BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG

32 753 4
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2013, 10:40

Biến dòng điện bảo vệ làm việc cũng nặng nề hơn biến dòng điện đo lường, nghĩa là khi quá tải biến dòng điện vẫn hiển thị đúng trị số.Chọn biến dòng điện căn cứ vào dòng điện sơ cấp cực đạiTổng trở phụ tải thứ cấp phải Zpt ≤ Zcp tổng trở cho cho phép Phụ tải của biến dòng điện chỉ được mắc nối tiếp 4.1 Máy biến dòng điện 4.1.1 Đánh dấu cực tính 4.1.2 Điều kiện làm việc của biến dòng điện 4.1.3 Cấp chính xác của biến dòng điện 4.1.4 Công suất của biến dòng 4.1.5 Sơ đồ đấu dây biến dòng vào Rơle 4.2 Máy biến điện áp 4.2.1 Đánh dấu cực tính 4.2.2 Điều kiện làm việc của biến điện áp 4.2.3 Cấp chính xác của biến điện áp 4.2.4 Sơ đồ đấu dây biến điện áp vào Rơle 1 4.1 Máy biến dòng điện 4.1.1 Định nghĩa 4.1.2 Đánh dấu cực tính 4.1.3 Điều kiện làm việc của biến dòng điện 4.1.4 Cấp chính xác của biến dòng điện 4.1.5 Công suất của biến dòng 4.1.6 Sơ đồ đấu dây biến dòng vào Rơle 2 o Máy biến dòng điệnkhí cụ điện có nhiệm vụ biến đổi dòng điện sơ cấp I 1 trong mạch điệnđiện áp cao về dòng điện thứ cấp I 2 tươn ứng với thiết bị đo lường thông qua tỷ số K I o Dòng điện I 2 thường là 1A, 5A, đôi khi lên đến 10A. o Biến dòng điệnthông số định mức: U đm , I đm , Z đm o Ngoài ra còn có thông số khác như sai số, cấp chính xác, phụ tải thứ cấp (đề cập sau). o Ký hiệu: BI, CT 3 o Đánh dấu 2 mối dây sơ cấp I II o Đánh dấu 2 mối dây thứ cấp 1 2 o Nếu đấu nối I≡ 1 II≡ 2 thì dòng điện qua tải là không đổi o Thực hành: Nối mạch điện như hình vẽ để ý cực tính của bình điện điện kế G. Khi nhấn nút công tắc điện kế G chỉ theo chiều thuận thì đánh dấu như hình vẽ. 4  Biến dòng điện bảo vệ làm việc cũng nặng nề hơn biến dòng điện đo lường, nghĩa là khi quá tải biến dòng điện vẫn hiển thị đúng trị số.  Chọn biến dòng điện căn cứ vào dòng điện sơ cấp cực đại  Tổng trở phụ tải thứ cấp phải Z pt ≤ Z cp tổng trở cho cho phép  Phụ tải của biến dòng điện chỉ được mắc nối tiếp 5  Không được để cho thứ cấp biến dòng điện hở mạch vì khi đó ta có I 0 = I 1 rất lớn làm từ thông bị bảo hòa bằng đầu gay sức điện động cảm ứng xung làm hư hỏng cách điện.  Cuộn thứ cấp phải nối đất. (lý do an toàn)  Lưu ý: Khi có tải làm việc, biến dòng không được hở mạch thứ cấp, nếu cần tháo gở thì phải nối tắt 2 mối thứ cấp. Nếu Z pt tăng cao thì cũng làm cho điện áp thứ cấp tăng Z pt . 6 d e dt Φ = − o Định nghĩa: Cấp chính xác của biến dòng điện được gọi theo sai số lớn nhất về trị số ΔI%max khi nó làm việc trong các điều kiện sau:  Tần số định mức f = 50Hz  Dòng điện sơ cấp I 1 = (1 đến 1.2) I 1đm  Phụ tải thứ cấp Z pt = (0.25 đến 1 ) Z 2đm 7 o Cấp chính xác: Do cấu tạo lõi thép ( ), dòng điện sơ cấp I 1 dây quấn và, phụ tải thứ cấp (   ) làm cho I 1 ≠ I 2 ' = I 2 .K I o Sai số gồm: trị số ΔI góc pha δI o Dựa vào đồ thị vectơ có thể xác định biểu thức tính các thành phần sai số: 8 1 I ' 2 I I δ α + Ψ 0 I A BC O ' 0 1 2 1 1 sin( ) I I I OA OC BC I I OA OA I α − − ∆ = = ≈ = + Ψ 0 1 sin( ) sin( ) I I I AB OA I δ δ α ≈ = = + Ψ α 0 ; I Ψ 1 R 1 jX ' 2 R ' 2 jX 0 R ' R ' jX 0 jX 1 U • ' 2 E • ' 2 U • 1 I • ' 2 I • o Để giảm sai số thì lõi thép phải tốt thì ( ) sẽ nhỏ dẫn đến sai số nhỏ o Khi I 1 có giá trị lớn thì sai số sẽ nhỏ nhưng lại gay phát nóng. o Phụ tải có tính chất trở thì (    ) nhỏ dẫn đến sai số nhỏ o Tuy nhiên, đối với biến dòng điện có cấu tạo đã cho thì       (       ) cố định, sai số biến dòng điện phụ thuộc vào (   )  và(I 1  ) mà thôi. 9 0 ; I Ψ α 0 ; I Ψ α o Căn cứ vào sai số mà người ta chia làm các cấp chính xác: 0.2, 0.5, 1, 3, 10.  Cấp chính xác 0.2 dùng các dụng cụ đo lường mẫu  Cấp chính xác 0.5 dùng công tơ điện  Cấp chính xác 1dùng đo lường các dụng cụ lắp bảng  Cấp chính xác 3, 10 dùng các bộ truyền động cho CB  Đối với hệ thống bảo vệ rơle thì tùy độ chính xác mà chọn. 10 .  Cấp chính xác 1dùng đo lường các dụng cụ lắp bảng  Cấp chính xác 3, 10 dùng các bộ truyền động cho CB  Đối với hệ thống bảo vệ rơle thì tùy độ chính. biến điện áp 4.2.4 Cấp chính xác của biến điện áp 4.2.5 Sơ đồ đấu dây biến điện áp vào Rơle 18 o Máy biến điện áp là khí cụ điện có nhiệm vụ biến đổi điện
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG , BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay