tiến, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc

đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án cụm kinh tế-xã hội tân tiến, huyện vĩnh tường, tỉnh vĩnh phúc
... Tân Tiến 38 - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 38 - - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 41 - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 43 - xã hội ... hiện Dự án giải phóng mặt bằng . - Thấy được thực trạng công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cụm kinh tế - xã hội Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường. - Thấy nh hưởng của việc thu hồi đất xây dựng cụm ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN CƠ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CỤM KINH TẾ - XÃ HỘI TÂN TIẾN, HUYỆN VĨNH TƢỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã...
 • 90
 • 357
 • 1

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua quận

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua quận Dư
... ch : Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường ô cao tốc Nội- Hải Phòng (đoạn qua quận ng Kinh, Hải Phòng) ”. ... Mạnh Hải NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG Ô CAO TỐC HÀ NỘI-HẢI PHÕNG (ĐOẠN QUA QUẬN DƢƠNG KINH, HẢI PHÕNG) ... Mạnh Hải NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƢỜNG Ô CAO TỐC HÀ NỘI-HẢI PHÕNG (ĐOẠN QUA QUẬN DƢƠNG KINH, HẢI PHÕNG)...
 • 101
 • 721
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
... chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn ”1.2. Mục đích của đề tài Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi ... hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống, Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn 3.3.3. Đánh giá những ảnh hưởng của công tác ... bồi thường giải phóng mặt 3.1.2. Phạm vi nghiên cứuĐề tài được tiến hành tại Dự án xây dựng trạm trung chuyển kho bãi hàng hóa Pác Luống , Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn 3.2. Địa điểm...
 • 65
 • 664
 • 1

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN - TỈNH VĨNH PHÚC

CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN - TỈNH VĨNH PHÚC
... dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn huyện Bình Xuyên 61 Bảng 3.4. Tổng hợp diện tích thu hồi đất trong chỉ giới xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn huyện Bình ... 2) Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn huyện Bình Xuyên. 3) Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy công tác bồi thường, ... tiễn tôi đã chọn đề tài: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc làm đề tài luận văn thạc sĩ...
 • 128
 • 412
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của chinhánh nhno amp ptnt nam hà nộiđánh giá công tác phân tích tài chính dự án của công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp thiên phú qua nghiên cứu dự án tòa nhà cao tầng tân thịnhđánh giá ảnh hưởng của thu hồi đất dự án xây dựng đường cao tốc nội bài lào cai đến đời sống việc làm người dân trên địa bàn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúchoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án xây dựng khu chung cư cao tầng cao cấp 15 – 17 phố ngọc khánhđánh giá công tác giải phóng mặt bằngdanh gia cong tac giai phong mat bang huyen dong hy thanh pho thai nguyenđánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn xã hợp châu huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcđánh giá công tác giải quyết việc làmđánh giá công tác giải quyết khiếu nại tố cáotác động trong giai đoạn giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng1 cơ sở lý luận về giải phóng mặt bằng dự án phát triển công cộngnhận xét đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại công ty cổ phần mía đường cần thơđánh giá công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtgiải phóng mặt bằng dự án trung tâm thương mại hoàng văn thụgiải phóng mặt bằng dự ánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM