Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt

14 500 1 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2013, 01:26

Bµi 29: Bµi luyÖn tËp 5 Gi¸o viªn: Tr­êng: THCS Néi dung chÝnh  KiÕn thøc cÇn nhí  Bµi tËp I. Kiến thức cần nhớ 1. Ôxi là chất khí dùng cho sự hô hấp và đốt nhiên liệu. 2. Ôxi có tính ôxi hoá mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao. 3. Trong phòng thí nghiệm, ôxi được điều chế từ các hợp chất giàu ôxi và dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao. (Xem phim) I. Kiến thức cần nhớ 4. Sự ôxi hoá là quá trình hoá hợp của nguyên tố ôxi với các chất khác. Chất ôxi hoá là chất nhường ôxi cho chất khác. 5 . Ôxit là hợp chất của ôxi với 1 nguyên tố khác. Ôxit gồm 2 loại chính: ôxit axit và ôxit bazơ. I. Kiến thức cần nhớ 6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí: 78% N 2 , 21% O 2 , 1% các khí khác. 7 . Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu. 8 . Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó 1 chất sinh ra 2 hay nhiều chất mới II. Bài tập Câu 1: Viết phương trình hoá học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong ôxi: cacbon, photpho, hiđro, nhôm; biết rằng sản phẩm là những hợp chất lần lượt có công thức hoá học: CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O, Al 2 O 3 . Hãy gọi tên các sản phẩm tạo thành. §¸p ¸n: 2P + 5O 2 P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit) H 2 + O 2 H 2 O (n­íc) 2Al +3O 2 Al 2 O 3 (nh«m «xit) C + O 2 CO 2 (cacbon ®i«xit) t 0 t 0 t 0 t 0 C©u 2: C¸c «xit sau ®©y thuéc lo¹i «xit axit hay «xit baz¬, v× sao? Na 2 O, MgO, CO 2 , Fe 2 O 3 , SO 2 , P 2 O 5 Gäi tªn c¸c «xit ®ã. §¸p ¸n:  ¤xit axit: CO 2 (cacbon ®i«xit, khÝ cacbonic) SO 2 (l­u huúnh ®i«xit, khÝ sunfur¬) P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit)  ¤xit baz¬: Na 2 O (natri «xit) MgO (magie «xit) Fe 2 O 3 (s¾t III «xit) Câu 3: Khoanh tròn ở đầu câu những phát biểu đúng. ôxit là hợp chất của oxi với: a. 1 nguyên tố kim loại. b. 1 nguyên tố phi kim khác. c. Các nguyên tố hoá học khác. d. 1 nguyên tố hoá học khác. e. Các nguyên tố kim loại. [...]... phản ứng cho dưới đây và chỉ rõ những chất ôxi hoá.a. 2HgO = 2Hg + O2b. H2 + CuO = H2O + Cuc. 2H2 + O2 = 2H2Od. Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2e. H2O + CaO = Ca(OH)2g. 3H2O + P2O 5 = 2H3PO4 Câu 4: Điền chữ S (sai) vào ô trống ứng với câu phát biểu sai trong các câu sau:a. Ôxit được chia ra 2 loại chính là: ôxit axit và ôxit bazơb. Tất cả các ôxit đều là ôxit axit .c.... đều là ôxit của phi kim.g. Ôxit bazơ là ôxit của kim loại tương ứng với bazơ.SSS Câu 2:Các ôxit sau đây thuộc loại ôxit axit hay ôxit bazơ, vì sao?Na2O, MgO, CO2, Fe2O3, SO2, P2O 5 Gọi tên các ôxit đó. I. Kiến thức cần nhớ1. Ôxi là chất khí dùng cho sự hô hấp và đốt nhiên liệu.2. Ôxi có tính ôxi hoá mạnh, rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao.3. Trong phòng thí nghiệm,... phản ứng cho dưới đây và chỉ rõ những chất ôxi hoá.a. 2HgO = 2Hg + O2b. H2 + CuO = H2O + Cuc. 2H2 + O2 = 2H2Od. Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2e. H2O + CaO = Ca(OH)2g. 3H2O + P2O 5 = 2H3PO4 . có công thức hoá học: CO 2 , P 2 O 5 , H 2 O, Al 2 O 3 . Hãy gọi tên các sản phẩm tạo thành. §¸p ¸n: 2P + 5O 2 P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit) H 2 + O 2 H. , SO 2 , P 2 O 5 Gäi tªn c¸c «xit ®ã. §¸p ¸n:  ¤xit axit: CO 2 (cacbon ®i«xit, khÝ cacbonic) SO 2 (l­u huúnh ®i«xit, khÝ sunfur¬) P 2 O 5 (®iphotpho pentoxit)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt, Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt, Bai luyen tap 5 (lop 8).ppt

Bình luận về tài liệu bai-luyen-tap-5-lop-8-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP