BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps

BẢO vệ RELAY tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG

BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện  các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG
... biến dòng điện là khí cụ điện có nhiệm vụ biến đổi dòng điện sơ cấp I1 trong mạch điện điện áp cao về dòng điện thứ cấp I2 tươn ứng với thiết bị đo lường thông qua tỷ số KI o Dòng điện ... cấp I IIoĐánh dấu 2 mối dây thứ cấp 1 2oNếu đấu nối I≡ 1 II≡ 2 thì dòng điện qua tải là không đổioThực hành: Nối mạch điện như hình vẽ để ý cực tính của bình điện điện kế ... ZBiến dòng điện bảo vệ làm việc cũng nặng nề hơn biến dòng điện đo lường, nghĩa là khi quá tải biến dòng điện vẫn hiển thị đúng trị số.Chọn biến dòng điện căn cứ vào dòng điện sơ cấp cực đạiTổng...
 • 32
 • 753
 • 4

BẢO VỆ RELAY TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE potx

BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE potx
... ngắn mạch): 43oKhi cho dòng điện IR vào cuộn dây dòng điện sẽ sinh ra moment điện hút thanh ngangoĐặt điện áp áp U vào cuộn dây điện áp sẽ sinh ra moment điện hút thanh ngang( )2U ... như rơle điện từ oRơle trung gian điện từ phải đảm bảo tác động ngay caa3 khi điện áp giảm xuống 15 đến 20 %oRơle điện từ có Ukđ = (0.6 đến 0.7).Uđm1234oDùng bảo vệ mạch điện oThông ... sàng tác động lần sau.28 22oKhi có dòng điện chạy vào cuộn dây sẽ sinh ra sức từ động từ thông Φ chạy trong lõi sắt 1 2oTừ thông Φ sinh ra lực hút oVì lõi sắt không bảo hòa nên...
 • 47
 • 780
 • 1

BẢO VỆ RELAY TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN docx

BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN docx
... III)5.2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5.2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra điện áp5.3 Bảo vệ dòng điện cắt nhanh ( cấp I cấp II)5.4 Tổng kết: Bảo vệ dòng điện 3 cấp5.5 Đánh giá Bảo vệ quá dòng ... tắc hoạt động: BVDĐ là loại bảo vệ tác động khi dòng điện đi qua chỗ đặt thiết bị bảo vệ lớn hơn giá trị định trước.oBVDĐ được phân thành: Bảo vệ dòng điện cực đại Bảo vệ dòng điện cắt ... dòng điện cực đại có kiểm tra áp.oKhi NM thì dòng điện tăng điện áp giảm xuống nên cả rơ le dòng điện rơ le điện áp đều khởi động ( BV chỉ tác động khi cả rơ le dòng điện rơ le điện...
 • 39
 • 870
 • 6

BẢO VỆ RELAY TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG pps

BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG pps
... có thể làm việc theo dòng áp toàn phần. Hay nó có thể làm việc theo dòng áp thứ tự Ta khảo sát sự phân cố công suất của các thành phần thứ tự TTTTTNTTK Trong mạng điện có nhiều nguồn ... vệ sẽ không được đảm bảo. 6.1 Nguyên tắc hoạt động 6.2 Phần tử định hướng công suất6.3 Bảo vệ có hướng của dòng điện 3 cấp6.4 Đánh giá 6.5 Bài tập1Đơn giản, bảo đảm tác động chọn lọc đối với ... lệch pha có giá trị âm, 0180ϕ ϕ= −Tương tự như bảo bảo vệ 3 cấp không hướng (chương 5)Ta phải tiến hành tính toán theo 2 chiều cho các bảo vệ rơ le127Sơ đồ nối rơ le định hướng công...
 • 14
 • 726
 • 12

BẢO VỆ RELAY TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps

BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps
... 2. .II IIkd at kd pdI k I k=7.1 Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất lớn7.2 Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất nhỏ7.3 Bảo vệ điện áp thứ tự không7.4 Bảo vệ có hướng3Khi vận hành bình thường ... 22 Dòng điện khởi động cắt nhanh cấp II 'atk= 1.1'1 2. .II Ikd at kd pdI k I k=34So sánh dòng 7.1.1 Bảo vệ dòng điện cực đại thứ tự không7.1.2 Bảo vệ cắt nhanh thứ tự ... thì dòng không cân bằng sẽ nhỏ nên bảo vệ thứ tự không sẽ không tác động. Tuy nhiên, khi ngắn mạch chạm đất 1 pha hay 2 pha thì thành phần thứ tự không sẽ lớn nên bảo vệ phát hiện tác động 7Khi...
 • 37
 • 552
 • 0

Giáo trình bảo vệ rơ le tự động hóa trong hệ thống điện

Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện
... KHOA ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 21 Theo nguyên tắc tác động, dòng điện khởi động của BV phải lớn hơn dòng điện phụ tải cực đại qua chỗ đặt bảo vệ, tuy nhiên trong ... Quan hệ giữa dòng điện khởi động Ikđ dòng điện trở về của rơle được đặc trưng bằng hệ số trở về: 1pkdtvtvIIK = Từ đó dòng điện khởi động của bảo vệ bằng: Hình 2.2 Dòng điện qua bảo ... =<1 2.2.3.3 Bảo vệ dòng điện có hướng cấp 3. Bảo vệ có hướng cấp III là bảo vệ dòng điện cực đại có hứơng. Dòng khởi động của bảo vệ cần được chọn theo các điểu kiện sau: Bảo vệ phải trở về...
 • 126
 • 3,132
 • 14

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 1 - đhbk hà nội

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 1 - đhbk hà nội
... Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - ... Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - ... Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung -...
 • 48
 • 1,479
 • 10

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 2 - đhbk hà nội

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 2 - đhbk hà nội
... Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HNNguyen Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HNNguyen Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HNNguyen Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HNNguyen ... Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HN...
 • 44
 • 644
 • 7

tự động hóa trong hệ thống lạnh

tự động hóa trong hệ thống lạnh
... SUẤTNHÓM 10 Page 45TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNH - Khi cần xả đá thì van V3 mở ra, van điện từ mở. NHÓM 10 Page 8TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNH -Van KVR mở khi áp suất đầu vào tăng, nghĩa ... devidesTỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNHb. CÔNG TẮC VÀ NÚT BẤM: Công tắc S1 contactor K1:c. RƠ LE THỜI GIAN:NHÓM 10 Page 27TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNH Nguyên lý hoạt động: -Relay nhiệt ... thường sử dụng trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí NHÓM 10 Page 16TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNHSai số hệ thống thực:+ Điều khiển theo bước:Thường được sử dụng cho hệ thống lớn có nhiều...
 • 53
 • 848
 • 6

Bảo hộ tự do hóa trong đầu tư. Xu hướng thế giới thực tiễn tại Việt Nam

Bảo hộ và tự do hóa trong đầu tư. Xu hướng thế giới và thực tiễn tại Việt Nam
... hướng thế giới về bảo hộ tự do hóa đầu tưChương III: Thực tiễn hoạt động bảo hộ tự do hóa tạo Việt Nam Trong quá trình thực hiện bài viết, chúng em đã cố gắng tổng hợp tìm hiểu nhiều ... đề tài mang tên: Bảo hộ tự do hóa trong đầu tư. Xu hướng thế giới thực tiễn tại Việt Nam.”Kết cấu bài viết gồm ba phần lớn:Chương I: Tổng quan về bảo hộ tự do hóa đầu tưChương II: ... thương mại đầu tư giữa hai bên góp phần tăng cường các quan hệ về kinh tế. Nỗ lực thuận lợi hóa bảo vệ đầu tư sẽ giúp tăng cường hoạt động sản xuất, xuất khẩu khối lượng hàng hóa sản...
 • 24
 • 554
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điệntự động hóa trong hệ thống điện trần đình longtự động hóa trong hệ thống điệntối ưu hóa trong hệ thống điệnkháng bù ngang và tụ bù dọc trên hệ thống điện 500 kvbảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điệnbảo vệ các phần tử trong hệ thống điệntu dong hoa trong he thong lanhnguyên lý hoạt động của các bảo vệ rơ le trong hệ thống điện mba mà máy phát điệnnguyên cứu các quá trình quá độ điện từ và phương hạn chế quá điện áp đóng cắt trong hệ thống điệncác yêu cầu về độ chính xác của máy biến dòng dùng cho mục đích bảo vệ trong hệ thống điệnkhái niệm chung về các phần tử tự động trong hệ thống điệnro le bao ve thanh gop trong he thong dienbảo vệ may biến áp trong hệ thông điệnphần tử động trong hệ thống điệnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM