đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012

94 362 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 10:51

. http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN ĐỨC LONG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN SẢN - NHI TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN. Dự án Xây dựng mới Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc 50 3.3.1. Căn cứ pháp lý 51 3.3.2. Vị trí, quy mô, tính chất của dự án: 52 3.4. Đánh giá công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt. - Nhi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 – 2012 " 1.1. Mục đích, yêu cầu của đề tài 1.1.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá thực trạng công tác GPMB Dự án Xây dựng Bệnh viện Sản -
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012, đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tỉnh vĩnh phúc giai đoạn 2010 - 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn