Tài liệu về : “ĐỎI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Ứng dụng phần mềm emp - test đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học sinh học 10 ở tỉnh bắc giang

Ứng dụng phần mềm emp - test đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học sinh học 10 ở tỉnh bắc giang
... năng: đánh giá, phát hiện lệch lạc và điều chỉnh. Việc kiểm tra cần diễn ra thường xuyên hàng ngày, tuỳ từng mục đích kiểm tra mà có thể đánh giá hay không đánh giá. 1.3.1.2. Khái niệm về đánh giá ... sở khoa học của kiểm tra đánh giá và kỹ thuật trắc nghiệm 1.3.1. Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá 1.3.1.1. Khái niệm về kiểm tra Theo từ điển tiếng Việt: Kiểm tra là xem xét ... học, có thể kiểm tra để đánh giá hoặc không đánh giá [28]. Tác giả Trần Bá Hoành cho rằng: Kiểm tra cung cấp những dữ kiện, những thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá [19]. Qua...
 • 97
 • 682
 • 2

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG NHÀ

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG NHÀ
... GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG : THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG TỔ : VĂN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT I. PHẦN MỞ ĐẦU: Đánh giá ... đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Và kiểm tra là phương tiện và hình thức quan trọng, quyết định kết quả đánh giá. Trước nhu cầu bức thiết phải đổi mới PPDH như hiện nay, việc kiểm tra đánh ... Phương thức kiểm tra đánh giá: a/ Kiểm tra thường xuyên: KT vấn đáp và KT 15 phút. Ở cả 3 khối lớp: 10, 11, 12 , tổ chuyên môn chúng tôi thống nhất số lần KTĐG như sau: - Kiểm tra vấn đáp...
 • 10
 • 1,176
 • 24

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT
... GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG : THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG TỔ : VĂN ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT I. PHẦN MỞ ĐẦU: Đánh giá ... đổi mới phương pháp dạy học (PPDH). Và kiểm tra là phương tiện và hình thức quan trọng, quyết định kết quả đánh giá. Trước nhu cầu bức thiết phải đổi mới PPDH như hiện nay, việc kiểm tra đánh ... Phương thức kiểm tra đánh giá: a/ Kiểm tra thường xuyên: KT vấn đáp và KT 15 phút. Ở cả 3 khối lớp: 10, 11, 12 , tổ chuyên môn chúng tôi thống nhất số lần KTĐG như sau: - Kiểm tra vấn đáp...
 • 10
 • 429
 • 2

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EMP - TEST ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 Ở TỈNH BẮC GIANG

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM EMP - TEST ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 10 Ở TỈNH BẮC GIANG
... o với các phần mềm khác trong kiểm tra đánh giá EMP - TEST là một phần mềm với nhiề u tính năng ưu việt hỗ trợ cho việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập c ủa người ... pháp kiểm tra bằng TNKQ. Đây l à một bước đổi mới đáng kể trong tiến trình đổi mới phương pháp dạy học ở Việt nam. 1.1.1. Tình hình s ử dụng TNKQ tr ong kiểm tra đánh giá ... t hi và kiểm tra (gọi tắt là kiểm tra) , nhằm đánh giá đúng mức độ tiếp thu kiến t hức, thành quả học tập, khắc ph ục những yếu kém và tiêu cực trong giáo dục đã...
 • 110
 • 278
 • 0

dổi mới kiểm tra ,đánh giá kết quả hs

dổi mới kiểm tra ,đánh giá kết quả hs
... Phân loại bài kiểm tra Phân loại bài kiểm tra theo hoạt động giao tiếp Phân loại bài kiểm tra dựa vào hoạt động dạy và học trên lớp Phân loại bài kiểm tra theo loại hình kiểm tra đánh giá Loại bài ... bài kiểm tra  Kĩ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan chưa cao Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh Những đổi mới cần làm Đổi mới trong xác định mục tiêu kiểm tra đánh ... ra bài KT • Xác định mục tiêu bài kiểm tra • Xác định nội dung bài kiểm tra • Xác định cấu trúc bài kiểm tra Đánh giá, cho điểm • Xác định hình thức bài kiểm tra Một số vấn đề cần lưu ý khi...
 • 20
 • 273
 • 5

Đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngử Văn

Đổi mới kiểm tra đánh giá môn Ngử Văn
... thể đánh giá GV đánh giá HS GV đánh giá HS HS tự đánh giá HS tự đánh giá 2. Đổi mới nội dung đánh giá 2. Đổi mới nội dung đánh giá 2.1. Kiểm tra một cách toàn diện các 2.1. Kiểm tra một cách ... mới kiểm tra - đánh giá đổi mới kiểm tra - đánh giá môn ngữ văn môn ngữ văn Đỗ Ngọc Thống Đỗ Ngọc Thống I. §Þnh h­íng I. §Þnh h­íng 1. Ba phương diện đổi mới chủ yếu 1. Ba phương diện đổi mới ... đánh giá 1.2. Đa dạng hoá công cụ đánh giá Tự luận + Trắc nghiệm Tự luận + Trắc nghiệm Quan sát theo dõi của GV Quan sát theo dõi của GV 1.3. Đổi mới chủ thể đánh giá 1.3. Đổi mới chủ thể đánh...
 • 22
 • 285
 • 15

doi moi kiem tra danh gia Dia li

doi moi kiem tra danh gia Dia li
... đổi mới kiểm tra đánh giá bộ môn Địa lí ở trờng THCS Mai Hoá - Công tác kiểm tra: Thực hiện kiểm tra đánh giá đúng phân phối chơng trình đã đề ra của Bộ giáo dục - đào tạo, tiến hành kiểm tra ... Sử dụng nhiều hình thức kiểm tra, nhằm tăng cờng tính chính xác khách quan trong kiểm tra đánh giá nh : + Kiểm tra thờng xuyên : (Kiểm tra miệng, 15 phút) chủ yếu kiểm tra việc ghi nhớ các kiến ... quả việc kiểm tra - đánh giá trong dạy học Địa Lí : a, Cần xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra - đánh giá hợp lý, khoa học thể hiện trong từng khâu của quá trình dạy học: Kiểm tra đánh giá phải...
 • 3
 • 149
 • 1

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÀNH GIÁ MÔN GDCD

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÀNH GIÁ MÔN GDCD
... TRA ĐÁNH GIÁ: + Kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của cá nhân với tự kiểm tra đánh giá của nhóm HS, của giáo viên dạy GDCD. 1 + Kiểm tra đi liền với đánh giá. Đánh giá có thể bằng nhận xét, bằng ... ra. - Đổi mới nội dung và hình thức kiểm tra cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học bộ môn theo hướng đa dạng hoá các hình thức kiểm tra đánh giá. II. HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: + Kết ... môn GDCD thường có 3 loại bài kiểm tra đó là: + Kiểm tra 15 phút + Kiểm tra 1 tiết + Kiểm tra học kỳ. Đối với bài kiểm tra 1 tiết và học kỳ tuy thời gian làm bài kiểm tra được quy định là 45 phút...
 • 10
 • 673
 • 14

ĐỎI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

ĐỎI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
... đã nêu. Những tiền đề cơ bản cho việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới công tác kiểm tra đánh giá đó là: Mục tiêu của đổi mới phương pháp dạy học là: Đổi mới về phong ... mình. - Các hình thức kiểm tra: Kiểm tra bài cũ, dạy bài mới hoặc cũng cố, đánh giá tiết học, kiểm tra định kỳ hàng tháng. Để đảm bảo tốt kiểm tra đánh giá và thật sự ... kiểm tra đánh giá. Đổi mới kiểm tra đánh giá là quá trình thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực. Đánh giá là quá trình thu thập, phân tích hiện tra ng...
 • 5
 • 204
 • 2

ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÍ THPT

ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÍ THPT
... tích,tổng hợp vấn đề )4/ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ4.1.Mục tiêu đổi mới kiểm tra, đánh giá: * Đánh giá đúng thực chất trình độ,năng lực người học * Tạo động lực đổi mới PPDH góp phần nâng cao ... THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC-Xây dựng kế hoạch bài học-Cấu trúc của một kế hoạch bài học II/ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ1/ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ Đánh giá là công cụ quan trọng,chủ ... ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC & ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA B/ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC VÀ ĐÁNH GIÁ,KIỂM TRA TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY1.Thuận lợi- Đội ngũ giáo viên Địa lí trong Tỉnh nhìn chung...
 • 18
 • 342
 • 6

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP