Gián án Bài toán thể tích hay và khó

Gián án Bài toán thể tích hay khó

Gián án Bài toán thể tích hay và khó
... với AB một góc 2α. Tính thể tích V của lăng trụ theo α bán kính R của đường tròn (ABC).NÂNG CAOTOÁN QUỸ TÍCH Bài toán 1: Cho tam giác cân ABC, AB=AC. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng ... =c. Tính thể tích S.ABC thể tích S.AHK Bài 4: Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa mặt bên đáy là 600, O là hình chiếu của S trên mp(ABC)a. Tính thể tích S.ABCb. ... phẳng (ABCD) tính khoảng cách từ S đến mp(ABCD)b. Tính thể tích VS.ABCDc. Tính thể tích VS.ABC Bài 7: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, góc ·045SAC =. Tính thể tích của khối...
 • 8
 • 1,487
 • 13

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY KHÓ LỚP 9

CAC BÀI TOÁN HÌNH HỌC HAY VÀ KHÓ LỚP 9
... AD.c) So sánh góc CAK DAK.d) Tìm hệ thức giữa số đo cung AC AD là điều kiện cần đủ để AK // ND. Bài 11: Cho đờng tròn (O) trên đó có cung cố định AB bằng 900 một điểm C thay đổitrên ... vớiMN PQ.d) MQ cắt (O) , (O ) lần l ợt tại S T. Chứng minh MS = QT Bài 6: Cho hai đờng tròn bằng nhau (O) (O ) cắt nhau tại A B. Đ ờng thẳng vuông góc với AB kẻ qua B cắt (O) (O ... IPQR có nội tiếp đợc hay không? tại sao?H ớng dẫn Khai thác Bài 21: Cho hai đờng tròn (O) (O ) cát nhau tại A B. Các đ ờng thẳng AO AO cắt (O) lần lợt tại C, D cắt (O ) lần l ợt...
 • 9
 • 19,516
 • 466

Một số bài toán lượng giác hay khó

Một số bài toán lượng giác hay và khó
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh ĐỀ TÀI KHOA HỌC : Một số bài toán lượng giác  hay khó Tổ 4 Lớp   :  Toán 2 Niên khoá : 2008 – 2011 Tp.Tuy Hoà, tháng 1 năm 2010 Mục lục :­ 9 ... Pháp, là một người ham thích  toán,  ngay cả lúc cầm quân ở trận mạc, ông vẫn dành những phút giải trí qua việc giải các bài toán.  Napoléon đã nêu ra một số bài toán,  trong đó có bài toán nói trên. 2. Sau đây xin giới thiệu cách giải "phi lượng giác" của bài toán trên (chính là cách giải của hoàng đế Napoléon) Dựng  ... (13) Từ (9 )và (13) có  (14) Từ(3) (4) (14) suy ra  Hay sau khi thay Ta có : (15) Thay(7) vào (15) có:  Hay (*) Vậy (*) đúng là điều cần chứng minh.  Bài 3 : (Định lí hàm số cos thứ nhất với tứ giác) Cho tứ giác lồi ABCD, trong đó ·...
 • 41
 • 7,459
 • 16

30 Bài toán Hóa 9 hay khó (Có lời giải)

30 Bài toán Hóa 9 hay và khó (Có lời giải)
... Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 Thể tích H2 (đktc) ở catot : 2,04 .22,4 = 45,7 lítSố mol O2 ở anot : 204,2 = 1,02mol Thể tích O2 : 1,02.22,4 = 22,85 ... 0,06 nbMb = nM = 06,054,0 = 9 . Hay M = 9nLập bảng : Website: violet.vn/thethao0481 Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập toán hay khó Môn Hóa học9MB32 64 96Kết quả Loại ... Email: Thaonguyenh81@yahoo.com.vn Bài tập tốn hay khó Mơn Hóa học9 n 1 2 3 4 M 9 18 27 36 Cặp nghiệm thích hợp : n = 3 ; M = 27 . Vậy M là AlThay n = 3 vào (I) (II) được b = 0,02Thành...
 • 20
 • 5,385
 • 162

Nhung bai toan so hoc hay va kho

Nhung bai toan so hoc hay va kho
... Nh÷ng bµi to¸n sè häc hay vµ khã. Bµi 5: T×m sè tù nhiªn n ®Ó n2 + 2006 lµ sè chÝnh ph­¬ng. HD: §Æt n2 ... 6k + 5 + 6q + 3 = 4a - 4 + 6k + 6q + 12Chó ý :4a - 4 = 4(4a-1 - 1) chia hÕt cho 2,3 Bài 9: Tìm các cặp số nguyên x , y thoả mãn điều kiện (x - 2006)2 = y(y + 1) ( y + 2)(y +...
 • 17
 • 1,757
 • 8

Bài toán thể tích hình không gian

Bài toán thể tích hình không gian
... Tính thể tích của khối chóp C’.ABC theo V.b). Tính thể tích của khối chóp C’. ABB’A’ theo V.c) Tính thể tích khối chóp C’. MNB’A’ theo V.d) Tính tỉ lệ thể tích của hai khối chóp C’. MNB’A’ ... Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ từ đó suy ra thể tích của khối chóp C’.ABC Bài 118: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng V. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AA’ ... α.a/ Tính thể tích khối chóp tam giác đều S.ABC.b/ Mặt phẳng qua BC vuông góc với SA tại D. Tính thể tích khối chóp S.BCD. Bài 130: Cho khối tứ diện đều cạnh bằng a.a/ Tính thể tích khối...
 • 16
 • 539
 • 2

Gián án Bài toán xuyên thế kỉ

Gián án Bài toán xuyên thế kỉ
... + NB. Bài toán 5 : Hãy mở rộng bài toán 4. Bài toán 6 : Cho tam giác ABC có các đường cao BH, CK. Biết rằng Đ B ≤ Đ C. Chứng minh rằng : a) BH ³≥ CK. b) BH + AC ≥³ CK + AB. Bài toán 7 : ... đọc nào đó của Toán Tuổi thơ 2 lại đưa ra một phép chứng minh mới, đơn giản hơn phép chứng minh của R. W. Hegy, lại đưa ra chứng minh một bài toán mới tổng quát hơn bài toán 3. Để kết thúc, ... hơn bài toán 3. Để kết thúc, xin giới thiệu với bạn đọc một số bài toán gần gũi với những vấn đề đặt ra trong bài toán này. Bài toán 4 : Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến BM, CN. Biết...
 • 3
 • 299
 • 0

Gián án Bài toán xuyên thế kỉ

Gián án Bài toán xuyên thế kỉ
... + NB. Bài toán 5 : Hãy mở rộng bài toán 4. Bài toán 6 : Cho tam giác ABC có các đường cao BH, CK. Biết rằng Đ B ≤ Đ C. Chứng minh rằng : a) BH ³≥ CK. b) BH + AC ≥³ CK + AB. Bài toán 7 : ... đọc nào đó của Toán Tuổi thơ 2 lại đưa ra một phép chứng minh mới, đơn giản hơn phép chứng minh của R. W. Hegy, lại đưa ra chứng minh một bài toán mới tổng quát hơn bài toán 3. Để kết thúc, ... hơn bài toán 3. Để kết thúc, xin giới thiệu với bạn đọc một số bài toán gần gũi với những vấn đề đặt ra trong bài toán này. Bài toán 4 : Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến BM, CN. Biết...
 • 3
 • 250
 • 0

Tài liệu 200 bài toán thể tích không gian LTĐH ( khó) pptx

Tài liệu 200 bài toán thể tích không gian LTĐH ( khó) pptx
... Tính thể tích của khối chóp C’.ABC theo V.b). Tính thể tích của khối chóp C’. ABB’A’ theo V.c) Tính thể tích khối chóp C’. MNB’A’ theo V.d) Tính tỉ lệ thể tích của hai khối chóp C’. MNB’A’ ... Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ từ đó suy ra thể tích của khối chóp C’.ABC Bài 118: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng V. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AA’ ... α.a/ Tính thể tích khối chóp tam giác đều S.ABC.b/ Mặt phẳng qua BC vuông góc với SA tại D. Tính thể tích khối chóp S.BCD. Bài 130: Cho khối tứ diện đều cạnh bằng a.a/ Tính thể tích khối...
 • 16
 • 667
 • 12

Tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN THỂ TÍCH HÌNH KHÔNG GIAN docx

Tài liệu TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN THỂ TÍCH HÌNH KHÔNG GIAN docx
... Tính thể tích của khối chóp C’.ABC theo V.b). Tính thể tích của khối chóp C’. ABB’A’ theo V.c) Tính thể tích khối chóp C’. MNB’A’ theo V.d) Tính tỉ lệ thể tích của hai khối chóp C’. MNB’A’ ... Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ từ đó suy ra thể tích của khối chóp C’.ABC Bài 118: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có thể tích bằng V. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AA’ ... α.a/ Tính thể tích khối chóp tam giác đều S.ABC.b/ Mặt phẳng qua BC vuông góc với SA tại D. Tính thể tích khối chóp S.BCD. Bài 130: Cho khối tứ diện đều cạnh bằng a.a/ Tính thể tích khối...
 • 16
 • 1,264
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: các bài toán thể tích haycác bài toán hóa học hay và khótuyển tập các bài toán lượng giác hay và khócác bài toán hình học hay và khó lớp 7những bài toán lớp 7 hay và khónhững bài toán di truyền hay và khócác bài toán tổ hợp hay và khócác bài toán lượng giác hay và khónhững bài toán lượng giác hay và khócac bài toán hình học hay và khó lớp 9nhung bai toan hoa hoc hay va khoca bai toan hinh hoc hay va kho lop8cac bai toan huu co hay va kho lop 12bai toan vat ly hay va kho luyen thi đại họcbài toán thể tích không gianNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật