BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG pps

14 726 12

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2014, 07:20

Để đảm bảo tính cung cấp điện liên tục, người ta thường dùng mạng vòng có nhiều nguồn cung cấp. Đối với mạng điện này thì nếu không dùng thiết bị định hướng công suất thì tính chọn lọc của bảo vệ sẽ không được đảm bảo. 6.1 Nguyên tắc hoạt động 6.2 Phần tử định hướng công suất 6.3 Bảo vệ có hướng của dòng điện 3 cấp 6.4 Đánh giá 6.5 Bài tập 1 Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết bị định hướng công suất. Rơ le công suất có nhiệm vụ định hướng truyền công suất. 2 Ví dụ: Nếu không thiết bị định hướng công suất Khi NM tại N1 A B C 1 2 3 4 N1 Thì BV2 cắt trước BV3 3 Ví dụ: Nếu không thiết bị định hướng công suất Khi NM tại N2 A B C 1 2 3 4 N2 Thì BV3 cắt trước BV2 Như vậy ta thấy nếu không đặt thiết bị định hướng công suất thì tính đảm bảo không chọn lọc. Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp, thì ta cần dùng thiết bị định hướng công suất. Rơ le công suất có nhiệm vụ định hướng truyền công suất. 4 A B C 1 2 3 4 N1 R U • 1R N I • ϕ Lúc này ta thấy góc lệch pha có giá trị dương 5 A B C 1 2 3 4 N2 R U • 2R N I • , ϕ Lúc này ta thấy góc lệch pha có giá trị âm , 0 180 ϕ ϕ = − 6 Rơ le định hướng sông suất có thể làm việc theo dòng và áp toàn phần. Hay nó có thể làm việc theo dòng và áp thứ tự Ta khảo sát sự phân cố công suất của các thành phần thứ tự TTT TTN TTK 7 Sơ đồ nối rơ le định hướng công suất 1. Sơ đồ 90 2.Sơ đồ 60 loại 1 3.Sơ đồ 60 loại 2 4.Sơ đồ 30 8 Sơ đồ 90 SƠ ĐỒ 90 Rơ le pha U R I R A U BC I A B U CA I B C U AB I C A C B BC R U U= A R I I= 9 Sơ đồ 60 loại 1 SƠ ĐỒ 60 Loại 1 Rơ le pha U R I R A U AC I AB B U BA I BC C U CB I CA AB R I I= AC R U U= 10 Sơ đồ 60 loại 2 SƠ ĐỒ 60 Loại 1 Rơ le pha U R I R A -U C I A B -U A I B C -U B I C A R I I= C R U U− = [...]... Rơ le pha UR IR A UAC IA B UBA IB C UCB IC SƠ ĐỒ 60 Loại 1 I A = IR U AC = U R 11 Tương tự như bảo bảo vệ 3 cấp không hướng (chương 5) Ta phải tiến hành tính toán theo 2 chiều cho các bảo vệ rơ le 12 Đơn giản, bảo đảm tác động chọn lọc đối với mạng nhiều nguồn cung cấp Các ưu nhược điểm tương tự như bảo vệ không hướng (chương 5) 13 o o 50; 54; 14 . vệ sẽ không được đảm bảo. 6.1 Nguyên tắc hoạt động 6.2 Phần tử định hướng công suất 6.3 Bảo vệ có hướng của dòng điện 3 cấp 6.4 Đánh giá 6.5 Bài tập 1 Trong mạng điện có nhiều nguồn cung cấp,. này ta thấy góc lệch pha có giá trị âm , 0 180 ϕ ϕ = − 6 Rơ le định hướng sông suất có thể làm việc theo dòng và áp toàn phần. Hay nó có thể làm việc theo dòng và áp thứ tự Ta khảo sát sự phân. U R I R A -U C I A B -U A I B C -U B I C A R I I= C R U U− = 11 Sơ đồ 30 SƠ ĐỒ 60 Loại 1 Rơ le pha U R I R A U AC I A B U BA I B C U CB I C A R I I= AC R U U= Tương tự như bảo bảo vệ 3 cấp không hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG pps, BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG pps, BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG pps, CHƯƠNG 6: BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG, 2 PHẦN TỬ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG SUẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay