Tài liệu về : “Bai luyen tap 5 (lop 8) ppt

Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt

Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt
... những hợp chất lần lượt có công thức hoá học: CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O, Al 2 O 3 . Hãy gọi tên các sản phẩm tạo thành. §¸p ¸n: 2P + 5O 2 P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit) H 2 + O 2 H 2 O (n­íc) 2Al +3O ... MgO, CO 2 , Fe 2 O 3 , SO 2 , P 2 O 5 Gäi tªn c¸c «xit ®ã. §¸p ¸n:  ¤xit axit: CO 2 (cacbon ®i«xit, khÝ cacbonic) SO 2 (l­u huúnh ®i«xit, khÝ sunfur¬) P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit)  ¤xit baz¬: ... Bµi 29: Bµi luyÖn tËp 5 Gi¸o viªn: Tr­êng: THCS Néi dung chÝnh  KiÕn thøc cÇn nhí  Bµi tËp I. Kiến thức cần nhớ 1....
 • 14
 • 504
 • 1

BÀI LUYỆN TẬP CHUNG TUẦN 8

BÀI LUYỆN TẬP CHUNG TUẦN 8
... 86 ,5 …….. 86,49 b) 57 ,5 …….. 57 ,50 0 5, 343 ……. 5, 35 80 ,5 ……… 79,6 = < > > Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008 • LUYỆN TẬP CHUNG TOÁN Tiết : 39 Bài 1: Đọc các số thập phân sau đây: 7 ,5 ... phần nghìn: 5, 7 Bài 2: Viết số thập phân có: 32, 85 0,1 0,304 42 ,53 8 41,8 35 42, 358 41 ,53 8 Bài 3: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: Kết quả: 41 ,53 8 ; 41,8 35 ; 42, 358 ; 42,8 35 Bài 4: Tính ... hai mươi sáu viết là: A. 1 ,52 6 B. 152 ,6 C. 15, 26 3) Dãy số nào dưới đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn: A. 8, 15; 8,149; 7 ,5; 7,40; 9 ,5 B. 7,40; 7 ,5; 8,149; 8, 15; 9 ,5 B C B Chúc các thầy cô mạnh...
 • 12
 • 377
 • 0

Ôn thi TNPT Bài luyện tập 5

Ôn thi TNPT Bài luyện tập 5
... http://thuyquynh.violet.vn PRACTICE TEST 5 Questions 1 - 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Mark your choice ... sheet. 1. A. foul B. enough C. come D. touch 2. A. taste B. swallow C. player D. major Question 3 – 5: Choose the word whose main stress is placed differently from the others by circling the corresponding ... wilderness B. opponent C. penalty D. podium 4. A. different B. important C. impressive D. attractive 5. A. deforestationB. endangerment C. priority D. rhinoceros Questions 6 - 24: These are incomplete...
 • 4
 • 196
 • 1

bài luyện tạp 5. hay

bài luyện tạp 5. hay
... nguyªn tè Zn vµ Cl t¹o nªn • Cã 1Zn vµ 2Cl trong mét ph©n tö ZnCl 2 • Ph©n tö khèi cña ZnCl 2 = 65 + 35, 5 . 2 = 136 §¸p ¸n Bài 2: Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi: a, Lưu huỳnh VI và Oxi ... 2 B ; B có hoá trị là: II Công thức hoá học được tạo bởi A và B là A 2 B ý b đúng Bµi 4 Bµi 5: H·y cho biÕt trong c¸c c«ng thøc sau, c«ng thøc nµo ®óng, c«ng thøc nµo sai, nÕu sai söa l¹i...
 • 13
 • 90
 • 0

Bai luyen tap 5

Bai luyen tap 5
... những hợp chất lần lượt có công thức hoá học: CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O, Al 2 O 3 . Hãy gọi tên các sản phẩm tạo thành. §¸p ¸n: 2P + 5O 2 P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit) H 2 + O 2 H 2 O (n­íc) 2Al +3O ... MgO, CO 2 , Fe 2 O 3 , SO 2 , P 2 O 5 Gäi tªn c¸c «xit ®ã. §¸p ¸n:  ¤xit axit: CO 2 (cacbon ®i«xit, khÝ cacbonic) SO 2 (l­u huúnh ®i«xit, khÝ sunfur¬) P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit)  ¤xit baz¬: ... Bµi 29: Bµi luyÖn tËp 5 Gi¸o viªn: Tr­êng: THCS Néi dung chÝnh  KiÕn thøc cÇn nhí  Bµi tËp I. Kiến thức cần nhớ 1....
 • 14
 • 54
 • 0

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 LỚP 8 (2010-2011)

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 LỚP 8 (2010-2011)
... Phòng Giáo Dục Ngọc Lặc bài VIếT TậP LàM VĂN Số 5- văn thuyết minh Tr ờng THCS Vân Am Môn: Ngữ văn 8Họ và tên: Thời gian làm bài: 90 phút Lớp:...
 • 3
 • 111
 • 0

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 - LỚP 8 (2010-2011)

Tài liệu BÀI TLV SỐ 5 - LỚP 8 (2010-2011)
... Phòng Giáo Dục Ngọc Lặc bài VIếT TậP LàM VĂN Số 5- văn thuyết minh Tr ờng THCS Vân Am Môn: Ngữ văn 8Họ và tên: Thời gian làm bài: 90 phút Lớp:...
 • 3
 • 76
 • 0

Bài tập luyện nâng cao lớp 8

Bài tập luyện nâng cao lớp 8
... phát biểu cảm nghĩ của em về một trong hai nhân vật Dế Mèn hoặc Dế Choắt (đoạn văn từ 12 đến 15 câu )Bài tập 2: Sau đây là đoạn trích trong truyện Bức tranh của em gái tôi -Tạ Duy Anh (ngữ...
 • 2
 • 788
 • 6

Viết bài tập làm văn số 5 lớp 8 - văn mẫu

Viết bài tập làm văn số 5 lớp 8 - văn mẫu
... VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 5 – VĂN THUYẾT MINH(làm tại lớp)I. ĐỀ BÀI THAM KHẢOĐề 1: Giới thiều về một đồ dùng trong học ... Giới thiệu một loài hoa (như hao đào, hoa mai,…) hoặc một loài cây (như cây chuối, cây na,…).Đề 5: Thuyết minh về một giống vật nuôi.Đề 6: Giới thiệu một sản phẩm, một trò chơi mang bản sắc Việt ... thể nêu ra những bài học về sự thích thú và ích lợi của cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.Đề 5: a) Mở bài.Giới thiệu về giống vật nuôi mà em định thuyết minh (một loài chim quý, một vật nuôi...
 • 4
 • 10,949
 • 34

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP