định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm tiết 2

Định nghĩa ý nghĩa đạo hàm (tiết 2)

Định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm (tiết 2)
... TRấN MT KHONG MC CH Hc sinh nm c ý ngha hỡnh hc v vt lý ca o hm Bit lp phng trỡnh tip tuyn ca th hm s ti mt im.Nm c o hm trờn mt khong Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm KIM TRA BI C Cho hm s f ( ... )-2 -2 -4 -2 1/2 Chn ỏp ỏn ỳng: k(x) = x4-2 x2 -2 f(1 /2) 3/2 3 h(-1) 1 -1 k(1) -3 0 -2 C p (x) = -3 -4 B Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) í ngha hỡnh hc ca o hm a) Tip tuyn ... v(to) = s(to) b) Cng tc thi I(to) = Chỳ ý: Mun lp c phng trỡnh tip tuyn ti mt im cn xỏc nh c yu t: xo, yo, f (xo) Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) í ngha hỡnh hc ca o hm...
 • 11
 • 493
 • 7

Dinh nghia , y nghia dao ham tiet 2

Dinh nghia , y nghia dao ham tiet 2
... trình tiếp tuyến đồ thị (C) qua điểm biết hệ số góc k ? hàm số y = f(x) điểm M(x0 ; f(x0)) là: y = k( x x0) + y0 y y0 = f (x0)(x x0) Ví dụ : Cho y = x3 + x2 a) Tính hệ số góc tiếp tuyến điểm x ... Qua điểm cho trớc lập đợc phơng trình tiếp tuyến đến đồ thị hàm số hay không ? có tiếp tuyến ? Dặn dò - Về nhà xem lại ví dụ làm tập : 4,5 , 6,7 ,8 SGK ... Hệ số góc cát tuyến tg, góc tạo trục Ox đờng thẳng M0M Ta có tg = HM y = M M0 x0 M H x f(x) nên f '( x ) = lim x y = lim tg x M M - Khi điểm M chuyển động (C) đến điểm M0 x tiến...
 • 2
 • 469
 • 4

Định nghĩa ý nghĩa cảu đạo hàm tiết 2

Định nghĩa và ý nghĩa cảu đạo hàm tiết 2
... im h (x) = (x3 +x2 ) -2 -2 g( x) = x2 -4 -2 1 /2 Chn ỏp ỏn ỳng: k( x) = x4 -2 x2 -2 f(1 /2) 3 /2 3 h(-1) 1 -1 k(1) -3 0 -2 C p( x) = -3 -4 B Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) ... x) = x3 g( x) = x -2 -2 Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) í ngha hỡnh hc ca o hm a) Tip tuyn ca ng cong phng (SGK) -1 f( -1 x )2 +x) =( 2x A q (x) = x-1 D 1 /2 Nhn xột: ng thng ... cú phng trỡnh tip tuyn y = 3x -2 Khi xo=-1 thỡ f(-1) = -1 ú phng trỡnh tip tuyn cn lp l: y (-1) = 3.(x-(-1)) y = 3x +2 Tr.3 Bài định nghĩa ý nghĩa đạo hàm I -ạO HàM TạI MộT IểM 5) í ngha hỡnh...
 • 11
 • 138
 • 0

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý
... Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Thảo ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA I ) Mục đích yêu cầu: Qua tiết học giúp học sinh : Về kiến thức: • Nắm vững định nghĩa đạo hàm hàm số điểm; • Cách tính đạo ... trực tiếp đạo hàm ý nghĩa vật đạo hàm toán chuyển động Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Thảo  Hoạt động 4: Củng cố kiến thức + tập nhà * Củng cố kiến thức: + Định nghĩa đạo hàm hàm số điểm; ... định nghĩa ý nghĩa đạo hàm, nhớ công thức, quy tắc tính đạo hàm sử dụng thành thạo chúng Bài mới : Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Thảo CHƯƠNG V : ĐẠO HÀM BÀI : KHÁI NIỆM ĐẠO HÀM  Hoạt...
 • 5
 • 939
 • 31

Chủ đề: Sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn của hàm số

Chủ đề: Sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn của hàm số
... IV: Đạo hàm chủ đề sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn hàm số I Kiến thức Nhắc lại định nghĩa: f'(xO)= lim x x f( x ) f( x ) x x0 Bài toán Sử dụng định nghĩa đạo hàm tìm giới hạn hàm số ... xác định giới hạn ta cần sử dụng phơng pháp gọi số vắng, để chia giới hạn ban đầu thành hai giới hạn là: x lim x + x x x2 x2 Sau sử dụng phép nhận liên hợp để xác định hai giới hạn b Cúng sử ... x x Bài (ĐHSP II/Khối A-99) Tính giới hạn: lim x 2x + x x1 giải Đặt f(x)= 4 x + x , ta có: f(1)=0, Chủ đề 5: Sử dụng định nghĩa đạo hàm tính giới hạn hàm số f(x)= ( x 1) Khi đó: lim x +...
 • 6
 • 1,685
 • 43

Giáo án 11 (định nghĩa đạo hàm)

Giáo án 11 (định nghĩa đạo hàm)
... THPT Lộc Thanh Giáo án Đại số giải tích 11 Tiết:64 Ổn định lớp: Kiếm tra cũ: Nêu cách tính đạo hàm định nghĩa ? -Tính đạo hàm hàm số : y = x − x x0 = Bài Hoạt động 1: Ý nghĩa hình học đạo hàm Hoạt ... quy tắc tính đạo hàm định nghĩa Giáo án Đại số giải tích 11 ∆x gọi số gia đối số x0 ∆y gọi số gia tương ứng hàm số ∆y  Công thức f ′( x0 ) = lim ∆x → ∆x  Cách tính đạo hàm định nghĩa Hoạt động ... định nghĩa đạo hàm hàm số điểm ? Cách tính đạo hàm hàm số ? Hướng dẫn nhà: GV giao nhiệm vụ cho HS : - Nắm vững cách tính đạo hàm định nghĩa , làm BT 1, , – Sgk / 156 - Đọc trước nội dung mục Ý nghĩa...
 • 7
 • 3,505
 • 27

Sử dụng định nghĩa đạo hàm để tìm giới hạn

Sử dụng định nghĩa đạo hàm để tìm giới hạn
... số Quảng Trạch SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Nhận thấy rằng, tính đạo hàm kết phức tạp phải sử dụng đạo hàm tích, ta biến đổi biểu thức để phải tính đạo hàm tổng biểu thức ... x0 ) = giới h( x) - h( x0 ) ' hạn trở thành xlim = h ( x0 ) ® x0 x - x0 Giáo viên: Đoàn Minh Kế Trường THPT số Quảng Trạch SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ Chẳng hạn câu ... ( x) - g ( x) a = n -1 f ( x) n.b Bài Tìm giới hạn sau: Giáo viên: Đoàn Minh Kế Trường THPT số Quảng Trạch SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM ĐỂ TÌM GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ 1) lim x ®0 3) lim x ®0 sin x x...
 • 7
 • 372
 • 3

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM

TÌM GIỚI HẠN HÀM SỐ BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM
... câu việc tính giới hạn dạng xlim0 x − x →x , nói cách khác ta tìm hàm số y = f ( x) tính đạo hàm hàm số điểm x0 dạng biểu thức cần tính giới hạn, dạng lim x→0 Ta có lời giải sau : Xét hàm số ... bớt số hạng hợp lý để tách thành tổng hai giới hạn, giới hạn loại thức từ tính tiếp cách dùng biểu thức liên hợp sử dụng đạo hàm Tuy nhiên, việc thực theo cách dài có khả nhầm lẫn cao Ở ta tìm ... quan đến hàm số lượng giác, để tìm giới hạn sin x =1 Tuy nhiên quan điểm đạo hàm x f ( x) − f ( x0 ) = f ' ( x0 ) với y = f ( x) thấy chất giới hạn dạng xlim0 x − x →x dùng kết lim x→0 hàm số lượng...
 • 7
 • 444
 • 2

định nghĩa đạo hàm cơ bản

định nghĩa đạo hàm cơ bản
... tính đạo hàm định nghĩa Cách tính đạo hàm định nghĩa sau Để tính đạo hàm hàm số y = f ( x) điểm x0 định nghĩa ta có quy tắc sau HS: Đứng dậy đọc quy tắc GV: Như thể có hai cách tính Quy tắc đạo hàm ... tính đạo hàm hàm số khoảng (a;b) ta phải tìm đạo hàm điểm khoảng ( a;b) HS: Suy nghĩ GV: ta đến định nghĩa sau Gọi học sinh đọc định nghĩa Ghi bảng – Trình chiếu II Đạo hàm khoảng Định nghĩa Hàm ... tính đạo hàm hàm số điểm theo định nghĩa (tại điểm, khoảng) Biết ý nghĩa vật lí hình học đạo hàm Tính đạo hàm hàm số lũy thừa, hàm đa thức bậc theo định nghĩa Lập phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm...
 • 7
 • 105
 • 0

NGHIÊN cứu VIỆC dạy học ĐỊNH NGHĨA đạo hàm ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG

NGHIÊN cứu VIỆC dạy học ĐỊNH NGHĨA đạo hàm ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG
... lượng dạy học nội dung này, từ lý trên, chọn đề tài: Nghiên cứu việc dạy học định nghĩa đạo hàm trường trung học phổ thông Mục đích nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu xây dựng giáo án dạy học ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  - HUỲNH CHÍ TÂM MINH MẪN NGHIÊN CỨU VIỆC DẠY HỌC ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Lý luận Phƣơng pháp dạy học môn Toán Mã số: ... dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015 Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học sở; trung học phổ thông...
 • 94
 • 70
 • 1

Quy tac tinh dao ham(tiet 2)

Quy tac tinh dao ham(tiet 2)
... x nhy =tiêp x x đươc khơng? Ta có: ( =( =( y'= x x + x x + x ) +( ' x x x ) ) ' ' ) ' Bài 2: QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM (tiếp theo) I Đao ham cua mơt sơ ham sơ thương găp II Đao ham cua tơng, ... giá trị y=f(u) là Khi đó, ta lập mợt hàm sớ xác định (a;b) và lấy giá R trị R theo quy tắc sau: x a f ( g ( x)) Ta gọi hàmy = f ( g ( x)) là hàm hợp của y = f (u ) hàm u = ... + Nhận xét: Cơng thức tính đạo hàm của hàm sớ hợp: (u )' = nu n ( u )' = n− u' u' u Ban nao tinh tiêp bai tốn cua ban Kiên đươc? ( y'= x x + x = ( x3 ) ( ' + x ) ' x5 ) ' Ví dụ : Tính đạo...
 • 14
 • 1,043
 • 17

Các qui tắc tính đạo hàm (tiết 2)

Các qui tắc tính đạo hàm (tiết 2)
... Thế hàm hợp? * Ví dụ: Hàm số y = ( x - 5x ) hàm hàm y = u3 u = x - 5x hợp Hàm số y = x + x + hàm hàm y = u u = x + x +1 hợp III Đạo hàm hàm hợp Củng cố BÀI 5: CÁC QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM Đạo hàm hàm ... CÁC QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM Hàm hợp: I Đạo hàm số hàm số thường gặp II Đạo hàm tổng, hiệu tích, thương III Đạo hàm hàm hợp a ( x b ) g c ( d ) u = g ( x) f y = f ( u) y = f ( g ( x) ) * Thế hàm ... sau: x → f ( g ( x ) ) Củng cố Hàm số y = f(g(x)) hàm hợp hàm y = f(u) u = g(x) BÀI 5: CÁC QUI TẮC TÍNH ĐẠO HÀM Hàm hợp: I Đạo hàm số hàm số thường gặp II Đạo hàm tổng, hiệu tích, thương a (...
 • 10
 • 620
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: định nghĩa và ý nghĩa đạo hàm tiết 2định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm tiet 2định nghĩa đạo hàmđịnh nghĩa đạo hàm theo hướnggiáo án định nghĩa đạo hàmdạy học định nghĩa đạo hàmđịnh nghĩa đạo hàm của hàm sốđịnh nghĩa đạo hàm là gìđịnh nghĩa đạo hàm tại 1 điểmđịnh nghĩa đạo hàm cấp caođịnh nghĩa đạo hàm riêngđịnh nghĩa đạo hàm của hàm phứcđịnh nghĩa đạo hàm suy rộngđịnh nghĩa đạo hàm tại một điểmđịnh nghĩa đạo hàm một phíaĐề cương ôn tập kiểm tra HKI công nghệ 8 20172018Phương pháp xác định chất hữu cơCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuKinh tế học cac nuocAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDBÀI GIẢNG GIẢI PHẪU NỘI TIẾTHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCAdult General Passport ApplicationGIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸNâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020Đầu tư cải tạo, nâng cấp hoạt động của các trạm bơm tưới nước ven sông trên địa bàn tỉnhVĩnh Phúc trước tác động của biến đổi khí hậu, giai đoạn 20162020”NỘI DUNG SKKN TAM THUC BAC 2bài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)bai tap giai he phuong trinh tuyen tinhma trận đề kiểm tra môn toán lớp 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập