BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE potx

47 780 1
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 07:20

2.1 Sử dụng nguyên tắc điện từ 2.2 Sử dụng nguyên tắc cảm ứng 2.3 Sử dụng linh kiện bán dẫn, vi mạch 2.4 Sử dụng kỹ thuật vi xử lý 1 3.1 Rơle điện từ 3.2 Rơle trung gian điện từ 3.3 Rơle trung gian tác động chậm 3.4 Rơle tín hiệu 3.5 Rơle thời gian 3.6 Rơle cảm ứng 3.7 Rơle công suất 3.7 Rơle tổng trở 2 3.1.1 Cấu tạo 3.1.2 Nguyên lý làm việc 3.1.3 Đặc tính 3.1.4 Ứng dụng 3 Gồm có:  Lõi sắt 1 làm khung sườn va mạch tĩnh  Phần động 2 và là giá mang tiếp điểm 5  Lò xo 3 kéo phần động 2 luôn cho tiếp điểm 5 hở  Cuộn dây 4 tạo từ thông  Hình vẽ minh họa: 4 1 2 3 4 5 R I Φ o Khi có dòng điện chạy vào cuộn dây 4 sẽ sinh ra sức từ động và từ thông Φ chạy trong lõi sắt 1 và 2 o Từ thông Φ sinh ra lực hút o Vì lõi sắt không bảo hòa nên o Như vậy ta có: o Nếu thì 2 sẽ bị hút vào 1 dẫn đến tiếp điểm 5 đóng lại, gọi rơle tác động . R R F I W= ' 2 . R F K= Φ '' . R K IΦ = ( ) ( ) 2 2 ' 2 ' '' . . R R I R F K K K I K I= Φ = = R Loxo F F> 5 1 2 3 4 5 R I Φ o Đường đặc tính hút nhả o Rơle đang ở vị trí hở. Cho tăng dần từ 0 đến thời điểm nào đó thì rơle tác động. Còn khi thì rơle không tác động. o Rơle đang ở vị trí đóng. Cho giảm dần về 0 đến thời điểm nào đó thì rơle nhả ra. o Nhận xét: dòng điện trở về để rơle nhả ra luôn bé hơn dòng điện để rơle hút. R I R Loxo F F≤ R Loxo F F> R I R Loxo F F≤ 6 1 2 3 4 5 R I Φ Đóng cắt mạng điện 3.1.4.1 Rơle dòng điện 3.1.4.2 Rơle kém điện áp 7 o Rơle dòng điện: cuộn dây có nhiều vòng dây và dây dẫn có tiết diện lớn, cuộn dây cần có điện áp bé. o Trạng thái bình thường tiếp điểm nhả. o Khi rơle đang nhả, dòng I R nhỏ nhất làm rơle hút gọi là dòng điện khởi động I kđ o Khi rơle đang hút, dòng I R lớn nhất làm rơle nhả gọi là dòng điện trở về I tv o Hệ số trở về: 1 tv v kd I K I = < 8 o Rơle điện áp: cuộn dây có nhiều vòng dây và dây dẫn có tiết diện nhỏ, cuộn dây cần có điện áp lớn. Trạng thái bình thường tiếp điểm hút. Khi rơle đang hút, điện áp U R lớn nhất làm rơle nhả gọi là điện áp khởi động U kđ Khi rơle đang nhả, dòng U R nhỏ nhất làm rơle hút gọi là điện áp trở về U tv Hệ số trở về: 1 tv v kd U U U = > 9 10 3.2.1 Cấu tạo 3.2.2 Nguyên lý làm việc 3.2.3 Đường đặc tính 3.2.4 Ứng dụng [...]...oGiống như rơle điện từ, nhưng rơle trung gian điện từ có kích thước lớn hơn oNó có nhiều tiếp điểm thường đóng (NO) thường mở (NC) và tiếp điểm có kích thước lớn hơn 11 oGiống như rơle điện từ oRơle trung gian điện từ phải đảm bảo tác động ngay caa3 khi điện áp giảm xuống 15 đến 20 % oRơle điện từ có Ukđ = (0.6 đến 0.7).Uđm 12 oGiống như rơle điện từ oRơle điện từ không có yêu cầu về hệ số trở về... FLoxo thì 2 sẽ bị hút vào 1 dẫn đến tiếp điểm 5 đóng lại, gọi rơle tác động oLúc này tấm thẻ rơi xuống Khi rơle nhả ra thì tấm thẻ vẫn ở dưới Do đó, ta muốn reset thì ta phải nâng tấm thẻ lên 22 oTương tự như rơle điện từ 23 oCông dụng để báo động và lưu lại dấu tích đã tác động 24 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 Cấu tạo Nguyên lý làm việc Đường đặc tính Ứng dụng 25 oRơle thời gian có phần động liên kết với một... tác động chỉ còn phụ thuộc vào I oTuy nhiên, trên thực tế thì do lọi sắt bị bảo hòa nên khi I tăng mà Φ không tăng nên M cũng không tăng, Phần phụ thời gian tác động không giảm thuộc oĐồ thị đặc tính nằm ngang Phần độc lập 33 oDùng bảo vệ mạch điện oThông thường người ta đặt chung rơle điện từ và rơle cảm ứng chung với nhau, tiếp điểm của chúng được nối song song nhau Cho nên đường cong đặc tính (rơle. .. , nhưng cần phải tác động nhanh (0.01 đến 0.02 giây) 13 oDùng đóng cắt mạch có dòng điện lớn oDo có nhiều tiếp điểm nên dùng đóng cắt nhiều mạch oVì vậy, rơle trung gian điện từ có khả năng đóng cắt đồng thời nhiều mạch và đóng cắt dòng điện lớn 14 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 Cấu tạo Nguyên lý làm việc Đường đặc tính Ứng dụng 15 oLõi sắt 1 rơle trung gian tác động chậm được lồng vào trong một ống đồng oỐng... song song nhau Cho nên đường cong đặc tính (rơle cảm ứng dùng để bảo vệ quá tải, rơle điện từ dùng để bảo vệ ngắn mạch): 34 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 Cấu tạo Nguyên lý làm việc Đường đặc tính Ứng dụng 35 Gần giống như động cơ: Lõi sắt có cực từ hướng vào trong Ở giữa có 1 ống hình trụ bằng nhôm quay quanh 1 trục, trên trục có gắn tiếp điểm và lò xo Trên lõi sắt có 2 bộ cuộn dây ΦU IR IU ΦR IR IU 36 UR... sắt 1 làm khung sườn và là phần tĩnh oCuộn dây quấn 2 trên lõi sắt oPhần động giá 3 (lõi sắt) trên đó có khớp giữ oTấm thẻ 4 oLò xo 5 kéo phần động làm cho nó hở lúc bình thường 2 IR 4 3 1 21 5 oKhi có dòng điện chạy vào cuộn dây sẽ sinh ra sức FR = từ động I R WR và từ thông Φ chạy trong lõi sắt 1 và 2 FR = K ' Φ 2 I 2 oTừ thông Φ sinh ra lực hút '' Φ = K I R 4 oVì lõi sắt không bảo hòa nên 3 1 oNhư... khí và đĩa nhôm đặt tại khe hở không khí Trên đĩa nhôm có tiếp điểm và lò xo oTrên mạch từ có quấn cuộn dây oCó nam châm hình chữ U để đĩa nhôm không bị dao động và có nhiệm vụ làm cho địa nhôm quay chậm lại ΦN IN Φ R1 Φ R 2 ΦR IR 31 oKhi có điện IR vào cuộn dây sẽ tạo ra từ thông ΦR Từ thông ΦR tách ta thành ΦR1 và ΦR2 Từ thông ΦR1 xuyên qua vòng ngắn mạch, cảm ứng vòng ngắn mạch sinh ra sức điện động. .. ra sức điện động EN và dòng ngắn mạch IN Dòng IN sinh ra từ thông ΦN oTại khe hở không khí ta có 1 = Φ R1 + Φ N Φ Φ2 = Φ R2 − Φ N 2 oMoment điện từ tác động lên đĩa nhôm = K ( I ) M R ΦN IN Φ2 ΦR ΦR2 IR Ψ ΦN Φ R1 Φ R 2 IN Φ1 ΦN Φ R1 ΦN 32 EN oThời gian tác động của tiếp điểm rơle cảm ứng tủy thuộc vào khoảng hở tiếp điểm, lực kéo lò xo và dòng điện IR oVì khoảng hở tiếp điểm và lực kéo lò xo được... chậm sự thay đổi từ thông trong lõi sắt oDây dẫn quấn 3 ngoài ống đồng 1 2 3 16 oKhi rơle đang nhả, khe hở không khí lớn, từ dẫn không khí nhỏ, hằng số thời gian T nhỏ nên rơle đóng không chậm oKhi rơle đang hút, khe hở không khí nhỏ, từ dẫn không khí lớn, hằng số thời gian T lớn nên rơle nhả chậm 17 oGần như rơle điện từ 18 oDùng đóng cắt mạch 19 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 Cấu tạo Nguyên lý làm việc Đường... là do bộ đếm này 26 oKhi có điện vào cuận dây, các tiếp điểm không tác động ngay mà phải sau khoảng thời gian t mới tác động Thời gian t có thể điều chỉnh được 27 oRơle thời gian phải có độ chính xác cao Δt = ± 0.1, điện áp giảm 0.8Uđm vẫn làm việc bình thường Phải trở về nhanh để sẳn sàng tác động lần sau 28 oCông dụng đóng cắt chậm tiếp điểm 29 3.6.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Cấu tạo Nguyên lý làm việc Đường . từ phải đảm bảo tác động ngay caa3 khi điện áp giảm xuống 15 đến 20 % o Rơle điện từ có U kđ = (0.6 đến 0.7).U đm 12 o Giống như rơle điện từ o Rơle điện từ không có yêu cầu về hệ số trở về. dòng điện trở về để rơle nhả ra luôn bé hơn dòng điện để rơle hút. R I R Loxo F F≤ R Loxo F F> R I R Loxo F F≤ 6 1 2 3 4 5 R I Φ Đóng cắt mạng điện 3.1.4.1 Rơle dòng điện 3.1.4.2 Rơle kém điện. nguyên tắc điện từ 2.2 Sử dụng nguyên tắc cảm ứng 2.3 Sử dụng linh kiện bán dẫn, vi mạch 2.4 Sử dụng kỹ thuật vi xử lý 1 3.1 Rơle điện từ 3.2 Rơle trung gian điện từ 3.3 Rơle trung gian tác động
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE potx, BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE potx, BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE potx, CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI BẢO VỆ RƠLE, 3 RƠLE TRUNG GIAN TÁC ĐỘNG CHẬM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay