Bài tập học kỳ Luật lao động

Bài tập học kỳ luật lao động đề 14 phân tích các biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động

Bài tập học kỳ luật lao động đề 14 phân tích các biện pháp hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động
... quốc gia việc làm Quỹ giải việc làm địa phương c Tổ chức giới thiệu việc làm Việc thành lập tổ chức giới thiệu việc làm coi biện pháp nhằm hỗ trợ giải việc làm cho NLĐ Thông qua hoạt động tổ chức ... vậy, công việc quan trọng nhằm hỗ trợ giải việc làm Bởi thông qua Chương trình việc làm quan, tổ chức đảm bảo cho NLĐ có khả lao động, có nhu cầu làm việc đáp ứng, có việc làm đầy đủ, việc làm có ... thiệu việc làm bao gồm trung tâm giới thiệu việc làm doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm Giới thiệu việc làm cho lao động, cung ứng tuyển lao động theo yêu cầu người sử dụng lao động Thu...
 • 13
 • 82
 • 0

Bài tập học kỳ Luật Lao động

Bài tập học kỳ Luật Lao động
... trình luật lao động Việt Nam- Trường Đại Học Luật Hà Nội – NXB Công An Nhân Dân Bộ Luật Lao Động Việt Nam – NXB Lao Động – Xã Hội Hướng dẫn áp dụng Các Điều Luật Lao Động – Trung Tâm TTTV Pháp Luật ... kỷ luật lao động người sử dựng lao động phải chứng minh lỗi người lao động Người lao động có quyền tự bào chữa nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân người khác bào chữa Khi xem xét xư lý kỷ luật ... trạng việc làm Chính việc đưa lao động Việt Nam lao động có thời hạn nước quan tâm, nhà nước ta đa không ngừng tìm thị trường lao động để đưa người lao động lao động có thời hạn nước Nhà nước...
 • 9
 • 58
 • 0

Bài tập học kỳ Luật Lao động

Bài tập học kỳ Luật Lao động
... dứt hợp đồng lao động người lao động I – Hợp đồng lao động – Khái niệm hợp đồng lao động - Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động doanh nghiệp sử dụng lao động, thuê mướn lao động (gọi chung ... dụng lao động - Hợp đồng lao động giao kết trực tiếp sử dụng lao động với người lao động Hợp đồng lao động ký kết sử dụng lao động với người lao động uỷ quyền đại diện cho nhiều người lao động ... luật thoả ước lao động tập thể nơi có ký kết thoả ước lao động tập thể - Hợp đồng lao động giao kết văn bản, miệng, hợp đồng lao động hành vi: Hợp đồng lao động ký kết văn loại hợp đồng lao động...
 • 26
 • 48
 • 0

bài tập học kỳ luật lao động

bài tập học kỳ luật lao động
... NSDLĐ việc đưa kỉ luật lao động, pháp luật quy định nội dung phải cụ thể hóa nội quy lao động Đây trực tiếp để xử lý kỉ luật lao động Muốn xử lý kỉ luật lao động nội quy lao động phải có qui định ... kỉ luật lao động Căn Điều 86 luật lao động, Điều nghị định số 41/CP, khoản điều nghị định số 33/2003/NĐ-CP thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động: "1 Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động ... dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động có trách nhiệm trả lại sổ cho người lao động Ngoài quy định sổ lao động, người sử dụng lao động không nhận xét thêm điều trở ngại cho người lao động tìm việc...
 • 15
 • 67
 • 1

bài tập học kỳ luật lao động - đề 2

bài tập học kỳ luật lao động - đề 2
... Nội, 20 06 - Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB - Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 20 02, 20 06, 20 07 - Bộ luật tố tụng dân năm 20 04 sửa đổi bổ sung năm 20 11 - Nghị ... 44 /20 03/NĐ – CP Quy định hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động - Thông tư số 17 /20 09/TT-BLĐTBXH ngày 26 /5 /20 09 sửa đổi, bổ sung số điểm thông tư số 21 /20 03/TT – BLĐTBXH ngày 22 /9 /20 09 - ... Bộ luật lao động 1994 (BLLĐ) sửa đổi bổ sung năm 20 02, 20 06, 20 07; với Pháp lệnh thủ tục giải tranh chấp lao động số nghị định hướng dẫn Người lao động đình công để yêu cầu người sử dụng lao động...
 • 18
 • 73
 • 0

bài tập học kỳ luật lao động

bài tập học kỳ luật lao động
... hành số điều luật lao động kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất: hành vi vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý hình thức kỷ luật người lao động cú nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động đồng thời ... Hải Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động NLĐ có quyền giao kết hợp đồng lao động với NSDLĐ ... Điều này, thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, hết thời hiệu khôi phục thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động, tối đa không 30 ngày kể...
 • 20
 • 64
 • 0

bài tập học kỳ luật lao động

bài tập học kỳ luật lao động
... nhằm thúc đẩy trình giải tranh chấp lao động tập thể nhanh theo hướng có lợi cho Trường Đại học Luật Hà Nội Bài tập học kì – Luật lao động Việt Nam người lao động Vì vậy, nên quy định khái niệm ... luật lao động người sử dụng lao động phải chứng minh lỗi người lao động; Người lao động có quyền tự bào chữa nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân người khác bào chữa; Khi xem xét kỷ luật lao động ... ngày người lao động không làm việc cộng với hai tháng tiền lương phụ cấp lương (nếu có) 11 Trường Đại học Luật Hà Nội Bài tập học kì – Luật lao động Việt Nam Trong trường hợp người lao động không...
 • 15
 • 44
 • 0

bài tập học kỳ luật lao động

bài tập học kỳ luật lao động
... Tranh chấp lao động tranh chấp quyền lợi ích phát sinh người lao động, tập thể lao động với người sử dụng lao động Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người ... dụng lao động tranh chấp lao động tập thể tập thể lao động với người sử dụng lao động. ” Tuy nhiên muốn hiểu thấu đáo tranh chấp lao động cần sâu tìm hiểu số khía cạnh khái niệm tranh chấp lao động ... tranh chấp lao động tập thể với đình công: a Khái niệm tranh chấp lao động, tranh chấp lao động tập thể đình công: Theo Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung định nghĩa tranh chấp lao động Điều 157...
 • 16
 • 31
 • 0

bài tập học kỳ luật lao động

bài tập học kỳ luật lao động
... lao động Việt Nam – thực trạng phương hướng hoàn thiện, Luận án tiến sĩ luật học, trường đại học Luật Hà Nội, 2007 Nguyễn Hữu Chí, Một số vấn đề kỷ luật lao động Bộ luật lao động, Tạp chí luật học, ... số điều Bộ luật Lao động hợp đồng lao động: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp việc người lao động làm việc từ đủ 12 tháng trở lên quy định khoản Điều 42 Bộ luật lao động trường ... chấp lao động quy định khoản điều 31 Bộ luật này” Khoản điều 31 Bộ luật tố tụng dân quy định : “Tranh chấp lao động cá nhân người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hoà giải lao động...
 • 18
 • 49
 • 0

bài tập học kỳ luật lao động

bài tập học kỳ luật lao động
... kỉ luật lao động 1.1 Khái niệm 2 Trước hết phải hiểu kỉ luật lao động qui định pháp luật lao động cụ thể hóa nhiều văn khác hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, nội qui lao động Vấn đề kỉ luật ... qui lao động Như vậy, có nghĩa kỷ luật lao động phải quy định nội quy đơn vị, nội quy lao động văn cụ thể hóa qui định pháp luật lao động kỉ luật lao động Đây trực tiếp để xử lý kỉ luật lao động ... nghiệp 1.2 Các hình thức kỉ luật lao động Một nội dung quyền quản lý lao động quyền xử lý vi phạm KLLĐ người lao động Khoản Điều Bộ luật lao động quy định: “người sử dụng lao động có quyền… xử lý vi...
 • 18
 • 46
 • 0

bài tập học kỳ luật lao động

bài tập học kỳ luật lao động
... Lan chấm dứt hợp đồng lao động Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhận trợ cấp việc theo quy định điều 42 Bộ luật lao động : – Khi chấm dứt hợp đồng lao động người lao động làm việc thường ... dụng hết số lao động có không bố trí công việc cho người lao động phải cho người lao động việc, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động trợ cấp việc Ngoài ra, công ty cắt giảm lao động cách ... chấm dứt hoạt động Theo quy định pháp luật lao động, ta thấy, việc công ty cắt giảm lao động với hình thức người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động hợp pháp,...
 • 10
 • 60
 • 0

bài tập học kỳ luật lao động

bài tập học kỳ luật lao động
... Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung quy định: tranh chấp lao động tập thể lợi ích tranh chấp việc tập thể lao động yêu cầu xác lập điều kiện lao động so với quy định pháp luật lao động, thoả ước lao ... Khoản Điều 170 Bộ Luật Lao động quy định: “Việc lựa chọn Hội đồng hòa giải lao động sở hòa giải viên lao động giải tranh chấp lao động tập thể tập thể lao động người sử dụng lao động định.” Trong ... giải lao động sở hòa giải viên lao động ; Hội đồng trọng tài lao động Đồng thời, theo quy định Điều 168 Bộ Luật Lao động sửa đổi bổ sung: “Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải tranh chấp lao động...
 • 11
 • 26
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập học kỳ luật đất đaibài tập học kỳ luật môi trườngbai tap nhom mon luat lao dongbài tập học kỳ luật hiến phápbài tập học kỳ luật thương mại 2đề 10 bài tập học kỳ luật đất đaibài tập học kỳ luật biểnbài tập học kỳ luật đất đai đề 8bài tập học kỳ môn luật lao độngbài tập học kỳ xây dựng pháp luậtbài tập học kỳ môn luật môi trườngbài tập học kỳ xây dựng văn bản pháp luậtbài tập học kỳ môn luật an sinh xã hộibài tập học kỳ môn luật tài chínhđại diện tập thể người lao động tham gia xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động và quá trình giải quyết tranh chấp lao độngBài tập tình huống quản trị họcCông ty đa quốc gia metroPhân tích các vai trò của thuế giá trị gia tăng với nền kinh tế ?Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội (LV thạc sĩ)Đánh giá thực hiện công việc của giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (LV thạc sĩ)sách Ngục kon tum của cựu tù chính trị Lê Vă HiếnThiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép Đại học Xây dựngTạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Softech (LV thạc sĩ)Một số giải pháp nâng cao hoạt động marketing của khách sạn cầu am 1Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện, tiệc, hội nghị tại khách sạn lotte hà nộiẢnh hưởng của mức xơ và nguồn xơ trong khẩu phần ăn đến phát thải nitơ, photpho, hydro sulfua, ammoniac và khí nhà kính trong chăn nuôi lợn thịtĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)Giao an the duc lop 5 ca namTài trợ xuất nhập khẩuTăng cường hoạt động kinh tế báo chí của báo Tuyên QuangBỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN NGÀNH THUẾXử lý hồ sơ hộ tịch quá hạnĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTELSự biến đổi của các loại hỡnh quan hệ sản xuất dưới tác động của lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nayTác động của việc gia nhập WTO đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập