Hoạt động quản trị quan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân của Công ty Tài chính Prudential Việt Nam

Phân tích hệ thống quảnquan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại Agribank

Phân tích hệ thống quản lý quan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại Agribank
... http://www.ebook.edu.vn/?page=1.5&tag =quan +hệ+ khách+ hàng - 39k - SVTH: Trương Thị Hường 16 Phân tích hệ thống quản khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ AGRIBANK – AG Bộ phận chăm sóc khách hàng Văn hóa dịch vụ khách hàng Quản ... vấn đề vướng mắc khách hàng cách nhanh chóng hiệu SVTH: Trương Thị Hường 11 Phân tích hệ thống quản khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ AGRIBANK – AG Quản quan hệ khách hàng cung cấp hệ thống ... tiềm khách hàng • Chun viên Quan hệ khách hàng SVTH: Trương Thị Hường 36 Phân tích hệ thống quản khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ AGRIBANK – AG • Tìm kiếm tư vấn cho khách hàng sản phẩm tín dụng/ phi...
 • 129
 • 327
 • 0

7 phân tích hệ thống quảnquan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại agribank

7 phân tích hệ thống quản lý quan hệ khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ tại agribank
... ng nh vào m i quan h đ c t o d ng v i khách hàng Nh ng khách hàng c a Ngân hàng r t đa d ng, ch riêng khách quan h ti n vay n m 2008 47. 034 khách hàng, khách hàng cá nhân 46 .77 6, t h p tác ... ng qu n quan h khách hàng t i AGRIBANK – AG ánh giá ho t đ ng qu n quan h khách hàng t i AGRIBANK – AG M t s đ xu t góp ph n hoàn thi n ho t đ ng qu n quan h khách hàng t i AGRIBANK ... hình thuy t s mô hình v qu n quan h khách hàng G m y u t c a m t mô hình phát tri n quan h khách hàng toàn di n 1.V n hóa d ch v khách hàng, B ph n ch m sóc khách hàng Qu n u n i khách hàng...
 • 20
 • 63
 • 0

XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢNKHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VLC

XÂY DỰNG PHẦN mềm QUẢN lý KHÁCH HÀNG sử DỤNG DỊCH vụ tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VLC
... thụng tin khỏch hng s dng dch v hosting Qun thụng tin khỏch hng s dng dch v phn mm Qun thụng tin khỏch hng s dng dch v website Qun thụng tin khỏch hng s dng dch v qung cỏo Qun thụng tin ... Thụng tin danh mc 10 D liu tr v 11 Thụng tin danh mc 12 Thụng tin hp ng 13 D liu tr v 14 Thụng tin hp ng giao dch 26 3.1.5 Biu lung d liu mc di nh Qun h thng Thụng tin ngi dựng Thụng tin ngi dựng ... Cụng ty CP Gii phỏp Phn mm trc tuyn Vit Nam (VINAWEB) ký ngy 02/09/2012 n ngy 02/09/2013, Cụng ty chỳng tụi tin hnh gia hn dch v theo thụng tin sau: 12 13 Cụng ty TNHH Cụng ngh thụng tin VLC a...
 • 40
 • 57
 • 0

xây dựng hệ thống thông tin quảnkhách hàng sử dụng dịch vụ internet băng thông rộng tại công ty tnhh viễn thông fpt

xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng sử dụng dịch vụ internet băng thông rộng tại công ty tnhh viễn thông fpt
... thống quản khách hàng sử dụng dịch vụ Internet băng thông rộng vậy, em chọn đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin quản khách hàng sử dụng dịch vụ Internet băng thông rộng công ty TNHH viễn thông ... xây dựng hệ thống thông tin quản khách hàng tính cước vụ Internet băng thông rộng công ty TNHH viễn thông FPT 1.4.2 Nội dung thực đề tài Cập nhật liệu khách hàng sử dụng Internet băng thông ... nghiệp, thông tin vừa nguyên liệu đầu vào, vừa sản phẩm đầu hệ thống thông tin quản Hình 2.1 Sơ đồ quản công ty TNHH viễn thông FPT Mô hình hệ thống thông tin quản khách hàng công ty TNHH viễn...
 • 32
 • 182
 • 0

nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai

nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
... Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai Chƣơng 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.1 Lý chọn đề ... nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: khách hàng doanh nghiệp trực tiếp sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu, tìm hiểu thái độ, hành vi khách hàng sử ... Kết thực dịch vụ, giá trị dịch vụ mang lại Ý định sẵn sàng tiếp tục sử dụng dịch vụ 2.1.2 Phân loại hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng đƣợc chia làm loại: Hài lòng tích cực: Hài lòng ổn...
 • 134
 • 57
 • 0

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE KHU VỰC II

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG MOBIFONE KHU VỰC II
... nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ đơn vị CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II 1.1 Giới thiệu Trung tâm Thông tin Di động Khu vực II 1.1.1 Giới ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC II 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh Trung tâm II 2.1.1 Môi trường vĩ ... dụng dịch vụ: Thường xuyên theo dõi biến động khách hàng, tìm hiểu nguyên nhân, lí khách hàng chấm dứt sử dụng dịch vụ, thực hoạt động chăm sóc, khuyến khích khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ Trung...
 • 54
 • 107
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Agribank Bình Dương

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Agribank Bình Dương
... Chương 2: Khảo sát hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương Chương 3: Giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương 4 CHƯƠNG ... chất lượng dịch vụ ngân hàng hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI AGRIBANK ... bước đầu làm cho khách hàng hài lòng Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan...
 • 81
 • 940
 • 28

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Agribank Bình Dương.pdf

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Agribank Bình Dương.pdf
... chất lượng dịch vụ ngân hàng hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI AGRIBANK ... Chương 2: Khảo sát hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương Chương 3: Giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương 4 CHƯƠNG ... bước đầu làm cho khách hàng hài lòng Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan...
 • 81
 • 1,261
 • 11

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại bưu điện thành phố đà nẵng

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại bưu điện thành phố đà nẵng
... v s hài lòng khách hàng 4.1.3.2 T ch c th c hi n nghiên c u s hài lòng khách hàng 4.1.3.3 K t qu nghiên c u s hài lòng khách hàng t i BĐĐN 4.1.4 Nh ng d u hi u th hi n s không hài lòng c a khách ... v i s hài lòng c a khách hàng H5 Đ ng c m t l thu n v i s hài lòng c a khách hàng H6 Hình nh t l thu n v i s hài lòng c a khách hàng H7 Giá tr c m nh n t l thu n v i s hài lòng c a khách hàng ... Hình 1.6: Mô hình hài lòng khách hàng s d ng d ch v bưu c a IPC – Thu c VNPT 2.2 HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG S D NG D CH V BƯU CHÍNH 2.2.1 B n ch t s hài lòng khách hàng s d ng d ch v bưu V i b n ch t...
 • 26
 • 846
 • 7

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của công ty VDC (VNPT CA)

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của công ty VDC (VNPT CA)
... CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VNPTCA CỦA CÔNG TY VDC 2.1 Giới thiệu c ng ty Điện toán Truyền số liệu (VDC) 2.1.1 Khái quát Công ty VDC - Lịch sử hình thành phát triển Công ty VDC ... Cơ sở lý luận công tác CSKH quản trị CSKH Chƣơng 2: Thực trạng công tác CSKH sử dụng dịch vụ VNPT-CA VDC Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác CSKH sử dụng dịch vụ VNPT-CA VDC 6 CHƢƠNG ... hƣớng c ng tác CSKH 3.2 Các giải pháp hoàn thiện công tác CSKH sử dụng dịch vụ VNPT-CA VDC 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống CSDL khách hàng tập trung 3.2.2 Hoàn thiện quy trình CSKH sử dụng dịch vụ VNPT-CA...
 • 26
 • 319
 • 0

Luận văn: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Agribank Bình Dương ppt

Luận văn: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Agribank Bình Dương ppt
... chất lượng dịch vụ ngân hàng hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ ngân hàng 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI AGRIBANK ... sở lí luận mô hình nghiên cứu Chương 2: Khảo sát hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương Chương 3: Giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK ... bước đầu làm cho khách hàng hài lòng Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan...
 • 81
 • 199
 • 0

Đề tài: NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG pot

Đề tài: NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG pot
... Chương 2: Khảo sát hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương Chương 3: Giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương 4 CHƯƠNG ... Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam (gọi tắt AGRIBANK) AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương chi nhánh cấp trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát ... CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG 2.1 Tổng quan AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương 2.1.1 Vài nét AGRIBANK Chi nhánh Tỉnh Bình Dương Ngày 26/03/1988, Ngân hàng...
 • 81
 • 183
 • 1

Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM

Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM
... Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TPHCM Chương 1: Tổng quan đề tài nghiên cứu 1.1 Lý chọn đề ... tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu, tìm hiểu thái độ, hành vi khách hàng sử dụng sản ... dịch vụ, giá trị dịch vụ mang lại Ý định sẵn sàng tiếp tục sử dụng dịch vụ 2.1.2 Phân loại hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng chia làm loại: Hài lòng tích cực: Hài lòng ổn định Hài lòng...
 • 121
 • 2,121
 • 5

Đề cương nghiên cứu KH đề tài: sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại ngân hàng Agirbank

Đề cương nghiên cứu KH đề tài: sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại ngân hàng Agirbank
... dụng dịch vụ  Nghề nghiệp kh ch hàng sử dụng dịch vụ  Mức độ hài lòng kh ch hàng giao dịch với ngân hàng  Tiếp tụ sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 2.2.2 Quy trình kh o sát Bước 1: Xây dựng ... lƣờng mức độ hài lòng kh ch hàng Bảng 1: Thang đo Linkert mức độ Rất kh ng hài Kh ng hài lòng lòng (1) Hài lòng (2) (3) Kh hài lòng (4) Rất hài lòng (5) Bảng 2: Thang đo chất lƣợng dịch vụ Thành ... đặt kh ch hàng hài lòng. Nếu lợi ích thực tế cao kỳ vọng kh ch hàng tạo tƣợng hài lòng cao hài lòng vƣợt mong đợi 1.2.2 Các nhân tố chất lƣợng dịch vụ địnhđến hài lòng kh ch hàng -Độ tin tƣởng: kh ...
 • 33
 • 106
 • 0

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát tại bưu điện tỉnh nghệ an

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát tại bưu điện tỉnh nghệ an
... cao hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện tỉnh Nghệ An việc tìm đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện tỉnh Nghệ An ... hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện tỉnh Nghệ An nhóm nhân học - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện tỉnh Nghệ An ... sử dụng dịch vụ Bưu chuyển phát? - Mức độ tác động nhân tố đến hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Bưu chuyển phát Bưu điện tỉnh Nghệ An nào? - Có khác biệt nhận thức hài lòng khách hàng sử dụng...
 • 148
 • 509
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tần suất khách hàng sử dụng dịch vụ tại làng thể thao tuyên sơnnghiên cứu nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại agribank việt nam cn tỉnh bình dương nguyễn thị thanh loan và phương kim phụng hoàng 2011kết quả khảo sát về sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trên địa bàn tp hồ chí minhtổ chức các hoạt động quan hệ khách hàng cộng đồngnghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động tại việt nam trường hợp các tỉnh miền trunghoàng thị phương thảo dự định của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình di độngnghiên cứu các yếu tố chất lượng dịch vụ tác dộng đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp htcđánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ công bảo hiểm xã hội tại đồng nainghiên cứu mức chi trả của khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông di động tại việt nam trường hợp các tỉnh miền trunggiải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán của các chi nhánh ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam trên địa bàn tỉnh đồng naiđánh giá các yếu tố tác động sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ atm tại agribank chi nhánh phan đình phùng thông qua các đại lượng thống kê mô tảchất lượng dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng tự động atmchất lượng dịch vụ và sự thoả mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng tự động atm19thư cảm ơn khách hàng sử dụng dịch vụluận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay trả góp trên địa bàn thành phố hồ chí minhBài Tập Xác Định Vị Trí Của Vật Và Ảnh Khi Biết Sự Dịch Chuyển Của Chúng Trước Thấu KínhBài tập từ vựng HKI tiếng anh lớp 12 (with key)báo cáo thuc tap tot nghiep de tai phan tich chat luong nước thaiĐề cương Anh văn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc giaÔN TẬP TIẾNG ANH 4_VCUCÁCH rèn LUYỆN bản LĨNH HIỆU QUẢ NHẤTPhương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm nonTự học tiếng anh tập 1Financial markets and instittution 11th s j maduraManagerial economics 14th hirscheyBAI GIANG CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn làm đồ DÙNG đồ CHƠIToyota ECU pinouts , chân ra jack đọc lỗi của toyotaSKKN su dung hang dang thuc lop 8Văn hóa ẩm thực đồng bằng Bắc Bộ Việt NamTUYÊN THỆ Kết nạp ĐảngĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ LUẬN HCNNĐô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nướcđang ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhGiải pháp marketing cho dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng premier village da nang resortTiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐC
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập