Bài giảng điện tử công nghệ: vi mạch điều khiển pot

8 676 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

Ngoâ Vaên Höng MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MỤC TIÊU MỤC TIÊU Hiểu được các khái niệm về mạch ĐKTH Hiểu được các khái niệm về mạch ĐKTH Biết được nguyên lí làm việc của mạch ĐKTH Biết được nguyên lí làm việc của mạch ĐKTH Bài 14 Bài 14 Tín hiệu giao thông Tín hiệu giao thông : Thông báo cho người tham gia giao thông Tín hiệu báo quá áp Tín hiệu báo quá áp: thông báo về tình trạng của điện áp Bảng hiệu quảng cáo Bảng hiệu quảng cáo: thu hút sự chú ý của khách hàng, Đèn báo nguồn, giàn đèn nhấp nháy của giàn Đèn báo nguồn, giàn đèn nhấp nháy của giàn âm thanh âm thanh: Thông báo đã có nguồn, mức độ âm lượng của các mức tần số âm thanh, MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU I. I. Khái niệm về mạch điều khiển tín Khái niệm về mạch điều khiển tín hiệu hiệu 1. 1. Tín hiệu: Tín hiệu: Là những thông tin thông báo về một Là những thông tin thông báo về một hoạt đông hay chế độ làm việc nào đó. hoạt đông hay chế độ làm việc nào đó. 2. 2. Mạch điều khiển tín hiệu : Mạch điều khiển tín hiệu : Là mạch điện tử có chức năng thay đổi Là mạch điện tử có chức năng thay đổi trạng thái của các tín hiệu trạng thái của các tín hiệu Vậy tín hiệu là gì? Để thực hiện được chức năng thông báo thì tín hiệu cần có sự thay đổi gì? Để thực hiện được chức năng thông báo thì tín hiệu cần có sự thay đổi trạng thái trạng thái. Các thay đổi đó phải nhờ mạch điện tử mạch điện tử điều khiển điều khiển chúng Vậy mạch điều khiển tín hiệu là gì? MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU II. II. Công dụng Công dụng Thông báo về tình trạng Thông báo về tình trạng thiết bò khi gặp sự cố thiết bò khi gặp sự cố Thông báo những thông Thông báo những thông tin cần thiết cho con tin cần thiết cho con người thực hiện theo người thực hiện theo hiệu lệnh hiệu lệnh Làm các thiết bò trang Làm các thiết bò trang trí bằng bảng điện tử. trí bằng bảng điện tử. Thông báo về tình trạng Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc. hoạt động của máy móc. Thông báo quá áp, quá nhiệt độ, cháy nổ Thông báo quá áp, quá nhiệt độ, cháy nổ Đèn xanh, đèn đỏ tín hiệu giao thông Đèn xanh, đèn đỏ tín hiệu giao thông Bảng quảng cáo, biển hiệu Bảng quảng cáo, biển hiệu Tín hiệu thông báo nguồn, âm lượng của âm thanh Tín hiệu thông báo nguồn, âm lượng của âm thanh III. III. Nguyên lí làm việc của mạch điều khiển tín hiệu Nguyên lí làm việc của mạch điều khiển tín hiệu 1. 1. Nguyên lí làm việc Nguyên lí làm việc  Sơ đồ khối Sơ đồ khối  Nguyên lí làm việc Nguyên lí làm việc – Cảm nhận sự thay đổi các thông số kó thuật, biến đổi Cảm nhận sự thay đổi các thông số kó thuật, biến đổi thành tín hiệu điện đưa sang bộ phận xử lí thành tín hiệu điện đưa sang bộ phận xử lí – Xử lí các thông tin tín hiệu theo một nguyên tắc nào đó Xử lí các thông tin tín hiệu theo một nguyên tắc nào đó rồi phát tín hiệu điều khiển (ra lệnh) rồi phát tín hiệu điều khiển (ra lệnh)   khối khuếch đại. khối khuếch đại. – Khuếch đại tín hiệu này lên đến công suất cần thiết đưa Khuếch đại tín hiệu này lên đến công suất cần thiết đưa sang khối chấp hành sang khối chấp hành – Phát tín hiệu cảnh báo (chuông, đèn, ) Phát tín hiệu cảnh báo (chuông, đèn, ) ĐTĐK MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU Cảm biến Xử lí Khuếch đại Chấp hành Cảm biến Xử lí Khuếch đại Chấp hành MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU III. III. Nguyên lí làm việc của mạch điều khiển tín hiệu Nguyên lí làm việc của mạch điều khiển tín hiệu 2. 2. dụ: Mạch báo hiệu và bảo vệ quá áp dụ: Mạch báo hiệu và bảo vệ quá áp BA BA - biến áp hạ điện áp từ 220V xuống 15V để nuôi mạch điều khiển. Đ Đ 1 1 , C , C - diod và tụ điện chỉnh lưu từ điện xoay chiều thành điện một chiều nuôi mạch điều khiển. V V R R , R , R 1 1 - chỉnh ngưỡng tác động khi quá áp. Đ Đ 0 0 , R , R 2 2 - đặt ngưỡng tác động cho T1, T2. R R 3 3 - bảo vệ các tranzitor. T T 1 1 , T , T 2 2 - tranzito điều khiển rơ le hoạt động. K K - rơ le chuyển mạch (K: cuộn dây hút, K 1 : Tiếp điểm thường mở , K 2 : tiếp điểm thường đóng) Cảm biến MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU III. III. Nguyên lí làm việc của mạch điều khiển tín hiệu Nguyên lí làm việc của mạch điều khiển tín hiệu 2. 2. dụ: Mạch báo hiệu và bảo vệ quá áp dụ: Mạch báo hiệu và bảo vệ quá áp - Bình thường , U V = 220V  cuộn dây rơle K không hút , K 2 đóng điện cho tải - Khi U V  quá cao  U VR   U Đ0  (U Đ0 > U đt của điôt ổn áp Đ 0 ) Đ 0 cho i chạy qua . T 1 và T 2 nhận tín hiệu i Đ 0 , khuếch đại i này cấp cho cuộn dây rơ le K, rơ le tác động mở K 2 , cắt điện tải và đóng K 1 cho đèn hiệu sáng chuông kêu báo hiệu điện áp quá cao. Cảm biến Nguyên lí làm việc của mạch Minh hoạ MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU IV. IV. Thông tin bổ xung Thông tin bổ xung Mạch điều khiển đèn chữ chạy Mạch điều khiển đèn chữ chạy . đó phải nhờ mạch điện tử mạch điện tử điều khiển điều khiển chúng Vậy mạch điều khiển tín hiệu là gì? MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU II. II. Công dụng Công dụng Thông. hay chế độ làm vi c nào đó. hoạt đông hay chế độ làm vi c nào đó. 2. 2. Mạch điều khiển tín hiệu : Mạch điều khiển tín hiệu : Là mạch điện tử có chức năng thay đổi Là mạch điện tử có chức năng. âm lượng của các mức tần số âm thanh, MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU I. I. Khái niệm về mạch điều khiển tín Khái niệm về mạch điều khiển tín hiệu hiệu 1. 1. Tín hiệu: Tín
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: vi mạch điều khiển pot, Bài giảng điện tử công nghệ: vi mạch điều khiển pot, Bài giảng điện tử công nghệ: vi mạch điều khiển pot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn