Bài giảng điện tử công nghệ: thực hành lắp mạch ppt

12 833 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

Công nghệ 12 Công nghệ 12 Tiết số: 10 Tiết số: 10 Bài 11 Bài 11 . . THỰC HÀNH . LẮP THỰC HÀNH . LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦU CẦU CÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ CÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ TỤ LỌC TỤ LỌC Giáo viên: Phạm Văn Đông Giáo viên: Phạm Văn Đông Trường THPT BC Lê Quý Đôn Trường THPT BC Lê Quý Đôn Bài 11. THỰC HÀNH . LẮP MẠCH Bài 11. THỰC HÀNH . LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦUCÓ BIẾN ÁP NGUỒN CHỈNH LƯU CẦUCÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ TỤ LỌC NGUỒN VÀ TỤ LỌC I. I. CHUẨN BỊ CHUẨN BỊ - Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc. - Bo mạch thử: 01 chiếc Bo mạch thử: 01 chiếc - Kìm, kẹp, dao gọt dây. Kìm, kẹp, dao gọt dây. - Hai mét dây thông tin một lõi để nối mạch Hai mét dây thông tin một lõi để nối mạch điện. điện. - Tụ hoá 1000, điện áp định mức là 25 V: 01 Tụ hoá 1000, điện áp định mức là 25 V: 01 chiếc chiếc - 04 điốt tiếp mặt loại 1 A 04 điốt tiếp mặt loại 1 A - Biến áp nguồn 220/4V Biến áp nguồn 220/4V - 01 máy thu thanh bán dẫn chạy nguồn 9 V: 01 máy thu thanh bán dẫn chạy nguồn 9 V: 01 chiếc 01 chiếc II. NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH THỰC II. NỘI DUNG VÀ QUI TRÌNH THỰC HÀNH HÀNH • Bước 1. Kiểm tra loại tốt, xấu và phân biệt được cực của 4 điốt tiếp mặt Hướng dẫn học sinh cách dùng đồng hồ vạn năng để đo điện trở ở thang đo x100 sau đó kiểm tra và xác đinh các cực của các điốt Ω • Bước 2. Bố trí các linh kiện lên bo mạch thử theo nguyên lí ở hình 9-1 Sơ đồ nguyên lí: U ~ U 2 U t¶i Đ 1 Đ 4 Đ 3 Đ 2 C R t¶i - Giáo viên giới thiệu về bo mạch thử , hướng Giáo viên giới thiệu về bo mạch thử , hướng dẫn học sinh bố trí các linh kiên trên bo mạch dẫn học sinh bố trí các linh kiên trên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí trên. thử theo sơ đồ nguyên lí trên. - Kiểm tra mạch lắp ráp của từng nhóm, sau Kiểm tra mạch lắp ráp của từng nhóm, sau đó cho đóng điện. đó cho đóng điện. • Bước 3. Học sinh đóng điện và đo điện áp 1 chiều ra khi có tụ lọc và khi không có tụ lọc, ghi kết quả vào mục 3 báo cáo thực hành theo mẫu. Dựa vào kết quả thu được, tại sao khi có tụ lọc, máy thu nghe tốt, còn khi không có tụ lọc máy thu thanh lại nghe thấy tiếng ù? Vì tụ lọc là tụ hoá có điện dung lớn, nối từ đầu nguồn 1 chiều xuống đất. Dung kháng X C càng nhỏ khi f càng cao. Do đó, các phần gợn sóng có tần số 50 Hz hoặc 100 Hz đều bị thoát xuống đất, điện áp một chiều rất bằng phẳng nên không có tiếng ồn ở máy thu [...]...III TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ BUỔI THỰC HÀNH - Học sinh hồn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả - Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào q trình theo dõi và chấm bài thực hành của học sinh Xin CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ . Công nghệ 12 Công nghệ 12 Tiết số: 10 Tiết số: 10 Bài 11 Bài 11 . . THỰC HÀNH . LẮP THỰC HÀNH . LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦU CẦU . Đông Trường THPT BC Lê Quý Đôn Trường THPT BC Lê Quý Đôn Bài 11. THỰC HÀNH . LẮP MẠCH Bài 11. THỰC HÀNH . LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦUCÓ BIẾN ÁP NGUỒN CHỈNH LƯU CẦUCÓ BIẾN ÁP NGUỒN. lí trên. - Kiểm tra mạch lắp ráp của từng nhóm, sau Kiểm tra mạch lắp ráp của từng nhóm, sau đó cho đóng điện. đó cho đóng điện. • Bước 3. Học sinh đóng điện và đo điện áp 1 chiều ra khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: thực hành lắp mạch ppt, Bài giảng điện tử công nghệ: thực hành lắp mạch ppt, Bài giảng điện tử công nghệ: thực hành lắp mạch ppt, Bài 11. THỰC HÀNH . LẮP MẠCH NGUỒN CHỈNH LƯU CẦUCÓ BIẾN ÁP NGUỒN VÀ TỤ LỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn