th phan tich thuc pham bai 3

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM
... 0, CsàgNtrongmu %mtrong1ml= 31, 25 13, 66.103 0, 01 0, 4268% Trong1 mlcú%m=0,4268% Vytrong100mlcú%m=42,68% c Nhn xột kt qu: Sovithctmtrongncmml450nhngthcttaemphõntớch ktquchl42,680.Vytrongquỏtrỡnhthớnghimmcsaisln. ... kộo theo nc trongthcphm. Bỏo Cỏo TN Phõn Tớch Thc Phm GVHD ThS V Hong Yn Khụngtantrongnc,dungmụivncstỏchthnhhailpriờngbitkhio trongngong. Nhhnnc,lpncdilpdungmụitrongngong. Xỏcnhmntrongncmm:DavokhnngphnngcaionAg+vi ... H Cr2O72 H 2O NutrongdungdchcúionCO32-.S2-thỡcngtothnhkttaviionAg+gõy sais. Cỏc cụng thc chuaquyvacidlactic: chua= V1.K f 1000 V (g/l) Trong : V1:ThtớchNaOH0,1Ntiờutntrongchun(ml). V:Thtớchmumangchun(ml)....
 • 52
 • 385
 • 4

Bài giảng: Phân tích thực phẩm

Bài giảng: Phân tích thực phẩm
... toàn đối tƣợng phân tích Xử lý mẫu Mẫu  dạng thích hợp cho việc thực trình phân tích: (hòa tan mẫu; loại bỏ cấu tử cản trở; làm giàu cấu tử phân tích) Đo mẫu Áp dụng pp phân tích  số liệu ... pháp - Điều kiện trang thiết bị phân tích - Thời gian, chi phí phân tích 1.3 Á GIAI ĐOẠN ỦA MỘT QUY TRÌNH PHÂN TÍ H Xác định vấn đề Thu mẫu đại diện - họn PP phân tích - PP xử lý mẫu - Kế hoạch ... PHÁP PHÂN TÍ H THỂ TÍ H 2.1 ĐẠI ƢƠNG VỀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍ H THỂ TÍCH 2.1.1 Nguyên tắc phƣơng pháp : Đo thể tích dung dịch chuẩn R cần dùng để phản ứng vừa đủ với thể tích xác dung dịch phân tích...
 • 186
 • 739
 • 2

Bài giảng phân tích thực phẩm

Bài giảng phân tích thực phẩm
... 1.2 Mục đích phân tích thực phẩm Phân tích thực phẩm nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá loại thực phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất thành phần dinh dưỡng theo qui định Phân tích thực phẩm nhằm ... điển: phân tích trọng lượng chuẩn độ thể tích Phân tích công cụ: phân tích điện hóa, phân tích sắc ký, phân tích quang phổ 1.5 Lựa chọn phƣơng pháp phân tích Lựa chọn phương pháp phân tích dựa ... Chƣơng ĐẠI CƢƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM 1.1 Khái niệm phân tích thực phẩm Phân tích thực phẩm việc sử dụng phương pháp phân tích lý học, hóa học, hóa lý, vi sinh vật để...
 • 118
 • 530
 • 3

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
... số phân tích tránh khỏi, nhiên trình phân tích cần khống chế sai số mức thấp Giá trị thực mẫu đo đại lượng xác định, xác định sai số trình phân tích ước lượng giá trị thực nằm khoảng giá trị thực ... hành theo cách sau: o Thực song song mẫu trắng để loại đáp ứng gây chất không cần phân tích o Phân tích mẫu chuẩn để kiểm tra độ phương pháp o Phân tích mẫu phương pháp dự kiến thực song song với ... trị thực nghiệm Vì vậy, việc xử lý kết sau trình phân tích cần thiết, qua đánh giá kết phân tích xác đến mức Thông thường, cần tiến hành phân tích nhiều lần áp dụng toán thống kê để đánh giá...
 • 150
 • 403
 • 1

BÀI BÁO CÁO : THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM pptx

BÀI BÁO CÁO : THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM pptx
... GVHD: Nguyễn Thanh Nam SVTH: Trang-T.Trang-H.Trang Vân-Vi-Tuyền-Tuyến Bộ Công Thương Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM Thiết Bị Phân Tích Thực Phẩm CHƯƠNG 2: GVHD: Nguyễn Thanh Nam SVTH: Trang-T.Trang-H.Trang ... Nghiệp Thực Phẩm TP HCM - Thiết Bị Phân Tích Thực Phẩm Cấu tạo gồm phần chính: Hệ chuẩn trực: để chuẩn trực chùm tia sáng vào Hệ thống tán sắc: phân li chùm sáng đa sắc thành đơn sắc Hệ buồng tối: ... có cấu tạo sau: GVHD: Nguyễn Thanh Nam SVTH: Trang-T.Trang-H.Trang Vân-Vi-Tuyền-Tuyến Bộ Công Thương Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM - Thiết Bị Phân Tích Thực Phẩm Phần a: phần tối lửa...
 • 29
 • 268
 • 0

Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm Thạc sĩ Phạm Kim Phượng

Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm Thạc sĩ Phạm Kim Phượng
... HĨA PHÂN TÍCH • 1/ ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ HĨA PHÂN TÍCH • 2/ ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ HĨA PHÂN TÍCH THỰC PHẨM • 3/ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH • 4/ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG • 5/ ĐÁNH GÍA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ... chất cho thêm vào • Kiểm nghiệm phân tích thực phẩm phương pháp hóa học ngồi phân tích trạng thái cảm quan, vi sinh vật… THẾ NÀO LÀ PHÂN TÍCH HĨA THỰC PHẨM Thực phẩm thức ăn , nước uống chất dinh ... thực phẩm t, n, ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - Độ xác – Precision Biểu thị qua kết phân tích 01 người thực số người khác thực phòng thí nghiệm sử dụng phương pháp phân tích thiết bị phân tích...
 • 31
 • 222
 • 1

bài giảng Phân tích thực phẩm

bài giảng Phân tích thực phẩm
... 5 Phân tích thực phẩm gì? Tại phải phân tích thực phẩm? Các bước quy trình phân tích Thành phần thực phẩm Lựa chọn phương pháp phân tích Nội dung học phần Tài liệu tham khảo 30/04/2014 Phân tích ... tồn phân tích thực phẩm (01 tiết) • Chủ đề 2: Kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu phân tích thực phẩm (02 tiết) • Chủ đề 3: Đánh giá cảm quan thực phẩm (08 tiết) • Chủ đề 4: Phân tích số thành phần vơ thực ... Văn Hợp (2010), Phân tích kiểm nghiệm thực phẩm thủy sản, NXB KHKT TS Nguyễn Thuần Anh (2013), BG thực hành phân tích thực phẩm Hà Dun Tư (2010), Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, NXB KHKT...
 • 350
 • 367
 • 3

bài giảng phân tích thực phẩm

bài giảng phân tích thực phẩm
... an tồn phân tích thực phẩm Chủ đề 2: Kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu phân tích thực phẩm Chủ đề 3: Đánh giá cảm quan thực phẩm Chủ đề 4: Phân tích số thành phần vơ thực phẩm Chủ đề 5: Phân tích số ... mẫu? Phƣơng pháp xử lý mẫu thực phẩm chuẩn bị phân tích? Quy định lấy mẫu ngun liệu, sản phẩm thực phẩm Chủ đề 2: Kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu phân tích thực phẩm thực phẩm „ 2.1 Một số khái niệm ... thành phần hữu thực phẩm Chủ đề 6: Kiểm nghiệm số sản phẩm thực phẩm ngun liệu phụ dùng chế biến thực phẩm Mo dau „ • TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách, giáo trình Phân tích kiểm nghiệm thực phẩm thuỷ sản...
 • 551
 • 162
 • 3

bài giảng phân tích thực phẩm cho hệ cao đẳng và trung cấp

bài giảng phân tích thực phẩm cho hệ cao đẳng và trung cấp
... điển: phân tích trọng lượng chuẩn độ thể tích Phân tích công cụ: phân tích điện hóa, phân tích sắc ký, phân tích quang phổ 1.5.Lựa chọn phương pháp phân tích Lựa chọn phương pháp phân tích dựa vào ... tiêu dùng 1.3 Phân loại phương pháp phân tích thực phẩm Phân tích định tính phương pháp cho phép nhận biết chất, cấu trúc, thành phần có mẫu phân tích thực phẩm nhờ vào thiết bị phân tích hay phản ... 1.2 Mục đích phân tích thực phẩm Phân tích thực phẩm nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá loại thực phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất thành phần dinh dưỡng theo qui định Phân tích thực phẩm nhằm...
 • 116
 • 389
 • 3

bài báo cáo thực hành phân tích thực phẩm nhóm 2

bài báo cáo thực hành phân tích thực phẩm nhóm 2
... nh bng sau: Becher Dung dch N 20 ppm (ml) 0.1 0.3 0.6 0.9 1 .2 Nc ct ln 2. 9 2. 7 2. 4 2. 1 1.8 m pH = (ml) 2 2 2 Thuc th Nessler 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 12 18 24 N (g) Sau ú o quang bc súng ... tip): 2NH3 + H3BO3 = (NH4)2B4O7 + 5H2O (NH4)2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 4H3BO3 + 2NH4Cl Hoc cú th s dng H2SO4 0.1N d, chun lng H2SO4 d bng dung dch NaOH 0.1N ( phng phỏp giỏn tip): 2NH3 + H2SO4 = ... m1 = 1,08g m2 = 1,08g mnc = 1,08g Th tớch dung dch Na2S2O3 tiờu tn: V1 = 4 ,2 ml V2 = 4,1 ml VB = 0,1 ml Ch s peroxide (mgH2O2/Kg) Vi mu th nht : (mgH2O2/Kg) Vi mu th hai : (mgH2O2/Kg) Vy ch s...
 • 37
 • 5,401
 • 8

bài giảng phân tích thực phẩm

bài giảng phân tích thực phẩm
... HỌC Phân tích thực phẩm phân tích thực phẩm? Tại phải phân tích thực phẩm? Các bước quy trình phân tích Thành phần thực phẩm Lựa chọn phương pháp phân tích Nội dung học phần Tài liệu tham khảo Thực ... Phân tích thành phần hóa học thực phẩm + Phân tích định tính: kết cho biết có mặt hay khơng tiêu hóa học cần phân tích mẫu + Phân tích định lượng: kết cho biết số lượng cụ thể chất cần phân tích ... Thực phẩm, lựa chọn vấn đề đặt Dinh dưỡng nhiều hay ít? Hấp dẫn hay hơng hấp dẫn? An tồn hay khơng an tồn? Mua hay khơng mua? Phân tích thực phẩm là: Phân tích tính chất vật lý, cảm quan thực phẩm: ...
 • 360
 • 698
 • 2

Bài giảng phân tích thực phẩm ppt

Bài giảng phân tích thực phẩm ppt
... hàng loạt công nghiệp thực phẩm CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TRO Tro thành phần thực phẩm sau nung cháy hết phần hữu Tro thực gồm loại muối khoáng có thực phẩm Trong trường hợp thực phẩm có lẫn chất bẩn ... nước phân tích AAS, ICP (khá sạch) H2SO4 Hợp kim Al, Mg, Fe, Cr Thép không gỉ Đun CaSO4 HNO3+ HCl Hợp kim bền Mẫu nước phân tích AAS, ICP Đun (chứa chất khó oxy hóa) HNO3+ H2SO4 Mẫu nước phân tích ... độ xác Tính thể tích dung dịch vừa pha cần dùng để pha thành dd chuẩn có nồng độ yêu cầu (thực giống mục ba )ở CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM 2.1 Ý nghĩa việc định lượng ẩm thực phẩm Độ ẩm (hàm lượng...
 • 87
 • 153
 • 2

Câu hỏi và bài tập phân tích thực phẩm

Câu hỏi và bài tập phân tích thực phẩm
... Sn2+ dung dịch Fe3+ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG SẮC KÝ Câu 1: Để đánh giá phân giãi hai cấu tử mẫu chạy sắc ký, người ta dựa đại lượng ? Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới thông số ? Câu 2: Nêu phương ... họa? Câu 5: Hãy phân tích yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy detector FID Câu 6: Hãy phân tích yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy detector ECD Câu 7: Phân tích tính ưu điểm buồng tiêm theo chế độ PTV Câu ... O + 2CH3COOK + H2O I2 + Na2S2O3 = NaI + Na2S4O6 b/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN QUANG PHỔ VÀ PHỔ UV-VIS Phần Câu hỏi: Sự khác biệt xạ điện từ dựa vào đặt điểm nào? + I2 Hiện tương giao thoa ánh ứng...
 • 52
 • 552
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học thpt chuyên đề một số ỨNG DỤNG của DFSĐồ án Thiết kế chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020Cơ chế phản ứng hóa học trong chương trình Trung học Phổ thông phần cơ sở Lý thuyếtPhát triển kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Nha TrangQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng TMCP Công Thương Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵngĐồ án Thiết kế cao ốc cho thuê và trung tâm thương mại Hàm Rồng Thanh HóaTiêu Chuẩn Việt Nam 9244 2012Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Phương Tây chi nhánh Đà NẵngQuản trị quan hệ khách hàng tại Siêu thị Quảng NgãiQuản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Khánh HòaQuản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình ĐịnTăng cường huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Phú TàiTăng cường kiểm soát chi phí tại Trung tâm Điện toán Truyền số liệu KVIIThế giới nghệ thuật truyện ngắn Hòa VangTính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thép Thái Bình DươngTình thái trong câu đặc biệt, câu tỉnh lược và câu dưới bậcTính toán cấu kiện thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn Mỹ AISC so sánh với TCXDVN 338 200Tính toán cấu kiện thép góc đơn chịu uốn và nén uốn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AIS
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập