Chiết xuất, phân lập một số hợp chất và thăm dò tác dụng hạ acid uric của lá sa kê (artocarpus communis j r forster g forter)

Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ sa

Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ lá sa kê
... học Sa bƣớc đầu phân lập đƣợc số hợp chất Nhằm tiếp tục nghiên cứu sâu thành phần hóa học Sa kê, đề tài Chiết xuất, phân lập số hợp chất từ Sa đƣợc thực với mục tiêu sau:  Chiết xuất, phân ... formic (5:1:0,1) AR1 AR2 Hình 3.4 Sơ đồ phân lập hợp chất từ phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ Sa 25 3.4.2 Kiểm tra độ tinh khiết chất phân lập 3.4.2.1 Hợp chất AR1 AR1 đƣợc kiểm tra độ tinh ... nghiên cứu Tsai P.W phân lập đƣợc hợp chất từ dịch chiết dichloromethan thân Sa bao gồm polyprenol, cycloartenol cycloartenol acetat [39] Năm 2013, Lan W.C cộng phân lập đƣợc hợp chất flavonoid...
 • 87
 • 324
 • 1

Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ một loài giảo cổ lam thu hái tại yên bái

Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ một loài giảo cổ lam thu hái tại yên bái
... thu hi dung mụi di ỏp sut gim thu c cn Hũa cn vo nc núng thu c dch chit nc, em dch chit nc lc ln lt vi cỏc dung mụi cú phõn cc tng dn: n-hexan, EtOAc v n-BuOH, thu c phõn on dch chit em ct thu ... Hỡnh 2.1 nh ca GS Phm Thanh K v Gio c lam thu hỏi ti Yờn Bỏi Vỡ cha thu c mu mang hoa c, nờn chỳng tụi cha th xỏc nh chớnh xỏc tờn khoa hc ca loi Gio c lam nghiờn cu Tuy nhiờn da vo cỏc c im ... trỳc epoxy dammaran t G.pentaphyllum (Thumb.) Makino nh ca GS Phm Thanh K v Gio c lam thu hỏi ti Yờn Bỏi Quy trỡnh chit cỏc phõn on lỏ, thõn ca cõy Gio c lam ti Yờn Bỏi Sc kớ cn phõn on EtOAc...
 • 82
 • 275
 • 1

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất độc tính của loài dây thìa canh to ( gymnema latifolium wall ex wight) thu hái ở hòa bình

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất và độc tính của loài dây thìa canh lá to ( gymnema latifolium wall ex wight) thu hái ở hòa bình
... latifolium Wall ex Wight) 16 Hỡnh 3.1 S chit xut cỏc phõn on t Dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) 18 Hỡnh 3.2 S phõn lp phõn on E1 t Dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex ... canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) khụng thy biu hin c tớnh trờn cỏc c quan to mỏu, gan, thn iu ny cho thy trin vng Dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) cú th l thuc ... (Gentianales) + H Trỳc o (Apocynaceae) + Phõn H Thiờn lý (Asclepiadoideae) + Chi Gymnema R.Br + Loi Gymnema latifolium Wall ex Wight n , Dõy thỡa canh lỏ to (Gymnema latifolium Wall ex Wight) cũn c bit...
 • 56
 • 177
 • 0

Phân lập một số hợp chất từ phân đoạn chloroform chiết xuất từ cỏ seo gà

Phân lập một số hợp chất từ phân đoạn chloroform chiết xuất từ cỏ seo gà
... bảng Một số hợp chất phân lập từ cỏ Seo (Pteris multifida Poir.) Nồng độ ức chế tối thiểu số hợp chất phân lập từ cỏ Seo Hàm lượng % cắn so với khối lượng bột dược liệu Kết định tính số nhóm ... chloroform chiết xuất từ cỏ Seo gà. ” với mục tiêu sau: Chiết xuất, phân lập số hợp chất từ phân đoạn chloroform chiết xuất từ cỏ Seo Nhận dạng chất phân lập dựa liệu phổ Để thực mục tiêu đề ra, đề tài ... dicloromethan/aceton: 2/1 Chất (PM12) Hình 3.3 Sơ đồ phân lập chất từ phân đoạn chloroform chiết xuất từ cỏ Seo 28 3.2.3 Kiểm tra độ tinh khiết chất phân lập Hợp chất PM12 PM12 kiểm tra độ...
 • 60
 • 80
 • 0

Chiết xuất, phân lập một số thành phần từ cây gạo

Chiết xuất, phân lập một số thành phần từ lá cây gạo
... khoá luận, đề tài Chiết xuất phân lập số thành phần từ Gạo đƣợc tiến hành với mục tiêu sau: 1) Chiết xuất phân lập số thành phần từ Gạo 2) Nhận dạng chất phân lập Để thực mục tiêu đề ra, đề ... nghiên cứu 2) Chiết xuất, phân lập số thành phần từ dịch chiết ethyl acetat dịch chiết nước Gạo 3) Nhận dạng chất phân lập dựa liệu phổ MS, 1D- 2DNMR 3 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 VỊ TRÍ PHÂN LOẠI, ĐẶC ... BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI TRỊNH THỊ HẰNG CHIẾT XUẤT, PHÂN LẬP MỘT SỐ THÀNH PHẦN TỪ LÁ CÂYGẠO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn: PGS TS Nguyễn Thái An...
 • 89
 • 87
 • 0

Chiết xuất, phân lập một số thành phần từ sa

Chiết xuất, phân lập một số thành phần từ lá sa kê
... định thành phần hoạt tính sinh học loại Để góp phần làm sáng tỏ thành phần hóa học Sa kê, đề tài Chiết xuất, phân lập số thành phần từ Sa đƣợc thực với mục tiêu sau: - Chiết xuất, phân lập số ... nghiên cứu Sa Vì xin đƣa số đề xuất:  Tiếp tục nghiên cứu thành phần hoá học phân đoạn chiết xuất Sa  Nghiên cứu phân lập hợp chất tinh khiết xác định cấu trúc hợp chất từ phân đoạn  ... cloroform - methanol (6:1) FA02 Hình 3.7 Sơ đồ phân lập thành phần từ phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ Sa 27 3.2.2 Kiểm tra độ tính khiết chất phân lập 3.2.2.1 Hợp chất FA01 FA01 đƣợc kiểm...
 • 54
 • 147
 • 0

Nghiên cứu chiết xuất phân lập một số flavonoid từ cây ô đầu trồng ở tỉnh giang

Nghiên cứu chiết xuất phân lập một số flavonoid từ lá cây ô đầu trồng ở tỉnh hà giang
... có số công bố ô đầu Sapa – Lào Cai Với lý nêu trên, thực đề tài: Nghiên cứu chiết xuất, phân lập số flavonoid từ Ô đầu trồng tỉnh Giang Với mục tiêu : Chiết xuất, phân lập số flavonoid Ô đầu ... DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THỦY NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT, PHÂN LẬP MỘT SỐ FLAVONOID TỪ LÁ CÂY Ô ĐẦU TRỒNG TỈNH HÀ GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn : h Vũ Đứ Lợi Nơi thực : Bộ mô hự ... alcaloid, nghiên cứu flavonoid Ô đầu giới từ 20 năm trước đây, nghiên cứu phân lập flavonoid Ô đầu tiền đề để tiếp tục nghiên cứu chiết xuất, phân lập flavonoid Ô đầu Hợp chất F3: Quercetin-3-O-...
 • 62
 • 109
 • 0

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất flavonoit từ cây bần chua (sonnerratia caseolaris)

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất flavonoit từ cây bần chua (sonnerratia caseolaris)
... tập trung nghiên cứu thành phần flavonoit Bần chua tạo sở cho nghiên cứu lĩnh vực tìm kiếm thuốc mới, giải pháp điều trị bệnh Nhiệm vụ đề tài: Phân lập hợp hợp chất flavonoit từ Bần chua phƣơng ... luận cấu trúc cho hợp chất Hình 4.1.a: Phổ 1H - NMR BCW7 Hợp chất BCW7 phân lập đƣợc từ phân đoạn dịch chiết nƣớc mẫu bần chua, có dạng bột vô định hình màu vàng Phổ 1H - NMR hợp chất có tín hiệu ... mẫu phân lập hợp chất 29 3.2 Các số vật lý số liệu phổ 30 3.2.1 Hợp chất 1(BCW7): Chrysoeriol - glucopyranoside 30 3.2.2 Hợp chất 2(BCW5): luteolin - rutinoside 31 3.2.3 Hợp...
 • 56
 • 42
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu phân lập một số hợp chất flavonoit từ cây bần chua (sonnerratia caseolaris)

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu phân lập một số hợp chất flavonoit từ cây bần chua (sonnerratia caseolaris)
... Khóa Luận Tốt Nghiệp Khoá luận tập trung nghiên cứu thành phần ílavonoit Bần chua tạo sở cho nghiên cứu lĩnh vực tìm kiếm thuốc mới, giải pháp điều trị bệnh Nhiệm vụ đề tài: Phân lập hợp hợp chất ... Phạm Hà N ội Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƯƠNG THẢO LUẬN 4.1 Biện luận cấu trúc cho hợp chất BCW7 —DMSO—1 H Ả ■) o o o ppm ƠI 00 n Hình 4.1.a: Phổ *H - NMR BCW7 Hợp chat BCW7 phân lập từ phân đoạn dịch ... 10 Hình 2.1: Bần chua - Sonneratia caseolaris (L.) Engl 26 Hình 3.1.a: Sơ đồ chiết phân đoạn mẫu Bần chua Sonneratia caseolaris 29 Hình 3.1 b: Sơ đồ phân lập hợp chất từ phân đoạn dịch...
 • 55
 • 137
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu phân lập một số hợp chất lignan từ cây đước vòi (rhizophora stylosa)

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu phân lập một số hợp chất lignan từ cây đước vòi (rhizophora stylosa)
... phân lập số Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp hợp chất Lỉgnan từ Đước vòi - Rhizophora styỉosa Khóa luận tập trung nghiên cứu thành phần lignan Đước vòi tạo sở cho nghiên cứu lĩnh ... bệnh Nội dung khóa luận bao gồm: Phân lập hợp chất lignan từ Đước vòi phương pháp sắc ký Xác định cấu trúc hóa học hợp chất phân lập phương pháp phổ TỎNG QUAN 1.1 Tổng quan Đước vòi 1.1.1 Đặc điếm ... Trung tâm nghiên cứu Rừng Ngập Mặn 1.1.3 Thành phần hóa học Nghiên cứu Đước vòi thực vào năm 2007 nhóm nghiên cứu Dong-Li Li (Trung Quốc) Trong báo cáo họ phân lập xác định cấu trúc hợp chất flavanol...
 • 45
 • 138
 • 0

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất lignan từ cây dứa dại (pandanus odoratissimus)

Nghiên cứu phân lập một số hợp chất lignan từ cây dứa dại (pandanus odoratissimus)
... luận tập trung nghiên CÚ0 thành phần lignan Dứa dại tạo sở cho nghiên CÚ1 lĩnh vực tìm kiếm thuốc mới, giải pháp điều trị bệnh Nhiệm vụ đề tài: Phân lập hợp hợp chất lignan từ Dứa dại phương pháp ... bì25MHz; c500MHz 4.1.2 Hợp chất PT07: lawsonicin Hợp chất PT07 phân lập từ phân đoạn CHC13 mẫu dứa dại, có dạng dầu màu vàng Các phổ NMR họp chất đo dung môi MeOD Phổ 'H-NM R họp chất vùng trường yếu ... Nghiệp 4.1.3 Hợp chất PT09: balanophonin Hợp chat PT09 phân lập từ phân đoạn CHCI mẫu dứa dại, có dạng bột vô định hình màu vàng nhạt Các phổ NMR họp chất đo dung môi MeOD Phổ 'H-NMR hợp chất vùng...
 • 44
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chiết xuất thời artemisininvaf một số nhóm chất từ lá thanh caochế tạo nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titanphân tích một số ảnh hưởng đối với công tác tiêu thụ sản phẩm của công tymột số loại chất xơ tan có tác dụng tốt cho sức khỏemột số hợp chất phân lậpnghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ carica papaya linnbài 18 thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ phân biệt một số loại phân bón hữu conghiên cứu công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học pha etanol và một số hợp chất có nguồn gốc dầu thực vậtlời giải và bài phân nhân biêt môt sô hơp chât hưu cơ7 kĩ thuật sản xuất một số hợp chất silicatmột số hợp chấtmột số hợp chất của kim loại kiềm thổnhận biết một số hợp chất vô cơnghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loạiđịnh lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caoSKKN: Rèn kỹ năng “Giải toán tìm quy luật của một dãy số” cho học sinh lớp 6Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản của tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ))500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTKiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (LA tiến sĩ))TUYET CHIEU KINH NGHIEM NHAM NHANH TRONG GIAI BAI TAP VAT LIGIÁ TRỊ NỘI DUNG VÀ NGHỆ THUẬT TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN “BÃI VÀNG, ĐÁ QUÝ, TRẦM HƯƠNG” CỦA NGUYỄN TRÍKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIETVỀ HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ VIỆC ÁP DỤNG Ở VIỆT NAMTác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ))Hàm lượng oxi trong dầu mỏ12Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi tại trường mầm non Nga ThiệnMỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TRONG TRƯỜNG MẦM NON NGA LĨNHBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànHoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuTài liệu về các loại PLC đầy đủ nhấtMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga TiếnMỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI BIỂU TƯỢNG TOÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập