BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: SINH LÝ CHUYỂN DẠ

Bài giảng Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ

Bài giảng Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ
... nghĩa đợc chuyển kéo di chuyển đình trệ Kể đợc nguyên nhân chuyển kéo di chuyển đình trệ Phân tích đợc tác hại chuyển kéo di chuyển đình trệ Chẩn đoán đợc chuyển kéo di chuyển đình trệ Lập ... đình trệ Lập v thực kế hoach chăm sóc b mẹ chuyển kéo di chuyển đình trệ Định nghĩa Chuyển kéo di Chuyển đình trệ Nguyên nhân Có yếu tố dẫn đến chuyển kéo di: Tính chất co Thai nhi Khung chậu ... Chẩn đoán Chuyển kéo di Chuyển 18 cha đẻ Các yếu tố gây chuyển kéo di ( có) Dựa vo biểu đồ chuyển dạ: > (Pha tiềm tng) > ( pha tích cực ) Chẩn đoán Chuyển đình trệ Dựa vo biểu đồ chuyển Ngôi...
 • 12
 • 949
 • 12

Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011.doc

Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011.doc
... hoạ âm khác Bài 8(D) Sau 105 giờ, độ phóng xạ giảm 128 lần: Bài 23(A) Bài 24(C) ngược pha hai nút nên suy ý với n = 0,1,2,3 Bài 10(B )Bài 11(D )Bài 12(B )Bài 13(A )Bài 14(D )Bài 15(D) Bài 16(B) Giao ... biến thi n vận tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng Elíp Bài (B) Bài (B) Bài (D) Bài (C) Bài (D Bài (D) Bài (A nên n=1 nên B sai Dao động ngược pha tức nên C =>A,C đúng.Vậy đáp án D Bài 16 ... lớn 14 cm Bài 5(D) Bài :(C) mạch xảy cộng hưởng đoạn mạch chứa R nên Cường độ dòng điện tức thời mạch pha với hiệu điện tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài (B) Bài 8(B) Bài (A) Bài 10 (D)...
 • 24
 • 164
 • 0

Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011.doc

Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011.doc
... hoạ âm khác Bài 8(D) Sau 105 giờ, độ phóng xạ giảm 128 lần: Bài 23(A) Bài 24(C) ngược pha hai nút nên suy ý với n = 0,1,2,3 Bài 10(B )Bài 11(D )Bài 12(B )Bài 13(A )Bài 14(D )Bài 15(D) Bài 16(B) Giao ... biến thi n vận tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng Elíp Bài (B) Bài (B) Bài (D) Bài (C) Bài (D Bài (D) Bài (A nên n=1 nên B sai Dao động ngược pha tức nên C =>A,C đúng.Vậy đáp án D Bài 16 ... lớn 14 cm Bài 5(D) Bài :(C) mạch xảy cộng hưởng đoạn mạch chứa R nên Cường độ dòng điện tức thời mạch pha với hiệu điện tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch Bài (B) Bài 8(B) Bài (A) Bài 10 (D)...
 • 24
 • 142
 • 0

Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011

Bài giảng Bo De Vat ly thu thi thu dai hoc 2011
... biểu diễn biến thi n vận tốc theo li độ dao động điều hòa có dạng Elíp Bài (B) Bài (B) Bài (D) Bài (C) Bài (D Bài (D) Bài (A Khi ghép song song độ cứng lò xo : Bài (C ) Bài 10 (B) Bài 11 (D) A ... ngắn Bài A 0,05 J Bài D 3m/s Bài A Lực điện từ Bài B 400 N/m Bài A Bài (D) Bài 10 A Phát biểu I Phát biểu II Hai phát biểu có tương quan Bài 11 C Bài 12 C Bản chất mơi trường Bài 13 B Mỗi dòng ... độ, tần số Bài 14 C Tia Rơnghen khơng có khả iơn hố chất khí Bài 15 A Bài 16 D 2m Bài 17 D Cả A, B C Bài 19 A 0,6μm Bài 20 (A) Bài 21 D Tăng hiệu điện lên lần Bài 22 A -120(cm/s) Bài 23 C Mỗi...
 • 24
 • 147
 • 0

Bài giảng chương 3 sinh nội tiết phạm kim đăng

Bài giảng chương 3 sinh lý nội tiết  phạm kim đăng
... o giải thích HF mạnh động dục Sự điều ho nội tiết vùng dới đồi - Trung tâm TK, cầu nối TK - nội tiết, c/n nội tiết - Tiết nhóm hormone (điều ho h/đ nội tiết đặc biệt tuyến yên) Nhóm giải phóng ... Ko đặc hiệu) 25 Ph m Kim ng - Khoa CN&NTTS 11/04/2009 CH2OH 21 CH3 25 C C C 20 C CH3 11 19 CH OH a c CH3 17 CH3 Enzyme P-450scc d Hoạt hoá ACTH OH Pregnenolone b O C CH3 CH3 Cholesteron Androgen ... (Gonadotropin RH.) & H sinh dục 1.5 Kích nhũ tố (prolactin): protein, cầu disulfur Tác dụng - Có thai tiết liên tục, KT thể v ng tiết progesteron trớc tiết thai v KT tiết sữa sau đẻ - ức chế tiết FSH, LH...
 • 33
 • 237
 • 0

Bài giảng giải phẫu sinh mắt Y đa khoa

Bài giảng giải phẫu sinh lý mắt Y đa khoa
... D y chng mi ngoi D y chng mi C vũng mi (phn hc mt) Sn mi di C vũng mi (phn mi mt) C VềNG MI: TK VII chi phi-> nhm mt, y nc mt vo im l, m to tỳi l C vũng mi C nõng mi Tm sn Tuyn Meibomius Tuyn ... Tuyn l: Tuyn l chớnh: gúc trờn ngoi ca hc mt trc, gm phn l phn mi mt v phn hc mt Tuyn l ph: tuyn Moll, Krause, Wolfring nm mi trờn L o: L l trờn v di L qun trờn v di Tỳi l ng l mi TUYN ... mt v ni tip phn thng, u cú nhng si d y chng Zinn treo th thy tinh bỏm vo Phn ny cha nhiu mch mỏu, chn thng kớch thớch vựng ny d b nhón viờm giao cm, d b chy mỏu õm kim trỳng th mi - Phn phng...
 • 101
 • 231
 • 0

Bài giảng giải phẫu sinh da cơ xương ths BS võ thành liêm

Bài giảng giải phẫu sinh lý da cơ xương  ths BS võ thành liêm
... trúc xương CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ CƠ  Xương: 206 xương  Vài ví dụ CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ CƠ  Xương: 206 xương  Vài ví dụ CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ CƠ  Xương: 206 xương  Vài ví dụ CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ CƠ  Xương: ...  Xương: 206 xương  Vài ví dụ CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ CƠ  Xương: 206 xương  Vài ví dụ CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ CƠ Video minh họa Bộ xương CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ CƠ  Cơ: CẤU TRÚC XƯƠNG VÀ CƠ   Chức Tạo ... TRÚC BÀI GIẢNG  Mục tiêu  Mô tả cấu trúc giải phẫu da phần phụ  Mô tả cấu trúc giải phẫu xương  Cấu trúc giảng  Cấu trúc da phần phụ  Mô mô xương CẤU TRÚC DA VÀ PHẦN PHỤ CẤU TRÚC DA VÀ...
 • 28
 • 248
 • 0

Bài giảng 2 DE kt chuong 3 -ĐẠI 9.@

Bài giảng 2 DE kt chuong 3 -ĐẠI 9.@
... tháng năm 20 11 Thời gian làm bài: 45 phút Đề số Bài I (2 điểm) 1.Hệ phơng trình 2x y = có nghiệm là: 3x + y = A (2; 1) B (1 ;2) C ( -2; -1) D (-1; -2) Giao điểm hai đờng thẳng y = -2x + y = 4x ... (-1 ;3) B ( -2; 1) C (2; -3) D (0; -2) Cho phơng trình: 3x - 4y = Phơng trình dới với phơng trình cho lập thành hệ phơng trình bậc có vô số nghiệm? A - 4x + 3y = B.-9x+ 12y = -15 C 3x 4y = 10 D 2x ... = 10 D 2x + 3y = -1 Cho điểm A(-1; -7) điểm B (2; -1) Phơng trình đờng thẳng qua hai điểm A B là: A y = -5x +2 Bài II (3 điểm) 4x + 3y = a) 2x + y = B.y = -3x + C y = 2x -5 D x = -2 Giải hệ phơng...
 • 3
 • 131
 • 0

Bài giảng 3 đề tham khảo thi Đại học môn Hóa và đáp án

Bài giảng 3 đề tham khảo thi Đại học môn Hóa và đáp án
... 27 D 32 A 37 A 42 D 47 C A D 13 D 18 D 23 B 28 C 33 C 38 A 43 C 48 B A C 14 C 19 B 24 A 29 A 34 A 39 A 44 B 49 B B 10 D 15 B 20 C 25 B 30 C 35 D 40 D 45 D 50 C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ SỐ ... C2H3COOH D CH3COOH ĐÁP ÁN ĐỀ 02: A C 11 C 16 B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 D 46 D D D 12 A 17 B 22 A 27 A 32 A 37 C 42 B 47 B B A 13 D 18 B 23 C 28 B 33 D 38 D 43 C 48 B A A 14 C 19 A 24 B 29 C 34 ... 2p63s23p63d6 B 1s22s2 2p63s23p64s23d4 C 1s22s2 2p63s23p63d44s2 D 1s22s2 2p63s23p64s13d5 Loại quặng có thành phần chủ yếu Fe2O3 gọi A manhetit B xiđerit C pirit D hemantit Trong phản ứng hoá học...
 • 18
 • 187
 • 3

Bài giảng 7 đề văn nghị luận + đáp án

Bài giảng 7 đề văn nghị luận + đáp án
... viết: Sự chuẩn bị thân ngời quan trọng nhất. (Sách Ngữ văn lớp 9, tập hai-NXB Giáo dục, 2006, tr. 27) Viết văn ngắn trình bày ý kiến em vấn đề Gi ý: Yờu cu: Hc sinh bit vit mt bi Ngh lun xó hi ngn ... tích, bình luận: Nguyên nhân đâu? Biêu ntn? Tác haị sao? Phải làm gì? b1/ Nguyên nhân do: + Xu xã hội chuyển sang nhịp sống công nghiệp gấp gáp, vội vàng, ngừơi có thời gian quan tâm đến + Phân công ... quyền hiểu dân, chia sẻ với dân gian khổ + Bệnh vô cảm giết chết tình ngời biến ngơi thành tàn độc, thành bất nhân, bất nghĩa Ngời vô cảm cần phải lên án b4/ Phải làm gì? - Mỗi ngời cần tự tin...
 • 6
 • 595
 • 5

Bài giảng Giáo án Vật 6 đầy đủ

Bài giảng Giáo án Vật lý 6 đầy đủ
... 10 .6 SBT Đọc phần " Có thể em cha biết " Xem trớc bài: " KLR - TLR " 26 Trờng THCS Sơn Kim Giáo án vật Ngày soạn: Tiết 12: Bài 11 Khối lợng riêng- Trọng lợng riêng Ngày giảng Lớp, sĩ số 6A 6B ... THCS Sơn Kim Giáo án vật Ngày soạn: Tiết 14: Bài 13 : máy đơn giản Ngày giảng Lớp, sĩ số 6A 6B A Mục tiêu: Kiến thức: Biết làm thí nghiệm so sánh trọng lợng vật lực dùng để kéo vật trực tiếp ... Trờng THCS Sơn Kim Giáo án vật Ngày soạn: Tiết 6: Bi Ngày giảng Lớp, sĩ số Lực Hai lực cân 6A 6B A Mục tiêu: 1.KIến thức:- Chỉ đợc lực đẩy, lực hút, lực kéo , vật tác dụng vào vật khác, đợc phơng...
 • 70
 • 528
 • 2

Bài giảng 3 đề tham khảo thi Đại học môn Hóa và đáp án số 19, 20, 21

Bài giảng 3 đề tham khảo thi Đại học môn Hóa và đáp án số 19, 20, 21
... C2H5OH, CH3COOCH3 C CH3CHO, CH3CH2COONa, CH3OH D CH3COOCH3, CH3COONa, C2H6 1 43 So sỏnh tớnh baz ca CH3NH2, NH3, CH3NHCH3,C6H5NH2: A C6H5NH2 < NH3 < CH3NHCH3 < CH3NH2 B NH3 < CH3NH2 < CH3NHCH3 < C6H5NH2 ... B D 11 21 31 36 41 46 24 A B C B A A C 10 A B 12 B 13 C 14 D 15 C C 17 B 18 B 19 C 20 B A 22 C 23 B 24 A 25 B C 27 A 28 C 29 D 30 C B 32 B 33 C 34 B 35 D A 37 B 38 C 39 D 40 B A 42 B 43 C 44 ... 18 C 19 D 20 A 21 B 22 C 23 D 24 C 25 B 26 C 27 A 28 C 29 D 30 B 31 B 32 C 33 B 34 A 35 A 36 B 37 B 38 C 39 B 40 C 41 D 42 C 43 B 44 C 45 B 46 A 47 A 48 C 49 B 50 B THI TH I HC MễN HểA- S 20...
 • 25
 • 138
 • 0

Bài giảng 3 đề tham khảo thi Đại học môn Hóa và đáp án

Bài giảng 3 đề tham khảo thi Đại học môn Hóa và đáp án
... 27 D 32 A 37 A 42 D 47 C A D 13 D 18 D 23 B 28 C 33 C 38 A 43 C 48 B A C 14 C 19 B 24 A 29 A 34 A 39 A 44 B 49 B B 10 D 15 B 20 C 25 B 30 C 35 D 40 D 45 D 50 C ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA ĐỀ SỐ ... C2H3COOH D CH3COOH ĐÁP ÁN ĐỀ 02: A C 11 C 16 B 21 D 26 A 31 D 36 B 41 D 46 D D D 12 A 17 B 22 A 27 A 32 A 37 C 42 B 47 B B A 13 D 18 B 23 C 28 B 33 D 38 D 43 C 48 B A A 14 C 19 A 24 B 29 C 34 ... 2p63s23p63d6 B 1s22s2 2p63s23p64s23d4 C 1s22s2 2p63s23p63d44s2 D 1s22s2 2p63s23p64s13d5 Loại quặng có thành phần chủ yếu Fe2O3 gọi A manhetit B xiđerit C pirit D hemantit Trong phản ứng hoá học...
 • 18
 • 110
 • 0

Bài giảng Giáo án Vật 6 đầy đủ

Bài giảng Giáo án Vật lý 6 đầy đủ
... 10 .6 SBT Đọc phần " Có thể em cha biết " Xem trớc bài: " KLR - TLR " 26 Trờng THCS Sơn Kim Giáo án vật Ngày soạn: Tiết 12: Bài 11 Khối lợng riêng- Trọng lợng riêng Ngày giảng Lớp, sĩ số 6A 6B ... THCS Sơn Kim Giáo án vật Ngày soạn: Tiết 14: Bài 13 : máy đơn giản Ngày giảng Lớp, sĩ số 6A 6B A Mục tiêu: Kiến thức: Biết làm thí nghiệm so sánh trọng lợng vật lực dùng để kéo vật trực tiếp ... Trờng THCS Sơn Kim Giáo án vật Ngày soạn: Tiết 6: Bi Ngày giảng Lớp, sĩ số Lực Hai lực cân 6A 6B A Mục tiêu: 1.KIến thức:- Chỉ đợc lực đẩy, lực hút, lực kéo , vật tác dụng vào vật khác, đợc phơng...
 • 70
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương bài giảng giải phẫu sinh lý ngườibài giảng điện tử sinh lý hệ tiêu hóabài giảng giải phẫu sinh lý ngườibài giảng điện tử tâm lý học đại cươngbài giảng tính chất vật lý của đấtbài giàng tiếng anh sinh lý thực vậtbài giảng chuyên đề địa lý thcsbài giảng chuyên đề vật lý 9bài 9 ông lão đánh cá và con cá vàng bài giảng chuyên đềbài giảng chuyên đề giáo dục kĩ năng sống môn đạo dứcnguyễn viết chữ 2008 bài giảng chuyên đề đối thoại và định hướng cảm thụ văn chương trong dạy học tác phẩm văn học đại học sư phạm hà nộibài giảng chuyển đổi daclý thuyết chuyên mạchm bài giảng chuyên mạchbài giảng chuyên đề thi côngchuyên đề sinh lý họcPhân Tích Ứng Xử Của Dầm Cao Liên Tục_Xây Dựng Mô Hình Dàn Ảo _Tính toán dầm cao liên tục bằng phần mềm CAST_Kết cấu BTCT nâng cao_Cao học xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCMNghiên cứu tự động hóa tính toán ổ trượt đỡ thủy độngNghiên Cứu Thực Nghiệm Có Kể Đến “Confinement” Của Cột BTCT Có Lõi Thép Gia Cường Tiết Diện Chữ Nhật Bố Trí Đai Xoắn Cải Tiến (SRC)_Kết cấu BTCT nâng cao_Cao học Xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCMTiết 24 liên hệ giữa dâyBài 9 áp suất khí quyểnKinh nghiệm dạy trẻ mầm non kỹ năng sốngUnit 10 GETTING STARTED LI STEN READMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯƠNG CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI làm QUEN CHỮ cáiMột số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm nonÔn tập cuối HK2 lớp 3 2015 2016NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI, CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐẾN ĐƯỜNG KÍNH HẠT NANO – MICRO NIKEN KHI GIA CÔNG TRÊN MÁY TIA LỬA ĐIỆNXây dựng mô hình quản lý khách sạn theo mô hình server client trong visual basicNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN GSCAN ĐỂ CHẨN ĐOÁN TRẠNG THÁI KỸ THUẬT XE TOYOTA INNOVA 2008Xây dựng website cho công ty lương thực thực phẩmĐề xuất một số giải pháp phát triển cảng nội địa khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng Quảng NinhTÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CẦN TRỤC CONTAINER GẮN TRÊN NỀN ĐÀN HỒI XEM CONTAINER LÀ VẬT RẮN CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNGNghiên cứu sử dụng cốt sợi thủy tinh làm móng các công trình trụ điện trên biểnNGHIÊN CỨU ĐO DAO ĐỘNG XOẮN ĐƯỜNG TRỤC HỆ TRỤC DIESEL LAI MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂNSÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIN 7 2016 2017Xây dựng quy trình xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp phân tích hóa học trong lĩnh vực hóa môi trường và áp dụng tính toán đối với phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử xác định hàm lượng Đồng trong mẫu nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập