đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tỉnh vĩnh phúc

90 369 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 14:53

. công tác i giải phóng mặt bằng Dự án x y d ng Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tỉnh Vĩnh Phúc th y đƣợc thực trạng, những bất cập công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án. THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ VĂN TH Y ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN X Y DỰNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên. th y giáo PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn em đã chọn nguyên cứu đề tài Đánh giá công tác i Dự án x y dựng Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tỉnh Vĩnh Phúc . Số hóa bởi trung tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tỉnh vĩnh phúc, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tỉnh vĩnh phúc, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng trung tâm dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn