Cơ học ứng dụng phần bài tập nguyễn nhật lệ, nguyễn văn vượng

Bài giảng học ứng dụng: Chương I - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương I - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
... Tp.HCM Chương I: Những vấn đề tĩnh học vật rắn tuyệt đ i 1.2 Hệ tiên đề tĩnh học Tiên đề 5: Tiên đề hóa rắn Một vật biến dạng cân tác dụng hệ lực hóa rắn l i cân Tiên đề 6: Tiên đề gi i phóng liên ... chịu liên kết) cân xem vật tự cân gi i phóng liên kết, thay tác dụng liên kết gi i phóng phản lực liên kết tương ứng Bộ môn Kỹ Thuật – Đ i học Bách Khoa Tp.HCM Chương I: Những vấn đề tĩnh học ... Bộ môn Kỹ Thuật – Đ i học Bách Khoa Tp.HCM Chương I: Những vấn đề tĩnh học vật rắn tuyệt đ i  Nếu thỏa mãn đồng th i i u kiện dùng làm liên kết cho vật rắn chúng g i liên kết M i liên kết...
 • 48
 • 3,320
 • 12

Bài giảng học ứng dụng: Chương VI - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VI - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
... Chương VI: Tính bền ứng suất không đổi  Chương VI Tính bền ứng suất không đổi Nguyễn Thanh Nhã Bộ môn Kỹ Thuật – Khoa Khoa Học Ứng Dụng – 106B4 ĐT: 08.38660568 – 0909568181 Email: thanhnhanguyendem@gmail.com ... môn Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM Chương VI: Tính bền ứng suất không đổi  Tính bền thanh chịu uốn xoắn đồng thời  Bộ môn Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM Chương VI: Tính bền ứng ... dạng Bộ môn Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM Chương VI: Tính bền ứng suất không đổi  Ba dạng toán tính bền Bài toán kiểm tra bền - Kiểm tra lớp biên trước - Kiểm tra lớp trung hòa - Kiểm tra...
 • 36
 • 1,510
 • 3

Bài giảng học ứng dụng: Chương VII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã
... 7.2.1.3 Thanh chịu uốn phẳng - Mối quan hệ độ võng góc xoay: (7.10) - Kết hợp (7.8) (7.10): (7.11) - Phương trình vi phân đường đàn hồi: (7.12) Bộ môn Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM Chương VII: ... môn Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM Chương VII: Tính biến dạng thanh 7.3 Phương pháp lượng 7.3.3 Phương pháp giải a Độ võng - Công ngoại lực ảo (7.18) - Công biến dạng ảo: (7.19) - Theo ... môn Kỹ Thuật – Đại học Bách Khoa Tp.HCM Chương VII: Tính biến dạng thanh 7.3 Phương pháp lượng 7.3.3 Phương pháp giải b Góc xoay - Công ngoại lực ảo (7.21) - Công biến dạng ảo: (7.22) - Theo...
 • 28
 • 624
 • 0

học ứng dụng - phần 1 học vật rắn tuyệt đối - chương 1

cơ học ứng dụng - phần 1 cơ học vật rắn tuyệt đối - chương 1
... (s) a o  o xa xm y b II TĨNH HỌC Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT TĨNH HỌC 1. 1 Các khái niệm 1. 1 .1. Hệ lực Hệ lực tập hợp nhiều lực tác dụng lên vật rắn Ví dụ ký hiệu: Hợp lực hệ ... tác dụng vật rắn tự nằm trạng thái cân Trạng thái cân vật rắn trạng thái ứng yên so với vật rắn khác chọn làm hệ qui chiếu 1. 2.Các định luật tĩnh học Định luật 1: Điều kiện cần đủ để vật rắn ... sát: Điểm vật rắn tuyệt đối ( không ý đến tính chất đối tượng xét ) - Điểm mô hình đối tượng mà kích thước , hình dáng bỏ qua toán xét - VRTĐ vật rắn mà khoảng cách hai điểm không đổi 1. 3 .1 Toạ độ...
 • 8
 • 294
 • 4

HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 7 pps

CƠ HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 7 pps
... q1, q2, q3, …qm - Toạ độ đề chất điểm biểu diễn qua toạ độ suy rộng - Nếu toạ độ suy rộng độc lập  toạ độ suy rộng đủ (q1, q2, …qn) - Nếu không ta có toạ độ suy rộng dư (qn+1, qn +2, qm), m>n - ... Ví dụ: - Khảo sát hai liên kết lề loại với với hình vẽ: - Vị trí của chúng xác định sau:  {, } - Số toạ độ suy rộng đủ  {xA, yA, xB, yB} m-n = Phương trình liên kết: 2 x A  y A  OA2 2 xB ... chất điểm thuộc hệ  - Gọi Fk lực tác dụng lên chất điểm Mk         Fk  Fk t , r1 , r2 , , rn , v1 , v2 , ,  Lực tác dụng lên hệ gồm: - Ngoại lực: Lực từ bên tác dụng lên chất điểm...
 • 14
 • 178
 • 1

HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 6 ppsx

CƠ HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 6 ppsx
... F s v2 m  Fn   Fb HAI DẠNG BÀI TOÁN CƠ BẢN - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM - Bài toán thuận: Biết chuyển động chất điểm, xác định lực tác dụng lên chất điểm - Bài toán ngược: Biết lực tác dụng lên ... xem hệ quy chiếu quán tính CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA ĐỘNG LỰC HỌC 2. 1 Định luật quán tính Chất điểm không chịu tác dụng lực - ứng yên chuyển động thẳng - Là quy chuẩn hệ quy chiếu quán tính khẳng ... chuyển động đối tượng khảo sát 2. 2 Định luật động lực học Trong hệ quy chiếu quán tính, tác dụng lực, chất điểm chuyển động với gia tốc hướng với lực có giá trị tỷ lệ với cường độ lực   F  ma -...
 • 7
 • 160
 • 1

HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 5 CẤU PHẲNG docx

CƠ HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 5 CƠ CẤU PHẲNG docx
... loại cấu loại nhóm tĩnh định cao có cấu - Nhóm Atxua loại loại B A C - Ví dụ xếp loại cấu phẳng A O D B C Nhóm loại 2: ( 4 -5 ), ( 2- 3 ) Khâu dẫn A O D B C CƠ CẤU BỐN KHÂU PHẲNG 2. 1 Khái niệm - cấu ... 1 A D e 2 b1b2 HOẠ ĐỒ VẬN TỐC nc2b2 ne2b2 e2 EB P EC c3c2 EB EC b’1b 2 BC BC 2. 2 .2 Xác định tỷ số truyền khâu cấu sử dụng phương pháp tâm quay tức thời 2. 2 .2. 1 Định lý Kennedy - Trong ... lắc - Tỷ số truyền hai khâu động cấu j k là: ijk= j/k - Tỷ số truyền cấu tỷ số truyền khâu dẫn khâu bị dẫn nối giá cấu (dấu) 2. 2 Quan hệ động học khâu cấu 2. 2.1 Phân tích động học cấu phẳng...
 • 40
 • 430
 • 2

HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 4 doc

CƠ HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 4 doc
... chuyển động tuyệt đối -Chuyển động đối tượng khảo sát hệ quy chiếu động gọi chuyển động tương đối - Chuyển động hệ động hệ quy chiếu cố định gọi chuyển động theo 2. 1 Hợp chuyển động điểm 2. 1.1 ... dz dk      2 e  v r 2    dt dt dt dt dt dt         di  e  i dt wk  2 e  v r 2. 2 Hợp chuyển động vật 2. 2.1 Hợp hai chuyển động tịnh tiến Hợp hai chuyển động tịnh tiến ... AB - Chuyển động đường chuyển động tịnh tiến nên cần nghiên cứu chuyển động điểm - Mô hình chuyển động tiết diện song song với mặt phẳng quy chiếu 3 .2 Khảo sát chuyển động hình phẳng y1 3 .2. 1...
 • 27
 • 143
 • 1

HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 3 pdf

CƠ HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 2 ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 3 pdf
... ta khảo sát chuyển động điểm phương pháp tọa độ tự nhiên 2. 2 Phương trình chuyển động điểm Chọn gốc tọa độ O chiều dương quỹ đạo s = s(t) S O 2. 2 Vận tốc chuyển động điểm - Từ định nghĩa vềvận ...  v. dt ds dt t 0 s dt dt  - Ở  véc tơ đơn vị tiếp tuyến M M  r  r   r  r O 2. 3 Gia tốc chuyển động điểm Từ định nghĩa gia tốc:   M1  1 M    2  dv d  ds   d s  ds d d ... xác định v v x  2 3. 3 Gia tốc chuyển động điểm  d x(t )  wx   (t ) x dt  d  y (t )   w wy   (t ) y dt  d z t  wz   (t ) z dt wx   w y   wz  2 Ví dụ 4.1 Ví dụ...
 • 8
 • 172
 • 2

HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 1 HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - CHƯƠNG 2 pot

CƠ HỌC ỨNG DỤNG - PHẦN 1 CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI - CHƯƠNG 2 pot
... tác dụng lên vật rắn gọi hệ ngẫu lực 2. 2 .2 .1 Thu gọn hệ ngẫu lực Hợp ngẫu lực mặt phẳng ngẫu lực nằm mặt phẳng cho, có mô men đại số tổng mô men đại số ngẫu lực hệ n m   mk k 1 2. 2 .2. 2 Điều ... 2 .1. 3 Điều kiện cân Hệ lực đồng quy phẳng cân véc tơ hệ lực triệt tiêu Ví dụ 2. 2 Hệ ngẫu lực 2. 2 .1 Ngẫu lực 2. 2 .1. 1 Khái niệm Hệ hai lực song song, ngược ... V đặt O mô men M O f1 m1 f2 mo m2 m3 O f1 O f 12 f3 f3 f2 v v  Định lý: Hệ lực phẳng tương đương với lực ngẫu lực đặt điểm tuỳ ý nằm mặt phẳng tác dụng  hệ lực, tương ứng lực thu gọn(V ) ngẫu...
 • 13
 • 319
 • 7

Giáo trình nghề công nghệ ô tô môn học MH 08 học ứng dụng phần 1

Giáo trình nghề công nghệ ô tô  môn học MH 08  cơ học ứng dụng phần 1
... tạo hoạt ô ng truyền ô ng đăng 79 Câu hỏi ôn tập 83 Tài liệu tham khảo 84 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ HỌC ỨNG DỤNG Mã số môn học: MH 08 Thời gian môn học: 60 h (Lý ... giác OAC ta có: Hình 1. 14 F1 A R C O  F2 Hình 1. 15 R2 = F12 + F22 - F1 F2 cos (18 00-α) Vì cos (18 00-α) = - cos α R2 = F12 + F22 + F1 F2 cosα R  F12  F22  F1 F2 cos (1 1) F1 * Các trường hợp ... 57 1. 1.2- Khái niệm cấu truyền ô ng 58 1. 1.3- Khái niệm máy 58 1. 2- Lược ô ô ng học ô ô ng 59 cấu truyền động ma sát 60 2 .1 cấu truyền ô ng...
 • 38
 • 37
 • 0

Giáo trình nghề công nghệ ô tô môn học MH 08 học ứng dụng phần 2

Giáo trình nghề công nghệ ô tô  môn học MH 08  cơ học ứng dụng phần 2
... ô ng Nhôm Đuya k (MN/m2) (1,4 – 1,6)1 02 (1,4 – 1,6)1 02 (0 ,28 – 0,8)1 02 (0,3 – 1 ,2) 1 02 (0,3 – 0,8) 1 02 (0,8 – 1,5) 1 02 n (MN/m2) (1,4 – 1,6)1 02 (1,4 – 1,6)1 02 (1 ,2 – 1,5)1 02 (0,3 – 1 ,2) 1 02 ... max  4 mã  M U2 M X2   W X2 WO2 M U2 M X2   W X2 4W X2 M U2  M X2 W X2 Đặt M tinh  M U2  M X2 gọi mô men tính toán Ta có:  tinh  M tinh WX (2 – 15) Một uốn-xoắn ô ng thời đảm bảo ... mô men tác dụng lên pu ly : N1 50  71 62 23 87 N n 150 N 30 m2  71 62  71 62  14 32 N n 150 N 150 m3  71 62  71 62  71 62 N n 150 N 70 m4  71 62  71 62  33 12 N n 150 m1  71 62 Để vẽ biểu ô ...
 • 52
 • 38
 • 0

Ứng dụng các nguyên học đề giải các bài tập động lực học

Ứng dụng các nguyên lí cơ học đề giải các bài tập động lực học
... hệ số cứng chống uốn c Bỏ qua lực cản coi động quay Bài giải: hệ khảo sát động Các ngoại lực tác dụng lên hệ gồm trọng lực Q tác dụng lên vỏ động cơ, trọng lực P tác dụng lên rôto lực đàn ... sở học giải tích Động lực học phần học lý thuyết nhằm nghiên cứu quy luật chuyển động học vật thể dới tác dụng lực hay thiết lập mối quan hệ chuyển động lực nguyên nhân gây nên chuyển động học ... II Bài tập ứng dụng Bài toán sử dụng nguyên lý Đalămbe - Lagrăng (sử dụng phơng trình tổng quát động lực học) Bài 3.1: Cho hệ nh hình vẽ Các phần dây nằm trục ròng rọc theo phơng thẳng ứng Các...
 • 59
 • 82
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập cơ học ứng dụng có hướng dẫn giải mẫu trả lời tác giả nguyễn nhật lệ nguyễn văn vượngbài tập cơ học ứng dụngcơ học ứng dụng bài tậpsách bài tập cơ học ứng dụnghướng dẫn giải bài tập cơ học ứng dụngdownload bài tập cơ học ứng dụngcác chuyên đề thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toán25 ĐỀ DẠNG ĐIỀN TỪ HAY CHO HỌC SINH LỚP 3, 4 LUYỆN HÈTài liệu môn học Mạng Máy Tínhbồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề assessment and testing in EFL class at high school levelTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sự50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp cao PHẦN 2TÊN CÁC QUỐC GIA BẰNG TIẾNG ANHĐồ án Tổ chức điều hành sản xuấtNghiên cứu về elipelipxoitĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨCTiểu luận Thí nghiệm cắt trực tiếp và ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm lên các giá trị đặc trưng thu nhận được so với mẫu ở điều kiện tự nhiênTuyển tập 195 bài tập trắc nghiệm chuyên đề lũy thừa, mũ và logarit lương văn huytuyển tập 213 bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số trần văn tàiTuyển tập 500 bài tập trắc nghiệm chuyên đề oxyz giải chi tiếtTuyển tập 240 câu trắc nghiệm khối trụ khối nón khối cầu phạm văn huyhệ thống thông tin quang tốc độ cao và ứng dụnggiáo trình TU TUONG 2013Giao an bo chui qua cong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập