Tài liệu về : “Giáo dục khoa cử nho học thời nguyễn [1802 1919] ở huyện hưng nguyên

Giáo dục khoa cử nho học thời nguyễn [1802 1919] huyện hưng nguyên

Giáo dục khoa cử  nho học thời nguyễn [1802  1919] ở huyện hưng nguyên
... thống giáo dục khoa cử Hng Nguyên. 1.1: Những đặc điểm về địa lý - lịch sử huyện Hng Nguyên 1.2: Truyền thống giáo dục khoa cử Hng Nguyên trớc thời Nguyễn (1075-1802)Ch ơng 2 : Giáo dục khoa ... sở cho chế độ giáo dục - khoa cử đợc hình thành và phát triển trên nềnnhững bản sắc văn hoá riêng.1.2. Truyền thống giáo dục khoa cử Hng Nguyên trớc thời Nguyễn (1075-1802) Giáo dục - khoa ... cử - Nho học Hng Nguyên thời Nguyễn (1802-1919) 2.1: Chế độ giáo dục khoa cử. 2.2: Hệ thống trờng học. 2.3: Danh sách những ngời đậu đạt và những nhân vật tiêu biểu vềchế độ giáo dục khoa...
 • 71
 • 54
 • 0

Chế độ giáo dục khoa cử nho học huyện hoằng hoá dưới thời nguyễn từ 1802 1919

Chế độ giáo dục khoa cử nho học ở huyện hoằng hoá dưới thời nguyễn từ 1802 1919
... Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học vinh - Khoa lịch sử nguyễn thị thanh hiềnchế độ giáo dục khoa cử nho học huyện Hoằng Hoá dới thời Nguyễn từ 1802 đến 1919 ... 2 Giáo dục thi cử nho học huyện Hoằng Hoá Dới thời Nguyễn ( 1802 - 1919).2.1. Tổng hợp thành tựu về khoa cử: 2.1.1. Tình hình giáo dục khoa cử Nho học : Hoằng Hoá là một huyện lớn của tỉnh ... thức Nho học thời xa. Xuất phát từ những mong muốn trên, việc tìm hiểu đề tài: Chế độ giáo dục khoa cử Nho học huyện Hoằng Hoá dới thời Nguyễn từ 1802 - 1919 đ-ợc coi là giai đoạn khởi sắc...
 • 68
 • 54
 • 2

Giáo dục khoa cử nho học đức thọ thời nguyễn [1802 1919]

Giáo dục khoa cử nho học ở đức thọ thời nguyễn [1802 1919]
... của c dân nơi đây mọi thời, mọi thế hệ, đặc biệt là vào thời kỳ khởisắc của khoa cử Hà Tĩnh dới triều Nguyễn (1802 - 1919).Ch ơng 2 Giáo dục khoa cử nho học đức thọ thời nguyễn 75 ... Trờng đại học vinh Khoa lịch sử * nguyễn thị vị Giáo dục khoa cử nho học đức Thọ thời Nguyễn (1802 - 1919) Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam Giáo viên hớng ... 1.3.Truyền thống giáo dục khoa cử Đức Thọ trớc thời Nguyễn. 17 1.3.1. Khái quát về các vị khoa bảng 17 1.3.2. Bốn gơng mặt tiêu biểu 23 Ch ơng 2 : Giáo dục khoa cử Đức Thọ thời Nguyễn 292.1....
 • 72
 • 62
 • 0

Giáo dục khoa cử nho học hà tĩnh thời nguyễn (1802 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở hà tĩnh thời nguyễn (1802 1919)
... Tình hình học tập, thi cử Nho học và đóng góp của kẻ sĩ Hà Tĩnh thời Nguyễn 252.1. Khái quát về tình hình giáo dục khoa cử Nho học thời Nguyễn 252.2. Tình hình học tập Hà Tĩnh thời Nguyễn ... cử Nho học Hà Tĩnh thời Nguyễn . 382.4. Đóng góp của kẻ sĩ Hà Tĩnh . 492.5. Một số gơng mặt Nho sĩ tiêu biểu 5593Chơng 3: Đặc điểm giáo dục khoa cử Nho học Hà Tĩnh và kẻ sĩ Hà Tĩnh thời ... diện giáo dục, khoa cử Nho học nh:Tìm hiểu giáo dục Việt Nam trớc 1945 của Vũ Ngọc Khánh.Lịch sử giáo dục Việt Nam trớc cách mạng tháng Tám của Nguyễn Đăng Tiến chủ biên.Sự phát triển giáo dục...
 • 94
 • 75
 • 0

Giáo dục khoa cử nho học nghi xuân thời nguyễn (1802 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở nghi xuân thời nguyễn (1802 1919)
... thống giáo dục khoa cử của Nghi Xuân 071.1 Điều kiện địa lý, lịch sử Nghi Xuân 071.2 Truyền thống giáo dục khoa cử Nho học Nghi Xuân trớc thời Nguyễn 16Chơng II Giáo dục khoa cử Nho học Nghi ... trên con đờng khoa cử ,đặc biệt là dới triều Nguyễn( 1802-1919)Chơng 2 Giáo dục khoa cử Nho học Nghi Xuân thời Nguyễn (1802-1919)2.1 Vài nét về tình hình giáo dục khoa cử thời Nguyễn (1802 ... về giáo dục khoa cử để sánh kịp những huyện đợc xem là đất học trong toàn tỉnh. 2.1.1Tình hình giáo dục khoa cử Nho học Nghi Xuân thời Nguyễn (1802 1919) Tiếp nối truyền thống hiếu học...
 • 69
 • 42
 • 0

Vài nét về chế độ giáo dục khoa cử nho học nam định dưới thời nguyễn 1802 1919

Vài nét về chế độ giáo dục khoa cử nho học ở nam định dưới thời nguyễn 1802  1919
... độ Giáo dục khoa cử Nho học Nam Định dới thời Nguyễn (1802 - 1919) 282.1. Tình hình giáo dục Nam Định thời Nguyễn 282.1.1. Tổng hợp về tình hình giáo dục 282.1.2. Hệ thống trờng học Nam ... truyền thống giáo dục khoa cử Nho học Nam Định trớc thời Nguyễn ( 1075 -1802 ).1.1. Vị trí địa lý tự nhiên, lịch sử Nam Định.1.2. Giáo dục khoa cử Nho học Nam Định trớc thời Nguyễn (1075 ... giáo dục khoa cử Nam Định. Cuối cùng rút ra những nhận xét đánh giá khách quan về giáo dục khoa cử Nho học Nam Định dới thời Nguyễn và vai trò của nó đối với sự phát triển củanền giáo dục...
 • 73
 • 85
 • 0

Giáo dục khoa cử nho học can lộc dưới thời phong kiến (1075 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở can lộc dưới thời phong kiến (1075 1919)
... cỡ thời bấy giờ.Ch ơng 3: Giáo dục khoa cử Nho học Can Lộc thời Nguyễn 3.1 Vài nét về chế độ giáo dục khoa cử Nho học Can Lộc thời Nguyễn 3.1.1 Tình hình giáo dục khoa cử Nho học thời Nguyễn Triều ... Giáo dục khoa cử Nho học Can Lộc từ thời Lý đến hết thời Hậu LêChơng 3: Giáo dục khoa cử Nho học Can Lộc thời Nguyễn. - 11 -11gia đình dòng dõi, ông đợc đào tạo ngay từ nhỏ và trở thành ... nổi tiếng về giáo dục khoa cử của huyện Can Lộc từ thời Lý cho đến thời Hậu LêCó thể nói đây là giai đoạn mà giáo dục khoa cử Can Lộc phát triển rực rỡ,đóng góp vào nền giáo dục Nho học nớc nhà...
 • 78
 • 82
 • 2

Giáo dục khoa cử nho học yên thành dưới thời phong kiến (1075 1919)

Giáo dục khoa cử nho học ở yên thành dưới thời phong kiến (1075  1919)
... là cơ sở, nền tảng cho chế độ giáo dục khoa cử Nho học Yên Thành đợc hình thành và phát triển trên nền những bản sắc văn hoá riêng .Chơng 2: Giáo dục khoa cử Nho học Yên Thành từ thời Lý ... cập đến chế độ giáo dục khoa cử Nho học Nghệ An trong bối cảnh chung của chế độ khoa bảng Việt Nam mà cha có một đề tài nào nghiên cứu riêng về vấn đề Giáo dục khoa cử Nho học Yên Thành từ ... dục khoa cử Nho học Nghệ Tĩnh thời Nguyễn, Luận văn Thạc sĩ ngành Lịch sử, ĐHSP Vinh 2001 đã nghiên cứu tơng đối toàn diện và sâu sắc chế độ giáo dục khoa cử Nho học Nghệ Tĩnh thời Nguyễn...
 • 80
 • 74
 • 2

Giáo dục khoa cử nho học hà nam từ năm 1802 đến năm 1919

Giáo dục khoa cử nho học ở hà nam từ năm 1802 đến năm 1919
... thống khoa bảng ) Hà Nam.Về thời gian: đề tài tập trung tìm hiểu về giáo dục khoa cử nho học Hà Nam dới thời Nguyễn (1802 - 1919) giai đoạn cuối cùng của nền giáo dục khoa cử Nho học nớc ... bỏ giáo dục Nho học Bắc Kỳ vào năm 1915 và Trung Kỳ vào năm 1919. Nh vậy, đến đây nền giáo dục khoa cử Nho học chính thức chấm dứt. Nho học triều Nguyễn là giai đoạn cuối cùng của Nho học ... Tình hình giáo dục khoa cử Nho học Hà Nam thời Nguyễn (1802 - 1919)Chơng 3. Đóng góp của Nho sĩ Hà Nam thời Nguyễn đối với dân tộc13Bộ giáo dục và đào tạoTrờng đại học Vinh Nguyễn Thị...
 • 148
 • 73
 • 3

Giáo dục, khoa cử nho học hà tây từ 1075 1802

Giáo dục, khoa cử nho học hà tây từ 1075  1802
... về tình hình giáo dục khoa cử Việt Nam từ 1075 đến 1802.2.1.1. Giáo dục khoa cử Việt Nam từ 1075 - 1400. Nho giáo đợc thừa nhận chính thức từ thế kỉ XI nhng trớc đó nó đã có cảmột thời kỳ dài ... Phợng, một phần thuộc huyện Hoài Đức. Huyện Mỹ Lơng gồm một phần huyện Mỹ Đức, huyện Chơng Mỹ, huyện Quốc Oai và huyện Lơng Sơn tỉnh Hoà Bình (nh thời Trần). Huyện Phú Lộc nay là huyện Phúc Thọ và ... Trờng đại học vinh Khoa lịch sử *** Khóa luận tốt nghiệp đại học giáo dục, khoa cử nho học hàtây Từ 1075 1802Chuyên ngành: lịch sử Việt Nam Giáo viên hớng dẫn: ThS. Hồ...
 • 85
 • 94
 • 2

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP