BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG pps

BẢO vệ RELAY tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG

BẢO vệ RELAY và tự ĐỘNG hóa TRONG hệ THỐNG điện  các KHÍ cụ điện đo LƯỜNG
... biến dòng điện là khí cụ điện nhiệm vụ biến đổi dòng điện sơ cấp I1 trong mạch điện điện áp cao về dòng điện thứ cấp I2 tươn ứng với thiết bị đo lường thông qua tỷ số KI o Dòng điện ... thì In =0, nếu 2 pha biến dòng thì dòng NM qua 2 rơle còn dòng In =0; nếu 2 pha trong đó chỉ 1 pha biến dòng thì dòng NM đó qua 1 rơle dây pha sự cố dây chung oKhi N(1) ... ZBiến dòng điện bảo vệ làm việc cũng nặng nề hơn biến dòng điện đo lường, nghĩa là khi quá tải biến dòng điện vẫn hiển thị đúng trị số.Chọn biến dòng điện căn cứ vào dòng điện sơ cấp cực đạiTổng...
 • 32
 • 753
 • 4

BẢO VỆ RELAY TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE potx

BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - KỸ THUẬT CHẾ TẠO RƠLE potx
... sàng tác động lần sau.28 22oKhi dòng điện chạy vào cuộn dây sẽ sinh ra sức từ động từ thông Φ chạy trong lõi sắt 1 2oTừ thông Φ sinh ra lực hút oVì lõi sắt không bảo hòa nên ... dây.36RURIRIUIUIRΦUΦoKhi dòng điện chạy vào cuộn dây 4 sẽ sinh ra sức từ động từ thông Φ chạy trong lõi sắt 1 2oTừ thông Φ sinh ra lực hút oVì lõi sắt không bảo hòa nên oNhư vậy ta có: oNếu ... như rơle điện từ oRơle trung gian điện từ phải đảm bảo tác động ngay caa3 khi điện áp giảm xuống 15 đến 20 %oRơle điện từ Ukđ = (0.6 đến 0.7).Uđm1234oDùng bảo vệ mạch điện oThông...
 • 47
 • 780
 • 1

BẢO VỆ RELAY TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN docx

BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN docx
... Nguyên tắc hoạt động 5.2 Bảo vệ dòng điện cực đại (cấp III)5.2.1 Bảo vệ dòng điện cực đại 5.2.2 Bảo vệ dòng điện cực đại kiểm tra điện áp5.3 Bảo vệ dòng điện cắt nhanh ( cấp I cấp II)5.4 ... dòng điện cực đại kiểm tra áp.oKhi NM thì dòng điện tăng điện áp giảm xuống nên cả rơ le dòng điện rơ le điện áp đều khởi động ( BV chỉ tác động khi cả rơ le dòng điện rơ le điện ... trước.oBVDĐ được phân thành: Bảo vệ dòng điện cực đại Bảo vệ dòng điện cắt nhanh2oXác định vùng bảo vệ bằng đồ thị: Ta vẽ đường cong dòng NM vẽ giá trị dòng khởi động rồi tìm giao điểm....
 • 39
 • 870
 • 6

BẢO VỆ RELAY TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN HƯỚNG pps

BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ QUÁ DÒNG ĐIỆN CÓ HƯỚNG pps
... dùng thiết bị định hướng công suất thì tính chọn lọc của bảo vệ sẽ không được đảm bảo. 6.1 Nguyên tắc hoạt động 6.2 Phần tử định hướng công suất6.3 Bảo vệ hướng của dòng điện 3 cấp6.4 Đánh ... định hướng sông suất thể làm việc theo dòng áp toàn phần. Hay nó thể làm việc theo dòng áp thứ tự Ta khảo sát sự phân cố công suất của các thành phần thứ tự TTTTTNTTK Trong mạng điện ... lệch pha giá trị âm, 0180ϕ ϕ= −Tương tự như bảo bảo vệ 3 cấp không hướng (chương 5)Ta phải tiến hành tính toán theo 2 chiều cho các bảo vệ rơ le127Sơ đồ nối rơ le định hướng công...
 • 14
 • 726
 • 12

BẢO VỆ RELAY TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps

BẢO VỆ RELAY VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT pps
... .II IIkd at kd pdI k I k=7.1 Bảo vệ cho mạng dòng chạm đất lớn7.2 Bảo vệ cho mạng dòng chạm đất nhỏ7.3 Bảo vệ điện áp thứ tự không7.4 Bảo vệ hướng 3Khi vận hành bình thường hoặc ... 22 Dòng điện khởi động cắt nhanh cấp II 'atk= 1.1'1 2. .II Ikd at kd pdI k I k=34So sánh dòng 7.1.1 Bảo vệ dòng điện cực đại thứ tự không7.1.2 Bảo vệ cắt nhanh thứ tự ... vệ 14Khi dòng thứ tự không lớn hơn dòng điện bảo vệ thứ tự không đã định trước13Thời gian tác động của bảo vệ trước sẽ bằng tời gian tác động của bảo vệ sau cộng thêm Δt1 2t t t= + ∆241...
 • 37
 • 552
 • 0

Giáo trình bảo vệ rơ le tự động hóa trong hệ thống điện

Giáo trình bảo vệ rơ le và tự động hóa trong hệ thống điện
... =<1 2.2.3.3 Bảo vệ dòng điện hướng cấp 3. Bảo vệ hướng cấp III là bảo vệ dòng điện cực đại hứơng. Dòng khởi động của bảo vệ cần được chọn theo các điểu kiện sau: Bảo vệ phải trở về ... Bảo vệ quá dòng điện hướng dùng rộng rãi làm bảo vệ chính trong mạng điện điện áp là 35 kV trở xuống được cung cấp từ hai phía. Trong mạng điện 110 kV 220 kV, nó chủ yếu là bảo vệ ... lọc tốt hơn như bảo vệ khoảng cách hay so lệch. 2.2.5 Đánh giá bảo vệ dòng điện hướng . Bảo vệ dòng điện hướng đơn giản đảm bảo tác động chọn lọc đối với mạng điện được cung cấp...
 • 126
 • 3,132
 • 14

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 1 - đhbk hà nội

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 1 - đhbk hà nội
... Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - ... Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - ... Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung - DHBK HNNguyen Xuan Tung -...
 • 48
 • 1,479
 • 10

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 2 - đhbk hà nội

giáo trình tự động hóa trong hệ thống điện - phần 2 - đhbk hà nội
... Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HNNguyen Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HNNguyen Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HNNguyen Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HNNguyen ... Xuan Tung - Bo mon He thong dien - DHBK HN...
 • 44
 • 644
 • 7

tự động hóa trong hệ thống lạnh

tự động hóa trong hệ thống lạnh
... SUẤTNHÓM 10 Page 45TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNH - Khi cần xả đá thì van V3 mở ra, van điện từ mở. NHÓM 10 Page 8TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNH -Van KVR mở khi áp suất đầu vào tăng, nghĩa ... devidesTỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNHb. CÔNG TẮC VÀ NÚT BẤM: Công tắc S1 contactor K1:c. RƠ LE THỜI GIAN:NHÓM 10 Page 27TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNH Nguyên lý hoạt động: -Relay nhiệt ... sử dụng trong hệ thống lạnh, điều hòa không khí NHÓM 10 Page 16TỰ ĐỘNG HÓA TRONG HỆ THỐNG LẠNHSai số hệ thống thực:+ Điều khiển theo bước:Thường được sử dụng cho hệ thống lớn nhiều...
 • 53
 • 848
 • 6

Bảo hộ tự do hóa trong đầu tư. Xu hướng thế giới thực tiễn tại Việt Nam

Bảo hộ và tự do hóa trong đầu tư. Xu hướng thế giới và thực tiễn tại Việt Nam
... tên: Bảo hộ tự do hóa trong đầu tư. Xu hướng thế giới thực tiễn tại Việt Nam.”Kết cấu bài viết gồm ba phần lớn:Chương I: Tổng quan về bảo hộ tự do hóa đầu tưChương II: Cu hướng ... hướng thế giới về bảo hộ tự do hóa đầu tưChương III: Thực tiễn hoạt động bảo hộ tự do hóa tạo Việt Nam Trong quá trình thực hiện bài viết, chúng em đã cố gắng tổng hợp tìm hiểu nhiều ... song phương. VN cũng ủng hộ việc APEC cần thể hiện vai trò đi đầu trong tự do hóa thuận lợi hóa thương mại đầu tư.Như vậy, thể thấy rằng, Việt Nam đang đi theo xu hướng tự do hóa...
 • 24
 • 554
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điệntự động hóa trong hệ thống điện trần đình longtự động hóa trong hệ thống điệntối ưu hóa trong hệ thống điệnkháng bù ngang và tụ bù dọc trên hệ thống điện 500 kvbài tập ổn định trong hệ thống điện co loi giaibảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điệnbảo vệ các phần tử trong hệ thống điệntu dong hoa trong he thong lanhnguyên lý hoạt động của các bảo vệ rơ le trong hệ thống điện mba mà máy phát điệnnguyên cứu các quá trình quá độ điện từ và phương hạn chế quá điện áp đóng cắt trong hệ thống điệncác yêu cầu về độ chính xác của máy biến dòng dùng cho mục đích bảo vệ trong hệ thống điệnkhái niệm chung về các phần tử tự động trong hệ thống điệnro le bao ve thanh gop trong he thong dienbảo vệ may biến áp trong hệ thông điệnNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015