Tài liệu về : “giao an mi thuat lop 4

giao an Mi Thuat Lop 4

giao an Mi Thuat Lop 4
... tranh , sau đó đặt câu hỏi để HS suy nghó , trả lời : + Kể tên vài bức tranh dân gian mà em biết . + Ngoài các dòng tranh trên , em còn biết thêm tranh dân gian nào nữa ? - Cho xem các bức tranh ... điểm của tranh dân gian VN . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . - Giới thiệu : + Tranh dân gian đã có từ lâu , là một trong những di sản quý báu của mó thuật VN . Trong đó , tranh Đông Hồ ... (tiết 19) Thường thức mó thuật : XEM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM I. MỤC TIÊU : - Biết sơ lược về nguồn gốc tranh dân gian VN và ý nghóa , vai trò của tranh dân gian trong đời sống xã hội . - Tập nhận...
 • 43
 • 1,541
 • 4

giáo án mi thuat lop 4 - nguyễn hậu

giáo án mi thuat lop 4 - nguyễn hậu
... 2: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ - GV treo tranh - đặt câu hỏi: Hoạt động của HS - HS chia nhóm 4 thảo luận mục 1 trang 3 SGK - HS trả lời - HS quan sát tranh thảo luận 1 + Bức tranh có vẽ ... - Su tầm tranh, ảnh về an toàn giao thông. __________________________________________________ Tuần 7 Thứ hai ngày 6 tháng10 năm 2008 Mĩ thuật Bài 7: Vẽ tranh Vẽ tranh đề tài an toàn giao thông ... hiểu biết về an toàn giao thông và tìm chọn đợc hình ảnh phù hợp với nội dung đề tài. - HS vẽ đợc tranh về an toàn giao thông theo cảm nhận riêng. - HS có ý thức chấp hành Luật giao thông. II....
 • 13
 • 997
 • 23

Giáo án thuật - Lớp 4 Trọn bộ

Giáo án mĩ thuật - Lớp 4 Trọn bộ
... (1p) + Quan sát các con vật trong cuộc sống hàng ngày và tìm ra đặc điểm về hình dáng màu sắc của chúng. + Su tầm hoạ tiết trang trí dân tộc. 6 Tuần 4 Lớp 4 Ngày tháng năm 200 Bài 4 Vẽ trang trí ... vài bức tranh về đề tài phong cảnh, các tranh đề tài khác và yêu cầu HS xem tranh lu ý: + Tên tranh; + Tên tác giả; + Các hình ảnh có trong tranh; + Màu sắc; + Chất liệu dùng để vẽ tranh. 9 * ... nhạt) -HS nhận xét bài của bạn Dặn dò HS (1) + Quan sát các con vật và tranh, ảnh về các con vật. 4 Tuần 3 Lớp 4 Ngày tháng năm 200 Bài 3: vẽ tranh đề tài các con vật quen thuộc I. mục tiêu -...
 • 70
 • 2,920
 • 7

Giáo án thuật lớp 4 tuần 17 đến tuần 35

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 tuần 17 đến tuần 35
... dòng tranh trên , em còn biết thêm tranh dân gian nào nữa ? - Cho xem các bức tranh ở SGK để HS nhận biết : tên tranh , xuất xứ , hình vẽ , màu sắc . - Tóm tắt : + Nội dung tranh dân gian thường ... điểm của tranh dân gian VN . PP : Trực quan , giảng giải , đàm thoại . - Giới thiệu : + Tranh dân gian đã có từ lâu , là một trong những di sản quý báu của mó thuật VN . Trong đó , tranh Đông Hồ ... (tiết 19) Thường thức mó thuật : XEM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM I. MỤC TIÊU : - Biết sơ lược về nguồn gốc tranh dân gian VN và ý nghóa , vai trò của tranh dân gian trong đời sống xã hội . - Tập nhận...
 • 38
 • 1,797
 • 9

Giáo án thuật lớp 4 (đủ bộ)

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 (đủ bộ)
... tranh tiêu biểu. + Tranh dân gian còn đợc gọi là tranh gì?, vì sao? + Tranh xuất hiện từ khi nào? + Nổi bật nhất trong các dòng tranh dân gian VN là những tranh nào? + Đề tài của tranh dân gian. ... 1.Giới thiệu về tranh dân gian - Giáo viên giới thiệu tranh dân gian: + Tranh dân gian đã có từ lâu, là một trong những di sản quý báu của mĩ thuật Việt Nam. Trong đó, tranh dân gian Đông Hồ (Bắc ... hiểu vẽ tranh dân gian Việt Nam. Thứ ngày tháng năm 200 Bài 19: Thờng thức mĩ thuật Xem tranh dân gian việt nam I/ Mục tiêu Mĩ Thuật 4 - Học sinh biết sơ lợc về nguồn gốc tranh dân gian Việt Nam...
 • 35
 • 634
 • 2

GIAO AN MI THUAT LOP 4 CA NĂM

GIAO AN MI THUAT LOP 4 CA NĂM
... Xem tranh 1. Tranh phong cảnh sơn mài - GV cho HS quan sát tranh và đặt câu hỏi cho HS thảo luận theo nhóm - Trong tranh có những h.ảnh nào? - Tranh vẽ về đề tài gì? - Màu sắc trong tranh như ... trong tranh? + Tranh được vẽ bằng chất liệu gì? * Giáo viên bổ xung và tóm tắt chung. SGV mt4 - 42 2- Gội đầu. Tranh khắc gỗ màu của hoạ sĩ Trần Văn Cẩn (1910 - 19 94) + Tên của bức tranh? + Tác ... vẽ tranh dân gian Việt Nam. Th ngy thỏng nm 200 Tun 19 Bi 19: Thng thc m thut Xem TRANH DN GIAN VIT NAM I/ Mc tiờu - Hc sinh bit s lc v ngun gc tranh dõn gian Vit Nam v ý ngha, vai trũ ca tranh...
 • 39
 • 3,698
 • 13

Giáo án thuật lớp 4 (Cả năm)

Giáo án Mĩ thuật lớp 4 (Cả năm)
... ®éng 1.Xem tranh Tranh phong c¶nh Sµi S¬n - GV cho HS quan s¸t tranh vµ ®Ỉt c©u hái cho HS th¶o ln theo nhãm - Trong tranh cã nh÷ng h.¶nh nµo? - Tranh vÏ vỊ ®Ị tµi g×? - Mµu s¾c trong tranh nh thÕ ... phong phó vỊ MS mang + HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: * HS lµm viƯc theo nhãm (4 nhãm) Gi¸o ¸n MÜ tht 4 9 Trần Xuân Trờng Trờng Tiểu học A Yên Nhân ý Yên 5 phỳt nét đặc trng của tranh khắc gỗ tạo ... quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi: + Vµng + §á = Da cam.. + Gam nãng: §á, n©u, vµng, da cam... + Gam l¹nh: Xanh l¸ c©y, xanh lam Mµu l¹nh g©y c¶m gi¸c m¸t.. + HS nhËn ra c¸c mµu ®· g.thiƯu nh mµu xanh...
 • 69
 • 671
 • 7

giao an mi thuat lop 4

giao an mi thuat lop 4
... thu¹t 4 tn 4 bµi 4 V TRANG TRÊ CHẸP HA TIÃÚT TRANG TRÊ DÁN TÄÜC I: mơc tiªu - Hc sinh tçm hiãøu v âẻp ca ha tiãút trang trê dán täüc. - Hc sinh biãút cạch chẹp v chẹp âỉåüc mäüt vi ha tiãút trang ... phổồng. - Sổu tỏửm tranh, aớnh phong caớnh. mĩ thuạt 4 tuần 5 bài 5 THặèNG THặẽC MYẻ THUT XEM TRANH PHONG CANH. I: mục tiêu - Hiu veớ õeỷp cuớa tranh phong caớnh. - Cm nhn c v p ca tranh phong cnh. ... tranh vãư nhiãưu âãư ti khạc nhau. + Tãn tranh - Tãn tạc gi - Cạc hçnh nh cọ åí trong tranh, mu sàõc - Cháút liãûu dng âãø v tranh. - Nãu âàûc âiãøm ca tranh phong cnh. Hoảt âäüng 2: Xem tranh....
 • 73
 • 253
 • 0

Giáo án thuật Lớp 4 HKI

Giáo án Mĩ thuật Lớp 4 HKI
... không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (violet.vn/uploads/resources/0/ 142 3387/ /Mi_ thuat_ 4. doc) Quay trở về http://violet.vn ...
 • 2
 • 125
 • 0

Giáo án thuật lớp 4 tuần 15

Giáo án mĩ thuật lớp 4 tuần 15
... tháng 12 năm 2010 Môn: Mĩ thuật – Lớp 4 BÀI 15: VẼ TRANH: VẼ CHÂN DUNG (Tiết PPCT: 15) Lịch dạy: Sáng:Lớp:4A (Tiết3); lớp: 4C( Tiết :4) ; lớp:4D(Tiết 5) Chiều: lớp:4B(Tiết 5) I. Mục tiêu: - HS nhận ... như thế nào? + Em có nhận xét gì về màu sắc trong tranh? - GV nhận xét và tóm lại vài nét chính về tranh chân dung: + Tranh chân dung là loại tranhvẽ khuôn mặt người là chủ yếu, thể hiện được những ... lắng nghe – quan sát và ghi nhớ - HS chú ý quan sát. - HS tập trung lắng nghe và ghi nhớ. + Vẽ đến các bộ phận trên khuôn mặt + Mắt, mũi, mi ng, tóc, tai,… - HS lắng nghe và quan sát – ghi nhớ...
 • 6
 • 333
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP