Tài liệu về : “Tài liệu KẾ HOẠCH BỒI DUONG THUONG XUYEN MOI

Tài liệu KẾ HOẠCH BỒI DUONG THUONG XUYEN MOI

Tài liệu KẾ HOẠCH BỒI DUONG THUONG XUYEN MOI
... dựng và thực hiện kế hoạch năm họctheo kế hoạch cụ thể nhằm hướng tới hoàn thành nhiệm vụ năm học.2. Công tác bồi dưỡng giáo viên:- Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo ... gia bồi dưỡng:- Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng với tinh thần nhiệt tìnhcó ý thức và trách nhiệm cao, thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng của SởGiáo dục & Đào tạo Sơn La b. Bồi ... giaiđoạn:18Giỏi: 8; Khá: 16; TB: 01; Yếu: 01.* Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên trong thời gian tới:- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Sơn La.- Khuyến...
 • 20
 • 1,728
 • 2

KE HOACH BOI DUONG THUONG XUYEN

KE HOACH BOI DUONG THUONG XUYEN
... 2004: Nghiên cứu tài liệu, SGK thí điểm, học chuyên đề do SGD tổ chức.- Năm 2005: Nghiên cứu tài liệu, SGK thí điểm, học chuyên đề do SGD tổ chức.- Năm 2006 2007: Nghiên cứu tài liệu, SGK thí ... Phúc Kế họach bồ dỡng thờng xuyên của cá nhânchu kỳ 2004 2007Họ và tên: Nguyên Quân Sự Tổ: Lý TinA. kế hoạch chung1. Luôn đi đầu trong mọi hoạt động, chuyên môn, thực hiện tốt kế hoạch ... động giỏi.- Hồ sơ tốt.V. Kế hoạch tháng, năm.Năm 2006 2007Tháng 9 2006- Tìm hiểu SGK mới, nghiên cứu về phơng pháp dạy học, biên soạn giáo án.- Viết, tìm tài liệu tích luỹ.- Tự học chuyên...
 • 5
 • 3,033
 • 15

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2009

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2009
... số579/GD&ĐT ngày 15 tháng 7 năm 2009 V/v Kế hoạch bồi dưỡng CBQLGD-GV hè2009 của Sở GD&ĐT Quảng Trị . Phòng GD& ĐT Cam Lộ thông báo kế hoạch cụthể như sau:1/Lớp cho cán bộ kiêm ... lập - Tự do - Hạnh phúc ______________ Số: /TB Cam Lộ , ngày 21 tháng 7 năm 2009THÔNG BÁO Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hè 2009 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCSThực hiện công văn số 571/GD&ĐT...
 • 2
 • 645
 • 0

ke hoach boi duong thuong xuyen

ke hoach boi duong thuong xuyen
... tiến ph ơng pháp lập kế hoạch giáo dục thể chất trong tr ờng học. - kế hoạch dài hạn.- nội dung công tác GDTC và huấn luyện thể thao trong trờng học.- Mục tiêu và kế hoạch thi đấu.- Tổ chức ... THPT- Học tập t tởng Hổ Chí Minh Quỳ Hợp 1- Nghiên cứu tài liệu thí điểm SGK lớp 10- Trao đổi thảo luận tài liệu T9 - 2004 - Viết thu hoạch sau khi nghiên cứu SGK thí điểm10 NTT10 - 2004 - ... nghiệmT4,5,6-2006 - Tự học tập nghiên cứu chuyên đề bồi dởng thờng xuyên ( theo tài liệu đổi mới cách dạy cách học) của thầy giáo Nguyễn Tài Công).NTT7,8 - 2005 - Tự nghiên cứu NTT9,10,11-2005...
 • 3
 • 1,037
 • 0

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014
... THCS CÁCH BITỔ: KHXHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc & KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2013-2014 ... 2WS:ARC<':<'e0?]'fLNE. Kế hoạch BDTX cụ thể hàng tháng:Thời gian Nội dung BDTX Số tiết Hình thứcBDTXKết quả cần đạt đượcVX V"X VX V X VlXK!"!&:(EF:0G300bb'R`DbLD`8bSbL_2j)%0f','7#0DK%0HP1K']''785ULLP(Q'780?'N$$L#\RCKI^&'78%d0?'K'(_8}_~K""!v^)*%(+ ... #(''D9N+.'/'*.1""O425=>'0?:@PQLRC<'EF:0G0HI('SN+.'/$$A'C%DT#0H++'3KEUS*PQLRC<'EF:0G0HI(V34WX.)'"!Y"! ?,&:(8(%SII.Nội dung cơ bản của kế hoạch. A. Mục đích yêu cầu:N+3Z['QL34W%\'QLQRC/'=']#TKRC2I^&'(_8%S`0D`'8a%b8L0DKEF:0GLc)'d']#TK%<%/'=>LKL#\.PA':<'K.PA':;'e('J('78'(c=>LK('J(%M)?S'8'dP0f:;'N"NO#\.PA'A'KAEF:0GKA%'78+3Z[g.PA'M'/'KB(UPh<%&A'KAEF:0G'78#0HNB....
 • 5
 • 3,532
 • 39

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
... lập kế hoạch dạy học10 2 3THCS14Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp2. Mục tiêu, nội dung, Xây dựng được kế hoạch ... Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;d) Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo, của các đề tài, ... trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dụcLập...
 • 25
 • 4,527
 • 3

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên
... nhất. 2. Thiết kế kế hoạch thảo luận trong dạy học ngữ văn cần. - Xác định vấn đề cần thảo luận: trong môn Ngữ văn, để có thể là nội dung tác phẩm, một chủ đề hoặc một đề tài văn học v.v Ví ... tâm, có tác dụng luyện trí nhớ. Ví dụ: Phơng tiện liên kết câu cũng có thể dùng để liên kết đoạn văn. Em nào nhớ các phơng tiện liên kết câu đã học ở lớp 8? .- Câu hỏi yêu cầu quan sát : Yêu ... bài 9)3. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã được bồi dưỡng để dạy học chương trình và SGK Ngữ văn THCS (từ bài 10 đến bài 19)4. Tổng kết đánh giá kết quả học tập BDTX (từ bài 20 đến bài 21)Bạn...
 • 19
 • 4,375
 • 6

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi thường xuyên hàng năm

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi thường xuyên hàng năm
... nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng.V. kÕ ho¹ch båi d ìng 1. Khối kiến thức bắt buộc do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng: Thời gianNội dung bồi dưỡngĐối tượng bồi ... viên chủ nhiệm ở trường THPT.3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.Có kỹ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp.8 2 5Tháng 9 - 10THPT 28II Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong ... Vai trò của việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng k hoạch giáo dục3. Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục.Lập...
 • 6
 • 269
 • 2

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện mộ đức, tỉnh quảng ngãi

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên các trường THPT tại huyện mộ đức, tỉnh quảng ngãi
... ñó bao gồm: Bồi dưỡng qui chế chuyên môn; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; Bồi dưỡng phương pháp dạy học tiên tiến; Bồi 11 dưỡng ứng xử sư phạm; Bồi dưỡng tác ... ñề; Bồi dưỡng theo hình thức tự bồi dưỡng; Bồi dưỡng ñón ñầu; Tham gia hội thảo, hội thi, hội giảng; Bồi dưỡng từ xa 2.4. Kết quả ñiều tra thực trạng về nhận thức ñối với các nội dung bồi ... nội dung bồi dưỡng cho GV ñó là các biện pháp: Bồi dưỡng quy chế chuyên môn; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn; Bồi dưỡng phương pháp dạy học tiên tiến; Bồi dưỡng...
 • 25
 • 1,275
 • 4

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP