một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

64 4,301 25
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2014, 23:53

[...]... bàn trường Tiểu học Lăng Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng 1.2 .3. 3 Thời gian khảo sát Tiến hành trong 2 tháng: Tháng 2 và tháng 3 năm 2014, chúng tôi tiến hành phát phiếu điều tra 2 lớp 3A, 3B trường Tiểu học Lăng Hiếu – Trùng Khánh – Cao Bằng và kiểm tra, chấm vở viết của HS 24 1.2 .3. 4 Nội dung khảo sát a Nội dung khảo sát - Thực trạng rèn kỹ năng chính tả cho học sinh lớp 3 của GV - Thực trạng rèn kỹ năng. .. chính tả còn ít, hạn chế nên việc viết đúng, chính xác còn khó khăn Đây là cơ sở để đề xuất các biện pháp rèn kĩ năng Chính tả cho HS lớp 3 trường Tiểu học Lăng Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng 1.1.4.2 Cơ sở ngôn ngữ học Từ cơ sở sinh lí học đã nêu trên, để hạn chế được lỗi chính tả cho HS, người GV cần nắm chắc, hiểu, vận dụng và giảng dạy cho HS một số nguyên tắc chính tả tiếng Việt sau đây: Một là: Chính. .. giúp HS ghi nhớ những quy tắc chính tả đơn giản đầu tiên ấy để làm tiền đề vững chắc cho sự hoàn thiện ở các lớp học tiếp theo Thực tế cho thấy GV dạy chính tả nói chung và GV dạy phân môn Chính tả lớp 3 trường Tiểu học trường Tiểu học Lăng Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng nói riêng chưa thực sự coi trọng và tuân thủ nguyên tắc chính âm - chính tả ngữ nghĩa vào dạy học Chính tả cho HS Điều đó chứng tỏ việc... tắc chính tả HS sẽ có kĩ năng viết đúng các chữ ghi tiếng Việt Do đó không có tiết học quy tắc chính tả riêng, các quy tắc đều được học thông qua các hoạt động thực tiễn để hình thành kỹ năng, kĩ xảo chính tả cho HS 1.1 .3 Một số nguyên tắc cơ bản trong dạy học chính tả 1.1 .3. 1 Một nguyên tắc cơ bản trong dạy học chính tả có hiệu quả mà các nhà nghiên cứu đã đề ra đó là tuân thủ: chính âm - chính tả. .. , ) Âm “gờ” viết là “g”, âm “ngờ” viết là “ng Từ cơ sở lí luận trên, để hạn chế lỗi chính tả cho HS GV cần nắm chắc các quy tắc chính tả và phải có trình độ lí luận khoa học để áp dụng tốt vào thực tiễn 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Chương trình phân môn Chính tả lớp 3 1.2.1.1 Mục tiêu dạy học chính tả lớp 3 Phân môn Chính tả lớp 3 chủ yếu tập trung rèn luyện kỹ năng viết chính tả chính xác cho HS thông... và việc viết chữ nói chung thì các em mới tập trung rèn luyện viết chữ đúng ở mọi lúc, mọi nơi và tiến tới viết đẹp 29 Đối với HS DTTS lớp 3 trường Tiểu học Lăng Hiếu Trùng Khánh – Cao Bằng, để rèn cho HS ý thức trong việc viết chính tả, theo chúng tôi trước hết phải ý thức rằng việc viết đúng chính tả là một yêu cầu cấp thiết Có một số HS nhiều khi viết vẫn hiểu nghĩa của từ, vẫn phát âm chuẩn nhưng... phương pháp để rèn luyện chính tả cho HS tiểu học Trong đó cách không có ý thức thường được sử dụng đối với các lớp đầu cấp, cách có ý thức thường sử dụng ở các lớp cuối cấp HS tiểu học không phải bao giờ cũng viết đúng, đọc đúng Do những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng viết đúng chính tả ( TMĐ, yếu tố sinh lí, yếu tố xã hội ) nên hầu như các em đều viết chính tả theo cảm tính, mặt khác do kĩ năng viết chính. .. 1.2 .3 Khảo sát thực trạng rèn kỹ năng chính tả cho HS dân tộc thiểu số lớp 3 Trường Tiểu học Lăng Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng 1.2 .3. 1 Mục đích khảo sát Chúng tôi tiến hành khảo sát nhằm: Tìm hiểu các lỗi chính tả mà HS dân tộc thiểu số thường mắc phải và tiến hành phân loại lỗi, để nắm được thực trạng mắc lỗi chính tả của HS, từ đó tìm ra nguyên nhân mắc lỗi và đề ra được biện pháp khắc phục 1.2 .3. 2... tập chính tả, HS lớp 3 nắm được quy tắc viết của chữ quốc ngữ, nắm được cách viết đúng các từ có âm đầu, vần, thanh điệu HS địa phương hay mắc lỗi do ảnh hưởng của phát âm HS có viết đúng chính tả thì mới viết đúng chuẩn chính tả và do đó các em mới có thể giao tiếp tốt bằng văn bản Do vậy mục tiêu của phân môn chính tả lớp 3 là trang bị một số kiến thức về quy tắc chính tả tiếng Việt, rèn luyện kỹ năng. .. môn Chính tả và chỉ nhìn nhận môn học này là một môn học “phụ”, hỗ trợ cho kỹ năng sử dụng tiếng Việt Điều đó được thể hiện cụ thể: theo thống kê phiếu điều tra khảo sát HS của Trường Tiểu học Lăng 22 Hiếu - Trùng Khánh - Cao Bằng mà chúng tôi tiến hành nghiên cứu cho thấy: có tới 67% HS là không thích học phân môn Chính tả, 33 % HS thích và rất thích học môn này, khi chúng tôi hỏi: “Em có thích học chính . BẰNG 29 2. 1. Giáo dục cho HS về tầm quan trọng của chính tả 29 2. 2. Vận dụng các phương pháp dạy học tiếng Việt vào dạy học chính tả lớp 3… 31 2. 2.1. Phương pháp phân tích ngôn ngữ 30 2. 2 .2. . Phương pháp giao tiếp 32 2. 2.3. Phương pháp rèn luyện theo mẫu 34 2. 2.4. Phương pháp trò chơi 35 2. 3. Rèn luyện kĩ năng viết đúng cho HS qua các bài tập chính tả 37 2. 3.1. Hướng dẫn HS làm. 12 1 .2. Cơ sở thực tiễn 17 1 .2. 1. Chương trình phân môn Chính tả lớp 3 17 1 .2. 2. Thực trạng rèn kỹ năng chính tả cho HS lớp 3 của GV 19 TIỂU KẾT 27 CHƢƠNG 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng, một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng, một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn