ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÍ THPT

Aristarchus
Aristarchus(11472 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 294
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:28

Mô tả: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN TỔ ĐỊA LÍ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC B MÔNỘ ĐỊA LÍ THPT CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: NGÀY 28/2/2009 ĐỐI VỚI BỘ MÔN ĐỊA LÍ 1/ ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC - KHAI MẠC(TUYÊN BỐ LÝ DO-GiỚI THIỆU THÀNH PHẦN THAM DỰ ) 2/ PHÁT BiỂU KHAI MẠC CỦA Ban giám đốc SỞ GD&ĐT 3/ BÁO CÁO KHÁI QUÁT: THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GiẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÍ TRONG THỜI GIAN VỪA QUA (TỪ NĂM HỌC 2006-2007 ĐẾN NAY) 4/ DỰ GiỜ 5/ TRAO ĐỔI TiẾT DẠY Buổi sáng (từ 8h đến 11h) Buổi chiều (từ 14h đến 16h30) 6/ TIẾP TỤC TRAO ĐỔI TIẾT DẠY 7/ CÁC ĐƠN VỊ TRÌNH BÀY THAM LUẬN 8/ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN TỚI 9/ TỔNG KẾT ĐỀ TÀI ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GiẢNG DẠY VÀ ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA C A B MÔNỦ Ộ ĐỊA LÝ CẤP THPT. NGƯỜI TRÌNH BÀY: LÊ PHƯƠNG A/NÊU LẠI NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ I/ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1/Đặc trưng cơ bản: DẠY HỌC TĂNG CƯỜNG PHÁT HUY TÍNH TỰ TIN,TÍCH CỰC,CHỦ ĐỘNG,SÁNG TẠO THÔNG QUA TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH. 2/ Giới thiệu một số phương pháp dạy học 2a. Phương pháp thuyết trình 2b.Phương pháp vấn đáp,đàm thoại 2c.Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề 2d. Dạy học với lí thuyết tình huống 3/ Một số kĩ thuật dạy học góp phần đổi mới phương pháp 3a/Huy động tư duy(động não tập thể) 3b/ Tham vấn bằng phiếu 3c/ Kĩ thuật phòng tranh 3d/Thông tin phản hồi 3e/Kĩ thuật điều phối 4/ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÀI HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔI MỚI DẠY HỌC - Xây dựng kế hoạch bài học - Cấu trúc của một kế hoạch bài học II/ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ,ĐÁNH GIÁ 1/ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ Đánh giá là công cụ quan trọng,chủ yếu xác định năng lực nhận thức người học,điều chỉnh quá trình dạy và học,là động lực để đổi mới phương dạy học,góp phần cải thiện,nâng cao chất lượng đào tạo con người theo mục tiêu đào tạo. 2/CÔNG CỤ,PHƯƠNG TIỆN CHỦ YẾU CỦA ĐÁNH GIÁ LÀ KIỂM TRA VÀ HÌNH THỨC THÔNG DỤNG LÀ TRẮC NGHIỆM (TỰ LUẬN ,KHÁCH QUAN) 3/KIỂM TRA THEO CHUẨN KiẾN THỨC,KĨ NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDPT *Kiểm tra thường xuyên ( miệng, 15 phút) : giúp HS thường xuyên củng cố,ôn luyện kiến thức và rèn năng lực trình bày bắng ngôn ngữ viết Kiểm tra định kì : Được sử dụng sau khi kết thúc một số chương,phần ( kiểm tra viết từ 1tiết trở lên,kiểm tra học kì có tác dụng kiểm tra kiến thức,kĩ năng của HS về một vấn đề tương đối hoàn chỉnh trong phạm vi kiến thức đã học,rèn luyện năng lực phân tích,tổng hợp vấn đề ) 4/ ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 4.1.Mục tiêu đổi mới kiểm tra, đánh giá: * Đánh giá đúng thực chất trình độ,năng lực người học * Tạo động lực đổi mới PPDH góp phần nâng cao chất lượng dạy học. * Giảm áp lực thi cử,tạo thuận lợi và đảm bảo tốt cho HS 4.2. Yêu cầu kiểm tra, đánh giá : 4.3. Các tiêu chí của kiểm tra đánh giá : * Đảm bảo tính toàn diện,độ tin cậy,khả thi,yêu cầu phân hóa và hiệu quả cao. 5/ XÁC ĐỊNH CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC TRONG ĐỀ KT Nhận biết – Thông hiểu – Vận dụng – Phân tích – Tổng hợp – Đánh giá . CHÚ Ý: THIẾT LẬP MA TRẬN TRONG MỔI ĐỀ KIỂM TRA TRÊN CƠ SỞ : TÌNH HÌNH THỰC TẾ CỦA MỔI ĐƠN VỊ ( CƠ SỞ THIẾT BỊ, TRÌNH ĐỘ HỌC SINH… ) NỘI DUNG SGK ĐỔI MỚI PPHÁP GiẢNG DẠY ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC LĨNH HỘI VÀ VẬN DỤNG ĐƯỢC KIẾN THỨC VÀO CUỘC SỐNG GẮN CHẶT MỤC TIÊU BÀI DẠY SƠ ĐỒ HÓA MỐI QUAN HỆ GiỮA ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC & ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA . SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN TỔ ĐỊA LÍ HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC B MÔNỘ ĐỊA LÍ THPT CHƯƠNG. TRẠNG ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ, ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GiẢNG DẠY BỘ MÔN ĐỊA LÍ TRONG THỜI GIAN VỪA QUA (TỪ NĂM HỌC 2006-2007 ĐẾN NAY) 4/ DỰ GiỜ 5/ TRAO ĐỔI

— Xem thêm —

Xem thêm: ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÍ THPT, ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÍ THPT, ĐỔI MỚI KiỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY-HỌC BỘ MÔN ĐỊA LÍ THPT

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu doi-moi-kiem-tra-danh-gia-thuc-day-doi-moi-phuong-phap-day-hoc-bo-mon-dia-li-thpt

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.313122987747 s. Memory usage = 18.47 MB