sang kien kinh nghiem mot sso bien phap ren ky nang viet dung chinh ta lop 3

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rènnăng viết cho học sinh lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng viết cho học sinh lớp 2

Lớp 2

... Loi A Loi B Loi C Cỏc t KT SL % Sl % SL % u nm 12 37 ,5 17 53, 1 9 ,3 Gia kỡ I 17 48,5 12 37 ,5 9 ,3 Cui k I 20 62,5 10 31 ,2 6,2 Gia kỡ 22 68,7 10 31 ,2 0 Cui k 26 81,2 18,7 0 C PHN KT LUN I í ngha ... 25cm 30 cm Cỏnh tay trỏi t trờn mt bn bờn trỏi v, bn tay trỏi tỡ vo mộp v gi v khụng xờ dch vit Cỏnh tay phi trờn mt bn - Cỏch cm bỳt: Khi vit hc sinh cm bỳt v iu khin bỳt bng ba ngún tay (ngún ... v ngún gia ca bn tay phi) u ngún tr t phớa trờn, u ngún cỏi gi bờn trỏi, phớa bờn phi ca u bỳt ta vo cnh t u ngún tay gia * V trớ t v: V t nghiờng so vi mộp bn mt gúc khong 30 nghiờng v phớa...
 • 10
 • 1,809
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG ĐỌC ĐÚNG

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG

Mầm non - Tiểu học

... 25/1/20 13 Môn/Lớp Tiết /Tuần Tên dạy Tập làm văn Tuần 21 Đáp lời cảm ơn Tả ngắn loài chim Sáu 01/2/20 13 Tập làm văn Tuần 22 Đáp lời xin lỗi Tả ngắn loài chim Sáu 22/2/20 13 Tập làm văn Tuần 23 Đáp ... Tập làm văn Tuần 23 Đáp lời khẳng định Viết nội quy Sáu 01 /3/ 20 13 Tập làm văn Tuần 24 Đáp lời phủ định Nghe - trả lời câu hỏi Sáu 08 /3/ 20 13 Tập làm văn Tuần 25 Đáp lời đồng ý Quan sát tranh, trả ... thập không bị tác động ngẫu nhiên có giá trị nội dung , giả thiết ta nghiên cứu Nghĩa có tính khách quan , liệu mô tả xác nội dung đối tượng ta khảo sát Các kết luận rút từ liệu có tính phổ...
 • 14
 • 1,597
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kỹ năng tập tô chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi (Cấp tỉnh)

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kỹ năng tập tô chữ cái cho trẻ 5 6 tuổi (Cấp tỉnh)

Báo cáo khoa học

... Kim Loan 30 1 1 Trng PTCS i Dc Mt s bin phỏp rốn k nng tụ ch cỏi cho tr 5-6 tui I .3 THI GIAN- A IM I .3. 1 Thi gian I .3. 2 a im I .3. 3 Phm vi ti I .3. 3.1.Gii ... quen tụ u tiờn Qua cỏc bi hc tụ ch cỏi bn tay ca tr c luyn tp, cỏc ngún tay, c tay mm hn, bit phi hp nhp nhng gia cỏc ngún tay, bn tay, cỏnh tay, khuu tay, mt kt hp vi cỏc t th ngi, cỏch cm bỳt ... nghiờn cu I .3. 3.2.Gii hn a bn nghiờn cu I .3. 3 .3. Gii hn khỏch th kho sỏt I.4 PHNG PHP NGHIấN CU I.5 ểNG GểP MI V MT L LUN, V THC TIN II PHN NI DUNG II.1 CHNG 1: TNG...
 • 34
 • 1,529
 • 2

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 5

Lớp 5

... sè 24 23 47 §iĨm 5-6 TS % 37 .50 30 . 43 23 Díi TS % 58 .33 14 39 . 13 16 48.94 34 .04 §iĨm 7-8 TS % 0.00 17 .39 4 8.51 §iĨm 9-10 TS % 4.17 13. 0 8.51 KÕt qu¶ bµi kiĨm tra viÕt cđa häc sinh th¸ng 03/ 2008 ... lµm bµi Líp 5A Líp 5B Tỉng sè 24 23 47 §iĨm Ỹu TS 16 % 37 .50 30 . 43 34.04 Trung B×nh TS % 11 45. 83 34.78 19 40. 43 Kh¸ TS % 12.50 26.09 19.15 Giái TS % 4.17 8.70 6 .38 C kÕt ln vµ kiÕn nghÞ I Møc ®é, ... Tổng số HS Giỏi (9 – 10) Khá (7 – ) TB (5 – 6) Dưới TB (1-4) Đầu năm 38 20 10 Giữa HKI 38 12 13 Cuối HKI 38 15 12 Giữa KHII 38 15 15 08 Thời gian Như vậy, thời điểm em biết cách trình bày văn...
 • 43
 • 855
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rènnăng học tốt môn tập làm văn ở lớp 5

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rèn kĩ năng học tốt môn tập làm văn ở lớp 5

Sư phạm

... Giỏi SL Khá % SL % Trung bình SL % Yếu SL % T 5A 5B 5C 27 28 26 10 11 37 39 ,2 34 ,6 9 29,6 32 ,1 34 ,6 8 33 ,4 28,7 30 ,8 Bài học kinh nghiệm: -Việc tạo hứng thú học tập, yêu thích môn học Tập làm văn, ... 2012 – 20 13 Lớp TSHS Giỏi Khá Yếu Trung bình SL % 33 ,4 28,7 30 ,8 % 7.6 10,9 11,9 Yếu SL % SL % SL % 5A 27 10 37 29,6 5B 28 11 39 ,2 32 ,1 5C 26 34 ,6 34 ,6 Đánh giá phạm vi ảnh hưởng sáng kiến: - Nhìn ... % 33 ,4 Yếu SL % T 5B 5C 28 26 11 39 ,2 34 ,6 9 32 ,1 34 ,6 8 28,7 30 ,8 Người đăng kí Bùi Mạnh Hùng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sông Đốc, ngày 25 tháng 05 năm 2013...
 • 11
 • 900
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈNNĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG CAO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 VÙNG CAO

Toán học

... cao I .3. 3 Phm vi ti I .3. 3.1 Gii hn i tng nghiờn cu Mt s bin phỏp rốn k nng gii toỏn cú li cho hc sinh lp vựng cao I .3. 3.2 Gii hn v a bn nghiờn cu - Trng PTCS i Dc - huyn Tiờn Yờn I .3. 3 .3. Gii ... nh hỡnh v) 3, 5 cm 3, 5m 3, 5m 6,5 m 4,2 m Chiu di ca mnh l: 3, 5 + 4,2 + 3, 5 = 11,2 (m) Din tớch mnh l: 11,2 x 3, 5 = 39 ,2 (m2) Din tớch mnh l: 6,5 x 4,2 = 27 ,3 (m2) Din tớch ca mnh t l: 39 ,2 + 27, ... (cm3 ) i 0,54 m3 = 540 dm3 = 540 lớt S lớt nc vo b l: 540 : x = 36 0 ( lớt ) ỏp s: 36 0 lớt Cỏch 2: Bi gii Chiu cao ca mc nc l: 0,9 x = 0,6 (m) S lớt nc vo b cỏ l: x 0,6 x 0,6 = 0 ,36 (m3 ) 36 ...
 • 52
 • 1,465
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy kỹ năng dọc diễn cảm

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp dạy kỹ năng dọc diễn cảm

Giáo dục học

... ,sách tranh truyện có nội dung giáo dục cao, báo hoạ my Phần Trịnh Thị Kim Liên Trờng mầm Non Hoạ My Sáng kiến kinh nghiệm su tầm đầy đủ loại sách báo, có hình ảnh nội dung phù hợp với đặc điểm ... thể qua việc kể chuyện sáng tạo 3, Kết khảo sát: 16 cháu chiếm 80 % trẻ nhớ kể lại đợc nội dung câu chuyện Trịnh Thị Kim Liên - Trờng mầm Non Hoạ My Sáng kiến kinh nghiệm 11 cháu chiếm 55% trẻ ... năm, nắm bắt khả trẻ làm cần thiết Qua kết khảo sát: 11 cháu chiếm 50 % trẻ nhớ nội dung truyện cháu chiếm 27 ,3 % kể diễn cảm cháu 18,2 % nhớ lời đối thoại có gợi ý cô cháu không nhớ trình tự chuyện...
 • 10
 • 376
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rènnăng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho trẻ 5 – 6 tuổi

Giáo dục học

... văn hóa ăn uống Đầu năm Số trẻ Tỷ lệ 19 53% 15 42% 20 56% 21 58% 24 67% 19 53% Cuối năm Số trẻ Tỷ lệ 36 100% 30 83% 33 92 % 32 89% 36 100% 34 94% Kết từ phía bậc cha mẹ: - Cha mẹ coi ... định kỹ phù hợp với lứa tuổi giúp thân giáo viên khác lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ Cụ thể hóa nội dung những ky bản mà giáo viên cần dạy trẻ: + Kỹ sống tự tin : Một kỹ mà ... dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung nhiều nội dung chung cho bậc học, giáo viên chưa hiểu nhiều nội dung phải dạy trẻ lứa tuổi mầm non kỹ sống nào, chưa biết vận dụng từ...
 • 15
 • 3,098
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3.

Sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3.

Văn học - Ngôn ngữ học

... nói (viết) Qua tiến hành khảo sát học sinh lớp 31 lớp 32 khả viết tập làm văn đầu năm, có kết sau: Lớp Số lượng HS Giỏi Khá Trung bình Yếu 31 30 12 32 29 11 10 Để khắc phục hạn chế trên, dựa vào ... lần lớp 1( cuối học kì 2) kết môn tập làm văn so với lớp 32 em tiến nhiều Cụ thể sau: Lớp Số lượng HS Giỏi Khá Trung bình Yếu 31 30 12 32 29 12 10 10 Qua việc thực biện pháp trên, đến cuối học ... điều thú vị truyện hay ý nghĩa truyện - … Hoặc dạy Nghe kể lại chuyện: Nâng niu hạt giống (TV3 -Tập 2Tr .30 ), giáo viên tiến hành sau: 1.Chuẩn bị: +Phiếu tập xây dựng sơ đồ trình tự câu chuyện, :...
 • 11
 • 506
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp rènnăng sống cho học sinh tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm  một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục học

... phòng, chống tai nạn giao thông, đuối nước tai nạn thương tích khác; rèn luyện kĩ ứng xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực tệ nạn xã hội Trong thực tế năm học 2012 - 20 13, với yêu ... nội dung chung cho bậc học Tuy chưa nắm hết nội dung phải dạy trẻ theo khối lớp, kĩ sống nào, chưa biết vận dụng từ kế hoạch định hướng chung để rèn luyện kĩ sống cho học sinh Mặc dù có nhiều kinh ... tiếp Việc xác định kĩ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ 3. / Biện pháp cụ thể hóa nội dung kĩ mà giáo viên cần dạy trẻ: Kĩ sống tự tin : Một kĩ mà giáo viên...
 • 13
 • 486
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp rènnăng làm văn miêu tả cho học sinh lớp năm

sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp năm

Giáo dục học

... HKI Cuối năm Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 10,7 25 13 51,8 12,5 17,8 32 ,1 11 39 ,4 10,7 25 10 37 ,5 10 37 ,5 0 * Năm học 2011- 2012: Sĩ số lớplà 25 học sinh Giỏi Khá Trung bình ... lại yêu cầu em hình dung, tưởng tượng đặt câu, viết văn miêu tả hoàn chỉnh với đối tượng mà em chưa nhìn thấy điều sức em Ví dụ: Đề sách giáo khoa Tiếng Việt 5- tập 2- trang 134 : Tả khu vui chơi, ... em không giống trường tiểu học Đó trường kiên cố nằm ven kinh nhỏ cặp cánh đồng lúa rộng bát ngát Mùa vậy, trường nhận gió mát từ mặt kinh cánh đồng đưa tới Đây trường thân yêu xây dựng từ lâu...
 • 20
 • 916
 • 0

một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

Giáo dục học

... lớp 3 31 2.2.1 Phương pháp phân tích ngôn ngữ 30 2.2.2 Phương pháp giao tiếp 32 2.2 .3 Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2.2.4 Phương pháp trò chơi 35 2 .3 Rèn ... cho HS qua tập tả 37 2 .3. 1 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi phụ âm đầu 38 2 .3. 2 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi phần vần 39 2 .3. 3 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi điệu 39 2.4 Hướng dẫn HS ... CHƢƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƢ PHẠM 44 3. 1 Những vấn đề chung 44 3. 1.1 Mục đích thể nghiệm sư phạm 44 3. 1.2 Đối tượng, thời gian, địa bàn thể nghiệm 44 3. 1 .3 Nội dung thể...
 • 64
 • 4,301
 • 25

skkn một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... kiến kinh nghiệm là: Một số biện pháp rènviết tả cho học sinh lớp Mong biện pháp mà làm thành công nhiều thầy cô biết đến chia sẻ II/ MỤC ĐÍCH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Tôi viết Sáng kiến kinh ... viết đẹp học sinh khối 4, 5.Trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp dạy tả cho học sinh Tiểu học III/ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: Đề tài sáng kiến kinh nghiệm hướng vào nội dung dạy phân môn tả trường Tiểu học, ... hè (trong có 13 em yếu môn tiếng Việt ) Tôi vận dụng biện pháp kết 17 em lên lớp sau thi lại Năm học 2009- 2010 này, có thêm kinh nghiệm dạy phân môn Chính tả Vì vậy, muốn ghi lại kinh nghiệm để...
 • 16
 • 3,849
 • 7

một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu

Báo cáo khoa học

... lớp 3 31 2.2.1 Phương pháp phân tích ngôn ngữ 30 2.2.2 Phương pháp giao tiếp 32 2.2 .3 Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2.2.4 Phương pháp trò chơi 35 2 .3 Rèn ... cho HS qua tập tả 37 2 .3. 1 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi phụ âm đầu 38 2 .3. 2 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi phần vần 39 2 .3. 3 Hướng dẫn HS làm tập tả sửa lỗi điệu 39 2.4 Hướng dẫn HS ... CHƢƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƢ PHẠM 44 3. 1 Những vấn đề chung 44 3. 1.1 Mục đích thể nghiệm sư phạm 44 3. 1.2 Đối tượng, thời gian, địa bàn thể nghiệm 44 3. 1 .3 Nội dung thể...
 • 67
 • 2,406
 • 2

Một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... thể năm học 20 13 -2014 lớp 5D tổng số học sinh 30 /5nữ Thời điểm Giỏi SL Đầu năm 30 /5 GHKI 30 /5 CHKI 30 /5 GHKII 30 /5 Khá % SL % 3, 33 10 16,66 23, 33 33, 34 Trung bình SL % 20 13 43, 34 15 50 15 50 ... Yếu SL 24 12 % 80 40 26,67 13, 33 4/ Phạm vi ứng dụng: Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng cho giáo viên dạy từ khối lớp đến khối lớp bậc Tiểu học III KẾT LUẬN 1/ Bài học kinh nghiệm: Rèn cho học sinh ... học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để nâng cao chất lượng dạy học môn học đặc biệt phân môn Chính tả Trên số sáng kiến nhỏ việc rènviết tả Thực tế giảng dạy giáo viên có suy nghĩ, kinh nghiệm,...
 • 12
 • 2,795
 • 7

skkn Một số biện pháp rènnăng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 5

Giáo dục học

... tả học sinh tuần đầu : Số lỗi Bài 1(tuần 1) Bài 2(tuần 2) 1-2 9,1% 12,1% 3- 4 27 ,3% 27 ,3% 5-6 24,2% 30 ,3% Trên 39 ,4% 30 ,3% Căn vào nguyên nhân trên, đề biện pháp thực sau đây: * Phát huy tính tự ... rèn luyện chữ viết Sang học kì II, em tiến Những em tả lại vững vàng hơn, mắc lỗi thông thường hơn, chữ viết cẩn thận đẹp Số lỗi Kết KTCK I 1-2 30 ,3% 3- 4 48,5% 5-6 18,2% Trên 3% VII KẾT LUẬN Tôi ... với tất người Khi đọc văn viết tả, người đọc có sở để hiểu nội dung văn Trái lại, văn mắc nhiều sai sót tả, người đọc khó nắm bắt nội dung hiểu sai không hiểu đầy đủ văn Viết tả giúp học sinh học...
 • 13
 • 564
 • 0

Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5

Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả của học sinh yếu lớp 5

Giáo dục học

... nhiều đồng nghiệp với nhiều hình thức khác xoay quanh nội dung Kinh nghiệm giảm thiểu lỗi tả học sinh lớp Năm” Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, tìm cho thân số giải pháp riêng, vận dụng vào ... Rèn cho học sinh ky nghe, nói, đọc, viết nhiệm vụ giáo viên giảng dạy môn Tiếng Việt (đặc biệt lớp đầu cấp) Những ky có mối quan hệ hữu với Học sinh viết sai tả nhiều tất nhiên ky nghe, đọc không ... nghiên cứu: Rèn tả cho học sinh công việc mang tính lâu dài, có sự chuẩn bị ky lưỡng từ lớp học trước (lớp 2, 3, 4) Thời gian học lớp cuối cấp không đủ dành cho việc rèn luyện lại vấn đề...
 • 14
 • 649
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm: một số biện pháp rèn chữ viết cho hs lớp 1

sáng kiến kinh nghiệm: một số biện pháp rèn chữ viết cho hs lớp 1

Tiểu học

... với kích cở mà tay cầm bút khơng : nắm chặt q , cầm q sát ngòi bút , vã lại độ di chuyển (lia bút ngón tay) khơng đủ cở chữ , ….(độ cao : dòng li)cho HS viết dời điểm tựa bàn tay , trẻ viết khó ... kiểm chứng Kiểm nghiệm lại kinh nghiệm : a) Kết quả: Qua q trình hình thành vận dụng sáng kiến kinh nghiệm thực tiễn mang lại niềm phấn khởi từ đầu năm học đến Sáng kiến kinh nghiệm.( A VX ) Trang ... cầm bút ,cầm phấn : cầm ngón tay ( ,trỏ ,giữa), cách đầu bút (phấn) khoảng chừng 2cm + Biết ngồi viết tư : ngồi thẳng lưng , thẳng đầu , đầu cách khoảng gang tay (30 cm) + Biết cách để : để ngắn...
 • 10
 • 2,608
 • 17

Sáng kiến kinh nghiệm:Một số biện pháp góp phần nâng cao khả năng ghi nhớ kiến thức cho học sinh trong môn địa lí 12”

Sáng kiến kinh nghiệm:Một số biện pháp góp phần nâng cao khả năng ghi nhớ kiến thức cho học sinh trong môn địa lí 12”

Báo cáo khoa học

... 7–8 12B3 (TN) 16.9 % 64.8 % 12.6 % 4.7 % 12B4 (ĐC) 17.6 % 60.8 % 15.7 % 5.9 % Điểm Lớp - Sau dạy thực nghiệm: (Học kì II năm hoc 2009 – 2010) (hơn 2 /3 học sinh...
 • 11
 • 996
 • 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM " Một số biện pháp giúp trẻ sớm thích nghi với trường lớp Mầm non " ppt

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Mầm non - Tiểu học

... II: Thực trạng I- Đặc điểm tình hình Phần III: Một số biện pháp thực Phần IV- Kết đạt học kinh nghiệm 12 13 Phần V- Kết luận PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Giáo dục Mầm non phận hệ thống ... ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Lứa tuổi Nhà trẻ 2 -3 tuổi trẻ lần học IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Áp dụng thực tiễn, tham khảo tài liệu tâm lý học trẻ em PHẦN II NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN ... với việc sống môi trường tập thể, biết gần gũi chia sẻ với bạn thứ Năm học 2012-20 13 phân công dạy nhóm trẻ 24 -36 tháng với 15 trẻ Qua đón trẻ buổi sảng thấy vất vả buổi học trẻ hay ngầy ngà bố...
 • 31
 • 19,769
 • 292

Xem thêm