Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(11586 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 488
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 14 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2013, 01:26

Mô tả: Bµi 29: Bµi luyÖn tËp 5 Gi¸o viªn: Tr­êng: THCS Néi dung chÝnh  KiÕn thøc cÇn nhí  Bµi tËp I. Kiến thức cần nhớ 1. Ôxi là chất khí dùng cho sự hô hấp và đốt nhiên liệu. 2. Ôxi có tính ôxi hoá mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao. 3. Trong phòng thí nghiệm, ôxi được điều chế từ các hợp chất giàu ôxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. (Xem phim) I. Kiến thức cần nhớ 4. Sự ôxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tố ôxi với các chất khác. Chất ôxi hoá là chất nhường ôxi cho chất khác. 5 . Ôxit là hợp chất của ôxi với 1 nguyên tố khác. Ôxit gồm 2 loại chính: ôxit axit và ôxit bazơ. I. Kiến thức cần nhớ 6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí: 78% N 2 , 21% O 2 , 1% các khí khác. 7 . Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu. 8 . Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó 1 chất sinh ra 2 hay nhiều chất mới II. Bài tập Câu 1: Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong ôxi: cacbon, photpho, hiđro, nhôm; biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hoá học: CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O, Al 2 O 3 . Hãy gọi tên các sản phẩm tạo thành. §¸p ¸n: 2P + 5O 2 P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit) H 2 + O 2 H 2 O (n­íc) 2Al +3O 2 Al 2 O 3 (nh«m «xit) C + O 2 CO 2 (cacbon ®i«xit) t 0 t 0 t 0 t 0 C©u 2: C¸c «xit sau ®©y thuéc lo¹i «xit axit hay «xit baz¬, v× sao? Na 2 O, MgO, CO 2 , Fe 2 O 3 , SO 2 , P 2 O 5 Gäi tªn c¸c «xit ®ã. §¸p ¸n:  ¤xit axit: CO 2 (cacbon ®i«xit, khÝ cacbonic) SO 2 (l­u huúnh ®i«xit, khÝ sunfur¬) P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit)  ¤xit baz¬: Na 2 O (natri «xit) MgO (magie «xit) Fe 2 O 3 (s¾t III «xit) Câu 3: Khoanh tròn ở đầu câu những phát biểu đúng. ôxit là hợp chất của oxi với: a. 1 nguyên tố kim loại. b. 1 nguyên tố phi kim khác. c. Các nguyên tố hoá học khác. d. 1 nguyên tố hoá học khác. e. Các nguyên tố kim loại. . có công thức hoá học: CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O, Al 2 O 3 . Hãy gọi tên các sản phẩm tạo thành. §¸p ¸n: 2P + 5O 2 P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit) H 2 + O 2 H. , SO 2 , P 2 O 5 Gäi tªn c¸c «xit ®ã. §¸p ¸n:  ¤xit axit: CO 2 (cacbon ®i«xit, khÝ cacbonic) SO 2 (l­u huúnh ®i«xit, khÝ sunfur¬) P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit)

— Xem thêm —

Xem thêm: Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt, Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt, Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-luyen-tap-5-lop-8-ppt

Đăng ký

Generate time = 0.25739693641663 s. Memory usage = 18.53 MB