Tài liệu về : “Hoạch định nguồn nhân lực

Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực

Phân tích công việc và hoạch định nguồn nhân lực
... Hu Lam, Ph. D. 7Qun tr Ngun Nhân LcQun tr chin lc ngun nhân lcHoch nh chin lc ngun nhân lc: Quá trình liên kt nhng n% lc ca k hoch nhân lc vi nh hng chin lc ... Chng 2Nguyn Hu Lam, Ph. D. 1Qun tr Ngun Nhân LcPhân tích Công vic &Hoch nh Ngun Nhân lcNguyn Hu Lam, Ph. D.Trung tâm Nghiên cu và Phát trin Qun ... 2−!∗+,3+,!∗+,!∗+,4∗560017!∗+,Chng 2Nguyn Hu Lam, Ph. D. 8Qun tr Ngun Nhân LcQun tr chin lc ngun nhân lcQuá trình thc hinXác nh chin lc, mc tiêu và k hoch hành ng...
  • 9
  • 172
  • 3

HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC

HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
... 2–2Các nhân tố xác định kế hoạch nguồn nhân Các nhân tố xác định kế hoạch nguồn nhân lực lựcCác nhân tố xác định kế hoạch nguồn nhân Các nhân tố xác định kế hoạch nguồn nhân lực lực© 2002 ... nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định nguồn nhân lực –Tiến trình phân tích và xác định nhu cầu và sự sẵn sàng của nguồn nhân lực đê mà tổ chức có thể đạt được mục tiêu.• Hoạch định ... reserved. 2–18Dư báo cung nguồn nhân lực Dư báo cung nguồn nhân lực Dư báo cung nguồn nhân lực Dư báo cung nguồn nhân lực Dự báo cung bên ngoài nguồn nhân lực –Các nhân tố ảnh hưởng•Di cư...
  • 30
  • 75
  • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP