Bài giảng điện tử công nghệ: khái niệm về mạch điện tử điều khiển_1 potx

10 1,014 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

Chương 3 : MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN BÀI 13 : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN I,KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN • Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển S¬ ®å khèi tæng qu¸t M§T§K §T§K Tín hiệu vào MĐTĐK :Mạch điện tử điều khiển . ĐTĐK : Đối tượng điều khiển H×nh 13.1 Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển Ví dụ một số thiết bị sử dụng điều khiển điện tử d. Điều khiển động cơ bước b. Điều khiển tín hiệu giao thông a. Mô hình điều khiển trong công nghiệp bằng máy tính Bộ điều khiển Động cơ Động cơ Bộ điều khiển Bộ điều khiển Bộ điều khiển Màn hình quan sát và điều khiển c. Điều khiển máy gia công CNC II,CÔNG DỤNG • Mạch điện tử dùng để điều khiển máy móc thiết bị,có rất nhiều công dụng khác nhau. MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN Điều khiển tín hiệu Tự động hoá máy móc ,thiết bị Điều khiển trò chơi giải trí Điều khiển các thiết bị dân dụng III. Phân loại Điều khiển tốc độ Công suất lớn ĐK cứng bằng MT ĐT ĐK có lập trình Mạch điện tử điều khiển Phân loại theo công suất Phân loại theo chức năng Phân loại theo mức độ tự động hoá Công suất nhỏ Điều khiển tín hiệu Củng cố • Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển ? • MĐTĐK có vai trò gì trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp ? • Hãy so sánh mức độ tự động hoá của các loại mạch điện tử điều khiển; vi mạch phần mềm máy tính ; vi mạch rời ? • Điều khiển tự động của các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay ? . SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐƠN GIẢN BÀI 13 : KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN I,KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN • Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch. mạch điện tử điều khiển S¬ ®å khèi tæng qu¸t M§T§K §T§K Tín hiệu vào MĐTĐK :Mạch điện tử điều khiển . ĐTĐK : Đối tượng điều khiển H×nh 13 .1 Sơ đồ khối tổng quát của mạch điện tử điều khiển . dụng điều khiển điện tử d. Điều khiển động cơ bước b. Điều khiển tín hiệu giao thông a. Mô hình điều khiển trong công nghiệp bằng máy tính Bộ điều khiển Động cơ Động cơ Bộ điều khiển Bộ điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: khái niệm về mạch điện tử điều khiển_1 potx, Bài giảng điện tử công nghệ: khái niệm về mạch điện tử điều khiển_1 potx, Bài giảng điện tử công nghệ: khái niệm về mạch điện tử điều khiển_1 potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn