ĐỀ tài TÍNH TOÁN sức kéo ôtô DU LỊCH

ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ KHÁCH

ĐỀ TÀI: TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ KHÁCH
... tc c tớnh c thp nht l: o = o o M dm s= < scp o s= (2.19) 42 Vì giá trị M dm , o , scp nên tính đợc giá trị tối thiểu đặc tớnh c cho sai s cho phộp khụng vt quỏ giỏ tr cho phộp lm vic ny...
 • 102
 • 292
 • 0

Đề tài TÍNH TOÁN sức kéo ô tô

Đề tài  TÍNH TOÁN sức kéo ô tô
... thị VII XÂY DƯỢNG ĐỒ THỊ ĐẶC TÍNH TĂNG TỐC CỦA ƠTƠ Đồ thò gia tốc tô: Gia tốc ô chuyển động không ổn đònh tính sau: g j = ( D −ψ ) δi ( CT 1.45/Trang 109 ) Khi tính gia tốc đường (đường độ ... 690.0496 648.4087 594.8704 529.4346 Đồ thị cân lực kéo VI XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC: Nhân tố động lực học : Nhân tố động lực học tính theo công thức sau: P − Pw D= k G (CT 1.41/Trang 108) ... XÂY DỰNG ĐỒ THỊ CÂN BẰNG LỰC KÉO CỦA ƠTƠ - Phương trình cân lực kéo ơtơ chuyển động tổng qt: (Trang 107) Pf PK = + Pω ± Pi ± Pj + Pm Trong : Pk = (Me.it.�t)/rb lực kéo tiếp tuyến (kg) Pf = f.G...
 • 17
 • 25
 • 0

ĐỀ tài TÍNH TOÁN sức kéo XE TOYOTA INOVA 2006

ĐỀ tài  TÍNH TOÁN sức kéo XE TOYOTA INOVA 2006
... ĐẶC TÍNH KÉO CỦA ÔTÔ KHI LẮP HTTL CƠ KHÍ VÀ KHI CÓ HTTL CÓ BIẾN MÔ THỦY LỰC 3.1 Tính toán kéo chuyển động thẳng ôtô HTTL khí 3.1.1 Các số liệu ban đầu Các thông số xe tham khảo xe Toyota Inova 2006 ... 567.44 Bảng số 3.1: kết tính toàn đặc tình động xe tham khảo Từ kết ta xây dựng đồ thị đặc tình động xe tham khảo Hình 3.1: Đồ thị đặc tính động xe tham khảo Trên đồ thị đặc tính giá trị momen cực ... 6321.61 5958.71 5568.52 Bảng số 3.2: kết tính toán lực kéo xe tham khảo 3.1.3.2 Xác định đường lực cản chuyển động: Sử dụng phương trình sau để tính toán với vận tốc không đổi: (3.5) [kN] = Độ...
 • 12
 • 79
 • 1

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ÔTÔ 1 : TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ TẢI

BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT ÔTÔ 1 : TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ TẢI
... 0.64996 0. 619 89 0.5545 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 74 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 1. 1 913 8 9.8327 14 .749 19 .665 24.582 ... 0.025 0.025 15 25 35 45 55 65 70 75 80 85 90 95 10 0 10 5 11 0 11 5 12 0 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 13 3.5 0.422 3.798 10 .55 20.678 ... 8 .10 08 9.7209 11 .3 41 12.9 61 14.4 01 14.8 51 15.3 01 16.202 0.26 71 0.2782 0.2836 0.2832 0.277 0.26 51 0.2474 0.2268 0. 219 4 0. 211 6 0 .19 46 0.97579 1. 02053 1. 0423 1. 04068 1. 015 69 0.96773 0.89639 0. 813 36...
 • 23
 • 522
 • 1

TÍNH TOÁN SỨC KÉO OTO

TÍNH TOÁN SỨC KÉO OTO
... 5600 89 151,78 6000 88,06 140,16 Đồ thị: Hình 1: CƠ ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH TỐC ĐỘ NGOÀI ĐỘNG Chương 2: TÍNH TOÁN SỨC KÉO OTO Đồ thị cân lực kéo: Pk = M e io ih ηt rb Me : momen quay trục khuỷu động Ta ... động xăng kỳ - động diezel kỳ Ne ne Ne tính đơn vị KW ne tính băng đơn vị vòng/min Momen cực đại bánh xe chủ động Mk Mk = Me ih.io.ηt Xây dựng đồ thị đặc tính Pk – V Ta có: N e = N emax  n  ... 0,5 f = 0,02 α = 3o30’ LỰC VÀ MOMEN TÁC DỤNG LÊN OTO Các đường đặc tính động Ne Me Nemax Ne = f(ne) Me = f(ne) nN vg/min ne Phương trình đường đặc tính qua công thức kinh nghiệm Leydecman: N e =...
 • 12
 • 561
 • 5

BTL LÝ THUYẾT Ô TÔ: TÍNH TOÁN SỨC KÉO OTO CÓ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC CƠ KHÍ

BTL LÝ THUYẾT Ô TÔ: TÍNH TOÁN SỨC KÉO OTO CÓ HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC CƠ KHÍ
... đó: B - Chiều rộng sở ô tô (m) H - Chiều cao toàn ô tô (m) m - Hệ số điền đầy, chọn theo loại ô tô: + Đối với ô tô tải nặng ô tô bus: m = 1,00-1,10 + Đối với ô ô tô tải nhẹ: m = 0,90 ÷ 0,95=> ... 1,8522 (NS2/m2) Hiệu suất hệ thống truyền lực, chọn theo loại ôtô - Đối với ô tô tải nhẹ: ηt = 0,85 ÷ 0,90 - Đối với ô tô tải nặng khách: ηt = 0,83 ÷ 0,85 - Đối với ô tô nhiều cầu chủ động: ηt ... lượng thiết kế ) Hệ số khai thác KG: KG = Gc/G0 Với: + Gc: tải trọng chuyên chở + Go: tự trọng ô Hệ số khai thác KG tra theo bảng 1.3 tài liệu tính toán sức kéo ô tô máy kéo => Chọn KG =1...
 • 28
 • 987
 • 19

BTL Lý thuyết oto: Tính toán sức kéo oto

BTL Lý thuyết oto: Tính toán sức kéo oto
... động xác định đường đặt tính - Chọn động phù hợp có đường đặt tính phù hợp với đường đặt tính vừa tính toán - Lấy đường đặt tính thực tế theo đường đặt tính tính toán III TÍNH VÀ CHỌN TỈ SỐ TRUYỀN ... 40.0000 V(m/s) VIII XÂY DƯỢNG ĐỒ THỊ ĐẶC TÍNH TĂNG TỐC CỦA ÔTÔ 8.1 Đồ thị gia tốc ôtô - Gia tốc ôtô tính j = ( D − Ψ) g δi Tính đường tốt Ψ = f = 0,02 Hệ số tính đến ảnh hưởng khối lượng quay δ i ... ⇒Nvmax = 145,12 KW 2.2 Chọn động xây dựng đường đặt tính 2.2.1 Chọn động cơ: Động Diesel có điều tốc Buồng cháy xoáy lốc 2.2.2 Xây dựng đường đặt tính tưởng - Điểm có toạ độ ứng với vận tốc cực...
 • 12
 • 526
 • 5

TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ 2 potx

TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ 2 potx
... Trung bình 0.018 ÷ 0. 020 Tốt 0. 020 ÷ 0. 022 Lát đá (đá phiến) Trung bình 0. 022 ÷ 0. 025 Tốt 0. 025 ÷ 0.030 Rải đá (đá suối) Trung bình 0.030 ÷ 0.035 Đá dăm 0. 023 ÷ 0. 025 Khô 0. 025 ÷ 0.035 Đất nện chặt ... Nhân tố cản khí Loại Ôtô động học (K) diện (F) động (W) [daNs2 / m4] [m2] [daNs2 / m2] 0 .20 ÷ 0.035 1.6 ÷ 2. 8 0.030 ÷ 0.090 Du lịch Có mui Không có mui 0.04 ÷ 0.05 1.5 ÷ 2. 0 0.060 ÷ 0.100 Đầu ... động Ôtô chuyển động; G2φ = G2.m2 – trọng lượng bám cầu chủ động phía sau, [N]; φ – hệ số bám; Để Ôtô chuyển động mặt đường ngang (i = 0), Dϕ ≥ Di ≥ f 1 .2. 5.3 Đường đặc tính động lực học Ôtô tải...
 • 17
 • 132
 • 2

TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ ppt

TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ ppt
... thực nghiệm Ôtô là: ηt = 0.85 ÷ 0.90 Ôtô thiết kế Ôtô nên chọn: ηt = 0.88 1.2.4 Xác định trọng lượng Ôtô 1.2.4.1 Xác định trọng lượng thân Ôtô, G0[N] Trọng lượng thân trọng lượng Ôtô chưa chất ... = 0.75 1.5.2.2 Đường đặc tính cân lực kéo Ôtô - Bảng biến thiên lực theo vận tốc hay số vòng quay Bảng số liệu đường đặc tính lực: Bảng số liệu đường đặc tính cân lực kéo ne Pφ PK1 PK2 PK3 …… ... PW - Đường đặc tính cân lực kéo Ôtô 1.5.3 Nhân tố động lực học Ôtô 1.5.3.1 Nhân tố động lực học Ôtô tải trọng quy định a Phương trình nhân tố động lực học Nhân tố động lực học (D) Ôtô mối quan...
 • 15
 • 159
 • 0

tính toán sức kéo ôtô khách

tính toán sức kéo ôtô khách
... lớn ôtô 3|Page Bài tập lớn ôtô 3|Page Bài tập lớn ôtô sv: trn Vn Húa sv: trn Vn Húa sv: trn Vn Húa Nhn xột , ỏnh giỏ bi ln Giỏo viờn hng dn: Kt qu ỏnh giỏ: Giỏo viờn chm: 4|Page Bài tập lớn ôtô ... gia tc v gia tc ngc, thi gian tng tc, qung ng tng tc 2|Page Bài tập lớn ôtô 2|Page Bài tập lớn ôtô 2|Page Bài tập lớn ôtô sv: trn Vn Húa sv: trn Vn Húa sv: trn Vn Húa 3/ Tt c cỏc th u biu th ... ụtụ-mỏy kộo cho nng sut l cao nht vi giỏ thnh thp nht 5|Page Bài tập lớn ôtô 5|Page Bài tập lớn ôtô 5|Page Bài tập lớn ôtô sv: trn Vn Húa sv: trn Vn Húa sv: trn Vn Húa m bo kh nng lm vic cỏc...
 • 46
 • 181
 • 1

Đồ án ôtô thiết kế tính toán sức kéo của xe tải ôtô huyndai 20,4 tấn

Đồ án ôtô thiết kế tính toán sức kéo của xe tải ôtô huyndai 20,4 tấn
... phương pháp tính toán thiết kế ôtô như: chọn công suất động cơ, xây dựng đường đặc tính động cơ, xác định tỷ số truyền thành lập đồ thị cần thiết để đánh giá chất lượng động lực học ôtô, đánh giá ... xin chân thành cảm ơn! NHIỆM VỤ TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ I Khái niệm chung II Số liệu cho trước - Loại ôtô: xe tải Hyundai 20,4 - Tải trọng: 20400 kg - Tốc độ cực đại ôtô: 90 km/h - Hệ số cản đường ... có): 2.2.1 Xác định tỷ số truyền hộp số: - Các loại bán kính bánh xe: Bán kính thiết kế (ro): Là bán kính bánh xe chưa có tải trọng tác dụng (bán kính tự do) ro = D/2 Các kích thước lốp: d - đường...
 • 19
 • 457
 • 2

Đồ án Ôtô: Thiết kế tính toán sức kéo của xe tải Ôtô Huyndai 20,4 tấn

Đồ án Ôtô: Thiết kế tính toán sức kéo của xe tải Ôtô Huyndai 20,4 tấn
... xin chân thành cảm ơn! NHIỆM VỤ TÍNH TOÁN SỨC KÉO ÔTÔ I Khái niệm chung II Số liệu cho trước - Loại ôtô: xe tải Hyundai 20,4 - Tải trọng: 20400 kg - Tốc độ cực đại ôtô: 90 km/h - Hệ số cản đường ... phương pháp tính toán thiết kế ôtô như: chọn công suất động cơ, xây dựng đường đặc tính động cơ, xác định tỷ số truyền thành lập đồ thị cần thiết để đánh giá chất lượng động lực học ôtô, đánh giá ... có): 2.2.1 Xác định tỷ số truyền hộp số: - Các loại bán kính bánh xe: Bán kính thiết kế (ro): Là bán kính bánh xe chưa có tải trọng tác dụng (bán kính tự do) ro = D/2 Các kích thước lốp: d - đường...
 • 7
 • 278
 • 1

Bài tập lớn Tính toán sức kéo ô tô tải

Bài tập lớn Tính toán sức kéo ô tô tải
... (ih) Tính toán tiêu động lực học - Tính toán tiêu công suất (Nk) - Tính toán tiêu lực kéo (Pk) - Tính toán nhân tố động lực học đầy tải (D) tải thay đổi (Dx) - Tính toán khả tăng tốc tô: + ... Môn học ô Họ tên sinh viên: V ỡnh Cụng Tên tập: Lớp:ĐHKT Công nghệ ô A Khoá: tính toán sức kéo ô vận tải I số liệu cho trớc: - Số chỗ ngồi: 03 - Tốc độ lớn nhất: Vmax = 80 km/h - Tải ... Chọn động lắp đặt ô Để xác định công suất động xây dựng đờng đặc tính trớc tiên phải xác định trọng lợng ô I Xác định toàn trọng lợng tô: Đây loại xe vận tải chuyên chở toán khối lợng...
 • 24
 • 2,157
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn tính toán sức kéo oto xe acura mdxbài tập lớn tính toán sức kéo oto xe con t chỗ ngồitính toán sức kéo ô tô tảitính toán sức kéo ô tô du lịchtinh toan suc keo o to du lich 4chotính toán sức kéotính toán sức kéo của ô tôtính toán sức kéo ô tôđề tài tính toán và sotính toán sức kéo đoàn tàuđề tài tính toán và thiết kế nền đất yếu bằng cọc cátde tai tinh toan ket cau thep can truc chan de dang cong 36t 123bài tập lớn tính toán sức kéo ô tôtính toán sức kéo ô tô kháchbài tập lớn tính toán sức kéo ô tô khách200 Bài Tập Tình Huống Và Thuật Quản Lý, Kinh DoanhLịch sử việt nam tập 15 từ năm 1986 đến năm 2000Tìm hiểu về vấn nạn trục lợi trong bảo hiểm nhân thọ tại công ty TNHH MTV bảo gia hưng thịnh tổng đại lý dai ichi life việt namPhân tích hoạt động tín dụng khối khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng (VP bank) chi nhánh gia định giai đoạn 2013 2015KHÓA LUẬN: Xây dựng hệ chuyên gia hỗ trợ học sinh giải bài tập vật lý về động học chất điểmSo hop hội đồng và họp tổ chuyên mônMối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại họcGiải pháp tái cấu trúc tài chính Tổng Công ty Sông ĐàQuản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông gia viễn c tỉnh ninh bìnhĐánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ ATM autolink của ngân hàng việt nam thịnh vượng tại (VPBank) TP HCMCác nhân tố ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán việt nam (VN INDEX)Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP quốc dân PGD tân hươngBAO CAO NCKHKT DANH CHO HS THPT: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG LUYỆN THI CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA TRÊN NỀN TẢNG ADROIDTÓM tắt 133 SÁCH bán CHẠY NHẤT mọi THỜI đạiXây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm sinh học trong quá trình thực tập sư phạm ở trường phổ thôngLịch sử văn học trung quốc tập 2Bài 4 2 cách viết quảng cáo hay hấp dẫnBiện pháp phát triển dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển tại công ty Bee LogisticsBài 1 3 cài đặt các công cụ hỗ trợ seo cần thiếtBài 2 tối ưu onpage những kỹ thuật cơ bản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập