Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx
... M¹ch §iÖn Xoay ChiÒu Ba Pha Môc tiªu-HiÓu ®îc nguån ®iÖn ba pha vµ c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cña m¹ch ®iÖn ba pha - BiÕt ®îc c¸ch nèi nguån, nèi t¶i, C¸c quan hÖ gi÷a ®¹i lîng d©y vµ pha S¬ ... ®îc c¸ch nèi nguån, nèi t¶i, C¸c quan hÖ gi÷a ®¹i lîng d©y vµ pha S¬ ®å m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha AXZCCYBNSNSeA eB eCetω23π 23π 23π...
 • 4
 • 556
 • 2

Giáo án điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha pptx

Giáo án điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha pptx
... BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA AXCZBYNSNS1. Nguồn điện ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY ... trở bao gồm trở kháng và cảm kháng của các pha. I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Tải ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA Nguồn điện ba pha Đường dây ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN ... sđđ ba pha BÀI 23: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA I. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA AXBYCZNSNS1. Nguồn điện ba pha - Nguyên lý làm việc của máy phát điện xoay chiều ba pha: e0ωteAeBeCπ32π32π32Sơ...
 • 23
 • 553
 • 2

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch điều khiển tín hiệu ppt

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch điều khiển tín hiệu ppt
... làm việc của mạch điều khiển tín hiệu2.2.Ví dụ: Mạch báo hiệu và bảo vệ quá ápVí dụ: Mạch báo hiệu và bảo vệ quá áp BA BA - biến áp hạ điện áp từ 220V xuống 15V để nuôi mạch điều khiển.ĐĐ11 ... xuống 15V để nuôi mạch điều khiển.ĐĐ11 , C , C - diod và tụ điện chỉnh lưu từ điện xoay chiều thành điện một chiều nuôi mạch điều khiển.VVRR, R, R11 - chỉnh ngưỡng tác động khi ... niệm về mạch điều khiển tín 1. Khái niệm về mạch điều khiển tín hiệuhiệu1.1.Tín hiệuTín hiệu 2.2. Mạch điều khiển tín hiệu Mạch điều khiển tín hiệu MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆUMẠCH ĐIỀU...
 • 12
 • 1,541
 • 16

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch điều khiển tín hiệu pdf

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch điều khiển tín hiệu pdf
... Hình14-3 Mạch bảo vệ 3-Ví dụ.A- Hình14-3 Mạch bảo vệ điện áp điện áp I- KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỀU I- KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆUKHIỂN TÍN HIỆU1- Khái niệm: Mạch điện tử điều khiển là mạch ... đồ khối một mạch điều khiển tín hiệu:Nhận lệnh Xử lí Khuếch đại Chấp hành Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra bài cũ:1. Mạch điện tử điều khiển là gì?Trả lời: -Mạch ĐTĐK là: Mạch điện tử giữ chức ... thể) Bài 14:MẠCH ĐIỀU Bài 14:MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆUKHIỂN TÍN HIỆU 2. Nguyên lí làm việc(sgk)2. Nguyên lí làm việc(sgk)-Sau khi nhận lệnh báo hiệu từ một cảm biến, mạch điều khiển...
 • 17
 • 2,616
 • 30

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch điều khiển tốc độ pdf

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch điều khiển tốc độ pdf
... Tiết15:BÀI 15: MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA MỤC TIÊU-Biết được công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ một pha. -Hiểu được mạch điều khiển tốc độ quạt điện bằng ... điện áp (Hình 15-1)2. Điều khiển tốc độ bằng thay đổi tần số và điện áp.a)b) I. Công dụng của mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha. Để điều khiển tốc độ động cơ một pha, ... đổi.b) Thay đổi điện áp U2 thông qua việc điều chỉnh điện áp ra.a) b)KIỂM TRA BÀI CŨ1.Nêu khái niệm mạch điều khiển tín hiệu?Trả lời: Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử để thay đổi...
 • 19
 • 1,566
 • 5

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch đèn huỳnh quang pptx

Bài giảng điện tử công nghệ: mạch đèn huỳnh quang pptx
... hai điện cực bằng dây vônfram có tráng một lớp bari_ôxit để sau khi điện cực nóng lên sẽ phát xạ điện tử. LẮP MẠCH ĐÈN HUỲNH QUANG 2/ Nguyên lý làm việcKhi đóng mạch điện, toàn bộ điện ... tắc te làm xảy ra phóng điện trong tắc te.Thanh lưỡng kim của tắc te biến dạng do nhiệt và tiếp xúc với điện cực kia, dòng điện chạy qua tắc te và đốt nóng các điện cực của đèn Sau khi ... chế tạo đặc biệt) c/ Tắc teTắc te dùng để mồi điện Có hai loạiTắc te có khí được dùng rất thông dụng tong chế độ mồi chậmTắc te điện tử được dùng để mồi nhanh...
 • 9
 • 983
 • 13

Bài giảng điện tử công nghệ: thực hành lắp mạch ppt

Bài giảng điện tử công nghệ: thực hành lắp mạch ppt
... mét dây thông tin một lõi để nối mạch Hai mét dây thông tin một lõi để nối mạch điện. điện. - Tụ hoá 1000, điện áp định mức là 25 V: 01 Tụ hoá 1000, điện áp định mức là 25 V: 01 chiếcchiếc- ... sau Kiểm tra mạch lắp ráp của từng nhóm, sau đó cho đóng điện. đó cho đóng điện. •Bước 3. Học sinh đóng điện và đo điện áp 1 chiều ra khi có tụ lọc và khi không có tụ lọc, ghi kết quả ... có điện dung lớn, nối từ đầu nguồn 1 chiều xuống đất. Dung kháng XC càng nhỏ khi f càng cao. Do đó, các phần gợn sóng có tần số 50 Hz hoặc 100 Hz đều bị thoát xuống đất, điện áp một chiều...
 • 12
 • 833
 • 3

Bài giảng điện tử công nghệ: điều chỉnh thông số của mạch pdf

Bài giảng điện tử công nghệ: điều chỉnh thông số của mạch pdf
... thức liên quanÔn lại Bài 8: Mạch tạo xung:Chức năng mạch tạo xung: Mạch tạo xung là mạch điện tử để biến đổi năng l ợng của dòng điện một chiều thành năng l ợng dao động điện có dạng xung và ... lí làm việc của mạch Sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động:tạo xung đa hài tự dao động:Khái niệm :Mạch tạo xung đa hài tự dao động là mạch điện tử tạo ra các xung ... m¹ch ®iÖn:h×nh 8-3:S¬ ®å m¹ch ®iÖn:h×nh 8-3:GhÐp colect¬-baz¬GhÐp colect¬-baz¬ IV. Củng cố h ớng dẫn học bài IV. Củng cố h ớng dẫn học bài 1. Trả lời câu hỏi theo bảng mẫu báo cáo trang 54...
 • 18
 • 768
 • 4

Bài giảng điện tử công nghệ: khái niệm về mạch điện tử điều khiển_1 potx

Bài giảng điện tử công nghệ: khái niệm về mạch điện tử điều khiển_1 potx
... I,KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN•Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển III. Phân loạiĐiều khiển tốc độ Công suất lớnĐKcứng ... dụng Chương 3 : MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN BÀI 13 : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN S¬ ®å khèi tæng qu¸t M§T§K §T§KTín hiệu vào MĐTĐK :Mạch điện tử điều khiển .ĐTĐK ... trình Mạch điện tử điều khiểnPhân loại theo công suấtPhân loại theo chức năngPhân loại theo mức độ tự động hoá Công suất nhỏĐiều khiển tín hiệu II,CÔNG DỤNG• Mạch điện tử dùng...
 • 10
 • 1,014
 • 4

Bài giảng điện tử công nghệ: vi mạch điều khiển pot

Bài giảng điện tử công nghệ: vi mạch điều khiển pot
... mạch ĐKTHHiểu được các khái niệm về mạch ĐKTHBiết được nguyên lí làm việc của mạch ĐKTHBiết được nguyên lí làm việc của mạch ĐKTH Bài 14 Bài 14 Ngoâ Vaên Höng MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆUMẠCH ... áp hạ điện áp từ 220V xuống 15V để nuôi mạch điều khiển.ĐĐ11 , C , C - diod và tụ điện chỉnh lưu từ điện xoay chiều thành điện một chiều nuôi mạch điều khiển.VVRR, R, R11 - chỉnh ... đó.hoạt đông hay chế độ làm việc nào đó.2.2. Mạch điều khiển tín hiệu : Mạch điều khiển tín hiệu :Là mạch điện tử có chức năng thay đổi Là mạch điện tử có chức năng thay đổi trạng thái của các...
 • 8
 • 676
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử công nghệ 9bài giảng điện tử công nghệ 7bài giảng điện tử công nghệ 10bài giảng điện tử công nghệ 11bài giảng điện tử công nghệ 12bài giảng điện tử công nghệ 6Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM